Class

StudentID
0

TH01
TH01
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
29 K35
29 K35
80_K35
80_K35
66 K34
QUẢN TRỊ C
1 K35
2
27
_95
_95
8 K33
32-35
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
22 K35
22 K35
23 K35
23 K35
35K35
35 K35
35 K35
KẾ TOÁN 7
KẾ TOÁN 7
KIỂM TOÁN
NH9K33
NH9K33
TC 13
14 K34
71 K34
82 K34
82 K34
102 K34
1 K35
2 K35

0
0
0
153
158
158
412
412
809
809
2084
2292
2380
0
0
0
0
0
0
144
144
154
154
155
159
159
163
163
168
168
179
179
314
314
360
360
440
443
443
1119
1119
1137
1395
1395
1520
1745
2118
2165
2168
2246
2368
2395

Full Name
0............................
Nguyen Binh Son..............
Nguyen Binh Son..............
Lê Huy Thanh.................
Nguyễn Văn Dự................
Nguyễn Văn Dự................
Nguyễn Quang Phúc............
Nguyễn Quang Phúc............
NGO QUANG VU.................
NGO QUANG VU.................
Nguyễn Lê Phước Anh..........
Lê Quang Phú.................
Nguyễn Thị Như Quỳnh.........
Le Thien Hoa.................
Pham Dinh Thinh..............
bùi văn khải.................
bùi văn khải.................
QUACH MINH PHU...............
Pham Nguyen Dang Khoa........
Lê Thành Đạt.................
Lê Thành Đạt.................
Trương Mạnh Tuấn.............
Trương Mạnh Tuấn.............
Nguyễn Đức Việt..............
Trịnh Công Minh..............
Trịnh Công Minh..............
Đặng Thái Sơn................
Đặng Thái Sơn................
Trương Văn Hải...............
Trương Văn Hải...............
Nguyễn Anh Tú................
Nguyễn Anh Tú................
Nguyễn Hoàng Như Hà..........
Nguyễn Hoàng Như Hà..........
Hoàng Như Thịnh..............
Hoàng Như Thịnh..............
Hoang Thanh Hoa..............
Lê Hoàng Long................
Lê Hoàng Long................
Nguyễn Thị Hoài Thu..........
Nguyễn Thị Hoài Thu..........
Nguyễn Vũ Hảo................
Bui Huy Hung.................
Bui Huy Hung.................
Phạm Thành Công..............
Trần Quang Nam...............
Đỗ Việt Linh.................
Trần Văn Bằng................
Cao Minh Khoa................
Hồ Anh Đức...................
Nguyễn Ngọc Hà...............
Trần Ngọc Hiền...............

Mark
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

BirthDate
0
18/12/1988
18/12/1988
107202732
107206407
107206407
3109102213
3109102213
2/12/1991
2/12/1991
108206601
106204131
3109102073
10/8/1991
25/12/1989
_06/04/199
_06/04/199
9051989
10/10/1991
107201509
107201509
107204140
107204140
107202044
107208317
107208317
107207429
107207429
107209611
107209611
107210545
107210545
3109102129
3109102129
3109102150
3109102150
7/7/1991
3109102273
3109102273
107204333
107204333
107201815
29/01/1989
29/01/1989
26/9/1989
108201425
108207118
108208202
108208221
108210205
3109102054
3109102123

Ex
4
4
4
1
3
3
5
5
5
5
6
3
4
1
5
10
10
4
8
5
5
2
2
4
2
2
6
6
4
4
8
8
4
4
6
6
9
4
4
2
2
2
5
5
5
6
2
8
8
10
6
10

2 K35
101
14
32
82_K35
79 k35
25
68
84
DL2
NH12
_dl2
_dl2
32K35
34-35
63k35
86 k35
_NH04
_NH04
37-K35
TCDN 14
NH3-K33
nh9-k33
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
4 K35
4 K35
16 K35
16 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
75
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
18 K35
18 K35
23 K35
23 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
30 K35

2406
2477
2480
2576
2821
1091023470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
75
75
164
164
187
187
222
222
253
253
268
268
273
273
276
279
279
282
282
302
302
343
343
415
415
418
418
424

Lê Trần Khánh Sơn............
THAI ANH HAO.................
Tran Chi Thien...............
Nguyễn Thành Tân.............
Lương Quốc Vinh..............
Le Tan Phuong................
TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN...........
Du Nhut Chuong...............
huynh thi thu hien...........
Nguyen Phuoc Hien............
tran anh phu.................
_phan thị ánh dương..........
_phan thị ánh dương..........
Vo Quang Nguyen Tuan.........
TRAN QUOC TUAN...............
truong thi phuong truc.......
nguyen le huong..............
_Nguyen Thi Ngoc Mai.........
_Nguyen Thi Ngoc Mai.........
NGUYEN THI DIEU LAN..........
TRAN THI HOA.................
HUYNH THUY THAO LY...........
nguyen hung cuong............
Nguyễn Thành Trung...........
Nguyễn Thành Trung...........
Trần Anh Đào.................
Trần Anh Đào.................
Đỗ Đình Thắng................
Đỗ Đình Thắng................
Nguyễn Thời Phương Nguyên....
Nguyễn Thời Phương Nguyên....
Phan Nguyễn Tuyết Hậu........
Phan Nguyễn Tuyết Hậu........
Nguyễn Chí Dũng..............
Nguyễn Chí Dũng..............
Huỳnh Thị Yến Oanh...........
Huỳnh Thị Yến Oanh...........
Đinh Hiền Sĩ.................
Đinh Hiền Sĩ.................
phan thi hien nhan...........
Nguyễn Huỳnh Thủy Trúc.......
Nguyễn Huỳnh Thủy Trúc.......
Nguyễn Hoàng Tuyết Vi........
Nguyễn Hoàng Tuyết Vi........
Châu Huyền Minh Tú...........
Châu Huyền Minh Tú...........
Trương Minh Hiếu.............
Trương Minh Hiếu.............
Trần Hoàng Sang..............
Trần Hoàng Sang..............
Bùi Anh Tuấn.................
Bùi Anh Tuấn.................
Nguyễn Lê Thúy Di............

7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3109102140
24/03/1991
8/7/1991
3/3/1991
13/11/1991
26/09/1991
20/08/1991
16/11/1991
10/6/1991
27/11/90
5/7/1990
_02/01/199
_02/01/199
26/02/1991
28/07/1991
10/1/1991
4/12/1991
_16/09/198
_16/09/198
14/06/1991
19/12/1989
24/09/1989
6/6/1989
107200341
107200341
107211108
107211108
107207133
107207133
1091021811
1091021811
1091020502
1091020502
3109102057
3109102057
1091020596
1091020596
3109102066
3109102066
6/9/1991
1091020685
1091020685
3109102059
3109102059
3109102073
3109102073
3109102149
3109102149
3109102212
3109102212
3109102209
3109102209
3109102223

7
2
9
1
7
4
6
5
9
7
6
9
9
8
6
10
10
5
5
1
10
7
8
10
10
9
9
1
1
4
4
10
10
8
8
4
4
7
7
10
9
9
9
9
10
10
7
7
8
8
9
9
10

30 K35
30 K35
30 K35
36 K35
46
48 khoa 35
64
66
78K35
79k35
87 K35
88_k35
93 K35
94 K35
100 K35
KẾ TOÁN 16
KT02
KT8
KT8
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
kdqt4
ngan hang
NH1
nh 10
nh 10
NH6
NH07
nh7
NH7
NH7
NH8K33
NH8K33
NH8
TCDN1
TC1
TC11
TCDN 13
tcnn1-k33
KDQT-01
12 K34
17 K34
23 K34
28 K34
28 K34
28 K34
31 K34
L5NH2 K34
38 K34
40
41 K34
43 K34
75 K34

424
432
432
445
497
541
696
712
764
787
853
863
904
952
993
1070
1098
1121
1121
1182
1182
1228
1238
1244
1251
1251
1315
1336
1346
1350
1353
1360
1360
1371
1482
1488
1501
1530
1625
1637
1722
1761
1823
1867
1868
1877
1907
1958
1959
1964
1971
1978
2145

Nguyễn Lê Thúy Di............
Nguyễn Thị Nhất Nữ...........
Nguyễn Thị Nhất Nữ...........
Trần Công Tạo................
dang thi anh nguyet..........
Ngo Le Nhat Minh.............
TRAN THI THUY TRANG..........
Nguyen thi kim dung..........
Nguyen Xuan Anh..............
pham phu an loc..............
Nguyễn Thị Hồng Quyên........
LE THI NGOC DIEP.............
Hồ Văn Hoàng.................
Trần Công Vũ.................
Lư Vũ Minh Thuyền............
Đỗ Ngọc Mai..................
Tran Hoang Bao Quyen.........
TRAN VAN THANH...............
TRAN VAN THANH...............
Hoàng Hải Nam................
Hoàng Hải Nam................
ho bao tran..................
phan thi cam nhung...........
Do Nguyen Son Tung...........
huynh thi thanh thao.........
huynh thi thanh thao.........
Truong Quang Chinh...........
Pham Hoang Thuy An...........
nguyen thi phuong hieu.......
Nguyễn Thành Nam.............
TRUONG THI PHUONG THAO.......
Cao Thi Thuy Duong...........
Cao Thi Thuy Duong...........
TRAN NG THI HONG NHUNG.......
Hoang Thi Thanh Lam..........
Tran Hoang Thang.............
Vu Thi Thu Hien..............
NGUYEN KHAC TO...............
Phan Thi Minh Hau............
Le Thanh Tai.................
Phạm Anh Khôi................
Nguyễn Khánh Hưng............
Lê Thị Vân Anh...............
Đỗ Lê Quốc Khánh.............
Nguyễn Trang Phương Linh.....
Ngô Thanh Trường.............
Trần Hải Bắc.................
Hoàng Vũ.....................
Nguyễn Hữu Khương............
Pham Thanh Chung.............
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh........
Trương Quốc Cường............
Trương Thị Ngọc Lan..........

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3109102223
3109102216
3109102216
3109102278
3/4/1991
29/05/1990
24/02/1992
21/5/91
8/2/1991
20/11/1991
3109102452
22/03/1991
3109102109
3109102205
3109102479
107210316
2/6/1988
19/07/88
19/07/88
107204420
107204420
15/11/1989
8/3/1989
10/5/1989
1/11/1989
1/11/1989
16/08/1988
15/09/1989
13/01/1989
2/6/1989
16/12/1989
15/09/1989
15/09/1989
31/8/1989
27/09/1989
2/1/1989
24/10/1989
27/09/1988
19/04/1989
10/2/1990
108201215
108201714
108202302
108202817
108202821
108202837
108203102
108203743
108203810
12/11/1990
108204129
108204309
108207517

10
10
10
5
7
5
1
5
10
4
5
6
1
4
4
5
10
1
1
6
6
6
1
6
9
9
8
9
2
8
1
6
6
7
6
8
2
10
5
2
10
7
4
2
8
1
8
10
2
6
2
5
2

86 K34
2194 Huỳnh Minh Trung.............
89 K34
2201 Nguyễn Thị Hằng..............
90 K34
2208 Nguyễn Đăng Trình............
nh11
2224 le khue phuoc................
97 K34
2231 Nguyễn Tuấn Cường............
102 K34
2248 Thiều Thị Mỹ Khanh...........
103 K34
2255 Huỳnh Thị Phương Trang.......
103 K34
2255 Huỳnh Thị Phương Trang.......
105 K34
2259 Phạm Thế Anh.................
107 K34
2262 Hà Xuân Thiên................
NGÂN HÀNG
2287 Nguyễn Vũ Long...............
TÀI CHÍNH
2293 Trần Hoàng Mỹ................
NGÂN HÀNG
2321 Vỏ Hoài Nam..................
TÀI CHÍNH
2347 Lê Thị Huyền Trang...........
1 K35
2366 Nguyễn Ngọc Kim Chi..........
1 K35
2367 Trần Bình Đại................
1 K35
2371 Phạm Thị Huyền...............
1 K35
2376 Trịnh Thụy Hồng Ngọc.........
1 K35
2377 Phạm Thị Hoàng Oanh..........
1 K35
2381 Đoàn Lê Minh Thảo............
1 K35
2384 Nguyễn Hồng Bửu Thịnh........
1 K35
2387 Trịnh Hoàng Việt.............
2 K35
2391 Trần Hải Đăng................
2 K35
2409 Nguyễn Thịnh.................
3 K35
2415 Huỳnh Vũ Bảo.................
09k35
2472 ngo ngoc mai.................
19
2485 Lý Dương Hải.................
19
2488 NGUYEN THI TU UYEN...........
21
2493 Phan Dinh Son................
25
2504 Ta Quang Minh................
25
2505 tran dinh son anh minh.......
32
2582 hồ hoàng vy..................
33-k35
2587 Trần Quang Nhật..............
56
2677 lê mai thanh thúy............
68
2718 Nguyen Quoc Trung............
73
2728 nguyen ngoc chuyen...........
73
2730 nguyen canh dinh.............
81
2789 pham doan cuong..............
83_k35
2840 Nguyen Thi Hong Nhi..........
95 K35
2896 Nguyễn Phi Dũng..............
97 K35
2927 Đoàn Thanh Hải...............
102 K35
2950 Nguyễn Thanh Trâm............
NN2
2958 Tran Minh Khanh..............
NN2
2958 Tran Minh Khanh..............
67 K35
2980 Nguyễn Trường Van............
NGÂN HÀNG
3015 Trần Phương Linh.............
48 K35
1091024252 VO THI SUONG.................
_
0 _huynh thi kim truyen........
30
0 pham thi thuy trang..........
34
0 le ha thanh..................
36
0 ha duy an....................
36
0 Nguyen Thi Minh Nguyet.......
36
0 ngô thị ngọc diễm............

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

108208638
108208910
108209038
26/01/1990
108209703
108210210
108210341
108210341
108210503
108210734
106208422
106208423
107202226
107201043
3109102033
3109102012
3109102032
3109102068
3109102072
3109102003
3109102031
3109102044
3109102095
23/03/1991
3109102146
13/01/1991
17/06/1991
6/3/1991
10/2/1991
28/08/1991
16/08/1991
15/08/1991
3/3/1991
9/4/1991
20/01/1991
31/3/1991
20/07/1991
2/8/1991
3109102225
3109102328
3109102450
1/5/1988
1/5/1988
3109102149
107203021
6/1/1991
_15/09/89
11/2/1991
15/07/1991
2/5/1991
11/8/1991
1/12/1991

8
8
7
5
2
1
7
7
3
5
9
8
5
2
1
2
4
8
5
2
4
5
8
3
2
9
5
3
3
5
4
2
1
5
3
9
3
10
6
5
2
10
1
1
10
7
9
3
8
7
6
5
10

40
40
46
46
69
70
73
73
77
78
81
83
84
_3
KI5
NH1
nh7
tc1
_68
_88
02k35
KD04
KT 20
TC07
tc09
tc 11
34_35
80k35
87K35
89k35
28-k35
049-k35
KI2-K33
ki2-k33
kt14-33
NH9_K33
NT1-K33
tc1-k34
_TCDN12
_TCDN12
kt05_k33
NH14-K33
nh15_k33
tcdn7,k33
TCDN 7-K33
80
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
27
27
28
28
61
61
76

Nguyen Thi Hoai Linh.........
Nguyen Thi Hoai Linh.........
trần đinh ánh thư............
Nguyen Quang Binh............
Chu Công Hoài Nam............
huynh pham ngoc chau.........
Nguyen Trung Dung............
nguyen van tai...............
LE THI THU THAO..............
huynh tan ly.................
Tran Hong Loan Thao..........
nguyen thi thuy nga..........
nguyen thi my hue............
_NGUYEN THI HIEN.............
TRAN HOANG PHUC..............
Dam Quoc Nam.................
cu phuong bao khanh..........
phan thi thanh thao..........
_NGO THI NGOC ANH............
_trần thanh hòa..............
Nguyễn Đức Tiến Mẫn..........
Lê Hoàng Minh Thư............
LE YHI HOANG YEN.............
DINH NGOC THAO...............
ha mai yen chi...............
le vinh thinh................
LE MINH HIEN.................
Ho Thi Luu...................
VO HUYNH NGOC................
nguyen thi truc linh.........
nguyen vinh lam..............
Nguyễn thị Yến Nhi...........
LE THI THANH VAN.............
nguyen le xuan thao..........
do thi bich thu..............
Tran Le An...................
PHAM THI LAN ANH.............
nguyen thi hoa...............
_Trần Thương Thảo Vy.........
_Trần Thương Thảo Vy.........
nguyen thi tham..............
phan nguyen thao nguyen......
pham thi kieu ngan,..........
Le Thi My Trinh..............
NGUYEN THI HUONG.............
le thi nga...................
Nguyễn Quốc Cường............
Nguyễn Quốc Cường............
Hoàng Lê Dân.................
Hoàng Lê Dân.................
Trần Xuân Oánh...............
Trần Xuân Oánh...............
Lê Trần Phương Hiển..........

