You are on page 1of 30

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Continut
Art.1.
Normele specifice de protectie a muncii pentru producerea conservelor de legume si fructe si
producerea sucurilor cuprind prevederi de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc si
mbolnvirilor profesionale.
1.2. Scop
Art.2.
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente n
cadrul acestor activitti, proprii celor patru componente ale sistemului de munc (executant - sarcin de
munc - mijloace de productie - mediu de munc).
1.3. Domeniu de aplicare
Art.3.
Se aplic persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care desfsoar activitatea de
producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, indiferent de forma de proprietate asupra
capitalului social si de modul de organizare a acestora.
1.4. Conexiunea cu alte acte normative
Art.4.

(1) Prevederile prezentelor norme se aplic cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activittile nespecifice sau auxiliare lucrrilor de producerea conservelor de legume si
fructe si producerea sucurilor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate n ANEXA l.
Art.5.
La executarea lucrrilor de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor se
vor respecta standardele n vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie precum si standardele de
protectie a muncii conexe (ANEXA 2).
1.5. Revizuirea normelor
Art.6.
Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cte ori este necesar ca urmare
a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc., survenite la nivel national, ale unittilor sau proceselor de
munc.
2. PREVEDERI COMUNE
2.1. Selectia personalului n vederea ncadrrii si repartizrii n munc
Art.7.
Lucrrile, conform art.3, pot fi executate numai de persoane avnd vrsta peste 18 ani, care au
calificarea necesar, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile meseriei pe care o practic si au fost
instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.
Art.8.
Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiv sau nu au mplinit 18 ani pot fi
admise la lucru n conditii normale, ca ajutor, si numai sub supravegherea direct a cadrelor calificate n
aceste lucrri si dup nsusirea instructajului de protectie a muncii.
Art.9.
Nu se pot angaja persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase cu accese
epileptice, invaliditti care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice sau acute sau cu alergii la
contactul cu materii organice sau mirosuri de disconfort.
Art.10.
Repartizarea muncitorilor la locurile de munc se face n functie de starea de sntate si
aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor, n functie de particularittile activittii si conditiile de munc
impuse de viitorul post de activitate. Aceast angajare si orientare se va face conform prevederilor normelor
generale de protectie a muncii.
2.2. Controlul medical la angajare si periodic
Art.11.
Personalul, indiferent de vrst si sex, poate fi ncadrat numai dup efectuarea examenului
medical care s ateste c este apt pentru astfel de munc.
Examenul medical se va face conform prevederilor normei generale de protectie a muncii.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.12.
Avnd n vedere c n activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea
sucurilor muncitorii sunt expusi sau exist posibilitatea expunerii la temperaturi nalte si umiditate excesiv ca
rezultat al muncii, se va organiza controlul snttii la intervale periodice.
2.3. Instruirea personalului
Art.13.
Organizarea si desfsurarea activittii de instruire a salariatilor n domeniul protectiei muncii se
vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii n vigoare.
2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protecetie
Art.14.
Agentii economici au obligatia s acorde gratuit echipamentul individual de protectie conform
Normativului cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 / 1995 si publicat n
Monitorul Oficial nr.180 / 21.08.1995.
Art.15.
Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se face pe baza analizei si
cumulrii factorilor de risc la care este expus persoana n timpul ndeplinirii sarcinii de munc de ctre
Comisia mixt, compus din personal de specialitate apartinnd agentului economic si reprezentant al
organizatiei sindicale sau un reprezentant al salariatilor cnd nu exist organizatie sindical si se aprob de
Consiliul de administratie.
2.5. Aparatur de msur si control
Art.16.
Este interzis functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fr aparatele de msur si
control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea pericolelor. Pe cadran va fi marcat cu vopsea rosie
limita maxim admis de functionare.
Art.17.
Este strict interzis utilizarea aparatelor de msur si control neverificate metrologic la termenul
scadent sau a celor defecte (fig. 1).
Art.18.
n punctele de pericol, att aparatele indicatoare, ct si instalatiile de reglare sau de automatizare
vor fi prevzute cu sisteme de alarm acustic, optic sau mixt.
Art.19.
La conducta principal de alimentare cu abur a autoclavelor se va monta obligatoriu un reductor
de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admis.
Art.20.

Distribuitorul de abur va fi prevzut cu un manometru pentru controlul presiunii.

Art.21.
Deservantii masinilor vor supraveghea manometrele pentru ca presiunea din instalatie s nu
depseasc pe cea admis.
Art.22.
Este interzis orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de msur si control de ctre alte
persoane dect de personalul de specialitate.
Art.23.
Supapele de sigurant vor fi reglate pentru presiunea maxim de regim admis, iar
contragreuttile vor fi fixate cu coliere vopsite rosu. Deplasarea contragreuttilor din pozitia initial fixat sau
adugarea de greutti suplimentare pe prghie este interzis.
Art.24.
Aparatele de msur si control vor fi nsotite de instructiuni de functionare n vederea folosirii lor
n conditii nepericuloase.
2.6. Protectia mpotriva electrocutrii
Art.25.
(1) La lucrrile pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, atunci
cnd se lucreaz cu instalatii, utilaje si masini actionate electric, se vor respecta regulile cuprinse n Normele
specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice (ANEXA 1).
(2) n scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic (fig. 2), nainte de
punerea sub tensiune, verificrile nscrise n tabelul 1.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Felul utilajelor si al echipamentelor

Nr
crt

Denumirea verificrii
(se execut zilnic de operator nainte de punerea sub
tensiune)

B.1 Verificarea vizual a imposibilittii atingerii pieselor sub


tensiune

Utilajele
fixe
alimentate
la o retea
de joasa
tensiune
legata la
pamant

Utila
je
fixe
alim
entat
e de
la

Echi
pame
nte
elect
rice
mobi

Lega
re la
nul .
Prot.
supl.
prin
legar
e la
pama
nt

o
retea
de
joasa
tens.
izola
t
fat
de
pm
nt

le

Prot.
princ
leg.
la
pama
nt.Pr
ot.su
pl.
disp.
PAC
D

Echi Masi Insta Insta Agre


pame ni latii latii gate
nte unelt de
de comp
elect e ridic sudu lexe
rice
at si r
si
porta
elect inii
ric
bile

trans
porta
t cu
cale
de
rular
e
meta
lic

tehno
logic
e

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.2 Verificarea vizual a nchiderii tuturor capacelor si a


DA DA DA DA DA DA DA DA DA
existentei la locul lor a tuturor aprtorilor si a gardurilor de
protectie ale instalatiilor electrice
B.3 Verificarea vizual a integrittii carcaselor tuturor
echipamentelor si elementelor electrice ale instalatiei

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.4 Verificarea vizual a legturilor vizibile de legare la pmnt


a tuturor echipamentelor, a constructiei metalice si a cilor
de rulare utilizate drept conductor de protectie, precum si a
gardurilor de protective

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.5 Verificarea vizual a ancorrii cablurilor electrice si


protejarea lor contra deteriorrii

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B 6 Verificarea vizual a interdictiei plasrii cablurilor electrice


pe sol sau pe alte suprafete pe care se circul

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.7 Verificarea vizual a integrittii cablurilor electrice vizibile.


Verificarea se face fr a atinge cablurile. Este strict
interzis atingerea cablurilor electrice

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.8 Operatorii care au obligatia de a purta echipament de


protectie electroizolant trebuie s verifice vizual integritatea
echipamentului (nu se sdmit crpturi, rosturi, etc.) si
valabilitatea utilizrii lor din punctul de vedere al
verificrilor periodice

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.9 Verificarea vizual a distantelor admise pn la


conductoarele electrice neizolate (linii de contact, linii
electrice aeriene, etc.)

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.10 Verificarea inexistentei receptoarelor electrice improvizate

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.11 Verificarea integrittii cutiilor de comand si a cablurilor de


sustinere a acestora

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.12 Verificarea interdictiei suspendrii echipamentelor si a

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

dup dup
a
a
caz caz

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

oricror piese de cablurile electrice


B.13 Verificarea vizual a izolatiei clestelui portelectrod (la
instalatiile electrice de sudur)

B.14 Verificarea existentei si integrittii fisei cordonului de


alimentere a echipamentelor electrice mobile si portabile

B 15 Verificarea existentei cutiei de protectie pentru clestele


portelectrod
B 16 Verificarea auditiv sau vizual a functionrii dispozitivului
pentru ntreruperea functionrii n gol a instalatiilor de
sudur electric.

DA DA
dup
a
caz

DA DA DA DA DA DA DA
dup dup dup dup dup
a
a
a
a
a
caz caz caz caz caz

DA

DA

DA

Pentru remedierea defectiunilor constatate se va anunta electricianul de serviciu


2.7. Organizarea locului de munc
Art.26.
Activitatea pentru producerea conservelor de legume si fructe se va face n spatii si ncperi
destinate special n acest scop, dotate cu utilaje, instalatii, dispozitive adecvate si n bun stare de functionare.
Art.27.
Cile de acces dintre sectii, hale si platforme tehnologice vor fi ntretinute n stare bun si vor fi
prevzute cu podete, balustrade, marcaje si indicatoare de circulatie standardizate .
Art.28.
Este interzis orice modificare a procesului tehnologic, a instructiunilor proprii de lucru si
protectie a muncii fr aprobarea conducerii unittii.
Art.29.
nainte de nceperea lucrului, conductorul locului de munc va verifica dac au fost luate toate
msurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si mbolnvirilor.
Art.30.
Agentul economic este obligat, n cazul tuturor activittilor la care exist un risc pentru sntatea
si securitatea salariatilor, s-i informeze asupra pericolelor si s ia msurile corespunztoare.
Art.31.

La locurile de munc se vor respecta n mod riguros instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.32.

Este interzis prsirea locului de munc fr aprobarea conductorului locului de munc.

Art.32.
Toate locurile de munc, cile de acces, ncperile etc. vor fi tinute n ordine si curtenie, cu
respectarea normelor igienico-sanitare.
Art.34.
munc.

Fiecare salariat, nainte de predarea schimbului, va face ordine si curtenie, la locul su de

Art.35.
Conductorii locurilor de munc vor verifica personal starea fizic si psihic a salariatilor
neprimind la lucru pe aceia care nu sunt n deplin capacitate de munc (stare de ebrietate, boal, oboseal
evident etc.).
2.8. Dezinfectri, dezinsectizri, deratizri
Art.36.

Teritoriul unittilor va fi mprejmuit, amenajat si ntretinut n permanent n stare de curtenie.

Art.37.
Deseurile si gunoaiele rezultate din procesul de fabricatie se vor depozita provizoriu n locuri
special amenajate pentru acest scop (gropi, rampe sau lzi acoperite).
Art.38.

Deseurile si gunoaiele vor fi evacuate periodic din incinta unittilor.

Art.39.
n timpul sezonului cald evacuarea gunoaielor si deseurilor se va face zilnic n locuri special
amenajate.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.40.
Pentru combaterea mustelor se va asigura mentinerea unei curtenii pe teritoriul unittii, n slile
de productie, n cldirile anex a gurilor de canal, a puturilor absorbante si a grupurilor social-sanitare.
Art.41.
Pulverizarea de solutii insecticide n ncperile de productie si anexele unittilor se va face
lundu-se n prealabil msuri de evacuare a produselor alimentare si acoperirea masinilor si instalatiilor.
Art.42.
Se va aplica pulverizarea solutiilor insecticide a rampelor sau gropilor pentru depozitarea
gunoaielor, a lzilor de gunoi si grupurilor social-sanitare.
Art.43.
Combaterea moliilor, larvelor si altor insecte duntoare se va face prin folosirea substantelor
toxice volatile, n depozite care n prealabil se etanseaz. Se vor folosi substante care nu modific gustul,
mirosul, culoarea sau compozitia chimic a alimentelor supuse dezinsectizrii.
Art.44.

Combaterea roztoarelor (soareci, sobolani) se va face prin:


a) ndeprtarea periodic, att din slile de fabricatie si anexe, ct si de pe teritoriul unittii a
resturilor si a deseurilor alimentare;
b) colectarea si ndeprtarea gunoaielor de tot felul;
c) astuparea gurilor din pereti si pardoseli cu ciment sau ipsos;
d) folosirea capcanelor metalice;
e) aplicarea momelilor pe baz de substante chimice admise a fi folosite n industria alimentar.

