You are on page 1of 13

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

NASTAVNIČKI FAKULTET

ODSJEK ZA SPORT I ZDRAVLJE

STRUKTURA MOTORIČKOG PROSTORA
(SEMINARSKI RAD)

KANDIDAT:

MENTOR:

Mostar, 2013. godine

.......................... 3.....................4 Mehanizam za energetsku regulaciju...............................................................................................................................1Istraživanje motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka.............6 4..4 CILJEVI I ZADACI RADA......................................................................... TEORETSKA I PRAKTIČNA VRIJEDNOST RADA.......................3 4............................................................6 4............................................................................................................8 Motoričke sposobnosti........................................... LITERATURA....................................................................13 7............SADRŽAJ: 1. ZAKLJUČAK.............................14 ...................................................... 2...............................7 4....................................................3 PREDMET I PROBLEM RADA............... 4.11 5............................................2 Mehanizam za regulaciju kretanja..9-10 4..................................... UVOD........................5 METOD RADA...4 Mehanizam za struktuiranje kretanja............12 6......................

Kroz svoj seminarski rad ću pokušati objasniti i pribliziti ovu temu. PROBLEM RADA: Problem mog seminarskog rada predstavlja mehanizam za regulaciju kretanja. Doslo se u stvari do saznanja. mehanizam za struktuiranje kretanja. UVOD Tema mog seminarskog rada je „ Struktura motoričkog prostora“. mehanizam za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa. kakve su njihove međusobne relacije. Faktorskim pristupm istraživanja u motoričkom prostoru vremenom se došlo do relativnih informacija koje potvrđuju da postoji više motoričkih sposobnosti što je doveo do pitanja o strukturi motoričkih sposobnosti. metord rada kao i ciljeve. kakve su relacije sa ostalim segmentima antropološkog statusa i kakav je po važosti njihov uticaj na pojedine sportske aktivnost. odnosno do pitanja. . gdje ću spomenuti koje su to motoričke sposobnosti i njihov prostor. da osnovu motoričkih sposobnosti čine jednostavni. ali i veoma složeni integralni i kompleksni pokreti. 2. PREDMET I PROBLEM RADA Predmet mog seminarskog rada je „Struktura motoričkog prostora“ . koliko motoričkih sposobnosti kod čovjeka objektivno postoje.1.

Izvući zaključke . Izvršiti odabir literature i drugih izvora informacija 2. i njegov značaj. ZADACI RADA: Nakon što smo jasno postavili i definirali cilj.3. mogu se odrediti sljedeći zadaci rada: 1. CILJEVI I ZADACI RADA Cilj ovog seminarskog rada je objasniti šta je to „struktura motoričkog prostora“.

METOD RADA 4. multidimenzionalom pristupu. Tek u posljednje vrijeme učinjena su istraživanja kojima je primarni cilj bio otkrivanje funkcionalnih mehanizama koji regulisu motoričke aspekte voljnih pokreta.3. koje su odgovorne za beskonacan broj manifestnih motoričkih reakcija. Ovakav pristup započet je pod uticajem psihometrijskih metoda. već da se radi o tzv. koji su omogućili početke formiranja teorije o motoričkim sposobnostima . Klasičan racionalni pristup izučavanja motoričkih sposobnosti uglavnom se sastojao u određivanju latentnih motoričkih struktura. najveći broj pokušaja utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti bio je usmjeren na taksonomizaciju različitih perceptivno-motoričkih i razvoja testova u grupe.1Istraživanje motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka Već od samog početka istraživanja motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka bilo je jasno da se motorička sposobnost ne može aproksimirati jednom jedinom dimenzijom (faktorom). primjenjenih u analizi kognitivnih sposobnosti i konaktivnih karakteristika. Međutim . a tek je u drugoj polovini XX vjeka dao rezultate. Prezentirati rad 4. koje su se mogle identifikovati icključivo na temelju njihovih fenomoloških karakteristika.

4. Hipotetski je nadređen mehanizmu za struktuiranje kretanja i mehanizmu za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa muskulature. . uključujući i subsisteme koji imaju karakter servo-mehanizam. u sjelovite funkcionalne strukture.2 Mehanizam za regulaciju kretanja Definisan je kao viši regulacioni integracioni sistem koji omogućava rješavanje motoričkih zadataka različitog nivoa kompleksnosti integracijom djelovanja subsistema nižeg reda.

koordinacije u ritmu. nominiranim kao koordinacija tijela. reorganizacija stereotipa gibanja.(shema STRUKTURA MOTORIČKOG PROSTORA) 4.3 Mehanizam za struktuiranje kretanja Definisan je kao regulacioni integrativni sistem koji omogućuje brzo formiranje efikasnih motoričkih programa i njihovu kontroliranu realizaciju na osnovu informacija koje pristižu velikim brojem kanala. brzina učenja novih motoričkih struktura i brzina frekvencije udova. agilnosti. . Ovaj uređaj hipotetski je nadređen primarnim faktorima prvog reda.

