You are on page 1of 9

ISKUSTVO ETWINING-A

Adela Plakalo, MA,


magistar prava

POZITIVNI ASPEKTI ETWINIG-A


za uenike

Unapreenje znanja i vjetina iz stranih jezika


Unapreenje organizacionih sposobnosti
Unapreenje informatikog znanja
Sticanje novih znanja o drugim dravama,
kulturama i tradicijama
Razvijanje kreativnih spososbnosti
Novo iskustvo steeno koritenjem drugaijih
metoda uenje

POTEKOE PRILIKOM
IMPLEMENTACIJE ETWININGA
Nedostatak znanja i iskustva sa ovim nainom
edukacije uenika
Nedostatak novca za provoenje kompleksnijih
projekata

ZAKLJUCI SA MULTILATERALNOG SEMINARA U BORDOU

Postoje odreene potekoe koje bi se morale


savladati kako bi se realizirali projekti u okviru
eTwininga. Prije svega rije je o uzrastu uenika. U
Bosni i Hercegovini obrazovanje je podijeljeno u tri
faze: osnovno, srednje i visko obrazovanje, dok je
u dravama u Europi to malo drugaije. Meutim
postoje naini prevazilaenja ovih prepreka, uz
istinsku elji I zalaganje.

Drave u kojima su realizirani ovakvi projekti


biljee samo pozitivna iskustva.
Ovo je izvrsna prilika da osvjeimo obrazovanje
mladih ljudi. Informacione tehnologije i strani
jezici
su
elementarni
dio
savremenog
obrazovanja, a to je zapravo neizostavan dio
svakog eTwining projekta.

Neophodno je upoznati to vie kola u Bosni i


Hercegovini sa prednostima etwininga.
Osim to uenici iz BiH na ovakav nain mogu
mnogo nauiti, oni mogu i pokazati svoje znanje i
talenat.

A ovako je bilo u Bordou

Ali i ovako

Hvala na panji!