Art.45.
Conducerile unittilor care organizeaz activitatea proprie de deratizare, dezinfectie si dezinsectie
vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrrile din cultura mare, viticultur,
pomicultur, legumicultur, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice n activittile din agricultur din
ANEXA 1.
3. ACTIVITATEA DE SORTARE, SPALARE SI TIERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR
3.1. Reguli generale
Art.46.
Echipamentele tehnice, (masini, utilaje, instalatii, aparatur, dispozitive, unelte sau alte mijloace
asemntoare folosite de salariati n procesul muncii), produse n tar sau importate, pot fi cumprate si
folosite numai dac sunt conforme cu Normele metodologice referitoarte la certificarea calittii din punctul de
vedere al securittii muncii echipamentelor tehnice si au n mod distinct marcajul de securitate (CS'97, CS'98
s.a.m.d. aplicat de fabricantul autorizat (fig. 3).
Art.47.
Centralele termice pentru nclzirea apei, exploatarea recipientilor, revizia curent si conservarea
recipientilor, a boilerelor si aparatelor de contracurent, instalarea si punerea n functiune a cazanelor, armtura
cazanelor, exploatarea cazanelor, revizuirea, curtirea si conservarea cazanelor se va face conform Normelor
specifice de protectie a muncii pentru productia energiei termice - ANEXA 1, si prevederile prescriptiilor
tehnice ISCIR.
Art.48.
La instalatiile cu gaze lichefiate si a buteliilor cu gaze lichefiate se vor respecta ntocmai
prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale (ANEXA
1) si prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art.49.
Deservirea si exploatarea instalatiilor de ridicat si a autostivuitoarelor, IFRON, ascensoare etc. se
face n conformitate cu prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
(ANEXA 1) si a prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art.50.
Exploatarea parcului auto propriu se face n conformitate cu Normele specifice de securitate a
muncii pentru transporturi rutiere.
Art.51.
Transportoarele fixe si transportoarele mobile cu band din cauciuc, cu band din material plastic
sau cu o band din material textil vor fi montate, exploatate, ntretinute si reparate conform prevederilor din
Normele specifice de securitate a muncii pentru activittile de exploatare si ntretinere a transportoarelor cu
band.
Art.52.

Echipamentele electrice utilizate vor avea gradul de protectie I.P.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.53.
Se va tine curtenie permanent, nlturndu-se legumele si fructele care cad pe jos si care ar
putea provoca accidente.
Art.54.
Interventiile la echipamentele tehnice n vederea remedierii unor defecte indiferent de natura lor
(electrice, mecanice, hidraulice etc) se fac dup decuplarea alimentrii cu energie si blocarea mecanic contra
pornirii. Dac blocarea nu este posibil se va pune placa de avertizare NU CUPLATI, SE LUCREAZ!
Art.55.

Salariatii care spal fructele si legumele vor folosi echipament de protectie mpotriva umezelii.
3.2. Descrcarea si manipularea materiei prime

Art.56.
Pentru descrcarea si manipularea materiei prime se vor folosi crucioare, vagonete,
transportoare pe role sau transportoare cu band. Se vor folosi de asemenea si alte mijloace sau sisteme de
descrcare si manipulare, n conditiile respectrii Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea,
transportul prin purtare si cu mijloacele mecanizate si depozitarea materialelor.
Art.57.
Se interzice blocarea cilor de acces si a locurilor de munc cu materii prime, lzi, butoaie etc.
Lzile, butoaiele dup golire, precum si capacele lor se vor spla si depozita n locuri special amenajate. Se va
controla ca butoaiele si lzile s nu aib cuie sau alte corpuri ascutite care ar putea provoca rnirea
manipulantilor.
Art.58.
Butoaiele goale de la marginea stivei vor fi bine asigurate cu pene pentru a nu se rostogoli. La
capetele stivelor se vor monta stlpi de lemn cu dulapi transversali care s exclud orice posibilitate de
rostogolire si cdere.
Art.59.
Se interzice folosirea lzilor si butoaielor n alte scopuri, pentru nlocuirea taburetelor, bncilor,
scrilor etc.
Art.60.
ncrcarea si descrcarea butoaielor pline din autocamioane se vor face n conformitate cu
instructiunile pentru ncrcarea, descrcarea, transportul si depozitarea materialelor.
Art.61.

La stivuirea butoaielor pline se vor respecta urmtoarele reguli:


a) primul rnd de butoaie se va aseza pe dou siruri de lemne n form cilindric sau
paralelipipedic pentru a se asigura stabilitatea butoaielor si a le feri de umezeal;
b) peste aceste butoaie se va pune un rnd de sipci pentru a se asigura stabilitatea urmtorului
rnd de butoaie.

Art.62.
Stivuirea se va face maximum, pe trei rnduri de butoaie, nltimea maxim admis a stivei fiind
de 2 m. Capetele stivelor se vor asigura contra drmrii, ca si n cazul butoaielor goale (fig. 4).
Art.63.
Coborrea butoiului n pivnite, precum si scoaterea se vor face prin folosirea unor rampe anume
amenajate, fiind mereu tinut cu frnghii de sigurant. Acolo unde este posibil se va introduce mica mecanizare
(ascensoare pentru marf, scripeti, macarale etc.), cu respectarea regulilor corespunztoare de protectia
muncii.
Art.64.
Pentru o amenajare corespunztoare a depozitelor de ambalaje se va afecta un teren care s
permit receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stri fizice, reconditionarea si pregtirea
ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea corespunztoare a intrrilor si iesirilor mijloacelor de
transport si a circulatiei interioare n depozit.
Art.65.
Transportul de ambalaje n interiorul depozitului de ambalaje se va face cu ajutorul
electrostivuitoarelor sau a altor mijloace care se preteaz la aceste lucrri.
Art.66.
Tablourile electrice pentru alimentarea cu energie a diverselor instalatii sau echipamente tehnice
si hidrantii P.S.I. vor fi libere, fiind interzis blocarea accesului la acestia cu diverse materiale (lzi,
containere, paleti etc.).
Art.67.
Asezarea n stive a ambalajelor se va face tinnduse seama de specificul fiecrui tip de ambalaj.
Pentru consolidarea stivelor, acestea vor fi ntrite cu sipci care se vor bate astfel nct s prind mai multe
rnduri de ambalaje.
Art.68.

Cile de acces printre stive s fie bine stabilite si marcate cu var.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.69.
Atelierul n care se desfsoar activitatea de reconditionare a ambalajelor trebuie s fie situat n
incinta depozitului, ntr-o ncpere nchis care s ndeplineasc conditii de igien si securitate a muncii
stabilite de Normele generale de protectia muncii.
Art.70.
Atelierul trebuie s fie prevzut cu usi de deschidere, largi, pentru ca manipularea ambalajelor s
se fac cu usurint.
Art.71.

Ambalajele care necesit reconditionri nu se vor depozita n interiorul atelierului.

Art.72.
Reconditionarea sacilor se va face cu ajutorul masinilor de cusut sau n lipsa acestora prin
coasere manual cu acul. Este interzis folosirea srmei n loc de sfoar.
Art.73.
Sticlele sparte si ciobite vor fi depozitate ntr-un singur loc n incinta depozitului de unde vor fi
evacuate pe msura casrii lor.
Manipularea acestora se face cu mare atentie si sub supravegherea sefului de depozit.
Art.74.
Salariatii care manipuleaz ambalajele de lemn, sticlele si cei care execut scuturarea manual a
sacilor vor purta n mod obligatoriu echipamentul individual de protectie.
Art.75.
La lucrrile din depozite se vor respecta prevederile cuprinse n Normele specifice de protectie a
muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor
(ANEXA 1).
Art.76.
La magazinele de prezentare si desfacere a conservelor de legume si fructe si a sucurilor se vor
aplica prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amnuntul
(ANEXA 1 ) .
Art.77.
Exploatarea si ntretinerea instalatiilor de frig se va face n conformitate cu prevederile Normelor
specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice (ANEXA 1).
3.3. Sortarea legumelor si fructelor
3.3.1. Sortarea manual a legumelor si fructelor
Art.78.
Alimentarea slii de sortare cu fructe si legume ce urmeaz a fi prelucrate se face sub
supravegherea conductorului locului de munc, n scopul prevenirii accidentelor.
Art.79.
grsimi.

Pentru prevenirea alunecrilor, de pe pardoseal, se vor ndeprta toate resturile vegetale sau

Ait.80.
n timpul iernii slile de sortare vor putea fi nclzite cu sisteme care nu fac fum, la o temperatur
la care s nu altereze legumele si fructele.
Art.81.
Slile permanente de sortare si prelucrare vor avea n apropiere vestiare cu dulapuri pentru haine
si chiuvete de splat.
Art.82.

Salariatii din acest sector vor fi examinati de medic si atestati dac pot lucra n aceast activitate.

Art.83.

Depozitarea gunoaielor sau deseurilor se va face n locuri speciale, la distant de slile de lucru.

Deseurile rezultate din sortare vor fi depozitate n lzi cu capac si vor fi scoase din sala de lucru pe msur ce
vor fi umplute.
Art.84.
Depozitarea, chiar si numai temporar, a legumelor si fructelor ce urmeaz a fi sortate si
industrializate se va face astfel nct s nu blocheze cile de acces, tablourile electrice si hidrantii de incendiu
interiori si exteriori.
Art.85.
n sectoarele de prelucrare, legumele si fructele vor fi splate numai cu ap potabil, verificat de
organele sanitare. n mediul rural, unde nu exist retea de ap potabil, se vor construi rezervoare de ap
potabil.
Art.86.
Vasele folosite pentru splare vor fi emailate, czile din inox si vor fi controlate s nu aib
margini tioase.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.87.
La splarea legumelor si fructelor nu vor fi admisi s lucreze cei ce au rni la mini, reumaticii si
tinerii sub 18 ani.
3.3.2. Sortarea mecanizat a legumelor, fructelor si cartofilor
Art.88.

Se va urmri s nu fie nici un fel de corpuri strine pe benzile transportoare.

Art.89.
Intentia de a conecta sau a deconecta instalatia de sortare va fi comunicat de ctre mecanicul de
ntretinere salariatilor care deservesc masina.
Art.90.
Reparatiile si lucrrile de ntretinere a instalatiei de sortare se fac numai dup scoaterea acesteia
de sub tensiune.
Art.91.
Se va urmri ca iluminarea masinii si a locului de munc s fie suficient si fr umbre, conform
Normelor generale de protectie a muncii.
Art.92.
Conductorul locului de munc va lua msuri pentru ca tractoarele si remorcile care intr n
sectie s fie astfel manevrate si dirijate nct s nu constituie pericol pentru slalariatii ocupati cu sortarea si
deservirea masinii.
Art.93.
Alimentarea cu cartofi a masinii se va face treptat, numai dup ce masina a fost pus n functiune
si pe msur ce cupele de transport asigur aducerea cartofilor la sortator.
Art.94.
acesteia.

Este interzis a se efectua reglaje la masina de sortat si calibrat cartofi n timpul functionrii

Art.95.
Salariatii plasati pe marginea masinii de sortare vor urmri n permanent modul cum
functioneaz rolele sortatoarelor. Este interzis introducerea minilor la rolele de sortare n timpul functionrii.
Art.96.
Masina de sortare si calibrare pentru cartofi trebuie s fie asezat pe un postament de beton,
tinnd seama de vibratiile care se produc n timpul functionrii.
3.4. Splarea legumelor si fructelor
Art.97.
Legumele si fructele vor fi splate cu ap potabil, verificat si atestat calitativ de organele
sanitare. Se interzice folosirea de ap neverificat sanitar pentru splarea legumelor si fructelor.
Art.98.
Splarea legumelor si fructelor se va face mecanic cu ajutorul masinilor de splat cu dusuri si
curenti de aer care barboteaz apa si manual n vase de metal inoxidabil, emailate.
Art.99.
Vasele folosite pentru splare vor fi verificate pentru a nu avea margini tioase, aschii, cuie
exterioare etc. (fig.5).
Art.100.
Se va asigura evacuarea n bune conditii a apei murdare dup splare, n asa fel nct apa s nu
se mprstie pe pardoseal n jurul masinii. Conducta de preaplin se va rigidiza si se va racorda la instalatia de
canal.
Art.101.

Lng masina sau vasul de splare, pe pardoseal, se vor monta grtare din lemn (fig.6).