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

27/02/1991
5
27/02/1991
5
29/10/1991
10
7/9/1991 9
25/04/1991
10
21 5
21/03/1991
10
20/5/1991
9
1990 2
2/9/1991 1
5/10/1991 3
10/2/1991 9
9
_26-2-1991
5
17/11/1989
7
19/06/1990
9
6/3/1989 7
28/9/1989
6
_20/4/1990
9
_310910248
2
26/10/1991
2
2/8/1989 1
4/5/1989 5
8/2/1989 1
23/01/89
5
1/9/1989 3
23/11/1991
3
2/10/1991 2
14/4/1991
3
20/4/1991
9
8/2/1991 9
20/12/91
2
4/11/1989 4
21-01-1989
3
2111988 8
7/5/1989 5
22/08/89
10
7/4/1990 1
_20/7/1989
5
_20/7/1989
5
15/06/1989
4
18/2/1989
8
16/05/89
9
2/11/1989 9
6/7/1989 3
30/01/1991
1
107202403 10
107202403 10
107202705 7
107202705 7
107207033 6
107207033 6
107208408 9

KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
5 K35
5 K35
5
6 K35
6 K35
10 K35
10 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35

76
82
82
118
118
126
126
127
127
143
146
146
147
147
165
165
176
176
181
181
185
185
186
186
192
192
195
195
197
198
198
203
203
235
235
244
244
246
246
248
248
258
258
263
263
270
270
288
288
290
290
295
295

Lê Trần Phương Hiển..........
Trần Thị Kim Phượng..........
Trần Thị Kim Phượng..........
Phùng Thị Lanh...............
Phùng Thị Lanh...............
Nguyễn Thị Minh Tú...........
Nguyễn Thị Minh Tú...........
Trần Thị Tuyết Vân...........
Trần Thị Tuyết Vân...........
Phan Thành Đạt...............
Nguyễn Trung Hiệp............
Nguyễn Trung Hiệp............
Nguyễn Thị Bích Hồng.........
Nguyễn Thị Bích Hồng.........
Vương Thị Bích Tuyền.........
Vương Thị Bích Tuyền.........
Nguyễn Thị Kim Thoại.........
Nguyễn Thị Kim Thoại.........
Phạm Thị Duy.................
Phạm Thị Duy.................
Phan Thị Trúc Linh...........
Phan Thị Trúc Linh...........
Nguyễn Thị Như Ngọc..........
Nguyễn Thị Như Ngọc..........
Lê Phú Ngọc Thanh............
Lê Phú Ngọc Thanh............
Nguyễn Ngọc Nữ...............
Nguyễn Ngọc Nữ...............
Chau ngoc thuy trang.........
Bùi Văn Lương................
Bùi Văn Lương................
Trần Trọng Phúc..............
Trần Trọng Phúc..............
Hoàng Thị Thu Thảo...........
Hoàng Thị Thu Thảo...........
Nguyễn Hữu Văn...............
Nguyễn Hữu Văn...............
Đỗ Tường Vy..................
Đỗ Tường Vy..................
Bùi Thanh Tùng Anh...........
Bùi Thanh Tùng Anh...........
Nguyễn Văn Hoàng.............
Nguyễn Văn Hoàng.............
Phan Nguyễn Phương Linh......
Phan Nguyễn Phương Linh......
Nguyễn Hoàng Phương..........
Nguyễn Hoàng Phương..........
Hồ Hồng Đào..................
Hồ Hồng Đào..................
Phan Anh Hoà.................
Phan Anh Hoà.................
Bùi Ngô Đăng Minh............
Bùi Ngô Đăng Minh............

5
107208408 9
5
107210926 2
5
107210926 2
5
107203218 3
5
107203218 3
5
107203247 8
5
107203247 8
5
107203345 5
5
107203345 5
5
107200103 2
5
107204509 8
5
107204509 8
5
107200617 10
5
107200617 10
5
107205042 7
5
107205042 7
5
107209534 8
5
107209534 8
5
1091021750 4
5
1091021750 4
5
1091021719 3
5
1091021719 3
5
3109102179 8
5
3109102179 8
5
3109102166 5
5
3109102166 5
5
3109102191 4
5
3109102191 4
5 30/10/1991
4
5
3109102160 9
5
3109102160 9
5
3109102388 8
5
3109102388 8
5
3109102042 5
5
3109102042 5
5
3109102049 1
5
3109102049 1
5
1091020504 9
5
1091020504 9
5
3109102060 1
5
3109102060 1
5
3109102056 7
5
3109102056 7
5
3109102069 9
5
3109102069 9
5
1091020654 2
5
1091020654 2
5
3109102073 6
5
3109102073 6
5
3109102082 4
5
3109102082 4
5
3109102073 9
5
3109102073 9

18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
23 K35
23 K35
23 K35
23 K35
24 K35
24 K35
28 K35
28 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
30 K35
30 K35
30 K35
30 K35
30 K35
30 K35
34
41k35
41_k35
42 K35
42 k35
46-k35
47
48-K35
48 K35
52
52

296
296
297
297
298
298
312
312
327
327
345
345
364
364
378
378
392
392
397
397
400
400
402
402
404
404
406
406
410
410
417
417
420
420
421
421
422
422
425
425
429
429
439
463
475
476
483
493
510
531
536
553
560

Nguyễn Thị Thanh Ngân........
Nguyễn Thị Thanh Ngân........
Nguyễn Đình Ngọc.............
Nguyễn Đình Ngọc.............
Tăng Mỹ Nhung................
Tăng Mỹ Nhung................
Nguyễn Hữu Danh..............
Nguyễn Hữu Danh..............
Nguyễn Thị Kim Thu...........
Nguyễn Thị Kim Thu...........
Phạm Thị Hồng Khoa...........
Phạm Thị Hồng Khoa...........
Mông Thị Kiều Trinh..........
Mông Thị Kiều Trinh..........
Nguyễn Thị Ngọc Linh.........
Nguyễn Thị Ngọc Linh.........
Hoàng Thị Thanh Hoa..........
Hoàng Thị Thanh Hoa..........
Trần Thái Vân Anh............
Trần Thái Vân Anh............
Bùi Thị Thúy Diễm............
Bùi Thị Thúy Diễm............
Thái Văn Duy.................
Thái Văn Duy.................
Phạm Thị Hằng................
Phạm Thị Hằng................
Nguyễn Khánh.................
Nguyễn Khánh.................
Nguyễn Lê Nhựt...............
Nguyễn Lê Nhựt...............
Nguyễn Như Thủy Tiên.........
Nguyễn Như Thủy Tiên.........
Nguyễn Văn Tuyên.............
Nguyễn Văn Tuyên.............
Võ Thị Hồng Vi...............
Võ Thị Hồng Vi...............
Lê Thị Kim Chi...............
Lê Thị Kim Chi...............
Nguyễn Thị Thùy Diệu.........
Nguyễn Thị Thùy Diệu.........
Nguyễn Thị Ngọc Lê...........
Nguyễn Thị Ngọc Lê...........
Huynh Thi Tuyet Ngan.........
Ly Thi My Hoa................
Lầu Kiều Vân.................
Pham Tuong An................
nguyen thi hong ngoc.........
Truong Minh Hung.............
Nguyen Thi Ngoc Cam..........
Huynh Thi Thuy Han...........
Nguyễn Thái Hưng.............
NGUYEN THI MY DAN............
Nguyen Hoang Thinh...........

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3109102084
3109102084
3109102074
3109102074
3109102082
3109102082
3109102130
3109102130
3109102129
3109102129
3109102145
3109102145
3109102146
3109102146
3109102157
3109102157
3109102198
3109102198
3109102212
3109102212
3109102207
3109102207
3109102204
3109102204
3109102210
3109102210
3109102206
3109102206
3109102209
3109102209
3109102210
3109102210
3109102213
3109102213
3109102200
3109102200
3109102219
3109102219
3109102218
3109102218
3109102221
3109102221
7/5/1991
7/7/1991
16/2/1991
21/12/1991
2/9/1991
3109102406
23-10-1991
3109102428
3109102428
15-08-1991
20/07/1991

4
4
8
8
3
3
6
6
5
5
10
10
1
1
4
4
2
2
1
1
7
7
6
6
3
3
4
4
10
10
2
2
3
3
1
1
6
6
9
9
8
8
10
5
2
4
1
10
3
9
1
2
2

53k35
54K35
59-K35
59
60
60
64k35
64k35
66k35
66
70
71
71
72 k35
77
78
78
80
80
86
86
87
87
87k35
87
87
87 K35
92
92k35
93-k35
93
94 K35
99 K35
100 K35
100 K35
KT1_K33
ke toan 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 12
KT15_K33
KE TOAN 15
KẾ TOÁN 16
KẾ TOÁN 18
KẾ TOÁN 18
KẾ TOÁN 19
KT2_K33
kt09k33
KT9_K33
kiem toan
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN

577
587
618
633
646
651
683
694
724
733
740
747
747
748
750
777
777
805
807
839
839
849
849
850
854
854
856
878
895
912
927
950
964
972
982
1003
1004
1011
1019
1057
1060
1068
1085
1086
1088
1100
1129
1130
1136
1148
1148
1174
1174

le hoang van.................
NGUYEN THI KHANH TRAN........
Le Quang Duc.................
nguyen hoang phuong..........
le thanh can.................
LE TUAN MINHHOANG............
vo hong......................
nguyen minh thong............
phan thi tam.................
Nguyen Minh Tuan.............
Tran Thi Tan.................
NGUYEN THI XUAN..............
NGUYEN THI XUAN..............
mac hong phat................
nguyen thi dung..............
NGUYEN MINH THANH............
NGUYEN MINH THANH............
Pham Quang Trung.............
DANG THI THUY VI.............
phan thi thuy................
phan thi thuy................
Nguyen Minh Loi..............
Nguyen Minh Loi..............
nguyen phi long..............
Do Le Nhu Quynh..............
Do Le Nhu Quynh..............
Hà Thị Thủy..................
truong thi kim huong.........
le thi trang.................
nguyen huu nam...............
nguyen ba toan...............
Trương Hồng Thủy.............
Lăng Thị Phi Phượng..........
Danh Phát Hoàng..............
Thái Nhật Minh...............
DANG THI THU HIEN............
Nguyen Thi Thuan.............
Trần Bình Trọng..............
Lê Nguyên....................
Nguyenthi saomai.............
NGUYEN THI TUYET NHUNG.......
Lê Thị Hiền Diệu.............
Phạm Thị Tuyết Trinh.........
Nguyễn Thanh Trúc............
Dương Thúy Nga...............
NGUYEN THI DIEM THUY.........
Nguyen Thi Thao Van..........
Nguyen Luong Tuong Vi........
nguyen thanh hai.............
Nguyễn Ngọc Hà...............
Nguyễn Ngọc Hà...............
Võ Mạnh Cường................
Võ Mạnh Cường................

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15/09/1991
Oct-91
20/08/1991
19/8/1991
7/7/1991
17-06-1991
29/12/91
17/09/1991
16-06-1991
25/01/1991
20/09/1991
8/2/1991
8/2/1991
18/11/1991
10/8/1990
30/08/1991
30/08/1991
8/8/1991
12/6/1991
1/6/1991
1/6/1991
28/07/1991
28/07/1991
26/11/91
10/2/1991
10/2/1991
3109102456
13-12-1991
26/9/1991
20/10/1991
1/5/1991
3109102216
3109102472
3109102475
3109102470
14/01/1988
15/01/1989
107200140
107207524
15/12/88
5/10/1989
107210402
107211341
107211343
107211620
14/09/1989
2/11/1988
26/10/1989
17/07/1989
107202505
107202505
107204505
107204505

1
6
10
8
7
6
6
7
8
6
10
3
3
8
1
4
4
1
8
5
5
2
2
10
10
10
6
8
8
5
2
5
8
10
2
1
4
4
5
10
9
1
3
2
10
2
6
6
6
6
6
5
5

ki3-k33


KI5
Ki5
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NH10
nh10
nh10
NH12
NH12
nh12
nh12
NH12
NH12
NH12
NH12
NH14
NH14
NH2
nh6
NH06
NH7
nh7
NH7
NH7-K33
nh8
NH08 K33
NH08K33
NH08K33
NH9-K33
NH9K33
QT5
qt8
QT09
QT9
QTKD09
TÀI CHÍNH
TC11 k33
TC13
tcdn13
TC14
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
tc7
TC7
tc7k33
TCDN07
TC07 K33
TC8k33

1177
1200
1200
1209
1213
1233
1233
1241
1241
1249
1252
1252
1257
1257
1260
1260
1261
1261
1263
1263
1283
1283
1309
1325
1326
1338
1341
1348
1354
1364
1381
1387
1387
1402
1404
1446
1467
1469
1473
1479
1483
1514
1519
1534
1543
1557
1557
1563
1566
1574
1576
1583
1589

Tran Minh Hieu...............
TRAN VAN HIEP................
TRAN VAN HIEP................
Vu Thi Hong Minh.............
Vo Thanh Vy..................
Võ Thị Thương Hoài...........
Võ Thị Thương Hoài...........
Nguyễn Thị Phượng............
Nguyễn Thị Phượng............
DOAN LE QUYNH NHU............
nguyen phuong uyen...........
nguyen phuong uyen...........
Võ Phan Hồng Châu............
Võ Phan Hồng Châu............
nguyễn thị huyền.............
nguyễn thị huyền.............
Hà Thị Thanh Huyền...........
Hà Thị Thanh Huyền...........
Nguyen Thi Thanh.............
Nguyen Thi Thanh.............
HÀ THỊ THƯƠNG................
HÀ THỊ THƯƠNG................
NGUYEN THI THUY TRANG........
truong thi lan phuong........
Vu Thi Ha Phuong.............
le thi quynh chi.............
Phan Trung Dung..............
Nguyen Huu Hung Long.........
Diep Thi Ngoc Tram...........
Le van long..................
Dau Tien.....................
Le Phuong Van................
Le Phuong Van................
Truong Cong Ly...............
Bui Hien Nhien...............
Bui Minh Phuong Thu..........
tranmytu.....................
nguyen thanh duy.............
nguyen ha khanh..............
Nguyen Thi Thanh Thao........
Tăng Thị Thùy Linh...........
Ngo Thi Yen Trang............
Duong Tran Ngoc Anh..........
Dang Huyen Kim Yen...........
Nguyen Thi Xuan Thao.........
Tô Thị Thu...................
Tô Thị Thu...................
tonnuquynhchi................
Luong Thi Huong Giang........
ho thanh nghia...............
Tran Le Quyen................
Truong Thi Mai Trinh.........
Nguyen Thi Hong Chau.........