ravnoteža s otvorenim i zatvorenim očima. kao i velicina sile koja se njima generira.Mehanizam za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa definisan je kao regulativni i integrativni subsistem. bez obzira da li su stečene treningom ili ne. koje se mogu izmjeriti istovjetnom skupinom mjera i u kojima nastupaju analogni fiziološki. preciznost ciljanjem i preciznost gađanjem.4 Motoričke sposobnosti Prema zaciorskom 81975) motoričke sposobnosti su oni oblici motoričke aktivnosti koji se pojavljuju u kretnim strukturama koje se mogu opisati jednakim parametarskim sistemom. koji u motoričkim reakcijama kontrolira subspremeno redoslijed omjer i intenzitet uključivanja i isključivanja motoričkih jedinica agonistističkih i antagonističkih mišicnih skupina. biološki i psihički procesi. 4. . Motoričkim sposobnostima nazivaju se one sposobnosti čovjeka koje učestvuju u rješavanju motornih zadataka i uslovljavaju uspešno kretanje. Pod Kontrolim ovog uređaja nalaze se sljedeci primarni faktori prvog reda: brzina jednostavnog pokreta. odnosno mehanizmi. fleksibilnost.

što je dovelo do pitanja o strukturi motoričkih sposobnosti. da se motoričke sposobnosti manifestuju u veoma složenim i različitim zadacima. strukturu motoričkog prostora (faktori prvog reda) definisali su faktori akcionog tipa (snaga. (slika: djecak kroz igru poboljsava svoje motoričke sposobnosti) MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SNAGA BRZINA IZDRŽLJIVOST KOORDINACIJA FLEKSIBILNOST RAVNOTEŽA PRECIZNOST . ravnoteža. fleksibilnost pojasa.. koordinacija i preciznost) i topološkog tipa (snaga ruku i ramenog pojasa. a dosadašnja istraživanja pokazuju da je problem njihove strukture tek počeo da se razrješava. Na osnovu istraživanja koja su imala taksonomski ili fenomenološki karakter.Po pitanju utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti ima još uvek dosta nejasnoća. vremenom se nakupilo sve više informacija koje potvrđuju da postoji više faktora snage. Faktorskim pristupom u istrživanju ovog antropološkog prostora. odnosno do pitanja koliko motoričkih sposobnosti objektivno postoje i kakve su njihove međusobne relacije. fleksibilnost zgloba kuka. brzine. Sve se više zapaža. koordinacija ruku. snaga nogu. koordinacije i dr.Dvije nove dimenzije iz najnovijih istraživanja motoričkog prostora sa kondicionog aspekta se često pojavljuju a to su : relaksibilnost i vidne sposobnosti. itd. brzina. snaga trupa. fleksibilnost. fleksibilnost trupa.). koordinacija nogu.

Pa i subsistemi koji pripadaju funkcionalnim karakteristikama efektora. . Hipotetski je nadređen mehanizam za regulaciju intenziteta ekscitacije i mehanizam za regulaciju trajanja ekscitacije.4. Mehanizam za regulaciju intenziteta ekscitacije fefinisan je kao regulativni integrativni sklop koji odgovoran za istovremeno aktiviranje maksimalnog broja motoričkih mišićnih jedinica pri izvedenim ili pokušanim motoričkim akcijama. formiranjem funkcionalnih struktura u kojima su uključeni subsistemi nižeg reda.5 Mehanizam za energetsku regulaciju Definisan je kao regulacioni integracioni sistem koji kontrolira energetski izlaz iz organizma. U ovom modelu eksplozivna snaga i sila mjerenja dinamometrom pod dominantnim su uticajem ovog mehanizma.

kao i mehanizam za struktuiranje kretanja. statička snaga nogu i statička snaga trupa. repetivna snaga trupa. statička snaga ruku i ramenog pojasa . 5 TEORETSKA I PRAKTIČNA VRIJEDNOST RADA Kroz svoj seminarski rad sam se htio osvrnut na značenje „strukture motoričkog prostora“ naveo sam neke mehanizme kao mehanizam za regulaciju kretanja koji je veoma vazan.Mehanizam za regulaciju trajanja ekscitacije definisan je kao regulativni i integrativni podsistem koji omogucuje optimalno iskorištavanje energetskoh potencijala u toku trajanja. . koji su u prostoru prvog rada definisani kao repetivna snaga ruku i ramenog pojasa repetivna snaga nogu. Zato je ovaj mehanizam nadređen svim primarnim faktorima snage.

naveo sam i osnovne motoričke sposobnosti. Predstavio sam strukturu motoričkog prostora od samih pocetaka kako se vremenom doslo do relativnih informacija koje potvrđuju da postoji više motoričkih sposobnosti. . Veoma je bitno da poznajemo strukturu motoričkog prostora jer je ona veoma vazna za sportase.6 Zaključak U zaključku bi želio da se dotaknem važnosti svog seminarskog rada i samog uvoda.

pod utjecajem posebnog kineziološkog programa.7 Literatura 1. (struktura motoričkog prostora) . 2008. od. Nijaz Skender: Transformacioni procesi antropoloških obilježja.Bihać.