Art.102.
Pentru msurarea efortului fizic si prevenirea mbolnvirilor profesionale, splarea legumelor si
fructelor se va face cu masina de splat cu dusuri si curenti de aer care barboteaz apa.
3.5. Tierea si curtarea legumelor si fructelor
3.5.1. Tierea si curtarea manual a legumelor si fructelor
Art.103.
Agentii economici trebuie s-si amenajeze si s-si organizeze, sectii separate pentru tierea
legumelor si fructelor.
Art.104.
Slile si spatiile destinate acestor operatiuni trebuie s corespund conditiilor de igien a muncii
prevzute pentru industria conservelor.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

n sectia de productie este interzis a se lucra atunci cnd iluminatul este necorespunztor, iar instalatia de
ventilatie nu este n functiune.
Art.105.
Lucrul se va organiza astfel ca salariatii s stea pe taburete sau bnci, ntr-o pozitie ct mai
comod (fig. 7).
Art.106.
La mesele cu benzi rulante mecanismul de actionare va fi prevzut cu protectori pentru a se
preveni accidentarea salariatilor.
Art.107.
Dac operatia ce se execut pe mas este nsotit de eventuale spargeri de borcane sau produceri
de deseuri, acestea se vor pune n cutia din tabl special adaptat lng masa de lucru.
Art.108.
Mesele de lucru vor fi prevzute pe margine cu borduri care s mpiedice alunecarea borcanelor
sau a materialelor si o bar la distant de 8-10 cm n lungul mesei pentru a se evita scurgerile de lichide pe
hainele salariatilor (fig. 8).
Art.109.
Pe platforma de lucru se va pstra o curtenie deplin, deseurile fiind colectate n lzi anume
pregtite si care vor fi evacuate zilnic.
3.5.2. Tierea si curtarea mecanizat a legumelor si fructelor
Art.110.
Alimentarea masinilor se va realiza mecanizat, iar gura de ncrcare va fi prevzut cu un
protector care s mpiedice posibilitatea ca minile salariatului s ajung la cutitele masinii sau la organele
interioare n miscare.
Art.111.
Toate prtile n miscare ale masinii de tiat legume vor fi prevzute cu protectori, n afar de
dispozitivele de tiere, care sunt accesibile prin plnia de alimentare.
Este interzis ca salariatul s mping cu mna legumele n sistemul de tiere al masinii.
Art.112.
Masina va fi echipat cu un dispozitiv de sigurant, astfel ca aceasta s nu poat fi pornit fr
ca plnia s fie corect fixat, respectiv s nu se poat demonta plnia dect dup oprirea masinii.
Art.113.
Masinile de tiat ceap, ardei etc., care produc efecte iritante vor fi amplasate n ncperi
separate, prevzute cu instalatie de exhaustare (fig. 9).
Art.114.
Vor fi ndeprtate resturile de legume si fructe de pe pardoseal si din jurul masinilor, pentru a se
evita accidentele prin alunecare.
Art.115.
La masina de curtat si tiat mere, alimentarea se va face succesiv prin mpingerea merelor n
cele dou furculite fixate pe discul de alimentare, imediat dup rotirea discului cu 180 (fig. 10).
Art.116.
Reglarea manual si orice interventie la masin se va face numai dup oprirea din functiune si
deconectarea de la reteaua electric.
Art.117.
La masinile de curtat cartofi, deserventul va avea grij n permanent ca orificiul de scurgere a
apei reziduale s nu fie nfundat deoarece se produce infiltrarea apei la electromotoare, curele, rulmenti etc.
Art.118.

La curtarea chimic a legumelor si fructelor se vor lua urmtoarele msuri:


a) instalatiile si masinile folosite la curtarea cu ajutorul lesiilor sodice a legumelor vor fi
prevzute cu protectori. Toat operatiunea de curtare chimic a legumelor si fructelor se va
efectua mecanizat, folosindu-se n acest scop benzi transportoare, masini pentru scufundarea
legumelor n lesie, masini de splat, masini de curtat suplimentar;
b) lesiile sodice reziduale se vor evacua prin gurile de scurgere la canalizare. Este interzis ca
lesiile sodice s fie deversate n curtea unittii.

Art.119.
Curtarea legumelor prin arderea cojii se va efectua n cuptoare speciale, folosindu-se pentru
operatiile ajuttoare benzi transportoare, masini de splat cu perii, masini pentru curtarea suplimentar.
Art.120.
protectori.

Angrenajul si toate locurile periculoase de la cuptoarele pentru arderea cojii vor fi protejate cu

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

10

3.6. Uscarea legumelor si fructelor


3.6.1. Uscarea legumelor si fructelor
Art.121.
La tunelul de uscare; n cazul arderii incomplete (cu fum), instalatia se va opri imediat si se va
proceda la nlturarea defectiunii.
Art.122.
Pornirea si oprirea arztorului si ventilatorului se va face numai de ctre salariati calificati, care
au sarcina de a supraveghea functionarea acestor instalatii.
Art.123.
scop.

Se interzice accesul la tabloul de comand a tunelului de uscare a personalului neinstruit n acest

Art.124.
Se va verifica permanent dac arde corespunztor amestecul refulat de pompele de combustibil
ale arztorului si dac instalatia de semnalizare acustic si optic este n perfect stare de functionare.
Art.125.
Se interzice ca deservantul de la tunelul de uscare s lucreze n atmosfera n care exist amestec
cu gaze si vapori de ap refulate din tunel.
Art.126.
La introducerea n tunel a crucioarelor cu legume si fructe pentru deshidratare se vor utiliza
dispozitivele mecanice de mpingere a crucioarelor. Se interzice mpingerea manual n tunel a crucioarelor
ncrcate.
Art.127.
La punerea n functiune a tunelelor ce folosesc gaze naturale drept combustibil se va proceda
astfel: mai nti se va porni ventilatorul timp de circa 4-5 minute, apoi se va opri, dup care se va aprinde
lampa de veghe, se va deschide robinetul de la conducta de gaze, apoi se repune n functiune ventilatorul.
Aceast succesiune de operatiuni la punerea n functiune a tunelelor de uscare cu gaze este obligatorie pentru a
se evita exploziile.
Art.128.
La oprirea tunelului se va proceda astfel: se va nchide mai nti robinetul de la conducta
principal de gaze, apoi lampa de veghe, se va lsa ventilatorul n functiune 5 minute, dup care va fi oprit. n
felul acesta se asigur evacuarea eventualelor gaze rmase nearse.
Art.129.

Se interzice accesul oricrui salariat n tunel n timpul functionrii.

Art.130.
n cazul n care se fac reparatii n tunel se aplic la loc vizibil plcuta de avertizare pentru
evitarea pornirii instalatiei n timpul ct dureaz reparatia.
3.6.2. Splarea si asezarea prunelor pe grtar
Art.131.
La masina automat de splat si asezat prune pe grtar, dusurile cu ap fiart se vor regla astfel
nct s se elimine pericolul stropirii cu picturi.
Art.132.
Grtarele vor fi verificate si apoi asezate pe benzile transportoare pentru a nu se rsuci si
provoca accidente prin ruperea lor.
Art.133.
La punerea n functiune a ascensorului, salariatul de serviciu se va asigura ca salariatii din
apropierea ascensorului s se ndeprteze de acesta, pentru a nu avea loc accidente.
Art.134.
n timpul n care ascensorul pentru ncrcat crucioare nu este folosit, platforma va fi adus la
nivelul pardoselii.
Art.135.
Asezarea grtarelor pe crucior se va face suprapunndu-se exact unul peste altul. Stiva ce se
formeaz trebuie s se ncadreze n gabaritul tunelului. Se vor folosi numai grtare n bun stare, cu ramele si
sipcile ntregi si drepte, fr cuie iesite n afar etc. Grtarele defecte vor fi nlturate (fig. 11).
Art.136.
La descrcarea grtarelor nu este admis ca acestea s fie btute pe partea opus pentru
desprinderea produselor uscate, ntruct n felul acesta pot cdea cuie sau buctele de lemn n produsul finit.
Grtarele se vor descrca prin rzuirea cu ajutorul unei loptele de lemn, suficient de lung, a suprafetei
grtarului asezat cu o latur n lungul mesei.
3.6.3. Uscarea prunelor

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

11

Art.137.
nainte de nceperea lucrului, cel putin o dat pe zi, se va verifica scheletul din lemn care nu
trebuie s aib prti carbonizate ce pot da nastere la incendii. Acestea se vor nlocui imediat.
Art.138.
80-82C.

n timpul functionrii usctorului, temperatura va fi urmrit n permanent pentru a nu depsi

Art.139.

Curtarea cosurilor de fum se va face decadal.

Art.140.
Grtarele pe care se asaz prunele pentru uscat vor fi splate din dou n dou zile pentru a se
nltura stratul de sirop uscat, care poate lua foc cu usurint.
Art.141.
Sistemul de nclzire cu lemne, cu motorin sau cu gaze va fi astfel reglat nct s aib o ardere
constant si permanent, pentru evitarea pericolului de explozie.
Art.142.

Reglarea arztoarelor pentru arderile cu motorin sau cu gaze se face de ctre salariatul calificat.

Art.143.
msuri:

La sistemul de ardere cu lemne se vor folosi salariati instruiti si care vor respecta urmtoarele
a) la gura camerei de ardere se va presra nisip;
b) toate ambalajele si lemnele pentru ardere vor fi depozitate n afara usctorului.

Art.144.
n timpul functionrii sterilizatorului de prune uscate capacele vor fi nchise pentru a se evita
stropirea lucrtorilor cu picturi fierbinti.
Art.145.
La lucrrile cu calibrorul de prune se interzice salariatilor care alimenteaz masa vibrant s
introduc mna ntre mas si cupele elevatorului n timpul functionrii.
3.7. Zdrobirea si presarea fructelor
Art.146.
Se va evita manevrarea cu minile a lditelor n apropierea cupei balantei, pentru a nu se prinde
mna salariatului ntre cupa balantei si cupa lditei. n acest scop, lditele vor fi pozitionate corect nainte de a
ajunge la cupa balantei.
Art.147.
Lditele vor fi asezate pe calea de rulare prin tinerea acestora de la partea superioar pentru a se
evita prinderea degetelor ntre lant si ldite.
Art.148.

Se interzice introducerea minii n momentul n care ldita se afl sub placa de presare.

Art.149.
Gura de alimentare a zdrobitorului de fructe va fi dotat cu aprtoare de protectie, astfel
construit nct s nu existe posibilitatea de accidentare prin introducerea minii n timpul alimentrii cu fructe
a masinii (fig. 12).
Art.150.
n cazul constatrii unor defectiuni de functionare, zdrobitorul va fi oprit, iar pentru reparare va
fi chemat mecanicul de serviciu.
Art.151.
Pachetele cu fructe ce se pun n pres trebuie s fie de grosime uniform (cca 10-12 cm), pentru a
se evita alunecarea lor lateral n timpul presrii si pericolul de accidentare a salariatilor prin cdere pe
pardoseal.
Art.152.
0,80 m.

ntre pres, alte masini si peretii ncperii se va asigura ltimea minim cilor de circulatie de

Art.153.
Eventualele resturi de tescovin rezultate de la presare vor fi ndeprtate imediat pentru a se evita
accidentarea prin alunecri.
Art.154.
La presa hidraulic, nainte de nceperea functionrii, se va controla buna stare a supapelor de
presiune si a manometrului.
3.8. Strecurarea marcului
Art.155.
Masina de strecurat (pasatricea) si plnia de alimentare vor fi bine etansate pentru a se mpiedica
scprile de marc.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

12

Art.156.
Electromotorul masinii va fi protejat cu o carcas de tabl, iar sistemul de transmisie al masinii
prin aprtori de protectie.
Art.157.
n jurul masinii va fi suficient spatiu liber pentru depozitarea si manipularea n bune conditii a
vaselor de colectare a resturilor rezultate dup strecurare.
Art.158.
Pardoseala n jurul masinii va fi mentinut n stare de curtenie, ndeprtndu-se continuu
resturile ce cad jos si care ar putea provoca accidente prin alunecare.
Art.159.

n timpul reglrii paletilor masina va fi scoas de sub tensiune.

Art.160.
La curtarea jgheabului de evacuare se interzice introducerea minii n interior. Curtarea se va
face prin baterea jgheabului sau prin rzuire cu dispozitiv din lemn.
4. ACTIVITATE DE PREPARARE A CONSERVELOR DE LEGUME SI FRUCTE
4.1. Prevederi comune
Art.161.
Se va asigura ltimea minim admis a cilor de circulatie din ncperile de lucru, conform
Normelor generale de protectie a muncii.
Art.162.

Masinile, utilajele si instalatiile vor fi deservite de salariati instruiti n acest scop.

Art.163.
Se interzice orice fel de interventie a personalului de deservire la ntretinerea masinilor si
instalatiilor electrice. Operatiile de ntretinere, reparare si reglare se vor executa de ctre mecanicii de serviciu.
Art.164.
La locurile de munc, unde este necesar, se va organiza lucrul stnd pe taburete si bnci, pentru a
feri salariatii de mbolnvire de varice.
Art.165.
Conductorul locului de munc va controla personalul privind starea fizic si moral a
salariatilor.
Art.166.

nainte de a efectua comenzile de pornire, electricianul va verifica instalatia electric.