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5/2/1989
13/04/1989
13/04/1989
18/12/1989
27/7/1989
107200616
107200616
107200437
107200437
23/01/1989
7/2/1989
7/2/1989
30/05/1989
30/05/1989
14/04/89
14/04/89
5/10/1989
5/10/1989
1/7/1989
1/7/1989
17/12/1989
17/12/1989
13/12/1988
5/8/1989
16/02/1988
24/10/1989
2/11/1989
1-May
1/11/1989
11/11/1989
7/12/1988
4/5/1989
4/5/1989
2/10/1989
31/08/1989
7/9/1989
0/04/1989
24/05/1988
25/07/1988
5/5/1989
107200321
15/12/1989
13/08/1989
15/4/1989
7/7/1989
107201836
107201836
28/5/89
1/1/1989
10/3/1989
24/06/1989
1/9/1989
20/05/1989

1
3
3
3
3
7
7
6
6
2
8
8
9
9
9
9
8
8
6
6
10
10
4
10
5
10
8
7
9
4
5
1
1
8
7
7
2
1
10
4
8
10
2
4
9
2
2
8
3
2
6
9
10

TC8
TC08
tcdn8-k33
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TC9 - K33
nha nuoc 0
TÀI CHÍNH
2 K34
NH1 k34
11
13 K34
14 K34
17 K34
19 K34
20 K34
27
22 K34
25 K34
27 K34
27 K34
27 K34
28 K34
28 K34
28 K34
28 K34
29 K34
29 K34
30 K34
35 K34
35 K34
35 K34
40 K34
43
44 K34
49
51 K34
kd3
54 K34
57 K34
60 K34
65 K34
65 K34
66 K34
67 K34
70 K34
71 K34
71 K34
71 K34
71 K34
71 K34
79 K34
87 K34

1592
1598
1602
1612
1614
1615
1650
1655
1679
1694
1713
1738
1748
1759
1786
1800
1805
1822
1842
1855
1856
1857
1863
1869
1876
1880
1895
1895
1896
1943
1945
1946
1968
1982
1985
2005
2018
2021
2043
2056
2060
2077
2078
2089
2098
2110
2116
2120
2123
2128
2129
2159
2198

Phạm Phúc Huy................
LE HUYNH MINH PHUONG.........
nguyen ngoc anh thu..........
Nguyễn Thị Kiều Nhung........
Trần Thị Trúc Phương.........
Nguyen Thu Phuong............
vo gia linh..................
Lê Kim Sang..................
Võ Thị Hoài Phương...........
Mai Thi Cam Nhung............
Luong Tuan Hiep..............
Nguyễn Tấn Tài...............
Võ Tuấn Vũ...................
Hoàng Thị Thu Hiền...........
Nguyễn Thị Minh Lý...........
Trần Quế Khanh...............
pham thi khanh duong.........
Võ Huỳnh Ngọc Thái...........
Lê Thị Diễm..................
Đỗ Thế Lượng.................
Nguyễn Thị Ngọc Niệm.........
Nguyễn Thị Kim Oanh..........
Trương Thị Hà Anh............
Đỗ Thị Quỳnh Nga.............
Hồ Thanh Trúc................
Tạ Thị Nhã Vi................
Nguyễn Hiếu Trọng............
Nguyễn Hiếu Trọng............
Đỗ Hồng Cúc..................
Đỗ Thị Thủy Chung............
Đặng Ngọc Hậu................
Trần Nguyên Thông............
Bùi Thị Kim Ngân.............
Nguyen Thanh Truc............
Cao Trương Trường Hiếu.......
nguyễn kim ngân..............
Ngô Thị Thùy Dương...........
tang thi hoang oanh..........
Nguyễn Văn Tùng..............
Lê Trung Tín.................
Thái Thị Hà Mai..............
Nguyễn Hồng Nhật.............
Phạm Thị Trúc Sinh...........
Trần Thị Hoạ Mi..............
Trương Ngọc Quỳnh Trang......
Nguyễn Duy Nhật Tín..........
Dương Lan Hương..............
Trần Thị Ngân................
Phan Thị Ngọc Quỳnh..........
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn.........
Đặng Lan Kiều Vân............
Phan Lâm Thao................
Đinh Duy Trung...............

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

23/8/89
1
20/02/1989
4
28/11/1989
3
107206028 1
107206031 4
30/01/1989
4
18/10/1989
6
107208736 9
108200221 4
1/1/1990 3
22/05/1990
7
108201332 3
108201445 5
108201709 4
108201918 4
108202019 9
1/8/1991 6
108202227 7
108202504 4
108202720 5
108202725 2
108202726 10
108202803 6
108202823 6
108202836 6
108202843 7
108202941 5
108202941 5
108203003 10
108203504 4
108203514 3
108203534 8
108204021 5
20/03/1990
7
108204411 1
1/2/1990 6
108205109 9
27/01/1990
1
108205442 8
108205744 1
108206020 9
108206525 9
108206529 3
108206625 5
108206737 2
108207043 4
108207115 3
108207126 1
108207131 6
108207143 7
108207145 8
108207934 3
108208741 9

88 K34
91 K34
97 K34
97 K34
98 K34
98 K34
104 K34
108 K34
111
KẾ TOÁN 14
KẾ TOÁN 7
NGÂN HÀNG
TOÁN TÀI C
TOÁN TÀI C
KẾ TOÁN 4
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
1 K35
1 K35
1 K35
1 K35
2
3 K35
3 K35
3 K35
3 K35
3 K35
3 K35
3 K35
003K35
7
7
9
14
21
25
25
25_k35
25_K35
25_k35
26
26
26
27
27
27
27
27K35
32
32
32K35
32

2199
2212
2232
2232
2237
2237
2258
2264
2274
2281
2284
2289
2297
2297
2301
2337
2342
2359
2365
2372
2373
2382
2403
2413
2416
2422
2423
2427
2433
2435
2437
2447
2450
2471
2479
2491
2501
2514
2517
2518
2520
2526
2532
2535
2541
2544
2550
2557
2558
2571
2573
2574
2579

Nguyễn Thành An..............
Võ Thị Mỹ Tiên...............
Lê Công Luận.................
Lê Công Luận.................
Trần Tấn Quốc................
Trần Tấn Quốc................
Dương Minh Tấn...............
Lê Văn Khương................
tram minh lam................
Phạm Thị Lai.................
Nguyễn Thị Anh Thư...........
Đặng Thị Thu Phương..........
Nguyễn Thị Ngọc Miên.........
Nguyễn Thị Ngọc Miên.........
Mai Thị Ngọc.................
Nguyễn Thùy Mỹ Hạnh..........
Nguyễn Thị Minh Phương.......
Nguyễn Thị Xuân Nga..........
Hồ Đỗ Quốc Bảo...............
Võ Thành Luân................
Nguyễn Đức Mẫn...............
Phạm Thị Phương Thảo.........
nguyen bich ngoc.............
Vũ Xuân Tuấn Anh.............
Trần Thái Bình...............
Lý Ngọc Dung.................
Dư Tiểu Dương................
Đặng Nguyễn Thanh Huyền......
Trần Bích Mỹ.................
Huỳnh Đức Nhuận..............
Vũ Thị Bảo Thịnh.............
Huynh Van Khanh..............
NGUYEN NGOC DOAN TRANG.......
Dang Thi Ngoc Linh...........
vũ thị hồng nhung............
tran thanh khiet.............
Duong Thi Huong..............
Nguyen Minh Thu..............
nguyễn thị thảo tiên.........
nguyễn thị giáng tiên........
NGUYEN THI THANH TUYEN.......
phạm thị mỹ linh.............
lê thị hồng ngọc.............
lê nguyễn quỳnh thoa.........
dang thi thanh huong.........
chau thi thuy linh...........
nguyễn thị hồng nhung........
TRUONG THI HOANG YEN.........
NGUYEN THI HOANG YEN.........
tran thi bao loc.............
Do Xuan Phong................
Pham Hong Phuoc..............
NGUYEN THI HUONG TRA.........

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

108208801
108209138
108209720
108209720
108209828
108209828
108210441
108210823
29/10/1990
106207116
106203246
106209634
106202528
106202528
107202322
107201113
107201029
107204524
3109102067
3109102071
3109102045
3109102023
15/06/91
3109102163
3109102143
3109102151
3109102155
3109102149
3109102155
3109102146
8/5/1991
1/1/1991
8/10/1991
10/5/1991
23/7/1991
18/4/1991
9/5/1991
22-03-1991
22/06/1991
13.10.1991
26/07/1991
8/9/1991
23/10/1991
25/12/1991
13/07/1991
3/10/1991
24/01/1991
2/10/1991
16/7/1991
4/9/1991
22/09/1991
14/09/1991
25/12/1991

3
4
10
10
4
4
4
2
4
6
2
4
2
2
1
4
6
9
2
10
1
4
3
1
10
4
3
1
3
9
10
6
4
4
7
5
4
3
5
6
3
9
8
7
7
5
2
9
6
8
2
7
2

33
39K35
43
43
43K35
43
43
45_35
45
45
49
50
55
56
67
69
73
74K35
74 K35
74
74
75
76 k35
90
90 k35
95 K35
95 K35
95 K35
97 K35
97 K35
102 K35
KT9_k32
KT9_k32
NGÂN HÀNG
97 K34
30 K35
30 K35
ngan hang
NH09
QT1
KT 1
nt2
35_K35
70k35
7
47k35
2
7 TCDN, k3
1
2
3
3
7

2588
2595
2612
2612
2615
2618
2618
2619
2626
2630
2638
2654
2665
2671
2703
2723
2736
2747
2752
2757
2760
2767
2783
2872
2874
2899
2904
2906
2932
2942
2945
2957
2957
2961
2964
2969
2969
107203901
107206917
108200117
108200307
108202407
1091021888
1091022361
1091022494
1091024112
3109102091
O
0
0
0
0
0

Pham Thi Nhu Quynh...........
Nguyễn Mỹ Phương.............
PHAN THI THANH TRAM..........
PHAN THI THANH TRAM..........
Thieu nguyen doan trinh......
Luong Hoang Uyen.............
Luong Hoang Uyen.............
NGUYEN DUY ANH...............
diep boi quynh ngan..........
Nguyen Thi Kong Tra..........
Nguyen Thi My Hanh...........
BUI THI HONG SEN.............
nguyen thi truc linh.........
Dinh Thi Quynh Anh...........
Pham Quoc Don................
ha thi bich ngan.............
le duc nhat..................
HOANG THI HUYEN LY...........
Nguyễn Hữu Phương............
phạm thị kim thủy............
DƯƠNG BẢO TRÂN...............
luong quynh anh phuong.......
TONG THI HONG NGA............
dang thanh loi...............
nguyen64 thi5 phuong7 nhung..
Nguyễn Thị Lâm...............
Huỳnh Đức Sơn Thi............
Nguyễn Tấn Việt Tú...........
Lê Trần Minh Huy.............
Phạm Nguyễn Phương Thà.......
Võ Minh Hiền.................
Tran Bao Thanh...............
Tran Bao Thanh...............
Trương Huỳnh Tuyết Anh.......
Nguyễn Văn Phúc..............
Võ Thị Thủy Tiên.............
Võ Thị Thủy Tiên.............
nguyen duc anh...............
DAO MINH HUY.................
Banh My Khanh................
NGUYEN DUC HIEU..............
nguyen thi phu binh..........
HO NHUT KHUONG...............
Luong Thanh Phuong Nam.......
Dang Le Phuong Thao..........
nguyen thi minh hai..........
Lý Giang Thanh...............
pham thi bich khue...........
to phuong ha ngan............
NGUYEN AI MINH PHUONG........
Nguyen Hoang Minh............
Nguyen Hoang Minh............
PHẠM THỊ HUYỀN TRANG.........

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

1/7/1991
5/6/1991
20/01/1991
20/01/1991
23-01-1991
11/5/1991
11/5/1991
8/8/1991
19/07/1991
30/09/1991
14/8/1991
17/12/1991
22/12/1991
6/8/1991
2/9/1991
23-8-1991
19/12/1991
24-07-1990
3109102285
10/7/1991
10/2/1991
28/11/1990
21/09/1991
12/10/1991
3109102225
3109102244
3109102234
3109102343
3109102339
3109102428
21/01/1988
21/01/1988
107201103
108209731
3109102222
3109102222
6/11/1988
2/1/1989
1/5/1990
10/10/1990
12/9/1990
10/10/1991
1/4/1991
28/7/1991
21/03/1991
15/10/1991
16/01/1989
11/7/1991
8/2/1991
21/11/1989
21/11/1989
10/11/1991

1
9
9
9
5
8
8
7
5
5
1
5
6
1
9
2
2
9
9
5
6
1
2
5
7
10
6
8
8
9
9
2
2
2
1
8
8
4
6
7
10
8
1
3
5
1
2
4
4
3
9
9
2

8
32
34
34
34
35
35
36
40
40
43
43
43
46
56
60
73
76
79
82
83
83
84
85
86
86
86
100
102
DL2
kt3
NH1
NH1
NH2
NH4
NH9
QT7
QT8
QT9
_17
_17
_29
_29
_60
_83
_87
dt03
dt03
KD04
NH13
NH13
TC04
tc09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

phan thi thanh phuong........
nguyen thi hong thinh........
Mai Thi Ngoc Diem............
Nguyen Ngoc Huyen Vy.........
nguyen thi anh minh..........
Phan Nguyen tuong Duy........
huynh thi minh phuong........
huynh thi my duyen...........
Ngo Thi Thanh Phuong.........
Ngo Thi Thanh Phuong.........
Phan Thi Ngoc Mai............
Nguyen Thi My Dung...........
nguyen van vu................
nguyen huu thinh.............
TRƯƠNG NHẬT DUY..............
PHAM QUY HUNG................
dang thi my nga..............
VO THI NGOC MAI..............
VU THI THU HIEN..............
Do thi kim cuong.............
Nguyen Thi Phuong Kieu.......
to van cam...................
Pham Thi Kim Thoa............
NGUYEN THI TRUONG NHI........
ngo van tam..................
ngo van tam..................
le trung nguyen..............
BAN THE HUNG.................
nguyễn thị tố nga............
Vo duc phuong................
BÙI THỊ DIỆU.................
Tran Thi Thuy Linh...........
TRINH THI VIET HIEU..........
le thi diep thao.............
Dang Nguyen Thanh Nha........
NGYEN THI YEN LOAN...........
DINH VIET HIEN...............
huynh Le Thao Ttrang.........
LE KIM LIEN..................
_cao thị linh................
_cao thị linh................
_lê thị lan hương............
_lê thị lan hương............
_Nguyễn Nhật Trường..........
_nguyen thi kim oanh.........
_on thi nha phuong...........
_............................
_............................
Nguyễn Thị Minh Thư..........
NGUYỄN TRần Thị Ngọc.........
NGUYỄN TRần Thị Ngọc.........
NGUYEN VAN THAN..............
Nguyen Le Bang...............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8/6/1991
11/9/1991
20/07/1991
8/8/1991
10/6/1991
5/5/1991
16/02/1991
04.04.1991
20/5/1991
20/5/1991
23/6/1991
21/03/1991
11/8/1991
1/5/1991
20-8-1991
4/1/1991
30
24/09/1991
30/11/1991
4/1/1991
29/07/1991
19/02/1991
29/07/1991
14/03/1991
14/03/1991
15/08/1990
19/05/1988
1/5/1991
28/05/1989
16/03/1989
27/01/1989
11/3/1989
3/8/1989
20/2/1989
2/3/1989
26/04/1989
10/12/1989
19/8/1988
_10/12/199
_10/12/199
_19/12/199
_19/12/199
_14/05/199
_8/8/1991
_05031991
15/8/1988
15/8/1988
28/10/1989
21/05/1989
21/05/1989
21/04/1989
30/04/1989

2
6
6
2
1
5
7
2
4
4
8
6
7
8
4
4
1
6
10
10
8
9
7
1
1
1
8
3
3
2
5
5
4
10
7
7
2
1
6
5
5
8
8
5
9
2
3
3
2
5
5
7
4

_001
_DT2
_DT2
_DT2
_DT2
_NH1
2-K35
29K35
30k35
45k35
46k35
49k35
64_35
69k35
73k35
8-k35
82_35
93k34
tcdn1
thql1
_kt02
_kt02
_NH04
_NH04
_NH04
_NH04
_nh11
_th03
_th03
27-K35
32/K35
32_K35
46_K35
49_K35
64-k35
78.k35
83_K35
85-k35
86-k35
QT5K33
tcdn13
_23K35
_23K35
103_k35
KI5-K33
KI5 - K33
NH6-K33
NH9-k33
NH9-k33
nn5-k33
nt1-k33
QT1-K34
30 khóa 35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_phạm phương ngân............
Nguyen Hong Anh..............
HUYNH DAI HIANG ANH..........
Nguyen Hong Anh..............
HUYNH DAI HIANG ANH..........
nguyễn phan yến phi..........
TRAN THI THUY................
Tran Thi Kim My..............
nguyễn thanh hương...........
nguyen thi thuy diem.........
Duong Thi Tieu Mi............
vu thanh xuan................
nguyen thi thuy..............
hoang thi bao ngoc...........
pham thi thao................
tran thien kim...............
Tran Xuan Luyen..............
le thi hien..................
bùi thị diệu.................
dinh van khoa................
_duong thi thoan.............
_duong thi thoan.............
_Tran thi My Chi.............
_LE VIET KY..................
_Tran thi My Chi.............
_LE VIET KY..................
_nguyen kim bang.............
_tran thi kim ngan...........
_tran thi kim ngan...........
TỐNG THỊ MỸ LINH.............
Phạm Thảo Quyên..............
Nguyễn Trịnh Ngọc Thủy.......
TRAN THI PHUONG THUY.........
Pham Dinh Huong..............
nguyen thi hoai huong........
Doan Hoang Hiep..............
NGUYEN QUOC DAT..............
nguyen ngoc bao khuyen.......
lai nam danh.................
Nguyen Tuan Dang.............
truong nguyen quang minh.....
_Đặng Tương Thuấn............
_Đặng Tương Thuấn............
CU LE THUY HUYNH.............
Tran Nguyen My Phuong........
UNG HONG DIEM AN.............
Tran Thi Thu Phuong..........
Truong Thi Le Phi............
Truong Thi Le Phi............
vu thi kim hoa...............
hoang thi tuong vinh.........
Thai Quoc Anh Khoa...........
Trần Vũ Ngọc Trang...........

