ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
(172)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1
ΤΡ

2
ΤΕ

3
ΠΕ

4
ΠΑ

5
ΣΑ

6
ΚΥ

7
ΔΕ

8
ΤΡ

9
ΤΕ

10
ΠΕ

11
ΠΑ

12
ΣΑ

13
ΚΥ

14
ΔΕ

15
ΤΡ

16
ΤΕ

17
ΠΕ

18
ΠΑ

19
ΣΑ

20
ΚΥ

21
ΔΕ

22
ΤΡ

23
ΤΕ

24
ΠΕ

25
ΠΑ

26
ΣΑ

27
ΚΥ

28
ΔΕ

29
ΤΡ

30
ΤΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1
ΠΕ

2
ΠΑ

3
ΣΑ

4
ΚΥ

5
ΔΕ

6
ΤΡ

7
ΤΕ

8
ΠΕ

9
ΠΑ

10
ΣΑ

11
ΚΥ

12
ΔΕ

13
ΤΡ

14
ΤΕ

15
ΠΕ

16
ΠΑ

17
ΣΑ

18
ΚΥ

19
ΔΕ

20
ΤΡ

21
ΤΕ

22
ΠΕ

23
ΠΑ

24
ΣΑ

25
ΚΥ

26
ΔΕ

27
ΤΡ

28
ΤΕ

29
ΠΕ

30
ΠΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1
ΚΥ

2
ΔΕ

3
ΤΡ

4
ΤΕ

5
ΠΕ

6
ΠΑ

7
ΣΑ

8
ΚΥ

9
ΔΕ

10
ΤΡ

11
ΤΕ

12
ΠΕ

13
ΠΑ

14
ΣΑ

15
ΚΥ

16
ΔΕ

17
ΤΡ

18
ΤΕ

19
ΠΕ

20
ΠΑ

21
ΣΑ

22
ΚΥ

23
ΔΕ

24
ΤΡ

25
ΤΕ

26
ΠΕ

27
ΠΑ

28
ΣΑ

29
ΚΥ

30
ΔΕ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1
ΤΡ

2
ΤΕ

3
ΠΕ

4
ΠΑ

5
ΣΑ

6
ΚΥ

7
ΔΕ

8
ΤΡ

9
ΤΕ

10
ΠΕ

11
ΠΑ

12
ΣΑ

13
ΚΥ

14
ΔΕ

15
ΤΡ

16
ΤΕ

17
ΠΕ

18
ΠΑ

19
ΣΑ

20
ΚΥ

21
ΔΕ

22
ΤΡ

23
ΤΕ

24
ΠΕ

25
ΠΑ

26
ΣΑ

27
ΚΥ

28
ΔΕ

29
ΤΡ

30
ΤΕ

31
ΠΕ

17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1
ΠΑ

2
ΣΑ

3
ΚΥ

4
ΔΕ

5
ΤΡ

6
ΤΕ

7
ΠΕ

8
ΠΑ

9
ΣΑ

10
ΚΥ

11
ΔΕ

12
ΤΡ

13
ΤΕ

14
ΠΕ

15
ΠΑ

16
ΣΑ

17
ΚΥ

18
ΔΕ

19
ΤΡ

20
ΤΕ

21
ΠΕ

22
ΠΑ

23
ΣΑ

24
ΚΥ

25
ΔΕ

26
ΤΡ

27
ΤΕ

28
ΠΕ

29
ΠΑ

30
ΣΑ

31
ΚΥ

16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1
ΔΕ

2
ΤΡ

3
ΤΕ

4
ΠΕ

5
ΠΑ

6
ΣΑ

7
ΚΥ

8
ΔΕ

9
ΤΡ

10
ΤΕ

11
ΠΕ

12
ΠΑ

13
ΣΑ

14
ΚΥ

15
ΔΕ

16
ΤΡ

17
ΤΕ

18
ΠΕ

19
ΠΑ

20
ΣΑ

21
ΚΥ

22
ΔΕ

23
ΤΡ

24
ΤΕ

25
ΠΕ

26
ΠΑ

27
ΣΑ

28
ΚΥ

29
ΔΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ

1
ΤΡ

2
ΤΕ

3
ΠΕ

4
ΠΑ

5
ΣΑ

6
ΚΥ

7
ΔΕ

8
ΤΡ

9
ΤΕ

10
ΠΕ

11
ΠΑ

12
ΣΑ

13
ΚΥ

14
ΔΕ

15
ΤΡ

16
ΤΕ

17
ΠΕ

18
ΠΑ

19
ΣΑ

20
ΚΥ

21
ΔΕ

22
ΤΡ

23
ΤΕ

24
ΠΕ

25
ΠΑ

26
ΣΑ

27
ΚΥ

28
ΔΕ

29
ΤΡ

30
ΤΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1
ΠΑ

2
ΣΑ

3
ΚΥ

4
ΔΕ

5
ΤΡ

6
ΤΕ

7
ΠΕ

8
ΠΑ

9
ΣΑ

10
ΚΥ

11
ΔΕ

12
ΤΡ

13
ΤΕ

14
ΠΕ

15
ΠΑ

16
ΣΑ

17
ΚΥ

18
ΔΕ

19
ΤΡ

20
ΤΕ

21
ΠΕ

22
ΠΑ

23
ΣΑ

24
ΚΥ

25
ΔΕ

26
ΤΡ

27
ΤΕ

28
ΠΕ

29
ΠΑ

30
ΣΑ

ΜΑΙΟΣ

1
ΚΥ

2
ΔΕ

3
ΤΡ

4
ΤΕ

5
ΠΕ

6
ΠΑ

7
ΣΑ

8
ΚΥ

9
ΔΕ

10
ΤΡ

11
ΤΕ

12
ΠΕ

13
ΠΑ

14
ΣΑ

15
ΚΥ

16
ΔΕ

17
ΤΡ

18
ΤΕ

19
ΠΕ

20
ΠΑ

21
ΣΑ

22
ΚΥ

23
ΔΕ

24
ΤΡ

25
ΤΕ

26
ΠΕ

27
ΠΑ

28
ΣΑ

29
ΚΥ

30
ΔΕ

ΙΟΥΝΙΟΣ

1
ΤΕ

2
ΠΕ

3
ΠΑ

4
ΣΑ

5
ΚΥ

6
ΔΕ

7
ΤΡ

8
ΤΕ

9
ΠΕ

10
ΠΑ

11
ΣΑ

12
ΚΥ

13
ΔΕ

14
ΤΡ

15
ΤΕ

16
ΠΕ

17
ΠΑ

18
ΣΑ

19
ΚΥ

20
ΔΕ

21
ΤΡ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (84)
ΑΡΓΙΕΣ/ΕΚΛΟΓΕΣ (5)
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (11)
ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΛΗΞΗ (2)

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ (172)
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ (11)
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ (10)
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (3)

11
31
ΣΑ

21

21

21

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

31
ΠΕ

21

16
31
ΤΡ

17

11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 + ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 + ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤ + ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ 28ΗΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ 25ΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΡΓΙΑ
ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