Art.167.
Oprirea masinilor se va face dup terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune
a tablourilor de comand.
Art.168.
Se interzice punerea n functiune a masinilor fr aprtorile de protectie fixate corespunztor la
organele exterioare n miscare.
Art.169.
Se interzice efectuarea operatiilor de reparare, ungere, reglare, curtare si splare ct timp
functioneaz echipamentele tehnice (masini, utilaje, instalatii).
Art.170.
Borcanele sparte si deseurile rezultate de la umplere vor fi colectate n cutii de tabl special
adaptate la mesele de lucru.
Art.171.
Este interzis a se executa reglarea si alimentarea cu produse a masinii de dozat n timp ce aceasta
este n functiune.
Art.172.
Pardoseala din jurul masinilor va fi mentinut permanent n perfect stare de curtenie,
ndeprtndu-se continuu orice resturi ce cad pe jos si ar putea provoca accidentri prin alunecare.
Art.173.
ncperile n care sunt montate utilaje, masini si instalatii care n timpul functionrii produc
pulberi incendiare si explozive vor fi dotate conform Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
4.2. Splarea borcanelor si sticlelor
Art.174.
Dac sticlele sunt livrate n navete, depozitarea se va face n stiv a crei nltime s nu
depseasc o dat si jumtate baza acestora se vor nltura navetele deteriorate, pentru asigurarea unei
stabilitti ct mai mari.
Art.175.
Atunci cnd sunt primite n vrac, asezarea acestora n spatiile de depozitare se va face n rnduri
suprapuse, compartimentate si astfel stivuite nct s se evite pericolul rsturnrii si accidentrii lucrtorilor.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

13

Art.176.
Boxpaletii metalici cu sticle sau borcane trebuie verificati la elementele de rezistent, care s nu
fie atacate de rugin si torsionate. Boxpaletii vor fi asezati corect unii peste altii si pe maximum 4 rnduri.
Art.177.
Transportul borcanelor si sticlelor de la depozit la sectie se va face cu transportoare cu crlige
sau n loje pe crucioare special amenajate.
Art.178.
n masinile de splat sticle sau n bazine sticlele vor fi asezate corect si cu atentie, pentru a se
evita spargerile si prin aceasta pericolul de accidentare.
Art.179.
Introducerea si scoaterea borcanelor si sticlelor din prenmuitor se vor face cu ajutorul unor
cosuri metalice perforate.
Art.180.

Se interzice exploatarea masinii de splat, n urmtoarele cazuri:


a) cnd are piese, ansamble demontate sau strnse si fixate provizoriu;
b) cnd are piese deteriorate, rupte, la limita de rezistent;
c) cnd nu a fost curtat temeinic.

Art.181.
La punerea n functiune a masinii vor fi afisate la locul de munc instructiunile proprii de
securitate a muncii, ntocmite de beneficiar pe baza prevederilor proiectantului si constructorului masinii.
Art.182.
Este interzis depozitarea materialelor (butelii, navete, lzi, butoaie) pe cile de acces si zonele de
deservire si ntretinere ale masinii.
Art.183.
La curtarea masinilor si bazinelor de splat se vor folosi tije de metal si perii pentru a se evita
accidentarea salariatilor cu cioburile de sticl.
Art.184.
Este interzis introducerea minilor n masina de splat sticle n timpul functionrii ei. Controlul,
ntretinerea si nlturarea cioburilor provenite din spargerea sticlelor n bazin sau pe bratul de alimentare se fac
numai dup oprirea masinii.
Art.185.
Detergentii folositi la splarea sticlelor vor fi manipulati numai de salariati instruiti n mod
special, fiind interzis splarea minilor cu acesti detergenti sau n solutii mai concentrate dect cele care se
folosesc la splarea sticlelor.
Art.186.
La prepararea solutiei de sod caustic pentru masina mecanic de splat sticle se va asigura
depozitarea sodei caustice n lad cptusit cu tabl, nchis cu lact si ntr-o ncpere separat.
Art.187.
Cioburile de sticl din slile de turnare si splat sticle, resturile de etichete etc. se vor depozita
ntr-o lad special pentru a se evita accidentarea salariatilor prin alunecare, clcare pe cioburi etc.
nlturarea cioburilor ce cad pe jos se va face cu ajutorul unei perii sau mturi.
4.3. Prepararea conservelor de mazre si fasole
Art.188.

Alimentarea batozelor de mazre cu vreji sau teci se va face numai cu elevatoare cu racleti.

Art.189.
necurile de evacuare a pstilor goale se vor acoperi cu capace, iar curtarea lor n caz de
nfundare se va face numai cu snecul oprit.
Art.190.

Schimbarea turatiei la batoz sau reglarea paletilor se va face numai cu masina oprit din lucru.

Art.191.
Curtenia pe sub batoze n timpul functionrii acesteia se va face cu unelte cu coad de cel putin
2 m. Este interzis accesul salariatilor sub batoz.
Art.192.
Se vor lua msuri pentru colectarea si ndeprtarea boabelor si tecilor ce cad pe jos, pentru a se
nltura pericolul de accidentare prin alunecare.
Art.193.

Se interzice deschiderea usilor laterale ale batozei si reglarea tobei n timpul mersului.

Art.194.
metalice.

Alimentarea si evacuarea fasolei la masina de sortat se va face numai prin plnii sau jgheaburi

Art.195.
Batozele de mazre si fasole vor fi prevzute obligatoriu cu podete de lemn la nivelul usilor tobei
ngrdite de jur mprejur cu balustrad si scri de urcare-coborre.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

14

Art.196
Banda pentru transportul boabelor de mazre va fi prevzut n locurile de trecere cu podete de
lemn cu trepte n zonele de urcare-coborre (fig. 13).
Art.197.
Este interzis a se pune n functiune elevatorul "gt de lebd" fr ca organele exterioare n
miscare ale masinilor s nu fie protejate cu aprtori de protectie (protectori).
Art.198.
Pornirea si oprirea batozei, cuplarea sau decuplarea ambreiajului, nlocuirea stifturilor cu
forfecare de la cuplajele de sigurant se vor face numai de ctre mecanicul nsrcinat cu supravegherea
batozei.
Art.199.
Nu este permis pornirea batozei nainte de asigurarea c pe batoz sau n apropierea ei nu sunt
persoane strine.
Art.200.

nainte de pornirea elevatorului se va verifica dac cupele sunt bine fixate de banda metalic.

Art.201.
Masinile de sortat fasole psti se vor monta n ncperile izolate de restul utilajelor prevzute cu
hote pentru absorbtia prafului.
Art.202.
Usile laterale ale opritorului continuu trebuie s fie nchise etans, pentru a nu permite iesirea
aburului n ncperea de lucru (fig. 14).
Art.203.
Pentru usurarea efortului fizic si prevenirea mbolnvirilor profesionale, alimentarea bazinelor de
saramur cu ap si sare se va face mecanizat (fig. 15).
Art.204.

Omogenizarea saramurii se va face cu pompe ce functioneaz n circuit nchis.

Art.205.
Dozatoarele de saramur vor avea reglate presiunea de lucru astfel nct s asigure umplerea
borcanului, conform procesului tehnologic, dar s nu stropeasc salariatii cu agent fierbinte.
Art.206.
neutr.

Personalul care lucreaz la bazinele de saramur se va unge pe mini cu vaselin protectoare

Art.207.
La toate benzile de umplere se vor pune grtare de lemn pentru prevenirea mbolnvirilor
profesionale.
Art.208.
ntreruptorul electric de pornire-oprire a bazinelor de umplere va fi prevzut cu butoane sau
manete dielectrice.
4.4. Prepararea pastei de tomate
Art.209.
nainte de punerea n functiune a masinilor folosite la prepararea pastei de tomate salariatii ce le
deservesc vor fi avertizati s nceteze lucrrile de ungere, ntretinere sau reparatii si s se ndeprteze de prtile
n miscare.
Art.210.
Comenzile de pornire se vor executa dup ce panourile de protectie ale tablourilor de comand
vor fi nchise.
Art.211.
Pornirea masinii se va face numai de salariatul calificat care deserveste tabloul de comand si
procesul tehnologic al liniei respective.
Art.212.
La banda de sortare a rosiilor se vor nltura cu atentie corpurile strine, ca: pietre, cuie,
suruburi, scnduri din lzi, evitndu-se astfel deranjamentele mecanice si accidentarea personalului de
deservire (fig. 16).
Art.213.
Interventiile la zdrobitor se vor face numai dup ce se va executa ntreruperea alimentrii cu
energie electric si fixarea plcii cu interdictia NU CUPLATI, SE LUCREAZA.
Art.214.
Grupul de separare a semintelor se va spla n stare de repaus; se va interzice interventia n
timpul functionrii separatorului.
Art.215.

La masina de strecurat se va urmri ca n timpul functionrii (fig. 17): ,


a) capacele de vizitare s fie nchise etans;
b) contragreuttile supapelor de sigurant s fie n locasul lor;
c) manometrul s indice presiunea de regim.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

15

Art.216.
Platformele pe care sunt montate concentratoarele de suc sau past se vor mentine n stare de
curtenie si vor fi prevzute cu balustrade metalice de protectie cu scri cu trepte striate si mn curent.
Art.217.
Manlocurile pentru vizitarea camerelor de concentrare se vor desface numai dup egalizarea
presiunilor interioare si exterioare.
Art.218.
La umplerea butoaielor, n cazul instalatiilor de past discontinue, gura de evacuare a
vacuumurilor va fi prevzut cu aprtoare de protectie, pentru ca pasta fierbinte s nu stropeasc salariatii
care efectueaz aceast operatie.
Art.219.
Oprirea masinilor se va face dup terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune
a tablourilor de comand.
Art.220.

n timpul splrii pardoselii se interzice stropirea cu ap a motoarelor electrice.

Art.221.
Este interzis interventia la pompele de recirculare si pompele de completare cu suc de rosii, chiar
cnd ele sunt oprite.
Art.222.
Atunci cnd concentratorul este plin cu past sau suc de rosii ce urmeaz a fi concentrat si
ventilele ce se monteaz nainte de intrarea n pompe nu mai exist sau nu functioneaz corespunztor, se
interzice interventia la pompele de recirculare si pompele de completare, chiar dac sunt oprite din functiune.
Art.223.
Splarea concentratoarelor se va face de un salariat instruit n acest scop, care va intra n
concentrator si va lucra sub supravegherea unei persoane cu atributii n acest sens.
4.5. Prepararea rosiilor decojite
Art.224.

nainte de pornirea liniei de preparare a rosiilor cojite se vor lua urmtoarele msuri:
a) se vor opri lucrrile de ungere, ntretiriere si reparatii
b) electricianul va verifica partea electric;
c) se vor nchide panourile de protectie ale tablourilor de comand;
d) se va verifica existenta platformei electroizolante la tabloul electric;
e) salariatii care deservesc linia de preparare a rosiilor decojite vor fi avertizati sonor s se
ndeprteze de prtile n miscare.

Art.225.

Se vor nltura corpurile strine ce apar la banda de sortare.

Art.226.
La opritor termoregulatorul va fi reglat la temperatura de regim; se interzice supranclzirea
apei si eventualele posibilitti de oprire.
Art.227.
La masa cu role a grupului de decojire trierea se va face numai pe portiunea indicat, pentru a
evita prinderea degetelor lucrtorului.
Art.228.
n timpul functionrii se interzice reglarea elementelor elastice de pe cadrele de dirijare a rosiilor
spre cutite.
Art.229.
Se interzice functionarea masinii de decojire fr aprtoarea de protectie fixat deasupra
cutitelor arcului.
Art.230.

n timpul functionrii sistemului pneumatic se interzice reglarea sau ntretinerea acestuia.


4.6. Prjirea legumelor

Art.231.
Tvile folosite la prjirea legumelor vor fi prevzute cu mnere metalice bine fixate si izolate
termic. Strecurtorile, lingurile, amestectoarele vor avea mnere comode lungi si izolate termic, pentru
evitarea arsurilor.
Art.232.
Uleiul rezidual rezultat dup prjire se va colecta n vase speciale prevzute cu capace, care vor
fi depozitate la cel putin 3 m de foc.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

16

Art.233.
din tav.

Scoaterea uleiului din tvi se va face obligatoriu cu ibrice si n nici un caz prin rsturnare direct

Art.234.
uleiului.

Se interzice transportarea tvilor de ulei ncins pe crucioare. Transportul se va face dup rcirea

Art.235.
Legumele ce urmeaz s fie prjite nu vor fi aruncate direct n tvi, ci vor fi asezate pe tvi
perforate (site) si introduse n ulei, iar dup prjire se vor scoate afar mpreun cu continutul de legume
prjite.
rt.236.
Pardoseala din sectia de prjire va fi mentinut n permanent n stare de curtenie si uscat
pentru evitarea accidentrii salariatilor prin alunecare. Locurile unde a curs ulei se vor spla imediat cu ap
fierbinte si sod.
Art.237.
Sala prjitoriei va fi prevzut cu instalatia de ventilatie natural sau mecanic si cu hote
deasupra prjitoriilor.
Art.238.
Deasupra si n imediata apropiere a prjitoriilor nu este permis depozitarea materialelor
lemnoase sau usor inflamabile.
Art.239.
n cazul nclzirii prjitoriilor cu gaze se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii
pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
Art.240.
n cazul nclzirii cu combustibil lichid se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR n vigoare, cele
cu privire la metrologie si normele de prevenirea si stingerea incendiilor.
Art.241.
Tvile cu legume prjite se vor stivui n rastele metalice, ce vor fi ntretinute n stare de curtenie
perfect pentru evitarea alunecrii tvilor.
Art.242.
Pentru evitarea producerii arsurilor salariatii vor lucra atent si vor purta echipamentul individual
de protectie att n timpul transportului tvilor de prjitor la rastelul de depozitare, ct si de la rastel n sectia
de fabricatie.
4.7. Prepararea. conservelor de fructe
Art.243.
Masinile plane de rupt codite la cirese, visine si struguri vor fi prevzute cu plnii de alimentare.
Se interzice alimentarea manual. La masinile de smuls codite cu tamburi rotativi se vor respecta instructiunile
proprii de securitate a muncii.
Art.244.