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

_08/09/199
5/8/1986
15/10/1989
5/8/1986
15/10/1989
3/9/1989
23-04-1991
13/06/1991
13/12/1991
27-8-1991
22/07/1991
12/8/1991
271191
30/07/1991
10/10/1991
8/8/1991
9/4/1991
15/10/1990
20/02/1989
2/9/1990
_5/8/1989
_5/8/1989
_28/11/198
25/11/1988
_28/11/198
25/11/1988
_30/05/199
_29/01/198
_29/01/198
3/12/1991
8/12/1991
24/06/1991
20/04/1991
21/08/1991
29/08/1991
13/05/1991
9/9/1991
29-10-1991
10/3/1991
11/10/1989
5/6/1989
_310910214
_310910214
25/2/1991
14/10/1989
8/1/1989
18/10/1989
9/12/1989
9/12/1989
24/10/1988
14/05/1989
10/11/1990
19/10/1991

4
8
7
8
7
5
3
8
6
10
4
1
8
3
2
3
9
4
1
7
4
4
9
6
9
6
3
10
10
4
8
3
10
5
7
1
2
8
3
6
9
10
10
7
8
7
2
4
4
2
5
8
5

KT15_K33
tc15-k33
THQL1 K33
36-khóa 35
TCDN7_k33
_Ngân hàng
_Ngân hàng
_khdt1_k33
_khdt1_k33
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
MARKETING
MARKETING
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
7
7
11
11
12
12
21
21
22
22
24
24
34
34
38
38
47
47
51
51
56
56
60
60
62
62
64
64
67
67
69
69
98
98
100
100
108
108
120
120
121
121

HÙYNH NGỌC PHƯỢNG............
nguyen duy thinh.............
NGUYEN LUONG TUAN............
Nguyễn Hoàng Hùng............
nguyễn thị tuyết hoa.........
TRẦN MINH HIẾU...............
TRẦN MINH HIẾU...............
_Vo thanh long...............
_Vo thanh long...............
Nguyễn Thị Thà...............
Nguyễn Thị Thà...............
Lê Thị Thúy Kiều.............
Lê Thị Thúy Kiều.............
Nguyễn Thái Ngân.............
Nguyễn Thái Ngân.............
Trần Kim Nghĩa...............
Trần Kim Nghĩa...............
Nguyễn Thị Thanh Bình........
Nguyễn Thị Thanh Bình........
Nguyễn Thị Thu Hiền..........
Nguyễn Thị Thu Hiền..........
Đặng Thị Hồng Nhung..........
Đặng Thị Hồng Nhung..........
Thái Lực.....................
Thái Lực.....................
Nguyễn Thị Hồng Phúc.........
Nguyễn Thị Hồng Phúc.........
Trần Lê Thùy Trang...........
Trần Lê Thùy Trang...........
Nguyễn Thị Xuân..............
Nguyễn Thị Xuân..............
Trần Thị Yến Hương...........
Trần Thị Yến Hương...........
Lê Ngọc Thùy Nữ..............
Lê Ngọc Thùy Nữ..............
Phan Ngọc Phương.............
Phan Ngọc Phương.............
Lê Thị Như Quỳnh.............
Lê Thị Như Quỳnh.............
Lê Song Toàn.................
Lê Song Toàn.................
Nguyễn Văn Triệu.............
Nguyễn Văn Triệu.............
Đoàn Thị Hải Yến.............
Đoàn Thị Hải Yến.............
Lê Thị Hằng..................
Lê Thị Hằng..................
Nguyễn Khưu Xuân Hồng........
Nguyễn Khưu Xuân Hồng........
Vũ Lê Kim Ngân...............
Vũ Lê Kim Ngân...............
Đinh Thị Quế Nhân............
Đinh Thị Quế Nhân............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5/4/1989
2/7/1989
3/12/1989
26/02/1991
22/06/1989
19/01/1989
19/01/1989
5/11/1989
5/11/1989
107203234
107203234
107207216
107207216
107207820
107207820
107207222
107207222
107210603
107210603
107211409
107211409
107211126
107211126
107203113
107203113
107201329
107201329
107202742
107202742
107203548
107203548
107205917
107205917
107204726
107204726
107207826
107207826
107206230
107206230
107205538
107205538
107205039
107205039
107202046
107202046
107203511
107203511
107201913
107201913
107203119
107203119
107203328
107203328

2
3
9
5
5
5
5
1
1
1
1
8
8
4
4
5
5
5
5
9
9
3
3
2
2
9
9
6
6
7
7
2
2
5
5
7
7
1
1
9
9
1
1
10
10
2
2
10
10
3
3
7
7

NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
4 K35
11 K35
11 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
16 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
18 K35
18 K35

124
124
131
131
132
132
133
133
134
148
148
151
151
156
156
171
171
175
175
182
182
184
184
188
188
189
189
210
210
219
219
220
220
226
226
227
227
228
228
229
229
232
232
233
233
249
249
256
256
277
277
284
284

Trần Thị Minh Thúy...........
Trần Thị Minh Thúy...........
Bùi Thị Thanh Hải............
Bùi Thị Thanh Hải............
Nguyễn Thị Lệ Huyên..........
Nguyễn Thị Lệ Huyên..........
Nguyễn Thị Phượng............
Nguyễn Thị Phượng............
Phan Thị Bảo Phượng..........
Lê Văn Mừng..................
Lê Văn Mừng..................
Đoàn Thị Hoài Tâm............
Đoàn Thị Hoài Tâm............
Huỳnh Thị Ngọc Yến...........
Huỳnh Thị Ngọc Yến...........
Trần Thị Khánh Ly............
Trần Thị Khánh Ly............
Huỳnh Thị Thu Thảo...........
Huỳnh Thị Thu Thảo...........
Kiều Thanh Hương.............
Kiều Thanh Hương.............
Lý Thị Huyền Linh............
Lý Thị Huyền Linh............
Trần Thị Hồng Nha............
Trần Thị Hồng Nha............
Nguyễn Thị Kim Oanh..........
Nguyễn Thị Kim Oanh..........
Lưu Danh Thi.................
Lưu Danh Thi.................
Trần Quang Đăng..............
Trần Quang Đăng..............
Nguyễn Thị Thúy Diễm.........
Nguyễn Thị Thúy Diễm.........
Phạm Thị Hương...............
Phạm Thị Hương...............
Hồ Thu Cẩm Linh..............
Hồ Thu Cẩm Linh..............
Bùi Hữu Thành Lợi............
Bùi Hữu Thành Lợi............
Tạ Thị Thanh Mai.............
Tạ Thị Thanh Mai.............
Nguyễn Thị Phương Nhi........
Nguyễn Thị Phương Nhi........
Đặng Viên Khánh Như..........
Đặng Viên Khánh Như..........
Đinh Lâm Phú Anh.............
Đinh Lâm Phú Anh.............
Nguyễn Hoàng Hiệp............
Nguyễn Hoàng Hiệp............
Trương Bảo Trân..............
Trương Bảo Trân..............
Lê Trọng An..................
Lê Trọng An..................

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

107203240
107203240
107202713
107202713
107202514
107202514
107202634
107202634
107202731
107204522
107204522
107204533
107204533
107204648
107204648
107209520
107209520
107212330
107212330
3109102179
3109102179
1091021778
1091021778
1091021760
1091021760
1091021699
1091021699
3109102386
3109102386
109102046
109102046
3109102043
3109102043
3109102045
3109102045
3109102050
3109102050
3109102052
3109102052
3109102042
3109102042
1091020515
1091020515
1091020472
1091020472
3109102056
3109102056
1091020646
1091020646
3109102057
3109102057
3109102081
3109102081

5
5
3
3
5
5
2
2
8
10
10
8
8
9
9
5
5
7
7
7
7
6
6
3
3
6
6
10
10
9
9
9
9
6
6
10
10
4
4
8
8
8
8
7
7
5
5
3
3
10
10
9
9

18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
18 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
23 K35
23 K35
23 K35
23 K35
24 K35
24 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
30 K35
30 K35
30 K35
30 K35
40k35
40
40
41k35
41
41
42 K35
42_K35
46
46 k35
47
47k35
47
47
48k35
53K35
53 K35
53 K35
K35
53K35
54k35
54k35
58 K35
59-k35
60k35

285
285
289
289
291
291
307
307
311
311
328
328
332
332
365
365
366
366
389
389
414
414
416
416
435
435
437
437
452
454
458
461
462
469
479
480
498
506
508
515
520
526
534
566
569
569
571
572
582
585
597
630
644

Huỳnh Thị Vân Anh............
Huỳnh Thị Vân Anh............
Võ Khánh Duy.................
Võ Khánh Duy.................
Hà Thị Giáng Hương...........
Hà Thị Giáng Hương...........
Đặng Thị Quỳnh Vy............
Đặng Thị Quỳnh Vy............
Bùi Thị Thanh Bình...........
Bùi Thị Thanh Bình...........
Châu Dủ Thuận................
Châu Dủ Thuận................
Phạm Quang Trung.............
Phạm Quang Trung.............
Nguyễn Hồng Vân..............
Nguyễn Hồng Vân..............
Hà Thị Khánh Vân.............
Hà Thị Khánh Vân.............
Nguyễn Thị Lan Tuyền.........
Nguyễn Thị Lan Tuyền.........
Đặng Thị Hương Quế...........
Đặng Thị Hương Quế...........
Vi Thị Thuỳ..................
Vi Thị Thuỳ..................
Huỳnh Thị Vy Phương..........
Huỳnh Thị Vy Phương..........
Nguyễn Thị Tân Thuận.........
Nguyễn Thị Tân Thuận.........
nguyen thi phuong............
võ thị phương thảo...........
Nguyen Thi Thuy Van..........
ohan thi ngoc hien...........
tran thi thu hien............
Tran Ba Thao.................
TRINH NGUYEN THANH HAI.......
Le Thi Huong.................
nguyen thi y nhi.............
Lê Ngọc Toản.................
Nguyen thuy hoai anh.........
huynh thi my duyen...........
pham thi kim loan............
Huynh THi Hong Thinh.........
Pham Nguyen Quang Hoa........
Nguyen Tuyet Ngan............
Huỳnh Thị Ngọc Quyên.........
Huỳnh Thị Ngọc Quyên.........
Bui Thi Thien Tam............
Nguyen Van Tan...............
tran diep lan................
Nguyen Dinh Nghia............
Hồ Thị Hiền..................
ngo thuy ngan................
Huynh Quoc Anh...............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3109102079
3109102079
3109102073
3109102073
3109102081
3109102081
3109102082
3109102082
1091021379
1091021379
3109102136
3109102136
3109102132
3109102132
3109102140
3109102140
3109102149
3109102149
3109102150
3109102150
3109102206
3109102206
3109102206
3109102206
1091022237
1091022237
3109102221
3109102221
1/1/1991
1/7/1991
10/11/1991
2/10/1991
9/10/1991
23/05/1991
12/6/1991
15/7/1991
1/12/1991
19/12/1991
15/12/1991
3/4/1991
21/05/1991
1/4/1991
12/12/1991
1/8/1991
3109102490
3109102490
1/6/1991
15/10/1991
13/4/1991
22/03/1991
3109102049
5/5/1991
11/2/1991

5
5
2
2
3
3
8
8
5
5
7
7
7
7
4
4
9
9
1
1
8
8
2
2
4
4
3
3
7
5
2
6
8
8
3
6
4
1
4
4
1
2
3
3
3
3
3
7
4
8
7
3
5

60
64
64k35
65-k35
65
66
66
70
70k35
70
71K35
77_k:35
77_k35
77
77 K35
78k35
78K35
78,k35
80. K35
80k35
80
85
85 K35
85
85
86-k35
87k35
87k35
87_K35
88
88-K35
92
93k35
93 K35
93 K35
93 K35
93 K35
94 K35
94-k35
94 K35
99 K35
100 K35
100 K35
100 K35
100 K35
100 K35
100 K35
100 K35
DU LỊCH 2
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1

658
687
688
706
709
713
727
738
741
743
746
755
758
759
761
766
769
773
793
794
802
815
816
820
820
835
846
857
858
866
869
876
900
909
915
919
928
935
944
948
958
971
976
980
981
985
987
988
998
1002
1004
1006
1010

nguyen thanh tam.............
duong thi truc mai...........
Vo Hoang Que Ngan............
nguyen le thanh tung.........
TRAN THI KIM YEN.............
PHAN THI HANG................
Nguyen thi thuy..............
NguyenThiNhung...............
nguyen thi toan..............
nguyenthioanhut..............
Lam Thi Ngoc Thuy............
ho thi yen ngan..............
TA NGOC Y NHI................
Le Ngoc Diem Quynh...........
Trần Duy Thoa................
Nguyen Thi Thuy Dung.........
Vo Thi Thu Hoa...............
Dang Tran Vu Linh............
Dang Chau Binh...............
vu thi kim chung.............
VŨ VĂN TOÀN..................
vo thi kieu linh.............
Nguyen Huu Ngo...............
pham thi thanh thao..........
pham thi thanh thao..........
cao thi tam..................
le thi my hieu...............
van cong toai................
NGUYEN DUC TOAN..............
PHAM THI KIM LUYEN...........
nguyen van thinh.............
luu thi hien.................
pham van binh................
Mai Thị Kiều Ly..............
Nguyễn Thị ánh Nguyệt........
Nguyễn Tri Phương............
Văn Đức Trí..................
Lê Thị Dung..................
phan thi nga.................
Nguyễn Văn Tâm...............
Lý Thị Kim Cúc...............
Nguyễn Thị Minh Dương........
Đinh Thúy Kiều...............
Nông Tiến Lữ.................
Nông Thị Màu.................
Giang Thị Sản................
Nông Thị Sương...............
Đồng Thị Tấm.................
Huỳnh Thị Thùy Trang.........
Lê Thị Tùng Giang............
Đinh Thị Hoa.................
Phạm Thị Nhớ.................
Đặng Nguyễn Bảo Trâm.........

