You are on page 1of 1

FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. Inventar ………………...........
Fel, serie, nr. data document
provenienta.......................
Valoare de inventar.................................
Amortizare lunara...................................
Denumirea mijlocului fix si caracteristici
tehnice

Data darii in folosinta
Anul ..............................
Luna .............................
Data amortizarii complete
Anul ..............................
Luna ..............................
Durata normala de functionare
................................................
Cota de amortizare
........................................%

Accesorii

Nr.
inventar
(de la
numar la
numar)

Grupa
........................................
Codul de clasificare .................................

Documentul
(data, felul,
numarul)

Operatiunile
care privesc
miscarea,
cresterea sau
diminuarea
valorii
mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold