You are on page 1of 1

FISA DE LUCRU-clasa a V-a

Citeste cu atentie textul urmator:


In cutia de sidef si altoi

Soparla-i pentru glezna de la mana,

Au venit podoabe noi,

Iar sarpele pentru grumaz

Ca sa te pazeasca pe tine,

Fetiscana de atlaz,

Stapana.

Si pentru soldul dumitale ,de vioara,


Domnisoara.
(Tudor Arghezi-Nu e )

1.Rescrie prima propozitie din textul dat.


2.Transforma propozitia scrisa ,mai sus,intr-o propozitie simpla,negativa.
3.Ce fel de propozitie este prima ,din text,dupa scopul comunicarii?
4.In versul:Iar sarpele pentru grumaz,subiectul estesarpele.Care este
predicatul?Ce fel de predicat este cel numit de tine?
5.Rescrie subiectul si predicatul din:Soparla-i pentru glezna de mana.
6.Rescrie un cuvant derivat.
7.Alege un substantiv din text si, cu ajutorul sufixelor uta,-oi,formeaza cuvinte
noi.
8.Alcatuieste familia lexicala a cuvantului podoaba (doua cuvinte) si a pazi
(doua cuvinte).
9.Da cate un sinonim potrivit sensului din text pentru:podoabe,au venit
grumaz.
10.Da cate un antonim pentru:au venit,noi.
11.Rescrie toate cuvintele cu diftongi
12.Rescrie un cuvant cu hiat.
13.Desparte in silabe
cuvintele:cutia,sidef,pazeasca,glezna,pentru,fetiscana,domnisoara.
14.Alcatuieste enunturi cu sensul diferit al cuvintelui noi.