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3/3/1991 9
12/8/1991 2
16/10/1991
8
9/9/1991 7
1/8/1991 8
22/07/1991
10
15/7/1991
7
9/9/1991 7
16/06/1991
3
6/7/1991 6
29/08/91
4
18/11/1990
2
1/6/1991 4
22-10-1991
7
3109102319 5
5/5/1991 8
10/11/1991 2
14-05-1991
5
15/11/1991
3
27 4
17/07/1991
3
10/7/1991 7
18/04/1991
2
7/1/1992 2
7/1/1992 2
14/06/1991
5
25-03-1991
1
13/08/1991
3
16/10/1991
1
8/8/1991 4
12/6/1991 6
16/02/1991
9
15/05/1990
4
3109102144 2
3109102113 9
3109102115 3
3109102143 2
3109102172 4
26-11-1991
5
3109102170 9
3109102472 1
3109102445 5
3109102434 10
3109102472 1
3109102480 2
3109102473 3
3109102413 5
3109102405 4
107207443 1
107200510 4
107200412 1
107200433 5
107200139 2

KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 10
KẾ TOÁN 10
KẾ TOÁN 11
kt14
KẾ TOÁN 15
NH7
KẾ TOÁN 15
63
KT17_K33
KẾ TOÁN 19
kt2-k33
kt2k33
KẾ TOÁN 2
kt21
KT21_K33
KẾ TOÁN 6
KT7-K33
kiem toan
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KI01
KI1
KI02/k33
kiemtoan02
ki02
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KI3
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KI04
KI04
KI4
Ki5
Ki5
KI5
KI5
NH1
NH1
NH10
NH12
NH12
NH12
NH12

1012
1014
1015
1017
1048
1052
1056
1058
1065
1078
1087
1089
1094
1095
1106
1107
1116
1118
1131
1133
1133
1135
1146
1150
1155
1162
1165
1165
1175
1175
1176
1179
1179
1180
1180
1186
1186
1188
1188
1198
1198
1201
1205
1205
1206
1206
1235
1240
1247
1259
1259
1262
1262

Phạm Minh Tuấn...............
Bùi Thị Kiều Minh............
Huỳnh Y Sa...................
Nguyễn Hoài Thương...........
doan thi hoai thanh..........
Lê Thị Mỹ Dung...............
huynh thi to trinh...........
Nguyễn Đặng A Mị.............
NGUYEN XUAN HUE..............
TRAN THI ANH NGUYET..........
Nguyễn Văn Dũng..............
nguyen thuc anh chau.........
nguyen thi bich loan.........
Lê Thị Bảo Như...............
ly thi thu nhan..............
Nguyen Quoc Phong............
Đỗ Thị Nhi...................
NGUYEN PHUONG HAO............
Huynh Van Dong...............
Nguyễn Thị Kim Duyên.........
Nguyễn Thị Kim Duyên.........
Nguyen Thi Phuoc Ha..........
VO THI HAI YEN...............
PHAN CAO HUYEN...............
VO LE MINH LY................
tran thi thu thao............
Cao Thị Phương Thảo..........
Cao Thị Phương Thảo..........
Tống Duy Hải.................
Tống Duy Hải.................
le thi hang hai..............
Lương Thị Lan................
Lương Thị Lan................
Đặng Thị Như Liễu............
Đặng Thị Như Liễu............
Võ Mạnh Quốc.................
Võ Mạnh Quốc.................
Nguyễn Thị Quyên.............
Nguyễn Thị Quyên.............
TRAN VAN DANG................
TRAN VAN DANG................
Ly Cong Thanh................
Duong Xuan Hoang Anh.........
Duong Xuan Hoang Anh.........
Nguyen Hoang My Hang.........
Nguyen Hoang My Hang.........
NGUYEN THI ANH LOAN..........
BUI THU PHUONG...............
Vo Van Hieu..................
Nguyen Thi Diem Hang.........
Nguyen Thi Diem Hang.........
NGUYEN DIEU QUYNH MAI........
NGUYEN DIEU QUYNH MAI........

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

107200142
107206129
107206137
107206844
10/4/1988
107209111
12/11/1989
107209022
6/4/1991
28/10/1989
107211609
5/2/1989
17/11/1989
107200628
7/4/1988
15/02/89
107203329
26/06/1989
18/03/1987
107201311
107201311
13/01/1989
20/08/1989
18/07/1989
17/02/1989
2111/1989
107203236
107203236
107205612
107205612
19/04/1989
107205317
107205317
107205121
107205121
107205130
107205130
107204623
107204623
1989
1989
15/09/1989
13/01/1989
13/01/1989
8/6/1989
8/6/1989
10/4/1989
9/11/1989
17/08/1989
27/12/1989
27/12/1989
9/6/1989
9/6/1989

3
7
3
9
5
1
8
4
1
3
1
10
2
3
5
6
5
4
8
7
7
4
10
8
1
2
1
1
4
4
1
9
9
7
7
7
7
10
10
4
4
4
6
6
1
1
10
9
10
7
7
7
7

NH12
NH12
nh13
nh13
NH14
NH14
NH14_K33
NH14_K33
NH14
NH14
NH14
NH14
NH14
NH14
NH14
NH14
NH15
NH15
NH 15
NH 15
NH_15
NH_15
NH15
NH15
nh15
nh15
nh15
ngan hang
ngan hang
2
2
NH2
nh06
NH6-K33
NH7
nh7
NH7-K33
nh7
NH7
NH7
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
nh8
nh8
nh8-k33
nh8-k33
NH8
NH8
NH9-K33
NH9-K33
NH9K33
NT4
QUẢN TRỊ C

1264
1264
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1272
1272
1274
1274
1275
1275
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1291
1291
1292
1295
1295
1299
1299
1300
1300
1303
1328
1331
1340
1349
1351
1352
1358
1358
1375
1375
1384
1384
1385
1385
1386
1386
1393
1394
1403
1425
1427

Nguyen Thi Diem Thuy.........
Nguyen Thi Diem Thuy.........
NGUYỄN THỊ KHÁNH VI..........
NGUYỄN THỊ KHÁNH VI..........
Tran Thi Kieu Chi............
Tran Thi Kieu Chi............
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM.........
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM.........
Ngọ Thị Hạnh.................
Ngọ Thị Hạnh.................
nguyen quang lam.............
nguyen quang lam.............
Ma Phuơng Trà Mi.............
Ma Phuơng Trà Mi.............
Dinh Thi Thanh Van...........
Dinh Thi Thanh Van...........
le thi thuy dung.............
le thi thuy dung.............
NGUYEN THI DUYEN.............
NGUYEN THI DUYEN.............
Võ Thị Thanh Huyền...........
Võ Thị Thanh Huyền...........
Pham Thi Kieu Loan...........
Pham Thi Kieu Loan...........
truong thi thao my...........
nguyen thi le thu............
nguyen thi le thu............
vo thi thuy hoa..............
vo thi thuy hoa..............
Mguyem Thi Nga...............
Mguyem Thi Nga...............
Nguyen Thi Ha Phuong.........
LE THI TUYET THANH...........
VO LE HOAI THUONG............
Tran Ngoc Diep...............
nguyen duc long..............
HUYNH LE BAO NHU.............
le thi thanh.................
Nguyen Tuong Vy..............
Nguyen Tuong Vy..............
Trần Thị Minh Tâm............
Trần Thị Minh Tâm............
Vu Xuan Truong...............
Vu Xuan Truong...............
tran thuy ngoc tu............
tran thuy ngoc tu............
phan thị kim tuyến...........
phan thị kim tuyến...........
Đòan Thị Hiền................
Ngô Thị Hồng.................
NGO THI NGUYET...............
Ho Le Bao Linh...............
Phan Cao Tín.................

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9/11/1989
9/11/1989
9/8/1988
9/8/1988
20/03/1989
20/03/1989
1/4/1989
1/4/1989
6/1/1989
6/1/1989
28/02/1989
28/02/1989
19/09/1989
19/09/1989
27/10/1989
27/10/1989
23/03/1989
23/03/1989
9/4/1989
9/4/1989
20/07/1989
20/07/1989
12/2/1989
12/2/1989
12/8/1989
10/8/1988
10/8/1988
24/08/88
24/08/88
18/11/1989
18/11/1989
24/12/1989
14/10/1989
13/08/1989
26/3/1989
12/8/1989
16/12/1989
10/9/1989
3/9/1989
3/9/1989
107206139
107206139
4/12/1989
4/12/1989
17/09/1989
17/09/1989
6/9/1989
6/9/1989
16/1/89
24/08/1989
10/2/1988
27/03/1989
107201343

4
4
10
10
4
4
2
2
4
4
9
9
5
5
5
5
3
3
1
1
6
6
8
8
3
7
7
4
4
2
2
7
9
6
10
2
10
7
4
4
3
3
10
10
9
9
10
10
9
8
1
5
2

QUẢN TRỊ K
QUẢN TRỊ K
qt7
QT7
QT 8
QTKD8
QT9
tcdn1 - K3
TC1
TC1
TCDN1
TC1
TCDN10
TC 10
tc10
TCDN11
TÀI CHÍNH
TC12-k33
TCDN13
tc13
TC13
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TCDN14
tc14
tc14
tc14
TCDN15
TCDN15
TC15
TC15
TC15
tcdn6
TC 06
TCDN7K33
TC7
tc07
TC07-K33
TCDN 7
TC8
TCDN8
tcdn9-k33
TÀI CHÍNH
nn1
TÀI CHÍNH
nha nuoc 3
NN4_K33
NN5
nn5-k33
NN5
NN6-K33
TM4
4

1437
1439
1451
1455
1461
1468
1472
1486
1487
1490
1491
1492
1493
1494
1497
1512
1515
1517
1521
1524
1526
1529
1529
1535
1537
1544
1545
1547
1547
1549
1549
1554
1558
1559
1565
1573
1577
1580
1584
1587
1595
1618
1629
1635
1637
1639
1644
1653
1654
1657
1662
1663
1691

Nguyễn Thị Thu Hằng..........
Trương Văn Lâm...............
truong thi thuy dung.........
NGUYEN BAO NGOC..............
Nguyen Duc Nam...............
HUA THI BICH VAN.............
Hang Nghiep Huy..............
LE MAI PHUONG................
Ho Ngoc Bich Phuong..........
nguyen hoang vinh............
Luu Thuy Vy..................
TRAN MINH THANH XUONG........
TRAN VIET DUC AN.............
Pham Dinh Cuong..............
trinh thi thanh ngoc.........
Phan Thi Thanh Thuy..........
Trương Thị Thùy Trang........
dao thi thuy giang...........
NGUYEN VU XUAN HIEN..........
bui thi thanh huong..........
Nguyen Thi Thanh Kieu........
Trần Dương Thanh Thuận.......
Trần Dương Thanh Thuận.......
Hoang Lan Anh................
vuong my dung................
Pham my tien.................
Phan Trọng Tuệ...............
Cao Phuong Linh..............
Cao Phuong Linh..............
Lê Thị Nguyên Thành..........
Lê Thị Nguyên Thành..........
Le Hoang Yen.................
dam thi anh mai..............
LE THI THAO NGUYEN...........
TranThiMyGiang...............
LUU LE BAO NGAN..............
DANG THI THANH THAI..........
Hoang Giang Thu..............
Dinh Thi Hong Van............
Võ Thị Ngọc Ái...............
NGUYEN THI NGA...............
le thuy trang................
Trần Túy Nguyệt..............
Bui Thi Hai Yen..............
Trần Thị Hậu.................
Hoang Thi Nguyen.............
Vo Thi Bich Phuong...........
TRAN THI THAO NGUYEN.........
Mai Quynh Nhi................
NGUYEN THI THUY TRANG........
Dang Duy Thanh Huong.........
Vo Nguyen Huong Giang........
Che Cuong Sang...............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

107201907
107201520
28/10/1989
21/05/1989
11/2/1989
30-09-1988
16/02/1989
14/11/1989
24/10/89
3/2/1989
27/06/89
11/2/1989
28/10/1989
12/6/1989
6/1/1988
25/01/1989
107207635
22/10/1989
2/4/1988
3/3/1989
18/02/1989
107209134
107209134
6/11/1989
15/03/1989
17/07/1989
26/11/1988
3/12/1989
3/12/1989
12/10/1989
12/10/1989
23/11/1989
1/9/1989
1/8/1989
1/12/1989
31/08/89
22/11/1989
3/6/1989
4/2/1989
6/9/1989
3/8/1989
27-11-1989
107202827
25/07/1989
107205908
8/7/1989
15/01/1989
22/04/1989
29/03/1989
19-10-1989
12/9/1989
21/10/1989
12/6/1990

8
6
9
10
1
3
1
4
5
10
7
9
1
4
3
7
1
3
9
2
2
5
5
8
6
1
5
5
5
8
8
8
9
6
1
5
2
6
5
2
10
2
10
5
5
6
1
4
3
6
2
4
6

TC2
9
9 K34
13 K34
13 K34
15 K34
17 K34
17 K34
18 K34
18 K34
19 K34
NT2K34
21 K34
21 K34
23 K34
23 K34
24 K34
24 K34
24 K34
25 K34
27 K34
27 K34
28 K34
28 K34
29 K34
29 K34
29 K34
29 K34
29 K34
29 K34
30 K34
30 K34
31 K34
32 K34
32 K34
33 K34
36 K34
36 K34
37 K34
38 K34
40 K34
41 K34
42 K34
42 K34
45 K34
45 K34
45 K34
49 K34
49 K34
49 K34
49 K34
49 K34
50 K34

1696
1700
1704
1734
1736
1749
1763
1764
1767
1777
1789
1802
1814
1817
1824
1827
1835
1838
1840
1843
1860
1862
1864
1875
1882
1883
1884
1889
1890
1894
1901
1905
1910
1918
1924
1928
1947
1952
1956
1960
1967
1972
1975
1976
1989
1990
1991
2001
2003
2004
2010
2012
2013

Tran Thi Phuong Trang........
MAI HOANG KHA................
Nguyễn Nam Trung.............
Lê Thị Hồng Hạnh.............
Võ Nhật Nam..................
Trương Công Đức..............
Vũ Bảo Minh..................
Đào Thị Minh Phương..........
Lý Hoàng An..................
Dương Đăng Phương............
Ngô Tấn Thành................
HOANG MINH DUY...............
Trần Thị Diễm Hương..........
Lê Thị Lệ Thủy...............
Đỗ Thị Thúy Hồng.............
Phan Sử Nguyệt Minh..........
Nguyễn Ngọc Nguyên Chi.......
Thái Thể Linh................
Nguyễn Đoàn Việt.............
Bùi Thị Huyền................
Mai Sơn Tùng.................
Trần Thị Yến.................
Vũ Thị Thúy Hằng.............
Nguyễn Thị Thanh Thúy........
Hồ Thị Thanh Diệu............
Lâm Nguyễn Sơn Giang.........
Trần Thị Thúy Hằng...........
Lê Thị Thảo Quyên............
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh........
Ngô Thị Mai Thy..............
Phạm Thị Hồng Nga............
Nguyễn Hải Vân...............
Nguyễn Minh Nhựt.............
Nguyễn Thị Thu Hiền..........
Lê Văn Thành Thông...........
Văn Thị Thu Hiền.............
Bùi Thị Thùy Dung............
Nguyễn Trọng Tuấn............
Trần Thị Nguyên Hương........
Huỳnh Thị Thu Lài............
Nguyễn Minh Mẫn..............
Trần Sơn Tùng................
Nguyễn Thị Ngọc Mai..........
Trần Nhật Kiều Minh..........
Trương Thị Mỹ Hiền...........
Nguyễn Công Nguyên...........
Lê Trọng Quang...............
Ngô Thị Thùy Dung............
Lương Thị Thu Hương..........
Ngô Thảo Minh................
Hoàng Thị Thủy Tiên..........
Lê Văn.......................
Lê Thị Thu Nga...............

