You are on page 1of 3
«stionar de interese profesionale ln chestionarul care wmeaza (lip Holland) sunt date mai multe activitati. 7 sd treet in drepnil fecdreia, in casuja inchis& la culoare a respectiva ifi place. iti displace sau ii este indijoremtel din drepuil eh, 0 cifre iyi place acea oeuparie: cupentio, ree necesard pentru aceste aerivit vere comp redciil consiinuie cele mai bune réspunsurt ne oats poRaS G w Tem TT Taw BOT iu, pblele Sar fe | Si utilized matematien pent &reziva probleneletehnive 9 gtlingice ajull Persouncle care au iepit din inchisoare aig giseaso8 un loc de mune i = neeprexedinte de banc z = Sa bolog morn t $3 sa cgi ont Soma ‘Sule psi reper eclipse TO TTA Super ea porsovululadiinisraiv al una oist Siam ofthe serules potuay seapea meaTATT Siosupo paris de der Si act sight reslamelor ETS ST ‘Si inset au a rear idea eat po — sa SE supraveghedt perwane Gare al THe gia THEY a Sa ap We lipamen ee STS ciara fe Banoo penta Gencoped areeTTC cqlrea fost decariare | SIinise prvi wtsres Sergi Sans penta ORDTeS STE t fen une oi pige de SpA Planar S ROTSTET usr porn eure de oni waa n calsiaior [oT Stteres i coliste de etsy Gea [Stes an cur de holawe sont a aE Save $34 ut oament cin pike nao Se.sonuuet svat sce prin corral GolOP SISA sala Lob angsiee en pee conpanie are Heit SS ae Durch ee cue al biti pe cca elon. Caeulezs clte puncte a obyin care ert (ine litre R A'S EC pe cre le ‘ssc la incepta fecie!coloape)- Codul tu personal este format din cele 3 litere eare au obfinut cel mai mare punctaj. Citeste descrierea cotespunzitonre fiecirei litere-Ex. dacd eel mai mre puncaj tau objinut lieele 1A S Proll th ete Investig, Artie Soci [R= Realist Se caraterizeu prin tendlna de « ae Indeeta pre ele atv) care prsupun manipularea cbiestelor gi Insvintlor Posed pti’ maul, mecance sb tence ese saiafteut de acct mes profesionale care nose ‘om de dervlize a sesor astute. Ocupai preferate inginer, mecais yor masini Canstsick de perv mncat eesti tip conformist, since, onc sapus, matali, natural consaovent, practi. modes, fii sal, avec 1+ testigativ~ Se isting print prefirns pent cecstare, Investigare au diverse forms gta cole mai dase domeait (vlogs Hi, soa cull Ave de odie abl matematice gi inifice gf prefera s4tacrezesingur penta rerovarea Je proleme cul preterae madi, chim, maeraclan, hoig. alte oop care neces ails eaten oes ‘Cansrisis! de pessnalitae esaciate aces tip aati, prea, et cajcna, eva jos, independent, inrovens, metodo, pros A= Artie Atal spe tile mal pun structure, care presupun © rezolvare crete athvares imaginal. Ccupatite esr Somer sor pla, a decoration de terior, mz, ses sastertici de peruoaltate ncn met tip Complen dezsrdanat, emotonil,ospresy, cai, imaginal ips deat tice ally, independom, tginl, unaconfoanist ~ SS Socint~ Onentare spe atv care neces eaionae icerperanalt~ sf ute oamenil si vezave pr savete ven hur ex hattowe, potter, conse assent social, mmager de restos umane Curctessici de personae esociate sees tp ~ coopera, prtenas, geneos, stray ies, centat pe probleme, arab seshonsail, sociable 16 = Intrsprinaitor ~ Vipul loeepeinettor prefers hurexe m chip sh primal ind cu scope de a conicea diia, 8 vewps looul de lider i science seu domenile ear implick ound fore dist, prferandle pe see care pum in ‘tear shite oratoree 5 sensyerite. Ocupai prferate~ agent de visi, maoage,plitielan ct. Conard peremalnt asecite acest tip ~ cos, ambos, rage tenia, dorinart onerge impuls optimiss, porn, etait, worbire. £2 Conventional ~ a dite tp sa ponerse chestiosala, da mel mal putin eprezntt dest primal (investi Profernay fie ust care se retinol prin Iuorl ire ead bine organza si defi, Sunt porte stviiie Mbvinsatve ~ conta fmctonay,biblceoe,sesrter es, ‘erat de parsons sxelate woes tp — voninsios, tent, conservator, conformist sup, otdonat.consecee’ fen recs, contro, ficient,