You are on page 1of 5

SK MUHIBBAHRAYA TAWAU SABAH

POST MORTEM MATA PELAJARAN BERFOKUS

A)

NAMA K/P

MUSTAQIM HAMIDE

MATAPELAJARAN

SAINS

UJIAN / PEPERIKSAAN :

PEPERIKSAAN SEMESTER 1 2015

TARIKH

28 MEI 2015

Analisis Mata Pelajaran Berdasarkan Bilangan Murid

GRED
SASARA
N

TOV

OTR
1

AR1

OTR
2

AR2

OTR
3

AR3

OTR
4

AR4

OTR
5

AR5

OTR
6

AR6

OTR
7

AR7

ETR

18

20

25

28

14

33

16

36

36

49

58

45

47

35

48

36

46

41

44

51

52

52

58

54

63

66

62

66

70

73

60

72

65

70

70

78

73

48

45

68

42

68

34

61

36

43

27

27

18

10

GPMP

2.9
2

2.83

3.3
8

2.74

3.2
8

2.69

3.0
5

2.60

2.8
9

2.47

2.47

2.15

2.08

Bil. Daftar

183

183

183

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

Bil. Ambil

183

183

183

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

B)

Rumusan Analisis Item Soalan


KERTAS

PEPERIKSAA
N
SEMESTER
1

BAHAGIAN

BAHAGIAN
A

NO.
SOALAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOPIK

Organ pernafasan haiwan


Penyesuaian haiwan (iklim)
Kebaikan mikroorganisma
Cara penyebaran biji benih
Persaingan antara tumbuhan
Persaingan antara haiwan
Isipadu pepejal
Tenaga diperbaharui
Ukuran panjang
Perubahan bentuk tenaga
Litar
Pengembangan dan pengecutan pepejal
Litar
Cara mengurangkan geseran
Konduktor dan penebat haba
Penebat haba
Cara menyukat suhu
Sifat jirim (gas)
Punca pencemaran udara
Pengawetan makanan (pempasteuran)
Pengawetan makanan (pengetinan)
Planet

BILANGAN SALAH

19
76 15
73 17
13
48
85 17
71
24
24
48
71 16
55
6
43
66 20
28
45
56
37
68 20
108 17
63

23
24
25
26
27
28
29
30

Kertas

Bahagian

No. Soalan

2
PEPERIKSAA
N
SEMESTER
1

BAHAGIAN
B

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

KPS

(b)

Inferens
Tujuan
Pemboleh ubah dimanipulasi
Ramalan
Inferens lain
Hubungan
Pemboleh ubah dimalarkan
Hubungan ( berdasarkan
pernyataan)
Pemboleh ubah
dimanipulasikan
Pemboleh ubah bergerakbalas
Tujuan

(c)

Ramalan

(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

Inferens
Pemerhatian lain
Hubungan
Ramalan
Tujuan
Inferens
Ramalan
Corak

(a) i
ii
3

39
37
35
24
23
50
21
13

Planet
Buruj
Putaran bumi
Gerhana matahari
Gerhana matahari
Had keupayaan manusia
Mesin kompleks
Kekuatan struktur

Topik

Penyesuaian tumbuhan
(iklim)

Ukuran panjang

Bilangan Salah

95
74
57
21
113
123
124
88
121

Proses pereputan

Putaran bumi
Mesin

56
128
79
121
55
150
119
78
126
114
64

C)

ISU, INTERVENSI DAN PELAN TINDAKAN


ISU

PUNCA

6 GEMILANG : Belum
menguasai KPS (inferens
& pemerhatian lain)

Keliru cara menjawab


inferens & pemerhatian

6 AMANAH : Bahagian A:
Murid belum menguasai
beberapa topik seperti
penyesuaian haiwan
terhadap iklim, sifat jirim,
kaedah pengawetan
pengetinan.
Bahagian B : Belum
menguasai KPS
khususnya inferens dan
pemerhatian. Pemboleh
ubah tidak ditulis dengan
lengkap..
6 BAIK : 100% Lulus
namun tidak ada yang
mencapai gred A

Murid lupa pada topik lalu


yang telah dipelajari.
Miskonsepsi pada topik
pengawetan pengetinan.

INTERVENSI/PROGR
AM

TARIKH

GURU
BERTANGGUNG
JAWAB

Jun-Ogos

SABARIA BACO

Latih tubi & bengkel


menjawab Bahagian B

Latih tubi & bengkel


menjawab Bahagian B

Ulangkaji, latihtubi
topical disamping
bengkel menjawab
soalan

30

Jun-Ogos

Keliru cara menjawab


inferens dan pemerhatian.
Kurangnya latihan
menjawab bagi soalan
yang melibatkan dua
pembolehubah
manipulasi.
Murid belum habis
mengulangkaji topic
tahun 5
Keliru cara menjawab
inferens & pemerhatian.

SASAR
AN
MURID

Jun-Ogos

NOORNAH HJ
ADININ

32

MARIA
MULAWARMAN

32

IMPAK
(GPS
UPSR )

6 HORMAT : Majoriti murid


hanya mencapai tahap
penguasaan gred C.

Belum menguasai
sepenuhnya teknik
menjawab bahagian B

Latih tubi & bengkel


menjawab Bahagian B

Jun-Ogos

6 ADIL : Kurang
penguasaan bahagian A&
B

Tidak menguasai fakta


sains
Tidak menguasai teknik
menjawab bahagain B

Latih tubi & bengkel


menjawab Bahagian B

Jun-Ogos

6 SETIA : Masih terdapat


13 calon belum mencapai
tahap lulus minima gred C

kurang menguasai aspek


3M
Tidak menguasai fakta
sains
Tidak menguasai teknik
menjawab bahagain B

Bimbingan berfokus
soalan mudah didalam
kelas

DISEDIAKAN OLEH
EN MUSTAQIM HAMIDE
SK MUHIBBAHRAYA TAWAU

DISAHKAN OLEH

ROMI HAMID

32

SABARIA BACO

32

ROMI HAMID

27

Jun-Ogos