4
9/8/1990 8
4
6/1/1990 5
4
108200941 8
4
108201312 2
4
108201320 4
4
108201513 3
4
108201719 1
4
108201728 2
4
108201801 7
4
108201826 6
4
108201930 5
4 19/04/1990
9
4
108202116 1
4
108202134 1
4
108202310 2
4
108202319 10
4
108202408 5
4
108202418 6
4
108202443 9
4
108202513 5
4
108202740 3
4
108202744 6
4
108202809 2
4
108202834 5
4
108202903 8
4
108202909 3
4
108202910 1
4
108202926 3
4
108202927 2
4
108202938 4
4
108203021 9
4
108203042 8
4
108203125 7
4
108203212 9
4
108203233 8
4
108203306 6
4
108203603 5
4
108203639 3
4
108203719 9
4
108203813 2
4
108204016 3
4
108204139 7
4
108204220 1
4
108204221 2
4
108204510 6
4
108204522 6
4
108204527 7
4
108204908 3
4
108204913 8
4
108204918 2
4
108204934 3
4
108204943 5
4
108205019 5

50 K34
50 K34
50 K34
52 K34
54 K34
57 K34
60 K34
60 K34
61 K34
64 K34
66 K34
67 K34
68 K34
69 K34
70 K34
70 K34
70 K34
71 K34
71 K34
71 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
72 K34
75 K34
75 K34
75 K34
75 K34
78 K34
79 K34
83 K34
83 K34
83 K34
83 K34
85 K34
85 K34
85 K34
85 K34
86 K34
86 K34
89 K34
90 K34
90 K34
91
91
93k34
KT15 K34
KẾ TOÁN 7

2014
2015
2016
2024
2039
2055
2058
2059
2064
2072
2088
2099
2100
2102
2107
2111
2113
2115
2121
2124
2131
2132
2132
2134
2134
2135
2136
2136
2138
2143
2147
2147
2148
2153
2156
2174
2174
2176
2178
2186
2190
2191
2192
2195
2195
2205
2206
2206
2211
2211
2220
2221
2283

Cao Anh Quân.................
Ngô Quang Triệu..............
Nguyễn Thị Thanh Tuyền.......
Trần Thị Ngọc Nở.............
Đặng Thị Diễm................
Nguyễn Thị Hồng Thảo.........
Nguyễn Thị Thanh Hằng........
Đàm Thùy Linh................
Đỗ Thị Thanh Nhàn............
Hồ Thị Tường Vi..............
Ngô Thanh Hương..............
Nguyễn Phùng Trúc............
Nguyễn Thị Ngọc Thuận........
Trần Minh Hoài...............
Trần Thị Phương Thanh........
Nguyễn Thị Huyền Trang.......
Trần Ngọc Tuyền..............
Vũ Đình An...................
Đặng Thị Thanh Nhàn..........
Nguyễn Thiên Tài.............
Vy Trần Duy..................
Trịnh Thị Minh Hảo...........
Trịnh Thị Minh Hảo...........
Nguyễn Thị Kim Lan...........
Nguyễn Thị Kim Lan...........
Lê Thị Loan..................
Nguyễn Chí Nhân..............
Nguyễn Chí Nhân..............
Lê Thị Thu Vương.............
Bùi Thị Thu Hà...............
Vương Nguyễn Bích Trâm.......
Vương Nguyễn Bích Trâm.......
Trần Nguyễn Tường Vân........
Nguyễn Minh Thông............
Trần Thị Thu Nguyệt..........
Dương Quang Huy..............
Dương Quang Huy..............
Lê Thị Kim Nguyệt............
Dương Lê Oanh................
Trần Đặng Thiện Dương........
Nguyễn Thị Kiều Nga..........
Trần Văn Tọai................
Lữ Thị Thùy Trang............
Trần Thị Mộng Tuyền..........
Trần Thị Mộng Tuyền..........
Hồ Quốc Tuấn.................
Trần Thị Thùy Linh...........
Trần Thị Thùy Linh...........
đỗ đặng kim hoàng............
đỗ đặng kim hoàng............
nguyen thi nhu...............
NGUYEN THI NGOC THUY.........
Trần Thanh Thìn..............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

108205026 3
108205039 6
108205041 4
108205225 8
108205404 6
108205731 5
108206009 1
108206017 10
108206127 7
108206446 6
108206617 4
108206739 9
108206837 7
108206909 10
108207031 7
108207037 1
108207041 8
108207102 5
108207128 2
108207133 8
108207208 2
108207215 7
108207215 7
108207222 9
108207222 9
108207225 1
108207228 4
108207228 4
108207245 7
108207508 8
108207540 8
108207540 8
108207547 4
108207838 10
108207919 4
108208308 5
108208308 5
108208322 8
108208324 7
108208504 8
108208524 6
108208541 9
108208542 7
108208641 4
108208641 4
108208940 2
108209013 7
108209013 7
12/8/1990 7
12/8/1990 7
7/7/1990 3
6/12/1990 6
106203439 5

KẾ TOÁN 7
TÀI CHÍNH
THƯƠNG MẠI
MARKETING
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
1 K35
1 K35
1 K35
2 K35
2 K35
2 K35
2 K35
2 K35
003_k35
3 K35
3 K35
3
3
3
3
3 K35
8
8
9-K35
9
15_35
19
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27 K35
27.K35
27-k35

2286
2294
2296
2306
2320
2320
2327
2336
2336
2338
2343
2344
2345
2348
2352
2357
2362
2369
2374
2375
2389
2397
2399
2402
2407
2414
2431
2432
2438
2439
2441
2442
2444
2464
2465
2468
2470
2483
2487
2502
2503
2506
2507
2516
2525
2527
2530
2531
2535
2536
2545
2546
2548

Huỳnh Thị Thanh Tuyền........
Trần Thị Anh Nguyệt..........
Lê Thị Hải Yến...............
Nguyễn Thị Hồng Phượng.......
Trương Hùng Mạnh.............
Trương Hùng Mạnh.............
Trần Thị Diễm Son............
Trần Hồng Hạnh...............
Trần Hồng Hạnh...............
Trần Thị Thiên Hương.........
Nguyễn Thị Thanh Thảo........
Nguyễn Thị Kim Thảo..........
Trần Thị Thu.................
Nguyễn Tú Nhã Uyên...........
Phạm Thị Minh Xuân...........
Nguyễn Thị Thúy Kiều.........
Nguyễn Thị Lệ Thu............
Vương Gia Hân................
Trần Thị Thanh Nga...........
Lý Anh Nghiã.................
Nguyễn Hải Anh...............
Dương Thị Phương Khanh.......
Trần Hoàng Linh..............
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc........
Hoàng Đình Thắng.............
phan thi ngoc anh............
Ngô Thảo My..................
Nguyễn Việt Mỹ...............
Nguyễn Đình Anh Thư..........
Ngo Bao Toan.................
nguyen thi tuyet tram........
Lê Thị Mỹ Trang..............
Đặng Thị Thúy Tuyên..........
tran ngoc cam tu.............
phùng thụy phương uyên.......
Nguyen Thi Ngoc Ha...........
phan nguyen huong............
HÀ THỊ TRANG.................
NGUYEN VU MINH THUY..........
Tran Cong Phu Khanh..........
tran thi kim loan............
khổng Thị Ánh Ngọc...........
Nguyễn Thị Hải Ngọc..........
Nguyen Thi Kim Thuy..........
Nguyen Thi Hong Dieu.........
phạm ngọc ly ly..............
nguyễn hồng ngân.............
Châu Thụy Ngân...............
trương kim phượng............
Lê Hồng Tín..................
DAM VAN LONG.................
NGUYEN THI NGA...............
ngo thi thao nhi.............

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

106203539
106202925
106201648
107204932
107202416
107202416
107202028
107201007
107201007
107200913
107201037
107201132
107200833
107200843
107201247
107204416
107205035
3109102039
3109102040
3109102077
3109102107
3109102129
3109102138
3109102139
3109102107
20/10/1991
3109102157
3109102153
25/05/1991
3/9/1991
27/03/1991
17/09/1991
3109102142
21/7/1991
14/11/1991
18/07/1991
20/04/1991
10/10/1991
09.07.1991
8/12/1991
18/11/1991
3/1/1991
18/04/1991
21/5/1991
23-06-1991
3/1/1991
23/11/1991
28/09/1991
2/2/1991
3/8/1991
5/8/1990
2/4/1991
26/3/1991

4
10
1
6
3
3
6
2
2
9
6
1
9
10
1
10
8
2
1
4
4
3
7
5
6
1
8
7
9
5
2
6
5
8
2
1
3
2
4
9
7
10
4
4
3
1
7
10
10
8
4
4
9

31
31
31
31k35
32-K35
32
33-K35
33 K35
39-K35
39k35
43_K35
lop43-k35
43_35
43_K35
43
45K35
45 K35
45
49 - K35
49-K35
49K35
34
57k35
57
62
62K35
62k35
6735
67
35
67
73
73
73-k35
74
74K35
74-k35
74
74
74
75 K35
75
76k35
76
76
76
81
82-K35
82-35
82 K35
83-k35
83
84-K35

2559
2563
2563
2566
2567
2572
2583
2591
2593
2596
2599
2601
2603
2604
2608
2623
2629
2633
2640
2645
2646
2659
2680
2681
2687
2688
2690
2705
2706
2708
2708
2733
2734
2738
2746
2751
2755
2756
2759
2761
2765
2771
2775
2777
2778
2785
2801
2810
2818
2823
2830
2839
2849

ngô lê thanh hà..............
Trần Nam Lợi.................
Trần Nam Lợi.................
ngo thuy vy..................
Ho Quoc Binh.................
vo huynh ba loc..............
BUI VU ANH...................
NGÔ THỊ XUÂN.................
huynh thu hang...............
Nguyen Thi Ngoc Tham.........
HOANG THI LAN ANH............
Cao Nguyen Thanh Dung........
TRẦN HUỲNH HẢI...............
LE THI HIEP..................
NGUYEN VAN NGHIA.............
NGUYEN THU HIEU..............
Nguyễn Thị Kim Thoa..........
phan thanh triển.............
Trần Thị Diệu Huyền..........
NGUYEN THI QUYNH TAM.........
PHAM MINH TOAI...............
Vo Tuan Anh..................
nguyễn ngọc Đức..............
Tran Thi Bich Ngoc...........
vu tuan anh..................
LE HOANG BAO CHAU............
VO HOANG OANH................
NGUYEN QUANG HUNG............
duong van ninh...............
Nguen trung thanh............
pham anh tuan................
Nguyen Viet Ha...............
nguyen thi bich lien.........
PHAN THI THANH...............
huynh ngoc khanh.............
HA THI ANH NGUYET............
nguyen van sa................
Vo Thi Anh Thu...............
tran nguon bich tram.........
trần thị mai trang...........
NGUYEN THI ANH NGOC..........
vo thi tam trang.............
dang thi dung................
Nguyen Phuc Hanh.............
huynh thi xuan huong.........
Pham Phu Thanh Thien.........
nguyen trung thanh...........
Truong Thanh De..............
VU THI THEU..................
Huỳnh Thị Ngọc Yến...........
vu thi y linh................
NGO THI NGOC NHI.............
NGUYỄN THỊ HOÀI LINH.........

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9/3/1991 7
18/3/1991
6
18/3/1991
6
25-3-1991
6
2/8/1991 6
22/07/1991
1
19-11-1991
2
24/11/1991
1
17/01/1991
5
1/5/1991 7
12/5/1991 4
30/10/1991
3
14-07-1991
8
26/08/1991
9
16/03/1991
7
20/02/1991
9
3109102383 1
19/02/1991
9
21/7/1991
10
10/1/1991 10
20\4\1991
7
16/04/1990
2
20/02/1990
5
1/8/1991 2
16/01/1991
5
9/7/1991 4
19-07-1991
3
6051991 4
2/9/1991 2
10/8/1991 3
1471991 1
23/3/1991
4
19/6/1991
2
19-12-1991
1
2/11/1991 7
26_06_1991
8
14/3/1991
6
5/2/1991 9
29/01/1991
2
17/5/1991
1
4/6/1990 3
26-11-91
9
8/8/1991 8
4/12/1991 3
3/3/1991 7
14/07/1991
5
28/02/1991
9
7/9/1991 8
21/6/1991
4
3109102398 6
25/01/1991
7
10/12/1991 6
15/10/1991
4

84
84_k35
89
89K35
89 K35
90-k35
91_35
91 K35
91 K35
95 K35
96 K35
96 K35
96 K35
96 K35
96 K35
97 K35
102 K35
103_k35
qt5
69 K35
69 K35
82
80
tc04
41
nh9
TCDN 13
kt21
DT1-K34
tc7
7/k35
7 - K35
009-K35
77
47
41
47-K35
1
6
6
8
9
12
18
23
25
25
36
36
36
36
36
36

2853
2857
2859
2860
2867
2875
2885
2888
2893
2897
2908
2915
2916
2921
2922
2941
2946
2955
2962
2994
2999
3007
3608
15555
23405
107207003
107209208
107212236
108200128
108204536
1091022146
1091022490
1091023273
1091023393
1091024013
3109102341
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

bui thi trang................
NGUYEN THI Y.................
Tran Thi Thu Hien............
PHAM THI LINH HUE............
Phạm Tấn Thành...............
phan thanh cặn...............
tran thi thuy hoan...........
Nguyễn Thị Thùy Nga..........
Phan Dương Hùng Vĩ...........
Lê Ngọc Hà...................
Trần Lý Bằng.................
Lê Đại Nghĩa.................
Trần Duy Nghĩa...............
Đoàn Quốc Thống..............
Nguyễn Văn Tiệp..............
Nguyễn Thanh Tâm.............
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.........
pham thi yen phi.............
pHAN tRINH nGOC aNH..........
Trần Thị Mai.................
Phạm Thị Linh Vân............
Tran Thi Thuy................
NGUYEN MINH TRI..............
nguyen thi thanh tam.........
nguyen thi huyen trang.......
pham thi ha an...............
NGUYEN NGOC ANH HONG.........
nguyen van thai..............
BACH NU PHI PHI..............
nguyen cong tien.............
vu huyen vy..................
Tran Thi Bao Doan............
HUYNH MINH NHAT..............
doan thi ngoc................
nguyen thu tram..............
Tran Thi Thu Hang............
LE HUYNH HANH LINH...........
Dinh Thi Thu Hien............
ngo thi truong giang.........
ngo thi truong giang.........
Nguyen Phuong Uyen...........
Nguyen Thi Thu Hang..........
Nguyen Van Quan..............
nguyễn thị yến nga, k34......
Tran Thi Thanh Phuong........
Tăng Nguyễn Duy Nhất.........
dương đình thuận.............
kieu nguyen huong giang......
vo quynh anh.................
Nguyen Thi Oanh Kieu.........
Dang Thi Truong An...........
Vu Thi Hong Ngan.............
PHAM THI KIM PHUNG...........

