EDUCACIÓ SECUNDÀRIA / Consell de Cent 14 / 08014 Barcelona / Tel. 93 431 62 00 / Fax 93 296 46 07 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.

cat

TREBALL CONJUNT ÀREA DE LLENGUA I BIBLIOTECA

TREBALL FANFIC
Activitat avaluació Xènia, tens un WhatsApp
Els Fanfics són històries inventades sobre els personatges de pel·lícules, sèries, còmics,
dibuixos, etc. Poden partir d’un moment concret del text original i refer-lo o bé crear-ne un de
nou amb els personatges. Els autors situen al lector d’on han partir de manera que és molt més
fàcil seguir la història nova.
El treball és individual.
El primer que haureu de fer és llegir-vos el llibre Xènia, tens un WhatsApp, després de la
lectura faràs la fitxa. Una vegada llegit i feta la fitxa podeu començar a pensar en com fer la
vostra fanfic.
Us proposo una sèrie de activitats per fer-la:


Fer un resum de la novel·la on els protagonistes sigueu vosaltres
Modificar l'espai i l'època en què se situa la trama
Incloure personatges d’altres obres que poden ser: protagonistes, secundaris,
personatges col·lectiu,...
Triar els dos personatges preferits de la història i emparellar-los
Canviar el punt de vista narratiu
Modificar els trets de la personalitat d'algun personatge i redactar un argument
alternatiu.
...

Aquí teniu uns enllaços per agafar idees
http://www.ara.cat/videos/programes/Daniel_Cassany-Fanfic_3_796750322.html
https://books.google.es/books?id=J9Nb94WjqIwC&pg=PA160&lpg=PA160&dq=Fanfic+catal
%C3%A0&source=bl&ots=FHKk7ef0ev&sig=MV0irrKdUcYQV85YartvHvlCuM&hl=ca&sa=X&ei=YVk6VYrMMaX47AaWxIHIDA&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=onepage
&q=Fanfic%20catal%C3%A0&f=false
http://www.harrypottercat.cat/fanfictions/?ac=principal&num=2

Una vegada estigui acabada l’enviareu a la biblioteca perquè la pugui penjar al bloc Cristina:
cristina@joanpelegri.cat i a mi: lluisaerill@joanpelegri.cat També me l’heu d’entregar en paper
perquè la pugui corregir.
PRESENTACIÓ
Hi ha d’haver una portada amb el títol del llibre , el vostre nom , el grup i el curs.

Data límit d’entrega: Dimarts 3 de novembre