Splarea si dezinfectarea masinilor plane de rupt codite se va face cu masina oprit din functiune.

Art.245.
Este interzis punerea n functiune a masinii fr dispozitiv pentru oprire accidental. Masinile se
vor prevedea cu bar de protectie cu limitator. n caz de pericol se apas pe bar si se opreste imediat. Aceste
bare vor fi prevzute pe prtile laterale ale masinii.
Art.246.
n cazul cnd tuburile de cauciuc ale rulourilor prezint rupturi, imediat se va opri masina, n
vederea nlocuirii acestora.
Art.247.
Trioarele pentru sortarea fructelor vor fi prevzute cu plnie de alimentare. Se interzice
alimentarea manual sau direct n trior.
Art.248.
Sistemul de antrenare prin curele si capetele axelor sortatorului, angrenajele cu pinioane si
transmisiile prin lant vor fi prevzute cu aprtori de protectie (fig. 18).
Art.249.
Trioarele cu sitele de sortare vor fi capsulate pentru a exclude posibilitatea accidentrii
salariatilor prin tiere sau prinderea minilor.
Art.250.
Curtarea alveolelor de la masinile de scos smburi care s-au astupat cu fructe, se va face numai
cu masina n stare de repaus.
Art.251.
Pentru a evita ca pistoanele de scoaterea smburilor s nu sar din locul lor acestea vor fi zilnic
controlate.
Art.252.
fructelor.

Se interzice ca salariatii s introduc minile n jgheabul de alimentare pentru ncrcarea

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

17

Art.253.
Mesele de lucru vor fi prevzute de jur mprejur cu bare de distantare care s mpiediee cderea
recipientilor de pe mas si cu borduri de jur mprejur pentru a evita scurgerile de solutie pe hainele salariatilor.
Art.254.
Pentru alimentarea n bune conditii a masinii de dozat se va monta un podet de lemn cu trepte,
astfel ca manevrarea recipientului cu produs s se fac comod si fr pericol de accidentare prin oprire a
salariatului.
Art.255.
nainte de nceperea lucrului se va verifica buna functionare a mecanismului de blocare a
produsului, atunci cnd recipientul nu ajunge n dreptul orificiului de evacuare.
4.8. Umplerea si nchiderea sticlelor, cutiilor si borcanelor
Art.256.
Salariatul care deserveste masina de umplut va supraveghea manometrele pentru ca presiunea din
instalatie s nu o depseasc pe cea admis.
Art.257.
La masa de umplere, care tehnologic are organe exterioare n miscare de rotatie, ce nu pot fi
protejate cu aprtori de protectie, salariatii vor purta echipamentul de protectie strns pe corp, iar basmaua
de pe cap va fi legat cu nod la spate.
Art.258.
La masinile de umplut si capsulat sticle operatorul nu va tine mna pe sticl pentru a se evita
tieturile la mini prin spargerea sticlei (fig. 19).
Art.259.
Pentru evitarea spargerii sticlelor se va face un control riguros al masinii naintea nceperii
operatiei, precum si a sticlelor care intr la nchis.
Art.260.
La fiecare aparat de umplut sticle cu suc se va adapta cte un sistem de colectare a sucului ce se
scurge din sticle (prin spum, deversare, rsturnare de sticle) si strngerea lui ntr-un colector central, astfel
nct nici o cantitate de suc s nu se verse pe pardoseal, pentru a nu provoca accidentri prin alunecare (fig.
20).
Art.261.
n imediata apropiere a aparatului va exista o lad special amenajat pentru colectarea sticlelor
fisurate, sparte etc., astfel nct s fie exclus mprstierea cioburilor pe pardoseal (fig. 21).
Art.262.
La splarea pardoselii si nlturarea cioburilor se va folosi peria cu coad, conectat la furtunul
cu ap (fig. 22).
Art.263.
Alimentarea si evacuarea sticlelor din sectie se vor face numai mecanizat, cu benzi transportoare
sau, n lipsa acestora cu crucioare pe roti special construite.
Art.264.
La masinile de nchis semiautomate se vor monta aprtori de protectie pentru protejarea
salariatului n cazul spargerii borcanelor sau aruncrii cutiei din capul de nchis.
Art.265.
La masinile de nchis manuale muncitorii vor folosi obligatoriu clesti metalici pentru prinderea
cutiilor ce se introduc si se scot de pe talerul masinii.
Art.266.
Pentru reducerea efortului fizic, alimentarea si evacuarea recipientilor cu suc de la masinile de
nchis se vor face mecanizat, cu benzi transportoare.
Art.267.
La masinile de nchis manual sau semiautomate, salariatii vor avea scaune ergonomice pe care s
stea comod.
Art.268.
Salariatii care deservesc masinile de nchis, manuale sau semiautomate, vor purta degetare din
piele (4 degetare la fiecare mn) pentru a nu se accidenta prin tiere sau arsuri (fig. 23).
Art.269.
n cazul blocrii cu cutii rebutate a masinilor automate de nchis, deblocarea acestora se va face
numai dup oprirea din functiune. n nici un caz nu se va introduce mna pentru deblocarea acestora n timpul
functionrii. (fig. 24).
Art.270.
(fig. 25).

Se interzice lucrul la masinile de nchis dac lipseste aprtoarea de protectiei din jurul rolelor.

Art.271.
Pentru a nu se accidenta prin tiere lucrtorii care deservesc masinile de nchis cutii si borcane
vor purta un degetar de piele la degetul arttor al minii stngi (fig. 26).

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

18

Art.272.
n cazul masinilor cu pedal introducerea si scoaterea capacelor se va face cu mare atentie.
Masina va fi prevzut obligatoriu cu un opritor de capace, reglabil pentru diametrele de capace ce urmeaz a
fi marcate.
Art.273.
Salariatii care lucreaz la masinile semiautomate (cu pedal) vor avea un scaun special amenajat,
cu nltimea reglabil, pe care s stea comod si care s asigure o bun stabilitate n timpul lucrului.
4.9. Fabricarea marmeladei
Art.274.
Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului cu marc se va monta deasupra nivelului
pardoselii cu cel putin 10 cm pentru a nu ptrunde corpurile strine n interior.
Art.275.
Cupele elevatorului se vor fixa bine pe banda din cauciuc prin suruburi cu contrapiulite sau
nituri, pentru a exclude posibilitatea desprinderilor.
Art.276.

Scheletul metalic al elevatorului va fi nchis pe toate laturile cu tabl de aluminiu.

Art.277.
Descrcarea prefierbtorului n masina de strecurat (pasatrice) se va face printr-un burlan
complet nchis, bine fixat.
Art.278.
n cazul cnd alimentarea prefierbtorului nu se face mecanizat, n jurul lui se va asigura un
spatiu suficient pentru manipularea butoaielor n conditii nepericuloase, iar pardoseala va fi mereu splat si
curtat de resturile de fructe, pentru a se nltura posibilitatea de accidentare prin alunecare.
Art.279.
Mnerul de manevrare de la gura de descrcare a prefierbtorului va avea lungime
corespunztoare si va fi plasat lateral, astfel nct s fie imposibil oprirea salariatilor ce deservesc
prefierbtorul.
Art.280.
n sala prefierbtorului se va asigura ventilatia corespunztoare unei ncperi cu mediu nociv
(dioxid de sulf).
Art.281.
Curtarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor de la pasatrice se va face numai n timp ce
masina este oprit, cu ajutorul unei pasete de lemn. Se interzice introducerea minii n toba pasatricei n timp
ce aceasta functioneaz.
Art.282.
Alimentarea cu materie prim si evacuarea semiproduselor la pasatrice se va face mecanizat, prin
jgheaburi sau conducte.
Art.283.
Aparatele vacuum vor fi prevzute cu aparatur de msur si control necesar si vor fi verificate
metrologic.
Art.284.
volti).

Vizoarele de la vacuume vor fi etanse si iluminate de la o surs cu tensiune nepericuloas (24

Art.285.
Alimentarea cu materii prime (marc si zahr) se va face mecanizat, folosind instalatii de transport
sub vid sau pompe.
Art.286.
Vana pentru descrcarea marmeladei va fi etans si cu orificiul orientat n jos, iar n cazul cnd
orificiul de golire este orientat n sus se va monta un burlan pentru dirijarea marmeladei n bazinul de golire.
Art.287.
Platforma pe care sunt amplasate aparatele vacuum va fi prevzut pe tot perimetrul ei cu o
balustrad metalic de protectie si cu o scar cu trepte striate, prevzut cu mn curent, vopsit galben cu
negru.
Art.288.
Accesul la condensatorul barometric va fi asigurat prin scri metalice, prevzute cu mn curent
si colivie, iar prtile de mbinare si partea superioar cu platforme ngrdite cu balustrade de protectie.
Art.289.
vidului.

Se va verifica periodic coloana barometric deoarece este un factor important la realizarea

Se vor asigura grtare corespunztoare dac tvita este n coloan si dac se face dispersia apei curate n
coloan. Se va verifica presiunea apei n coloan si etanseitatea la vanele precizate pe aparatele de vacuum n
realizarea vidului.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

19

Art.290.
Bazinele pentru descrcarea marmeladei vor fi astfel amplasate nct alimentarea lor s se fac
direct sau prin jgheaburi.
Art.291.
Alimentarea sectiei de marmelad cu ambalaje (ldite goale) si evacuarea lor dup umplerea cu
marmelad se va face mecanizat, cu transportoare cu band sau cu role.
Art.292.
La transportoarele cu band se vor aplica Normele specifice de securitate a muncii pentru
activittile de exploatare si ntretinere a transportoarelor cu band.
Art.293.
Toate operatiile care necesit ridicarea capacului opritorului tip vacuum (nlocuirea garniturilor,
interventii la oala de fierbere etc.) se vor executa numai sub directa supraveghere a unei persoane cu atributii
n acest sens.
Art.294.
Ridicarea capacului aparatului tip vacuum si asezarea lui pe platform se va face cu ajutorul
instalatiei de ridicat corespunztoare.
Este interzis orice interventie la vacuum cu capacul suspendat n crligul instalatiei de ridicat.
Art.295.
Interventiile la reductorul de turatie vertical, cuplajul de transmitere a miscrii la agitator,
motorul electric, se vor face dup decuplare de la sursa electric de alimentare si cu ajutorul unei platforme cu
balustrad de protectie, pentru a preveni cderile de la nltime.
4.10. Prepararea ardeiului pentru boia
Art.296.
Pentru evitarea accidentrii muncitorilor, dispozitivul pentru tierea cotoarelor de ardei va fi
complet capsulat si prevzut cu o aprtoare de protectie special la cutitul de tiere.
Art.297.
Banda pentru transportarea sirurilor de ardei va fi prevzut pe ambele prti si pe toat lungimea
cu cte o bordur de etansare, confectionat din cauciuc.
Este interzis urcarea muncitorilor pe bnci pentru stngerea sirurilor de ardei blocati, curtarea sau splarea
benzii. aceste operatii se vor face numai de jos, cu ajutorul prjinilor si cu ap sub presiune sau cu ajutorul
scrilor duble.
Art.299.
Elevatorul pentru transportul sacilor si a sirurilor de ardei va fi prevzut cu un dispozitiv special
care s mpiedice cderea sacilor care au fost descrcati la timp.
Art.300.
n ncperea distribuitorului de aer cald este interzis intrarea persoanelor strine. Aceast
ncpere va fi nchis cu cheie si vor avea acces numai mecanicul si electricianul de serviciu.
Art.301.
Cile de circulatie ale usctoriei vor fi ventilate mecanic corespunztor, n asa fel nct
temperatura s nu depseasc 25C.
Art.302.
n ncperea usctoarelor nu este permis s existe geamuri sparte sau usi defecte care s nu se
nchid perfect.
Art.303.

Alimentarea masinii de tiat ardei se va face mecanizat si n nici un caz manual.

Art.304.
Toate instalatiile mecanizate de transport vor fi etanse si se vor racorda prin burdufuri la
mbinarea cu moara de ardei.
Art.305.

Electromotoarele folosite la moara de boia vor fi de tip capsulat.