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

16/05/1991
10/9/1991
25/06/1991
3109102492
1/2/1990
17-4-1991
3109102064
3109102057
3109102256
3109102287
3109102281
3109102319
3109102302
3109102319
3109102330
3109102447
10/6/1991
16/12/1988
3109102219
3109102186
8/4/1991
3/9/1991
2/9/1989
27/9/1991
15/12/1989
20/12/1989
8/9/1989
6/6/1990
6/10/1989
27/1/1991
15/09/1991
9/6/1991
12/9/1991
11/2/1991
2/5/1991
15/03/1991
8/6/1990
14/7/1989
14/7/1989
26/04/1991
25/05/1991
108209532
1/2/1990
9/4/1991
12/12/1991
2/1/1991
20/08/1991
26/08/1991
16-06-1991
8/8/1991
1/7/1991
15/8/1990

7
10
7
1
7
1
5
10
8
10
1
8
3
3
10
2
8
5
8
9
10
6
8
6
9
5
1
3
2
3
8
7
6
1
10
2
5
7
3
3
2
1
4
1
7
6
7
2
10
4
6
1
6

40
42
43
43
43
46
47
53
64
69
70
73
75
80
80
82
82
83
83
84
87
94
94
100
100
CK1
KI3
NH6
NH7
NT3
QT8
TC4
TC7
_31
_63
_63
_63
_63
_68
_95
_95
_99
_99
kt14
nh14
tc07
TC15
_nh6
_NH6
_nh6
_NH6
27k35
30 K35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mai Phuong Thuy..............
Bui Thi Tuyet Minh...........
TRINH THI LIEN...............
le thi huyen trang...........
trinh quoc truong............
NGUYEN THI THANH.............
nguyen tan dat...............
le ti thao trang.............
nguyenthihongvan.............
LUU THI CAM VAN..............
Le Tuong Lam.................
ha thi tien..................
nguyen thi ha ngan...........
le thanh cam tu..............
le thanh cam tu..............
ly thi y nhi.................
ly thi y nhi.................
phạm lê xuân linh............
PHAM MINH TAM................
huynh thi ai lang............
HUYNH THUAN..................
Nguyen Thai Ha...............
Nguyen Thai Ha...............
nguyen van tuan..............
mai kim......................
DANG THI HONG HIEN...........
TRAN THI MY LAN..............
Tran Thi Thu Phuong..........
VO THI MY HANH...............
Nguyễn Thanh Thuý............
NGUYEN THI ANH THUY..........
TRAN THI CAM THUYEN..........
Châu Thị Ngọc Thúy...........
_Nguyen Hong Nhan............
KHUẤT THỊ DIỆU NINH..........
Đoàn Thị Bảo Ngọc............
KHUẤT THỊ DIỆU NINH..........
Đoàn Thị Bảo Ngọc............
_Le Thi Thu Thuy.............
_nguyễn đình linh............
_nguyễn đình linh............
Thach Thi Ngoc Minh_.........
Thach Thi Ngoc Minh_.........
Luu thi phuong chi...........
pham thi hai thu.............
Le Mi Na.....................
LE THI PHUONG TRANG..........
_NGUYEN VAN CONG.............
_NGUYỄN THÀNH LUÂN...........
_NGUYEN VAN CONG.............
_NGUYỄN THÀNH LUÂN...........
nguyen minh hieu.............
phương Hồng Ngọc.............

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15/2/1991
3
27/10/1991
1
8/12/1990 7
25/01/1991
5
4/1/1991 8
16-02-1991
7
20/08/1991
4
3/6/1991 6
14-12-1990
2
27/01/1991
1
29/05/1991
7
4/1/1991 7
10/8/1991 6
25/5/191
6
25/5/191
6
15/02/1989
5
15/02/1989
5
20/11/1991
8
16/10/91
3
25/02/1991
8
22/07/1991
1
27/06/1989
2
27/06/1989
2
25/1/1990
5
9/3/1990 2
23/11/1988
3
2/8/1990 4
18/10/1989
6
7/5/1989 1
9/4/1990 5
1/12/1988 1
24/07/1990
9
18/08/1990
7
_23/02/199
1
_05/10/199
3
1/12/1991 2
_05/10/199
3
1/12/1991 2
_20-05-199
9
_11/07/199
2
_11/07/199
2
_15/12/199
5
_15/12/199
5
7/8/1988 4
30/11\1989
10
6/7/1989 3
16/03/1989
7
_08/02/89
5
_16/02/198
9
_08/02/89
5
_16/02/198
9
17/11/1991
10
3109102214 9

30 K35
36k35
45K35
46_ 35
49k35
49k35
49k35
8-k35
88k35
89 k35
89k35
93K35
TCDN7
tcdn8
_KT16
_nh04
_nh04
_NH06
_NH06
_th 03
36 - K35
42_k35
64-k35
82_k35
K35_84
NH3 K34
TCDN14
100-K35
KI2-K33
ki2-k33
KI3 - K34
NH1_K33
NH9-K33
QT1-K34
TC8-K34
ki02-k33
KT14-K33
kt15-k33
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
dau tu 1
KẾ HOẠCH Đ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
14
17
17
20
20
23
23
29
29
30
30
32
39

phương Hồng Ngọc.............
nhuyen thi huong.............
DO THI ANH NGAN..............
nguyen thi phuong thao.......
Nguyen pham kim thuong.......
nguyen thuy tram.............
ngo ngoc tran................
vu phuong thao...............
Vo Thi Tuong Van.............
pham van phat................
Tran Thi Thuy An.............
pham thi huyen...............
Nguyen Thi Thanh Hue.........
pham thuy huynh..............
_Nguyen Minh Tuan............
_Pham Thi Cuc................
_Pham Thi Cuc................
TRẦM DUY TÂN.................
TRẦM DUY TÂN.................
_nguyen thi nhu ngoc.........
NGUYEN THI ANH TUYET.........
Dang Lam Tu Tran.............
cao thi hong ha..............
Dinh Cong Khanh..............
DUONG THAI THAO..............
le tran mai trang............
TRAN HOAI RIN................
TRANH THANH TUAN.............
pham thi thanh nga...........
nguyen hoai phuong...........
DANG THI HONG HANH...........
nguyen thi phuong mai........
NGUYEN THI HAI VAN...........
TRAN HOANG THI...............
Huỳnh Thị Như Mơ.............
TRAN THI THUY OANH...........
ĐẶNG DUY THÁI................
nguyen thi xuan chi..........
Nguyễn Hoàng Gia Linh........
Nguyễn Hoàng Gia Linh........
Trịnh Huỳnh Như..............
Dương Thị Phương Thúy........
Dương Thị Phương Thúy........
Huỳnh Ngọc Tố Anh............
Huỳnh Ngọc Tố Anh............
Trần Thị Mến.................
Trần Thị Mến.................
Võ Thị Hồng Diễm.............
Võ Thị Hồng Diễm.............
Nguyễn Việt Dũng.............
Nguyễn Việt Dũng.............
Tran thi huong...............
Đỗ Thị Hà Phương.............

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3109102214 9
11/12/1991 8
15121991 9
2/6/1991 9
1/12/1991 10
27/10/91
9
16011991 4
17/10/1991
5
27/09/1991
3
12/8/1991 6
26/04/91
10
20/03/1991
5
2/5/1989 4
1/4/1988 1
_14/10/89
4
_25/10/198
6
_25/10/198
6
17/08/1989
8
17/08/1989
8
_21/03/198
2
11/11/1991 6
29/5/1991
5
28/05/1991
6
13/11/1991
6
14/8/1991
9
22/05/1990
1
18-10-1989
7
28-01-1991
4
1/1/1989 8
4/1/1989 6
28/02/1990
3
28/07/1989
6
8/7/1989 10
19/09/1990
4
26/08/1990
5
10/6/1989 8
22/3/1989
4
18/11/1989
1
107207814 4
107207814 4
107207731 2
107204227 2
107204227 2
107209401 2
107209401 2
107209622 3
107209622 3
107202905 6
107202905 6
107203716 1
107203716 1
3/11/1988 3
107202930 3

KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
MARKETING
MARKETING
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
TIN HỌC QU
4 K35
4 K35
5 K35

39
41
41
48
48
50
50
57
57
58
63
63
65
65
66
66
68
68
72
72
77
77
81
81
87
87
88
88
91
91
93
93
94
94
95
95
101
101
119
119
128
128
130
130
136
136
149
149
169
169
191
191
193

Đỗ Thị Hà Phương.............
Đỗ Thị Thanh Thảo............
Đỗ Thị Thanh Thảo............
Khổng Minh Trí...............
Khổng Minh Trí...............
Trần Chí Vương...............
Trần Chí Vương...............
Lê Thị Mai Linh..............
Lê Thị Mai Linh..............
Nguyễn Đăng Nam..............
Lê Thành Quân................
Lê Thành Quân................
Nguyễn Thanh Sang............
Nguyễn Thanh Sang............
Trịnh Thị Bích Thủy..........
Trịnh Thị Bích Thủy..........
Lê Bích Trâm.................
Lê Bích Trâm.................
Thiều Thị Vĩnh An............
Thiều Thị Vĩnh An............
Nguyễn Hương Lam.............
Nguyễn Hương Lam.............
Lê Thị Hiền Phương...........
Lê Thị Hiền Phương...........
Phan Thị Xuân................
Phan Thị Xuân................
Đặng Ngọc Hoàng Yến..........
Đặng Ngọc Hoàng Yến..........
Trần Thị Dung................
Trần Thị Dung................
Phạm Thị Hằng................
Phạm Thị Hằng................
Trịnh Thị Hiền...............
Trịnh Thị Hiền...............
Phạm Diệu Hương..............
Phạm Diệu Hương..............
Quế Thị Hồng.................
Quế Thị Hồng.................
Huỳnh Thị Ngọc Nga...........
Huỳnh Thị Ngọc Nga...........
Lê Huỳnh Thúy Vy.............
Lê Huỳnh Thúy Vy.............
Lưu Thị Thùy Dung............
Lưu Thị Thùy Dung............
Nguyễn Thị Tình..............
Nguyễn Thị Tình..............
Lê Xuân Phú..................
Lê Xuân Phú..................
Lê Thị Hiệp..................
Lê Thị Hiệp..................
Lư Ân Quỳnh..................
Lư Ân Quỳnh..................
Nguyễn Thị Minh Hiền.........

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

107202930
107202736
107202736
107201143
107201143
107202846
107202846
107205522
107205522
107207419
107204933
107204933
107201331
107201331
107205332
107205332
107207341
107207341
107211705
107211705
107211514
107211514
107211328
107211328
107212046
107212046
107210247
107210247
107202009
107202009
107202013
107202013
107201615
107201615
107202019
107202019
107201114
107201114
107203319
107203319
107203348
107203348
107202503
107202503
107202946
107202946
107202423
107202423
107209514
107209514
1091021695
1091021695
3109102186

3
6
6
5
5
7
7
2
2
3
8
8
8
8
4
4
5
5
10
10
7
7
10
10
4
4
8
8
2
2
9
9
3
3
9
9
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4
10
10
3
3
7
7
5

5 K35
5 K35
6 K35
6 K35
10 K35
10 K35
12 K35
12 K35
12 K35
12 K35
12 K35
12 K35
16 K35
16 K35
17 K35
17 K35
17 K35
17 K35
18 K35
18 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
22 K35
23 K35
23 K35
24 K35
24 K35
24 K35
24 K35
24 K35
24 K35
28 K35
28 K35
28_k35
28 K35
28 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29 K35
29-k35
30 K35
30 K35
35 K35
40 K35
40 K35
40k35
41

193
196
200
200
204
204
213
213
214
214
215
215
224
224
255
255
274
274
287
287
323
323
329
329
334
334
337
337
374
374
383
383
386
386
393
393
394
395
395
398
398
401
401
408
408
411
430
430
444
447
447
453
459

Nguyễn Thị Minh Hiền.........
Lê Phương Thảo...............
Đoàn Thị Lan Phương..........
Đoàn Thị Lan Phương..........
Vũ Hoàng Thiên Trúc..........
Vũ Hoàng Thiên Trúc..........
Võ Nguyễn Bảo Trân...........
Võ Nguyễn Bảo Trân...........
Nguyễn Thanh Trang...........
Nguyễn Thanh Trang...........
Nguyễn Thị Nhật Trúc.........
Nguyễn Thị Nhật Trúc.........
Phạm Thị ánh Hồng............
Phạm Thị ánh Hồng............
Hồ Thị Thu Hằng..............
Hồ Thị Thu Hằng..............
Phan Thị Phương Thảo.........
Phan Thị Phương Thảo.........
Phạm Thị Ngọc ánh............
Phạm Thị Ngọc ánh............
Lương ái Nhân................
Lương ái Nhân................
Nguyễn Thị Thúy..............
Nguyễn Thị Thúy..............
Trương Thị Thanh Tuyền.......
Trương Thị Thanh Tuyền.......
Nguyễn Thị Bảo Châu..........
Nguyễn Thị Bảo Châu..........
Nguyễn Thị Khánh Hòa.........
Nguyễn Thị Khánh Hòa.........
Nguyễn Bình Phương...........
Nguyễn Bình Phương...........
Nguyễn Thị Ngọc Thanh........
Nguyễn Thị Ngọc Thanh........
Bùi Thị Nguyệt...............
Bùi Thị Nguyệt...............
TRAN THI HONG NHUNG..........
Phạm Tuấn Phong..............
Phạm Tuấn Phong..............
Phạm Minh Chánh..............
Phạm Minh Chánh..............
Nguyễn Thị Phương Dung.......
Nguyễn Thị Phương Dung.......
Huỳnh Hồng Linh..............
Huỳnh Hồng Linh..............
Nguyen Thi Ngoc Nu...........
Trần Thị Kim Liên............
Trần Thị Kim Liên............
Trần Thị Tuyết...............
Bùi Thị Thùy Dương...........
Bùi Thị Thùy Dương...........
pham thi truc quynh..........
nguyen thi thuy dung.........

3
3109102186
3
3109102193
3
1091022095
3
1091022095
3
3109102363
3
3109102363
3
3109102420
3
3109102420
3
3109102475
3
3109102475
3
3109102485
3
3109102485
3
3109102044
3
3109102044
3
1091020727
3
1091020727
3
1091020607
3
1091020607
3
3109102079
3
3109102079
3
3109102133
3
3109102133
3
1091021313
3
1091021313
3
3109102130
3
3109102130
3
3109102140
3
3109102140
3
3109102156
3
3109102156
3
3109102157
3
3109102157
3
3109102155
3
3109102155
3
3109102199
3
3109102199
3 30/04/1991
3
3109102194
3
3109102194
3
3109102207
3
3109102207
3
3109102205
3
3109102205
3
3109102210
3
3109102210
3
7/3/1991
3
3109102224
3
3109102224
3
3109102274
3
3109102335
3
3109102335
3 15/07/1991
3 16/05/1991

5
2
2
2
7
7
2
2
9
9
10
10
7
7
1
1
1
1
9
9
6
6
1
1
3
3
9
9
2
2
7
7
2
2
4
4
3
9
9
7
7
10
10
2
2
2
7
7
10
7
7
3
2

42
42
46
46
46-khoa 35
47
47
47 k35
47k35
47
48.k35
048_k35
48
48
48k35
48k35
52-k35
53k35
53-35
53_K35
54k35
54k35
54
58_k35
60
60
60
64
66
77
71k35
77
77
77
77k35
78
78
78
78k35
78
79 K35
79k35
85
85k35
85
86k35
86-35
86
86k35
86k35
86k35
86k35
86

477
485
492
494
499
512
518
522
524
525
535
540
543
543
549
550
557
574
575
576
579
580
581
588
645
645
659
682
711
715
744
749
760
762
763
767
771
772
778
779
789
789
819
821
822
823
826
833
837
838
840
841
842

Tran Tuan Dat................
pham thi nhu quynh...........
duong thanh hiep.............
pham anh khoa................
le nu hoang oanh.............
Nguyen Phat Dat..............
nguyen thi xuan huong........
Phan Thanh Minh..............
Nguyen Thi Thuy Oanh.........
LE THI PHUONG................
truong ngoc hoai.............
tran thi thu lai.............
nguyen xuan son..............
nguyen xuan son..............
nguyen thi huong tra.........
nguyen anh tuan..............
huynh nhi....................
lam bao tho..................
NGUYEN THI NGOC THUY.........
LE THI PHUOC TRANG...........
HO Kim Anh...................
nguyễn thị thu diễm..........
NGUYEN THI THANH HUYEN.......
le tuan anh..................
phan thi thu binh............
phan thi thu binh............
trieu thi ngoc...............
Nguyen Thi Ngoc Hoan.........
nguyen le kim dinh...........
Pham Thi Ngoc Ha.............
dangminhtan..................
Hoang Thi An.................
pham le phuong thao..........
nguyen thi bich tram.........
Mai Thi Tuoi.................
tran thi hang................
TRAN KHOA....................
luong hoang kim..............
duong nhat minh thu..........
trinh thi ngoc thuy..........
Nguyễn Văn Hà Sa.............
nguyen dang phuong kha.......
pham thi hoai thanh..........
Nguyen Ngoc Phuong Thao......
tu minh thien................
Phan Huy An..................
vo van hung..................
cao thi kim phuong...........
TRAO AN TAO..................
nguyen thien huynh kim thuy..
van thi thu thuy.............
tran my huong tra............
Nguyen Thi Phuong Trang......

