You are on page 1of 3

Planul de control al calitatii produsului

Procedura stabileste responsabilitatile privind planificarea si realizarea programului anual de


autocontrol.
Obiectivul principal este:
Verificarea salubritatii materiei prima, a produsului finit , ingredientelor si a apei.
In luna ianuarie a fiecarui an calendaristic se intocmeste programul de autocontrol.

Programul anual de autocontrol este valabil un an calendaristic.

Este elaborat de catre seful departamentului

Se intocmeste in trei exemplare

Metodologia intocmirii si verificarii programului de autocontrol

Programul de autocontrol are mai multe anexe ce corespund unui anumit obiectiv.

Obiectivele pentru care este intocmit planul de autocontrol sunt urmatoarele:

Materia prima analizata in laboratoare externe

produse finite analizate in laboratoare externe

ingrediente analizate in laborator extern

apa potabila analizate in laboratoare externe

teste de sanitatie utilaje analizate in laborator extern

materia prima si produse finite analizate in laboratorul uzinal

apa potabila analizata in laboratorul uzinal

materii auxiliare analizate in laboratorul uzinal

teste de sanitatie utilaje analizate in laboratorul uzinal

teste de sanitatie spatii analizate in laboratorul uzinal

teste de sanitatie personal analizate in laboratorul uzinal

teste de sanitatie ambalaje analizate in laboratorul uzinal

teste de sanitatie mijloace transport analizate in laboratorul uzinal

Seful departamentului calitate verifica buletinele de analiza eliberate de laboratoarele externe si


comunica rezultatele personalului din laborator si membrilor echipei de siguranta a alimentului.

RESPONSABILITATI

Directorul general aproba prezenta procedura si programul de autocontrol anual.

Seful departamentului asigurarea calitatii:

elaboreaza prezenta procedura operationala, supune aprobarii programul anual de


autocontrol.

pastreaza toate procesele verbale de prelevare a probelor si buletinele de analiza eliberate


de laboratoarele externe si inregistreaza rezultatele in registrele R-14, R-07 si R-02.

raspunde de aplicarea prezentei proceduri.

raspunde de prelevarea probelor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Conducatorul echipei de siguranta a alimentului analizeaza in cadrul echipei de siguranta


a alimentului rezultatele analizelor inregistrate in buletinele de analiza.

Seful laboratorului verifica si avizeaza prezenta procedura operationala.

INREGISTRARI

Buletine de analiza fizico-chimica , materii prime;

Buletine de analiza microbiologica teste de sanitatie;

Buletin de analiza fizico- chimic, materii auxiliare;

Buletin de analiza fizico- chimic,produs finit;

Buletin de analiza microbiologic produs finit;

Buletin de analiza microbiologic materii prime;

Buletin de analiza microbiologic materii auxiliare;

Buletin de analiza microbiologic apa potabila;

Proces verbal de comunicare cu echipa de siguranta a alimentului ;

Proces verbal de prelevare probe de produse;

Registrul de analize materie prima;

Registrul pentru produse finite;

Registrul pentru evidenta recoltarilor de probe;

Registrul pentru eficienta igienizarilor prin examen de laborator ;

Registrul evidenta examene de laborator apa potabila;

Registru analize materii auxiliare;