Art.306:
Cldirea morii va fi prevzut n mod obligatoriu cu o instalatie de protectie contra descrcrilor
electrice n atmosfer.
Art.307.
Toate utilajele vor fi etansate, nct s nu existe scpri de praf de boia n zona de lucru. Moara
de boia va fi prevzut si cu instalatie de captare a pulberilor de ardei.
Art.308.

Este interzis a se folosi focul deschis si fumatul, fiind pericol de explozie.

Art.309.
Lagrele tuturor masinilor si transmisiilor existente n moara de boia vor fi din materiale
neferoase, pentru eliminarea posibilittilor producerii de scntei n cazul unei ungeri insuficiente.
Art.310.
Orice reparatie la moar se va executa numai cu moara oprit din functiune si dup o prealabil
aerisire a morii si a tuturor instalatiilor ce contin praf de boia.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

20

Art.311.
Se interzice cu desvrsire executarea de reparatii prin loviri cu ciocane de otel sau alte scule din
material feros, precum si folosirea lmpilor de benzin si a oricror lmpi cu flacr sau resouri electrice (fig.
27).
Art.312.
Transportoarele cu lungime mare sau care trec dintr-o ncpere n alta vor fi prevzute cu
dispozitiv de semnalizare avertizat acustic si/sau optic a pornirii sau opririi, iar salariatii vor fi instruiti n
acest sens.
Art.313.
Mecanicul de ntretinere va asigura ungerea tuturor lagrelor si a suprafetelor n frecare pentru a
nu se produce nclziri sau scntei.
Art.314.
Concentratia de pulberi de boia nu trebuie s depseasc concentratia maxim admis de
Normele generale de protectie a muncii n atmosfera zonei de munc.
Unittile au obligatia s realizeze mentinerea pulberilor sub limita concentratiei admise prin aplicarea
msurilor indicate n Normele generale de protectie a muncii.
Art.315.
Conductele de abur vor fi izolate termic si vor fi mentinute n stare de curtenie pentru a se evita
ca praful depus pe ele s se autoaprind.
Art.316.
Este interzis intrarea persoanelor strine la moara cu boia fr a fi nsotite de un delegat
autorizat de conducerea fabricii.
4.11. Prepararea mustarului
Art.317.
Pentru descrcarea si manipularea materiei prime pentru prepararea mustarului se vor folosi
crucioare, transpalete sau motostivuitoare n scopul reducerii efortului fizic al salariatilor.
Art.318.
Platformele pe care sunt montate bazinele de omogenizare se vor mentine n stare de curtenie si
vor fi prevzute cu trepte striate, balustrade metalice si mn curent.
Art.319.
La moara de mustar se vor executa lucrri de ntretinere si reparatie numai cu moara oprit.
Dup interventie se vor monta aprtorile de protectie.
5. ACTIVITATEA DE OPARIRE SI FIERBERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR
5.1. Reguli generale
Art.320.
n pardoseal se vor prevedea guri de canal pentru colectarea si evacuarea apelor vrsate din
vasele sau masinile de splat sau oprit legumele si fructele.
Art.321.
Transportarea manual a gemurilor si a semiproduselor ce se manipuleaz n sectie se va face
lundu-se msurile necesare pentru evitarea pericolului de rsturnare a vaselor si de oprire a personalului
(crucioare speciale etc.). Se va introduce alimentarea cu ajutorul pompelor.
Art.322.
Se interzice montarea de usi care s se deschid direct n exterior pentru a se nltura ptrunderea
n interior a aerului rece si formarea de ceat n sala de lucru.
Art.323.
n sala n care se efectueaz oprirea si fierberea legumelor si fructelor, datorit actiunii
condensului se va face verificarea periodic a plafonului si peretilor laterali pentru a depista eventuale
desprinderi de material, beton, crmizi etc. ce pot provoca accidente.
Art.324.
n slile unde functioneaz opritoare continue sau cazane duplicate se vor instala hote de
absorbtie sau aeroterme, suficiente ca numr si mrime pentru dezagregarea cetii.
Art.325.
Usile de acces n slile vecine vor fi n stare de functionare si vor fi construite pentru a se nchide
singure (usi batante), evitndu-se astfel ptrunderea initial a aerului rece si formarea cetii n interior.
Art.326.
La transportarea vaselor cu siropuri se va pune pe suprafata lichidului din vase cte un capac gril pentru a evita stropirile cu lichidul fierbinte (fig. 28).
Art.327.
Pe cadranul manometrelor se va trasa o linie rosie, corespunztoare presiunii maxime permise n
recipient. Este interzis trasarea liniilor rosii direct pe sticl.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

21

Art.328.
Pentru prevenirea accidentelor datorate scprilor de abur sub presiune ca urmare a deteriorrii
sau slbirii garniturilor, flansele de legtur dintre conducte si ventile, att cele de pe conducta principal de
alimentare cu abur, ct si cele pe conducta de retur, vor fi protejate cu aprtori de protectie circulare vopsite
cu galben de securitate.
Art.329.

n fata cazanelor duplicate se vor montra pe pardoseal grtare de lemn.

Art.330.

n timpul lucrului nu se va depsi presiunea prescris prin instructiunile de folosire.

Art.331.
Electropalanele folosite la activitatea de oprire si fierbere a legumelor si fructelor vor fi
mentinute n stare de functionare si vor fi verificate zilnic la nceperea lucrului de electricianul de serviciu.
Limitatoarele de curs trebuie s functioneze corespunztor. ntreruptoarele de oprire si pornire portative
trebuie s fie izolate electric. Conductorii de alimentare ai electropalanului vor fi montati pe role izolante fat
de constructie si rezistent dielectric, corespunztoare tensiunii de serviciu.
Art.332. Manipularea electropalanelor va fi ncredintat numai salariatilor calificati, autorizati si special
instruiti.
5.2. Oprirea legumelor si fructelor
Art.333.
La splarea si oprirea legumelor si fructelor nu vor fi admisi s lucreze salariati care au rni la
mini si reumaticii.
Art.334.
Salariatii vor controla ca opritorul continuu s aib toate orificiile bine nchise, iar instalatiile de
aductiune si evacuare s fie n bun stare de functionare, pentru a nu exista scpri de aburi n sala de lucru.
Art.335.
Se va instala un paravan de protectie la locurile periculoase pentru a fi exclus posibilitatea de
oprire a salariatilor.
Art.336.
Pentru executarea ntretinerilor, reglajelor sau eventuale desfundri opritorul continuu va fi
deconectat de la reteaua electric, iar alimentarea cu abur si rcirea acestuia vor fi ntrerupte.
Art.337.
Se interzice folosirea improvizatiilor pentru suspendarea si blocarea capacelor opritoarelor
continue n vederea executrii de ntretineri si remedieri.
Este obligatoriu mentinerea n stare de functionare a mecanismului de ridicare-coborre a capacelor
opritoarelor continue.
Art.338.
Amestecarea legumelor si fructelor n vasele de oprire se va face cu lopeti din lemn suficient de
lungi, pentru ca salariatii s poat sta ct mai departe de cazan, astfel nct s nu fie stropiti cu picturi
fierbinti (fig. 29).
Vasele deschise pentru oprire vor fi instalate n afara slilor de prelucrare a legumelor si fructelor, sub
soproane sau n sli special amenajate n acest scop.
Art.339.
La fiecare schimb conductorul locului de munc va controla starea ventilelor, pentru a se
nltura la timp eventualele defectiuni ivite.
5.3. Fierberea continu cu fierbtoare si cazane duplicat
5.3.1. Fierberea continu
Art.340.
Toate mbinrile si racordurile fierbtorului continuu vor fi bine etansate pentru a se mpiedica
degajri de dioxid de sulf n zonele de lucru.
Art.341.
Mnerul de manevrare de la gura de descrcare va fi de lungime corespunztoare si plasat astfel
nct s fie imposibil oprirea salariatului ce deserveste fierbtorul, prin rbufniri de mas clocotit ce se
descarc.
Art.342.
Descrcarea fierbtorului n masina de strecurat se va face prin conduct complet nchis, pentru
a nu se produce stropire sau vrsare de mas fierbinte.
Art.343.
Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului va avea bordurile ridicate cu cel putin 10 cm
deasupra pardoselii, pentru a fi exclus accidentarea prin alunecare (fig. 30).

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

22

Art.344.
n jurul fierbtorului se va asigura spatiul corespunztor pentru manipularea butoaielor cu pulpe
n conditii de securitate deplin. Pardoseala va fi mereu splat si curtat de resturile de fructe care ar putea
da nastere la accidentare prin alunecare.
Art.345.
Electromotorul si transmisiile de actionare a elevatorului vor fi astfel amplasate nct accesul la
ele s fie comod si fr pericol de accidentare.
Art.346.
Conducta principal de alimentare cu abur si conducta de retur s fie izolate termic pentru
prevenirea arsurilor la salariatii care vin n contact cu acestea.
Flansele de mbinare de pe aceste conducte vor fi prevzute cu aprtori de protectie pe toat circumferinta
acestora.
Art.347.
Rozetele de la ventile si robinetele cazanelor duplicate si aparatelor de concentrare sub vid, dac
sunt metalice, vor fi izolate cu material termoizolant pentru a se evita arsurile la mini.
Art.348.
Pe conducta principal de alimentare cu abur a cazanelor duplicate se va monta obligatoriu un
reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admis.
Art.349.
Salariatii care descarc cazanele duplicate si aparatele de concentrare sub vid vor fi calificati si
instruiti asupra modului de manipulare, deservire si control al acestora.
Art.350.
Se interzice bascularea cazanelor duplicate n care exist solutie pentru decojirea chimic a
fructelor. Scoaterea fructelor decojite din cazanele duplicate sau bazine se va face numai cu cosuri perforate
sau cu linguri perforate speciale.
Art.351.
Bascularea cazanelor duplicate n vederea descrcrii produsului se va face numai prin surub
fr sfrsit si roat melcat. Se interzic bascularea cazanelor duplicate prin prghie liber si fixarea prin cuie.
Art.352.
Pentru evitarea rspndirii aburului si a dioxidului de sulf n sal, deasupra cazanelor duplicate
se vor monta hote exhaustoare. Condensul de la cazanele duplicate va fi recuperat si returnat la centrala
termin (fig. 31).
Art.353.
Atunci cnd cazanele duplicate sunt montate n hale de productie unde lucreaz si alti salariati, la
alte activitti se vor monta n fata cazanelor paravane de protectie, de constructie corespunztoare, s reziste
n caz de explozie (fig. 32).
Art.354.
Pentru evitarea socurilor termice se va avea grij ca nainte de a se da drumul la abur s se
deschid robinetul de condens.
Art.355.
Lopetile de agitare a continutului duplicatelor vor avea coada suficient de lung si n unghi fat
de planul lopetii, pentru ca amestecarea s se fac fr pericol de stropire cu material fierbinte.
Art.356.

La cazane duplicat se pot monta lopeti mecanice de malaxare actionate electric (fig. 33).

Art.357.
Manipularea produselor fierbinti se va face n gleti, tvi, bi etc. si transportate numai pe
crucioare cu roti.
Art.358.

La curtarea n interior a aparatului de concentrare sau vid se vor lua urmtoarele msuri:
a) se va izola agitatorul;
b) se vor lsa deschise, att usa la rezervor, ct si gura de descrcare, pentru a se produce un
curent de aer prin aparat n scopul eliminrii gazelor toxice;
c) n cazul cnd peretii interiori ai aparatului sunt din cupru, acestia nu vor fi curtati cu otet
pentru a se evita formarea de vapori toxici.

Art.359.
nlocuirea garniturilor la aparatul de concentrat sub vid se face dup ce partea superioar a
aparatului a fost ridicat cu instalatia de ridicat si asezat pe un postament stabil.
5.3.2. Manipularea, prepararea solutiei si ncrcarea sulfitometrelor
Art.360.
Buteliile vor avea capace metalice de protectie a ventilului de golire-ncrcare, precum si inele de
cauciuc pentru protectie.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

23

Art.361.
Se interzice aruncarea sau lovirea buteliilor pline si goale. Depozitarea buteliilor se va face la loc
rcoros, ferite de orice surs de cldur.
Art.362.

nchiderea si deschiderea ventilului se va face cu mna, fiind interzis folosirea cheilor si clestilor.

Art.363.

