You are on page 1of 1

Aprob:

prin Ordinul nr.________


din ____ _________20__
______________________
(numele, prenumele, semntura)

L..

Statele de personal pentru anul 2014


Vladius Stil SRL
MD-2024, mun. Chisinau, str. Pietrriei 56 c.f._________________________
(denumirea complet a unitii, adresa potal, codul fiscal/IDNO )

Nr.
d/o

Denumirea structurii,
subdiviziunii i funciei

Uniti (numr)

Salariu tarifar sau de funcie


(lei)

4*

1.
2.
3.
4.
5.
Total
* nu va fi mai mic dect salariul minim garantat de stat