You are on page 1of 9

Esei Keselamatan Bangunan dan Kawasan IPG (Makmal Sains

)
Keselamatan merupakan di mana dimaksudkan sebagai suatu perkara atau
langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya peristiwa yang tidak diingini
seperti kecederaan ataupun kehilangan nyawa dan sebagainya. Hal ini dimana,
keselamatan di makmal sains merupakan aspek utama yang perlu diberi perhatian bagi
melindungi murid-murid yang bekerja dalam makmal sains daripada segala kemalangan
akibat kecuaian atau pun seperti kejadian di luar jangkaan. Makmal sains di mana
merupakan tempat bekerja mahupun tempat mengadakan percubaan ataupun
penyelidikan segala sesuatu yang berhubung dengan ilmu sains. Makmal sains juga
adalah satu tempat untuk guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam
bentuk latihan amali mahupun praktikal. Keselamatan di bangunan IPG di mana dalam
makmal sains merupakan langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kecederaan
semasa bekerja, melakukan kerja amali, penyelidikan dan praktikal. Jadi, keselamatan
sepanjang berada dalam makmal sains perlu diurus dengan cekap dan juga dengan
amat baik.
Antara nama kawasan yang dicerap adalah di mana makmal sains
Biologi, Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Kami mendapati bahawa
terdapat tempat-tempat yang dianggap sebagai bahaya kepada pelajar guru
khususnya bagi keselamatan diri mereka sendiri di makmal sains Biologi. Tempat
yang kami dikenal pasti diklasifikasikan sebagai bahaya dalam makmal sains
Biologi seperti mana ditunjukkan dalam gambar 1 yang menunjukkan almari kecil
di makmal sains Biologi yang dibuka. Almari kecil tersebut adalah digunakan bagi
meletakkan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berbahaya. Bahanbahan kimia yang disimpan dalam almari kecil pula akan digunakan untuk tujuan
menjalankan eksperimen dan juga kerja amali bagi matapelajaran Sains. Selain
daripada itu juga, bahan-bahan kimia contohya seperti ‘Sodium Chloride’ (Na)
dan juga ‘Hydrochloric acid’ (HCI) juga perlu diletakkan secara berjaga-jaga
supaya botol reagen tidak pecah dan serpihan kaca jatuh di merata-rata tempat.
Apabila pintu almari kecil untuk meletakkan bahan-bahan kimia ini dibuka maka
kemungkinan besar apabila pelajar guru berlalu maka kaki mereka akan

Selain aripada itu juga. Hal ini di mana akan mengurangkan risiko menghadapi cedera ataupun kemalangan yang lebih parah lagi. Maka. apabila pintu almari dibuka terdapat peluang yang amat besar untuk botol reagen yang dibuat daripada kaca akan terjatuh secara sengaja mahupun tidak tersengaja dan ini pula akan menyebabkan serpihan kaca untuk bersepah di tempat tersebut dan berkumpul juga di tempat itu juga. apabila botol-botol kaca bahan kimia pecah. kemungkinan besar sesiapa yang lalu di kawasan Gambar 1: Almari mahupun tempat tersebut akan terkena serpihan kaca di kaki dan pendarahan kecil yang dibuka akan berlaku secara serta merta. Kami mendapati tempat ini sebagai bahaya kepada semua orang juga. ia akan menyebabkan kesakitan yang amat tinggi dan berkebolehan tisu kaki mangsa mengalami kerosakkan. Dengan ini. kawasan yang dicerap adalah di mana makmal sains Biologi juga di Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Di sini. Tempat yang kami dikenal pasti diklasifikasikan sebagai bahaya dalam makmal sains Biologi seperti mana . kakitangan makmal perlu membersihkanya dengan serta-merta supaya baunya tidak dihiru oleh pelajar guru dan lalu mengakibatkan kesusahan untuk bernafas pula dengan mengalami kesesakan nafas . jika pintu almari bagi meletakkan bahan-bahan kimia dibuka maka ia akan menyebabkan bahaya. Perkara ini perlu diberi perhatian dan selain langkah tersebut bahan-bahan yang berbahaya boleh diletakkan di tempat yang selamat oleh kakitangan makmal di mana pergerakan pelajar guru adalah terhad. Selain daripada itu. bagi mengelakkan perkara yang malang ini tidak berlaku ataupun berulang maka kami ingin mengesyorkan cadangan-cadangan untuk penambahbaikkan kepada situasi ini di mana kakitangan makmal.terhentak dan mereka juga akan mengalami kesakitan kerana pintu almari kecil tidak ditutup dengan betul. Tambahan pula. pensyarah juga pelajar guru dalam kalangan mereka sesiapapun boleh menutup pintu almari kecil sebelum masuk dan selepas masuk ke makmal sains. Oleh hal yang demikian.