Buteliile de dioxid de sulf vor fi vopsite si inscriptionate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.364.
Conductele sau furtunurile vor fi strnse etans la ventilul buteliei si n perfect stare de
functionare, pentru a se evita pierderile de gaz si intoxicarea muncitorilor.
Art.365.
Solutia de dioxid de sulf se va pregti n ncperi speciale ventilate sau n aer liber, avnd grij ca
butelia s fie fixat cu brtri. Salariatii vor purta echipamentul individual de protectie, iar n ncperi
continutul de dioxid de sulf nu va depsi prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art.366.
Sulfitometrele se vor ncrca cu atentie, de regul n aer liber, avnd grij ca racordul de la
butelie la ventilul sulfitometrului s fie perfect etans.
Art.367.
Sulfitometrul ncrcat se va tine la loc ferit de lumin si surse de cldur, la temperatura maxim
de 40C si se va manipula cu atentie pentru a nu se lovi. Pentru a evita pierderea solutiei de dioxid de sulf
periodic se va unge ventilul pentru a fi protejat mpotriva actiunii corozive a dioxidului de sulf.
Art.368.
Folosirea solutiei de dioxid de sulf se va face cu atentie, pentru a se evita arsurile sau
intoxicatiile.
5.4. Sterilizarea cu autoclave
Art.369.
Personalul care deserveste autoclavele va fi calificat si instruit temeinic cu privire la modul de
exploatare corect a instalatiei de sterilizare cu autoclave. Autoclavele vor fi supravegheate n timpul
functionrii.
Art.370.
Atunci cnd linia de preparare conserve este comun cu linia de autoclave, aceasta va fi separat
de restul sectiei printr-un zid de protectie care va apra salariatii n caz de explozie (fig. 34).
Art.371.
Transportul cosurilor umplute cu sticle si borcane la autoclave se va face numai cu electropalane
sau cu palane manuale, verificate zilnic naintea nceperii lucrului.
Art.372.
Dup ncrcare capacul autoclavei se va nchide cu atentie, pentru a asigura etanseitatea. Se vor
verifica periodic att piulita fluture si surubul de prindere, ct si starea garniturii de bumbac. Att la
nchiderea, ct si la deschiderea capacului autoclavei suruburile se vor strnge sau se vor slbi n cruce si
treptat (fig. 35).
Art.373.
Capacul autoclavei nu se va deschide nainte de scderea total a presiunii, pentru evitarea
deversrii apei si opririi salariatilor.
Art.374.
Pentru usurarea ridicrii capacului vor fi prevzute contragreutti la capace. Aceste
contragreutti trebuie s fie amplasate si aprate cu ngrdiri metalice, astfel nct s se exclud posibilitatea
lovirii salariatilor care s-ar afla ntmpltor n spatele autoclavei (fig. 36).
Art.375.
Autoclava va fi umplut cu ap numai pn la jumtate, pentru a se evita deversarea apei n
momentul introducerii cosului cu recipienti (fig. 37).
Art.376.
Sala autoclavelor va fi dotat cu exhaustoare de abur si cu instalatii mecanice de dezagregare a
cetii (aeroterme).
Art.377.
Se interzice blocarea cu greutti a ventilelor de sigurant pentru c acest lucru ar da nastere la
accidentare si avarii.
Art.378.
ntre sursa de alimentare cu abur si reteaua care alimenteaz antoclavele se va monta un reductor
de presiune si o supap de sigurant imediat dup reductor, pe conducta de aductiune a aburului la autoclave.
ntre supapa de sigurant si reductor se va monta un manometru.
Art.379.
La fiecare schimb conductorul locului de munc va controla starea ventilelor si n caz de
defectiuni se va proceda imediat la remedierea acestora.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

24

Art.380.
Canalul din jurul autoclavelor, intervalele dintre autoclave si pe margini vor fi acoperite cu o
podin de lemn sau cu plci din tabl striat (fig. 38).
Art.381.
Transportarea cosurilor de autoclave pline sau goale se va efectua cu electropalane, crucioare
sau combinat. Nu se admite rostogolirea cosurilor pe pardoseal.
Art.382.
Compresorul care furnizeaz aer la autoclave va fi asezat ntr-un loc bine iluminat si va
corespunde prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului
comprimat.
6. ACTIVITATEA DE PREPARARE A SIROPURILOR SI SUCURILOR DE FRUCTE
Art.383.
Splarea fructelor se va face n bazine metalice prevzute cu preaplin pentru evacuarea
surplusului de ap si cu posibilitatea primenirii si evacurii apelor murdare.
n timpul splrii fructelor acestea vor fi manipulate cu ajutorul cosurilor perforate.
Art.384.
Presiunea maxim cu care se va lucra la presele hidraulice va fi cea indicat n cartea tehnic a
masinii de ctre fabrica constructoare.
Art.385.
n cazul cnd presa hidraulic functioneaz cu presiunea din conducta general naintea
distribuitorului de presiune pe conducta de lucru se va monta un ventil de nchidere.
Art.386.
Garniturile flanselor de pe conductele de presiune vor fi confectionate numai din cupru; utilizarea
garniturilor din piele este interzis.
Art.387.
Partea frontal si prtile laterale ale masinii de format turte trebuie s se nchid automat cu
paravane n timpul miscrii cruciorului si a ridicrii mesei de lucru.
Art.388.
Deasupra preselor hidraulice trebuie s fie instalat o macara sau un dispozitiv special pentru
ridicarea coloanelor, pistonului, plcilor si altor prti grele ale presei, n caz de reparatii sau revizie.
Art.389.
Pentru a se asigura din toate prtile accesul liber la pompa hidraulic, trecerile n jurul presei
trebuie s fie de cel putin 2 m.
Art.390.
Pompele hidraulice trebuie s fie prevzute cu un dispozitiv de decuplare automat a ventilelor de
aspiratie sau cu un ventil de sigurant care s permit scurgerea automat a lichidului din conducte, n cazul
cnd presiunea acestuia depseste maxima admis.
Art.391.
Conductele de presiune trebuie montate fr curbe bruste. n cazuri exceptionale ndoitura lor nu
trebuie s aib o raz mai mic de 100 mm.
Art.392.
Teurile flanselor, diferitelor treceri, precum si alte piese asemntoare ale conductei de nalt
presiune trebuie executate din otel corespunztor, pentru a rezista la presiunea la care se lucreaz.
Art.393.

Conductele de nalt presiune vor fi ancorate pe console.

Art.394.
Fiecare acumulator hidraulic trebuie prevzut cu dou dispozitive speciale, care se declanseaz n
mod automat cnd cupa pistonului depseste presiunea maxim admis.
Aceste dispozitive trebuie s asigure oprirea automat a intrrii lichidului n cilindrul pistonului si decuplarea
automat a ventilelor de aspiratie ale pompei hidraulice.
Art.395.
Pachetele cu fructe ce urmeaz a fi presate vor fi transportate mecanizat si uniforme ca grosime
(maximum 12 cm), pentru a se evita aruncarea lor lateral n timpul presrii (stoarcerii).
Art.396.
n jurul preselor eventualele resturi de tescovin vor fi ndeprtate imediat, pentru a se evita
accidentarea prin alunecare.
Art.397.
cu mna.

Alimentarea preselor de brichetat cu fructe uscate se va face cu bascul potrivit si n nici un caz

Art.398.

nclzitorul cu snec va fi verificat la termenul stabilit de organele metrologice.

Art.399.
nclzitorul va fi prevzut cu manometru marcat la presiunea de lucru admis si supapa de
sigurant n perfect stare de functionare.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.400.
abur.

25

Garniturile de la prese se vor verifica periodic, pentru a fi n bun stare si a se evita scprile de

Art.401.
Gura de evacuare va fi etans si bine fixat de aparat, pentru a se evita stropirea muncitorilor cu
zeama fierbinte.
Art.402.
Este interzis deschiderea filtrului pres att timp ct mai persist presiunea si ct ventilul de
suflare este deschis.
Art.403.
Lamele si plcile, n special ale celor care filtreaz suc cald, vor trebui s fie presate deasupra si
lateral cu capace, pentru a feri muncitorii de eventualele stropiri.
Art.404.

Presiunea filtrului nu trebuie s depseasc presiunea marcat pe manometru.

Art.405.
Filtrele pres vor trebui s functioneze cu ntreg completul de rame si plci. Se admit exceptii
numai n cazul cnd adaosurile speciale utilizate n locul ramelor sau plcilor lips asigur o securitate
perfect a lucrului.
Art.406.

Se vor nltura corpurile strine ce apar la banda de sortare.

Art.407.
Nu se va interveni la zdrobitor dect dup oprirea de la tabloul electric si dup nlturarea
posibilittilor de punere accidental sub tensiune.
Art.408.

La pasatrice (masina de strecurat past) se vor urmri n timpul functionrii urmtoarele:


a) capacele de vizitare s fie etans nchise;
b) contragreuttile supapelor de sigurant s fie n locasul lor;
c) manometrul s indice presiunea de regim.

Art.409.
La dozatorul de sus se interzice a mpinge cu mna recipientul n timpul umplerii; se evit astfel
prinderea minii ntre recipient si suportul vertical de rezistent.
Art.410.

La deservirea capsulatorului se vor respecta aceleasi reguli de la dozator.

Se interzice completarea cu capsule n timpul functionrii.


Art.411.
Pasteurizatorul cu band psitoare va fi protejat la intrare si la iesire cu plci din material plastic,
pentru a se evita accidentele de oprire.
Art.412.

La masina automat de etichetat se interzice mpingerea cu ajutorul minii a recipientelor.

Dup terminarea procesului tehnologic masinile trebuie s fie oprite si scoase de sub tensiune de la tablourile
de comand.
6.1. Producerea apei gazoase si bututilor rcoritoare
Art.413.
Masinile de fabricat ap carbogazoas se vor instala n ncperi care s asigure un volum de cel
putin 12 m3 pentru fiecare lucrtor si un spatiu de circulatie pentru personalul de deservire, ntretinere si
reparatii de minimum 0,80 m.
Art.414.
Peretii ncperii unde se gseste masina de umplut sifoane trebuie s fie cptusiti cu plci de
faiant, mozaic sau ciment sclivist, pn la minimum 1,50 m nltime, conform Normelor de igiena
alimentatiei.
Art.415.
ncperea va avea pardoseala de ciment sau mozaic prevzut cu pant de scurgere si gur de
canal cu sifon. Panta va fi concentrat n jurul masinii.
Art.416.
Pe pardoseala de ciment la locul de deservire a masinii se vor aplica grtare de cauciuc sau de
lemn. Acestea vor fi n numr suficient si se vor pstra permanent n stare bun, cele defecte fiind imediat
reparate sau nlocuite.
Art.417.
ncperile masinilor pentru umplut sifoane vor fi iluminate conform prevederilor din Normele
generale de protectie a muncii.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

26

Art.418.
Comutatorul electric s fie la ndemna salariatului care efectueaz umplerea pentru a putea fi
manevrat de acesta fr a se deplasa de la locul lui.
Art.419.
Ambele tuburi de C02 se vor aseza aproape de deservanti pentru ca acestia s aib acces la
robinetele lor si s regleze presiunea din recipientul de amestec.
Art.420.
Recipientii sub presiune si masinile de umplut sifoane, precum si ntreaga instalatie (tevi,
robinete, ventile etc.) care sunt supuse presiunii se vor verifica periodic, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art.421.
capitale.

Se interzice folosirea de instalatii neverificate, fie la montare, fie la reparatiile periodice sau

Art.422.
Masina pentru fabricat ap carbogazoas va fi cu ventil de sigurant la cazanul de amestec al
apei cu dioxid de carbon si care va fi verificat pentru a declansa la presiunea prescris.
Art.423.

Buteliile care contin dioxid de carbon vor fi verificate la ventil, nainte de a se racorda la masin.

Art.424.
Este interzis folosirea de butelii care au ventilul defect. Buteliile defecte se vor restitui pentru
repararea lor.
Art.425.
Salariatul care deserveste masina nu are voie s demonteze piesele ventilului de nchidere a
tubului cu C02. n caz de defectiuni se vor folosi piulite nfundate existente n rezerv, pentru a opri
eventualele scpri de gaze; tubul va fi napoiat fabricii care l-a mbuteliat.
Art.426.
Buteliile cu C02 vor avea mansoane de cauciuc ce constituie amortizoare contra cderilor si un
sistem de ancorare fix montat pe locurile unde se depoziteaz n vederea folosirii.
Art.427.

Se interzice ca buteliile de C02 s se sprijine pe conductele metalice care le leag de masin.

Art.428.
Transportul si manevrrile buteliilor pline sau goale se va face numai cu capac protector de otel
nsurubat deasupra ventilului de nchidere.
Art.429.
Este interzis a se strnge rozeta de nchidere a ventilului cu cleste mops, cheia francez sau cu
alte scule care ar produce ruperea axului robinetului.
Art.430.
Tuburile ale cror rozete nu se pot manevra cu mna liber se vor considera defecte si se vor
trimite unittilor specializate pentru reparat (fig. 39).
Art.431.
Pentru evitarea accidentelor trebuie ca robinetul tubului de C0 2 s fie ntretinut n bune conditii.
Manipularea tuburilor se va face n asa fel nct s nu fie lovite, trntite sau manevrate brutal.
Art.432.

Este interzis s se tin tuburile pline cu C02 la soare sau n apropierea altor surse de cldur.

Art.433.

Depozitarea tuburilor se va face n ncperi n care temperatura nu trebuie s depseasc 18C.

Art.434.
Cazanul de amestec va fi prevzut cu o sticl de nivel care trebuie s indice corect nivelul
lichidului din recipient.
Art.435.
nainte de a se pune n functiune instalatiile de umplut se va verifica dac dispozitivele de ungere
sunt umplute cu ulei sau vaseliri si se va controla buna lor functionare. Permanent, n prima ncpere a
recipientului de amestec, supapa de sigurant va fi deschis astfel ca aerul din interiorul recipientului s poat
fi eliminat.
Art.436.
Nivelul apei n cazanul de amestec trebuie s se ridice pn la 50% din capacitatea sa. n cazul
cnd se depseste acest nivel se vor deschide toate canalele de umplere a sifoanelor si se va opri motorul
electric.
Art.437.
n cazul cnd robinetul de la tubul de C02 este defect se va desuruba teava care tine legtura ntre
tub si cazan.
Art.438.
Dac ventilul tubului nu se poate nchide, iar manometrul indic presiunea maxim admis se va
trage imediat ventilul de sigurant al masinii din partea de sus a cazanului si se va desuruba teava dintre tubul
de C02 si cazan, n vederea scoaterii de sub presiune a recipientului.
Art.439.
Dispozitivul de strngere si mentinere a buteliei n pozitia de umplere va functiona ntotdeauna
perfect, avnd toate piesele n bun stare spre a se fixa bine butelia introdus la umplut.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

27

Art.440.
Piesele ce prind captul buteliei nu vor prezenta stirbituri, tociri accentuate sau devieri. De
asemenea, nu se permite a avea joc n locasul de prindere sau defectiuni la sistemul de prindere.
Art.441.
La dispozitivul cu resorturi se va face imediat nlocuirea resorturilor rupte sau slbite, care nu
mai asigur strngerea reglementar a buteliei de ap gazoas n umplutor.
Art.442.
Etanseizarea gurii buteliei la captul tevii de umplere trebuie asigurat permanent, fiind interzis a
se lucra cu instalatia defect cu scpri de ap carbogazoas, stropituri etc.
Art.443.
Butelia de ap carbogazoas trebuie s reziste la o presiune de maximum 15 N/m 2. Ca urmare,
fiecare butelie n parte trebuie supus verificrii de ctre fabricant.
Art.444.
Se interzice folosirea de sticle de sifon pentru montarea de sifoane dac sticlele respective nu sunt
nsotite la livrare de un buletin de calitate indicator al probelor de presiune efectuate si, implicit, garantate de
ctre furnizor.
Art.445.
Se interzice a se introduce la umplut butelii defecte, cu gura stirbit, cu garniturile neetanse,
resortul stricat etc., precum si cele nestandardizate.
Art.446.
butelie.

Concomitent cu fixarea buteliei la robinetul de umplere se vor folosi cosuri de protectie peste

Art.447.
Se interzice umplerea buteliei cu ap carbogazoas, nainte de a fi aplicat cosul de protectie peste
sticl (fig. 40).
Art.448.
Cosurile de protectie vor fi n numr suficient pentru toate tipurile curente de sifoane si vor fi
construite solid cu cercuri de consolidare din srm si cu ntrituri n form de cruce confectionat tot din
srm groas la fundul lor.
Art.449.

Cosurile care s-au degradat vor fi imediat nlocuite sau reparate.

Art.450.
n tot timpul umplerii se va tine mna pe cosul de pe butelie, astfel ca n caz de explozie s nu fie
proiectat cosul spre cel ce execut umplerea.
Art.451.
n timpul umplerii buteliei cu ap carbogazoas cosul s nu fie ndreptat spre corpul celui care
execut umplerea, ci s aib o pozitie lateral, nct s evite lovirea operatorului n caz de explozie.
Art.452.
Cnd butelia este plin va fi scoas din aparatul de umplut cu cosul de protectie, fiind astfel
tinut pn la asezarea ei n naveta de transport sau pe platforma de depozitare.
Art.453.
Instalatiile de fabricat ap carbogazoas vor fi deservite numai de persoane care au depsit vrsta
de 18 ani si si-au nsusit cunostintele necesare de manevrare a masini si a aparatelor de control.
Art.454.
Este interzis exploatarea instalatiilor la care lipsesc sau sunt defecte manometrele, supapele de
sigurant sau sticlele de nivel.
Art.455.
Manipularea buteliilor de ap carbogazoas se va face cu mult grij, urmrindu-se a nu le ciocni
una de alta sau de corpuri tari etc.
Art.456.
Pentru transportul sifoanelor se vor folosi numai lzi (navete) cu pereti desprtitori, pentru a se
evita exploziile prin ciocnirea buteliilor.
Art.457.
Navetele cu butelii de ap carbogazoas pline se vor purta de distribuitori pe umr si nu pe mini
n fata corpului.
Art.458.

Spatiul de manipulare a navetelor cu butelii va fi protejat contra alunecrilor.

Art.459.
Se interzice stivuirea navetelor cu butelii de ap carbogazoas pline, mai mult de sase rnduri, iar
cele goale mai mult de opt rnduri.
Art.460.
Personalul strin, clientii etc. vor fi opriti s se apropie de masinile de umplut n timpul
functionrii lor.
Art.461.

Se interzice suprancrcarea benzilor transportoare cu sticle si cu navete de buturi rcoritoare.

Art.462.

Se interzice ridicarea sticlelor czute pe banda transportoare cu instalatia n functiune.

Art.463.

Se interzice a se tine mna pe placa de ghidare a sticlelor ce sunt stivuite n navete.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.464.
adecvat.

28

Este interzis manipularea sodei calcinate si caustice fr echipament individual de protectie

Art.465.
Sticlele sparte si cioburile se vor ndeprta n locuri special amenajate. Personalul care execut
aceast operatie va purta echipamentul de protectie adecvat.
Art.466.
Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi bine strns pe corp, pentru a evita prinderile
de ctre organele n miscare.
6.2. Fabricarea dioxidului de carbon si a ghetii carbonice
Art.467.
Exploatarea focarului de ardere si a cazanului de abur de la fabricile de dioxid de carbon se va
face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice (ANEXA 1).
Art.468.
Instalatiile de pompare, circulatie si depozitare a lichidelor de fabricatie vor avea o perfect
etanseitate, fiind permanent controlate spre a li se asigura functionarea n conditii optime.
Art.469.
Se vor ntretine n bunstare toate dispozitivele de protectie, aprtorile la masini, balustrade la
goluri, punti, grtare antiderapante, podete etc.
Art.470.
Compresoarele si ntreaga instalatie de comprimare si circulatie a gazelor sub presiune vor fi
supravegheate permanent, numai de personal calificat, iar interventiile necesare vor fi fcute imediat ce se
iveste cea mai mic defectiune.
Art.471.
Se interzice punerea n functiune si folosirea instalatiilor fr o verificare prealabil si
ndeprtarea oricror defectiuni
Art.472.
carbon.

Se interzice depsirea presiunii maxime admise n instalatii si la umplerea tuburilor de dioxid de

Art.473.

nainte de umplere tuburile se vor controla s nu contin gaze strine, ap sau alte impuritti.

Art.474.
De asemenea, se va controla starea lor tehnic , fiind interzis a se umple tuburile care prezint
defectiuni. Umplerea este permis numai dup nlturarea defectiunilor. Starea de perfect functionare a
tuburilor se va controla si dup umplerea lor.
Art.475.
Manipularea tuburilor goale sau pline se va face cu cea mai mare grij, fiind evitate ciocnirile lor,
cderile etc.
Art.476.

Toate tuburile vor fi prevzute cu capace de otel mansoane de cauciuc.

Art.477.
Tuburile ce urmeaz a fi ncrcate si cele umplute vor fi ancorate pentru a nu se rsturna,
folosindu-se n acest scop dispozitive corespunztoare.
Art.478.
Podeaua locurilor unde se face depozitarea si manipularea tuburilor va fi n bun stare, perfect
orizontal si antiderapant.
Art.479.
Este interzis accesul persoanelor strine n sala compresoarelor si pompelor pentru producerea
dioxidului de carbon.
Art.480.
La operatiile de umplere a recipientilor cu dioxid de carbon se interzice depsirea presiunii
maxime admise, inscriptionate pe recipient.
Art.481.

Se interzice punerea n functiune a instalatiilor sub presiune fr dispozitive de sigurant.

Art.482.
Salariatii care lucreaz la exploatarea instalatiei de dioxid de carbon vor trebui s mentioneze n
registrul de evident zilnic toate defectiunile constatate n functionarea urmtoarelor prti componente ale
instalatiei de produs dioxid de carbon, dup cum urmeaz: organele compresorului; pompele de vehiculat lesie;
pompele de ap; ventilator gaze ardere; ventilator n alte prti componente ale turnului de rcire; verificarea
permanent a parametrilor optimi de functionare; indicarea msurilor de remediere a eventualelor defectiuni.
Art.483.
La transformarea dioxidului de carbon gazos n dioxid de carbon lichid, n sala compresoarelor se
vor respecta urmtoarele:
a) alimentarea permanent cu ap de rcire a cilindrilor si conductelor;

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

29

b) existenta nivelului minim de ulei n carter;


c) prezenta cantittii minime de dioxid de carbon la intrarea pe circuitul treptei nti a
compresorului;
d) functionarea corect a gresorului mecanic.
Art.484.
Este interzis pornirea compresorului prin apsarea pe contactorii din tabloul de comand si
semnalizare a compresorului dac nu porneste din nendeplinirea conditiilor de la punctele a, b, c, d.
Art.485.

Se interzice depozitarea mbrcmintei n sala compresorului.

Art.486.

nainte de pornirea instalatiei de produs gheat se verific urmtoarele:


a) dac exist ulei pn la nivelul corespunztor n rezervorul pompei hidraulice;
b) dac exist aer pe circuitul de comand permanent;
c) dac garnitura de etansare de pe pistonul inferior este n stare bun.

Art.487.
Se interzice coborrea pistonului inferior pn nu s-a eliberat ntreaga cantitate de dioxid de
carbon sub presiune existent n camera de compresie a zpezii carbonice n gheat carbonic.
Art.488.

Se interzice stationarea personalului n raza de actionare a presei.

Art.489.
Este interzis lucrul la conductele si mbinrile de aductiune a dioxidului de carbon lichid si gazos
cnd instalatia este ncrcat.
Art.490.

Se interzice manipularea ghetii carbonice fr echipament de protectie adecvat.

Art.491.

Transportul ghetii carbonice se efectueaz n containere special amenajate.

Art.492.

Dispozitivul de umplere a patroanelor de dioxid de carbon va fi perfect etans.

Art.493.
Se interzice folosirea de furtunuri improvizate ntre sursa de dioxid de carbon si dispozitivul de
umplere. Aceasta se va face cu furtunuri speciale, rezistente la 120 bar, iar la capete se vor prinde cu
holendere.
Art.494.

Sursa de dioxid de carbon va fi deschis numai n timpul umplerii.

Art.495.

Se interzice stocarea patroanelor de dioxid de carbon lng sursele de cldur.

Art.496.

Manipularea navetelor ce contin patroane pline de dioxid de carbon se face de ctre doi salariati.

Art.497

n timpul verificrii patroanelor umplute cu CO2 este interzis:


a) a se umbla la ventilele patroanelor;
b) patroanele nu vor fi lovite;
c) n timpul verificrii nu se va sta n raza de actiune a ventilului
7. PREVEDERI DE PROIECTARE

Art.498.
Avnd n vedere specificul tehnologiilor de producere a conservelor de legume si fructe si a
sucurilor, se vor revedea actualele msuri de electrosecuritate si aliniate cu prevederile Normelor specifice de
protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
Art.499.
Pentru prevenirea alunecrilor, de pe pardoseal se vor ndeprta toate resturile vegetale sau
grsimi. n cazul n care sortarea legumelor si fructelor se face n sli acoperite, pardoseala va fi din ciment,
mozaic sau beton, mentinut n curtenie, prevzut cu grtare de lemn si amenajat cu pant de scurgere.
Art.500.
Pentru toate tipurile de cazane duplicat este necesar s se proiecteze lopeti mecanice tipizate,
actionate electric.
Art.501.
Se va proiecta un mecanism pentru ridicareacoborrea capacelor opritoarelor continue, care s
dea sigurant deplin muncii.
Art.502.

S se execute masini de scos smburi cu tamburi, respectiv separatori pulp-smburi.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.503.

30

S fie proiectate masini de nchis borcane cu capace si borcane de diferite forme si dimensiuni.

Art.504.
La masinile de rupt codite la cirese si visine pe prtile laterale s fie prevzute bare de protectie
cu limitator, pentru ca n caz de pericol s se apese pe bar n vederea opririi imediate a masinii.
Art.505.
n halele cu sectii de productie diferite n care functioneaz si linia de autoclave, s fie proiectat
un zid de protectie mpotriva accidentrii salariatilor ca urmare a exploziei autoclavei.