ditunjukkan dalam gambar 2 yang menunjukkan permukaan lantai yang kasar di makmal sains itu. kami mengesyorkan cadangan untuk penambahbaikan bagi situasi ini di mana pihak yang bertanggunjawab perlu meratakan permukaan lantai itu terdahulu agar kemalangan ataupun kecederaan yang teruk tidak akan berlaku pada masa yang akan datang pula. Hal ini kerana. ia semestinya akan menyebabkan kecederaan kepada kaki para pelajar guru kerana apabila secara Gambar 2: Pemukaan lantai mereka pijaknya mungkin permukaan lantai yang amat kasar itu tidak sengaja yang kasar akan menyebabkan mereka jatuh lalu terseliuh pula. Hal ini kerana. Ini pula akan menyebabkan kesakitan dan keadaan akan menjadi lebih serius lagi. Selain daripada itu. ia akan menyebabkan tangan menjadi lecur dan sebagainya jika bahan-bahan kimia tidak disusun dengan baik lalu menyebabkan bahan kimia untuk tumpah. Tempat yang kami dikenal pasti diklasifikasikan sebagai bahaya dalam makmal sains Kimia seperti mana ditunjukkan dalam gambar 3 yang menunjukkan botol-botol kimia yang berbahaya di mana tidak dilabel mengikut kategorinya sendiri dan diletakkan secara bercampuran antara satu sama yang lain. kakitangan makmal juga boleh mengambil inisiatif dengan menutup permukaan lantai yang kasar tersebut dengan karpet dan sebagainya agar apabila pelajar guru memijak atas permukaan lantai tersebut risiko mengalami kecederaan adalah amat kurang sekali. Oleh itu. kawasan yang dicerap di mana makmal sains Kimia di Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Ia diklasifikasikan bahaya kerana permukaan lantai tersebut memang amat kasar dan juga simen permukaan lantai tersebut juga adalah tidak sekata dan juga tidak rata sama sekali. . Kami mendapati tempat ini sebagai bahaya kepada semua kalangan orang. Pensyarah juga boleh memainkan peranan mereka dengan meletakkan papan tanda seperti ‘Awas’ di atas permukaan lantai tersebut agar tidak ada seorang pun yang bakal mengalami kesecederaan. Di sini. Selanjutnya.

kita sebagai pelajar guru yang perlu berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya agar dapat mempertahankan diri kita daripada kecederaan mahupun kemalangan. Kesimpulanya. Dengan ini. Juga Gambar 3: Botol-botol kimia pelajar guru boleh membantu kakitangan makmal dengan meletakkan bahan tidak dilabel dan bercampuran kimia di tempat yang sepatutnya apabila telah digunakan untuk kegunaan eksperimen pada masa depan. Perkara ini mengundang bahaya kepada para pelajar guru apabila mereka ingin mengambil bahan kimia untuk tujuan menjalankan eksperimen. kami mengesyorkan cadangan untuk penambahbaikan bagi situasi ini di mana kakitangan makmal perlu melabelkan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan diletakkan di tempat yang sepatutnya supaya mudah untuk diambil.pelajar guru yang akan mengalami kesengsaraan jika keasidan bahan kimia adalah tinggi. bahaya dalam sesuatu kawasan ataupun tempat seperti dalam makmal sains memang terdapat risikonya yang tersendiri. Oleh hal yang demikian. Oleh itu. kita perlu berwaspada dan mengambil berat tentang keselamatan diri kita sendiri. sentiasa .

Classroom Management: A proactive approach. Classroom management. Kamaruddin Haji Husin. Dinamika sekolah dan bilik darjah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Singapore: Prentice hall.RUJUKAN BUKU Goh Swee Chiew. Bhd.kanak. Zainun Ishak. M. New Jersey: Pearson Prantice Hall. (2006). Henley. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Panduan kesihatan dan keselamatan kanak. (2006). .Bhd. (2005). (1994).

com/bilik-darjah-kondusif/ Nota Panduan Keselamatan Makmal.INTERNET Education Portal.com/academy/lesson/classroom-managementtechniques.com/langkahkeselamatan.pdf Scholastic. Bahagian I: keselamatan umum makmal. (2015). Dimuat turun http://www.scholastic. Bilik darjah kondusif.html Makmal Sains Sekolah.ukm.my/fst/images/nota/makmal. Pengurusan bilik darjah. Dimuat turun http://education-portal. Dimuat turun http://makmal. (2010). Dimuat turun http://www.sabah.9f.com/teachers/article/classroom-organization-physicalenvironment . Classroom management techniques. (2003). (2013). (2015). Dimuat turun http://www. Dimuat turun http://mindailmu.pdf Rosli Bin Hj Ab Rahman. Classroom organization: the physical environment.Com.my/skpmtdon/notes/PENGURUSAN%20BD.html Minda Ilmu. Langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains sekolah. (2011).edu.

RUJUKAN .

Esei Keselamatan Bangunan dan Kawasan IPG .

(Makmal Sains & Bilik Darjah) .