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27/01/1992
15/07/1991
6/4/1991
10/2/1991
17/07/91
6/10/1991
6/11/1991
23/9/1991
26/03/1991
10/1/1991
18.9.1991
3/6/1991
21/03/1991
21/03/1991
18/2/1991
25/09/1991
2/8/1991
2/9/1991
10/6/1991
19/06/1991
26/11/1991
25/07/1990
17/3/1991
1906
5/5/1991
5/5/1991
15/06/1991
22/11/1991
12/6/1991
23/11/1991
21/4/1991
11/6/1991
20/08/1991
19/07/1991
7/11/1991
1/11/1991
31/10/1991
4/5/1991
2871991
2/11/1991
3109102350
26/12/91
5/5/1991
24/10/1991
29/12/1990
12/1/1991
10/11/1991
16/09/1991
10/10/1991
14-12-1991
22/12/1991
20/5/1992
14/06/1991

7
4
9
8
5
8
8
10
10
1
4
8
3
3
6
1
10
9
6
3
2
10
9
8
7
7
2
3
4
2
1
10
8
7
7
6
1
2
1
2
10
1
9
5
10
5
9
5
6
4
2
7
6

87k35
88
88
92
93 K35
93 K35
93
93
93 K35
94 K35
94_35
98 K35
99 K35
99 K35
99 K35
99 K35
99 k35
100 K35
100k35
100 K35
100 K35
100 K35
100k35
100 K35
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 11
kt14_k33
kt14
kt2
kt16 k33
KẾ TOÁN 16
KẾ TOÁN 16
KẾ TOÁN 16
KẾ TOÁN 16
kt17-k33
KẾ TOÁN 17
KẾ TOÁN 2
KẾ TOÁN 2
kt2k33
ke toan 5
ke toan 5
kt05
KT5K33
KT08-K33
kt8
kt8
kt9-k33
ki01- k33
ki01_k33
ki1-k33
KI01

844
868
868
897
910
920
926
930
932
949
951
955
960
963
965
966
967
969
973
974
978
984
989
991
1001
1007
1009
1018
1038
1045
1069
1069
1071
1073
1074
1075
1077
1080
1090
1092
1093
1110
1111
1113
1114
1120
1123
1123
1127
1132
1139
1141
1144

doan thanh binh..............
Huynh Ngoc Thai..............
Huynh Ngoc Thai..............
NGUYEN THI DIEM TRINH........
Nguyễn Hồng Minh.............
Phan Văn Quân................
MAI VĂN THỨ..................
hoang van trieu..............
Lê Hoàng Việt................
Phạm Thị Diễm Thi............
CAO HUYEN TRANG..............
Trần Ngọc Sơn................
Lạc Thị Đượm.................
Vy Thị Nam...................
Thạch Thị Chan Thu...........
Trần Thị Trinh...............
k'vuong......................
Tăng Thị Nguyệt Châu.........
bui thanh huan...............
Thị Linh Huệ.................
Thạch Thị Kim Liên...........
Vy Thị Yến Nhi...............
ly xuan thu..................
Thạch Thị Thương.............
Lê Thị Mỹ Dung...............
Lương Thị Bích Phụng.........
Phạm Thị Thủy................
Nguyễn Thị Hồng Vân..........
DAU THI DIEU................
pham thi phuong..............
cao thi tuyet nhung..........
DIEP THUY LIEU...............
Đoàn Thị Minh Phương.........
Phương Thị Anh Thư...........
Lý Hải Trân..................
Nguyễn Thị Yến Vân...........
luong thi ngoc mai...........
Trần Thị Thùy Viên...........
Trịnh Thị Duyến..............
Bùi Thị Thu Hoài.............
nguyen thi hop...............
huynh thi ngoc dung..........
doan thi hoang giang.........
nguyen the quan..............
MAI THI BICH TIEN............
LA THI TRUC MAI..............
pham thi thi.................
pham thi thi.................
nguyen thi cam nhung.........
Bui Thi My Dung..............
cao truc ly..................
tran thi nhan................
Dao Ha Thu...................

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8/12/1991
6/8/1991
6/8/1991
19/02/1991
3109102100
3109102103
16/04/1991
22/4/1990
3109102110
3109102152
3/8/1991
3109102400
3109102415
3109102406
3109102463
3109102474
6/11/1989
3109102468
12/11/1990
3109102479
3109102476
3109102470
10/5/1990
3109102469
107200608
107200527
107200444
107206246
1988
14/08/1989
27/07/1988
20/12/88
107210423
107209836
107209945
107210445
1/2/1989
107210748
107200609
107200615
17/09/1989
1/6/1989
9/2/1989
9/12/1987
22/10/89
22-01-1989
15/03/1989
15/03/1989
16/07/1989
5/8/1989
7/8/1989
20/03/1989
11/3/1989

2
10
10
3
8
3
3
6
10
4
10
5
3
8
5
6
1
4
5
2
9
2
2
3
4
5
2
8
1
3
3
4
3
10
3
2
2
2
3
4
1
2
2
9
5
3
6
6
10
1
5
9
5

KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KI2
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
ki6
ki6
nh1
nh1
nh1
nh1
nh1
nh10
nh10
NH12
NH12
NH14
NH14
14
14
NH14
NH14
nh15
nh15
NH15
NH15
NH15
NH2
NH2
NH06
NH6
nh6
NH06
nh7
nh8

1156
1156
1160
1160
1167
1167
1168
1168
1170
1170
1173
1183
1183
1184
1184
1189
1189
1193
1193
1195
1195
1197
1197
1215
1215
1231
1237
1242
1243
1245
1253
1253
1258
1258
1276
1276
1277
1277
1284
1284
1290
1290
1297
1298
1298
1305
1308
1314
1317
1320
1334
1337
1359

Nguyễn Minh Lý...............
Nguyễn Minh Lý...............
Bành Thúy Phượng.............
Bành Thúy Phượng.............
Trương Thị Ngọc Thu..........
Trương Thị Ngọc Thu..........
Đinh Anh Thư.................
Đinh Anh Thư.................
Lê Thị Thanh Thủy............
Lê Thị Thanh Thủy............
dang thi ngoc vi.............
Khu Việt Nghĩa...............
Khu Việt Nghĩa...............
Nguyễn Thị Hà Nhung..........
Nguyễn Thị Hà Nhung..........
Võ Thị Xuân Quỳnh............
Võ Thị Xuân Quỳnh............
Đào Thị Thủy.................
Đào Thị Thủy.................
Phan Thị Thùy Trang..........
Phan Thị Thùy Trang..........
Trần An Vi...................
Trần An Vi...................
vu thi thu hien..............
vu thi thu hien..............
vo thi anh dao...............
ly thi bich ngan.............
nguyen thi thanh thao........
Nguyen thi thuy trang........
Tran Thi Khanh Vy............
nguyen truong xuan...........
nguyen truong xuan...........
Nguyễn Thụy Thùy Giang.......
Nguyễn Thụy Thùy Giang.......
dang tuyet minh..............
dang tuyet minh..............
dang thi ni na...............
dang thi ni na...............
Nguyễn Thị Thúy Thương.......
Nguyễn Thị Thúy Thương.......
nguyen thi oanh kieu.........
nguyen thi oanh kieu.........
Kim Quoc Tuan................
bùi thị vân..................
bùi thị vân..................
Giang My Say.................
NGUYEN THI HOAI THUONG.......
PHAN KIM CHAU................
Tran Thi Thuy Ha.............
Phung Thi Hai Linh...........
nguyen thi my trung..........
La Thi Thanh Binh............
NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG........

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

107201924 2
107201924 2
107202130 5
107202130 5
107202033 3
107202033 3
107202143 2
107202143 2
107202434 5
107202434 5
10/12/1989 2
107205924 5
107205924 5
107204828 1
107204828 1
107204731 9
107204731 9
107205443 8
107205443 8
107204940 4
107204940 4
107204946 6
107204946 6
29/12/88
7
29/12/88
7
10/10/1989 8
15/11/1989
7
19/11/1989
10
29/01/1989
7
4/4/1988 9
4/12/1989 10
4/12/1989 10
10/9/1989 5
10/9/1989 5
13/03/1989
6
13/03/1989
6
4/8/1989 2
4/8/1989 2
15-3-1989
1
15-3-1989
1
14/04/89
8
14/04/89
8
7/9/1988 4
13/7/1989
2
13/7/1989
2
19/12/1989
3
10/5/1989 4
1
30/11/1989
3
4/8/1989 7
4
16/05/1989
3
30/08/1989
2

nh8
NH08 K33
NH08 K33
NH08
NH08
63
NH8 K33
NH8
NH8
NH8K33
NH8K33
nh9
nh9
NH9
NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠ
NT4
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ K
QUẢN TRỊ K
QUẢN TRỊ K
QT9
QT9
QT9
TCDN01
tc10
tc10
TCDN11
TC12
TCDN13
TC 14_K33
tcdn14
TC14
tc15
TC6
tc07
tcdn 7
tc7
TCDN8
tc8 k33
TC8
TÀI CHÍNH
tc08
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TCDN9
TÀI CHÍNH
nn1

1360
1365
1365
1367
1367
1369
1373
1378
1378
1382
1382
1398
1398
1400
1409
1422
1424
1430
1430
1431
1433
1433
1438
1441
1442
1475
1477
1478
1480
1495
1498
1508
1518
1525
1536
1539
1541
1548
1560
1562
1578
1586
1588
1591
1593
1596
1599
1606
1606
1610
1613
1617
1623

LUU THI MY HANG..............
NGUYEN THI LY................
NGUYEN THI LY................
NGUYEN THI NHU NGOC..........
NGUYEN THI NHU NGOC..........
HUYNH THAO NGUYEN............
TRAN NHU PHUONG..............
PHAM THI KIM THOA............
PHAM THI KIM THOA............
PHAN THI THU TRANG...........
PHAN THI THU TRANG...........
nguyen thi kieu..............
nguyen thi kieu..............
Tran Thi Thanh Loan..........
Trịnh Thị Ngọc Thúy..........
Ngô Võ Hạnh Phúc.............
Nguyen Phuoc Hanh Dung.......
Nguyễn Thị Huyền.............
Nguyễn Thị Huyền.............
Phạm Thị Hồng Lụa............
Nguyễn Ngọc Nhung............
Nguyễn Ngọc Nhung............
Nguyễn Thị Hồng..............
Phan Thị Mỹ Trâm.............
Nguyễn Cửu Trường Vy.........
Nguyen Thi Tuyet Mai.........
Bui Thanh My Phuong..........
nguyen tran lan thao.........
Nguyen Thi Huyen Anh.........
le nhu ngoc..................
le cong nguyen...............
CAO THANH PHONG..............
TRAN THI THANH PHUONG........
Dong Thi Bao Khanh...........
THI THU BANG.................
do thi hoang linh............
VO THI THUY NGHI.............
le thi tra my................
HUYNH THI KIM NHAT...........
pham thi hong bao............
Phan Thi Thu Thao............
dang thi thanh vy............
NGUYEN THI NGUYET ANH........
nguyen nguyet hong...........
TRAN THI THU HUYEN...........
Trần Quỳnh Ngân..............
nguyễn thị kim phương........
Phạm Thị Hương Duyên.........
Phạm Thị Hương Duyên.........
Hà Thị Quỳnh Nga.............
Vu Thi Thu Phuong............
Nguyễn Minh Thùy.............
doan thi kim duyen...........

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2/1/1989
29/07/1989
29/07/1989
18/08/1989
18/08/1989
26/10/1989
23 - 03 21/01/1989
21/01/1989
25/06/1989
25/06/1989
18/12/1989
18/12/1989
10/1/1989
107206640
107206334
18/02/1989
107209416
107209416
107210524
107209328
107209328
107201410
107201341
107201346
15/03/1989
16/01/1989
7/12/1989
18/11/1989
20/10/1989
16/11/1989
09/091989
7/10/1989
11/1/1989
24/01/1987
16/10/1989
17/07/1989
15/4/1989
7/6/1989
18/01/1989
23/9/1988
9/3/1988
10/2/1989
20/10/1989
7/11/1989
107204824
2702
107205511
107205511
107205715
2/8/1989
107205738
28/09/1989

9
10
10
7
7
1
4
4
4
7
7
7
7
2
5
3
6
4
4
1
3
3
7
9
7
10
2
9
8
3
5
1
4
1
3
3
10
7
7
8
6
10
1
4
1
5
2
2
2
2
3
3
6

NN03
TÀI CHÍNH
tcnn5-33
nn05
NN5
NN6
NH1
NH1
KI1
ki1
KI1
4
QT1 K34
NH1
TC2
10 K34
11 K34
11 K34
12 K34
12 K34
12 K34
12 K34
13 K34
13 K34
TC3_k34
16 K34
17 K34
17 K34
18 K34
18 K34
18 K34
18 K34
19 K34
20 K34
21 K34
21 K34
21 K34
22 K34
24 K34
25 K34
25
25
25 K34
27 K34
27 K34
27 K34
TCNN 1
28 K34
28 K34
28 K34
29 K34
29 K34
29 K34

1638
1641
1647
1652
1656
1661
1673
1676
1677
1680
1686
1688
1690
1693
1695
1706
1712
1714
1721
1723
1724
1727
1732
1742
1747
1756
1758
1760
1770
1775
1779
1780
1784
1806
1812
1813
1816
1819
1839
1845
1847
1847
1848
1851
1858
1859
1870
1873
1874
1879
1886
1887
1893

LE NGOC KHIEN................
Nguyễn Thị Sương.............
Doan Nguyen Hong Linh Chi....
tran thi hoang ly............
PHAM TIEN SY.................
Tran Xuan Hang...............
Huynh Thi Xuan Thao..........
PHAM THI HOI.................
Phan Thi Nguyen..............
Nguyen thi Phuong Thanh......
HOANG KHANH TRANG............
PHẠM GIANG...................
CUN CHAT MUN.................
Dang Hoang Ai Duy............
Nguyen Thi Thu Ngan..........
Nguyễn Hoàng Dũng............
Nguyễn Thị Hồng Chuyên.......
Ngô Thị Mỹ Linh..............
Huỳnh Thị Ngọc Hương.........
Đặng Thị Thúy Kiều...........
Diệp Ngọc Quỳnh..............
Trần Phan Lệ Thu.............
Trần Nguyệt Anh..............
Trần Thị Ngọc Ý..............
HUỲNH GIAI THI...............
Huỳnh Thị Thanh Tuyền........
Đỗ Thị Trường An.............
Nguyễn Thụy Hoàng............
Huỳnh Thị Thảo Hiền..........
Văn Thị Phương Ngọc..........
Nguyễn Thị Phương Thảo.......
Nguyễn Nguyên Thảo...........
Đinh Thị Bảo Châu............
Trần Thị Hoài Thương.........
Đinh Thu Hậu.................
Hà Thị Thu Hiền..............
Lê Tuấn Phi..................
Nguyễn Thị An................
Võ Thành Thắng...............
Nguyễn Thị Kim Oanh..........
Hoang Thanh Thao.............
Chưa có thí sinh.............
Đỗ Thị Diệu Thi..............
Đặng Thị Thúy Hằng...........
Huỳnh Thị Ngọc Thảo..........
Trần Ngọc Như Thủy...........
NGUYEN PHAM NHU NGOC.........
Trương Nguyễn Phương Quỳnh...
Lê Sơn.......................
Hoàng Đăng Thanh Tuyền.......
Trần Trung Kiên..............
Lê Thị Ngọc Lan..............
Hoàng Lệ Thu.................

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

19/12/1989
107205932
22-11-1989
7/5/1988
24/10/1988
29/10/1988
10/2/1990
2/5/1986
26/03/1990
20/07/1990
12/8/1990
9/10/1990
11/11/1990
17/09/1990
16/11/1990
108201009
108201103
108201121
108201213
108201217
108201223
108201230
108201303
108201346
29/07/1990
108201638
108201701
108201710
108201810
108201822
108201834
108201833
108201905
108202035
108202108
108202111
108202124
108202203
108202432
108202526
24/8/1990
108202531
108202709
108202730
108202734
5/2/1990
108202830
108202831
108202839
108202918
108202919
108202937

9
6
2
4
1
10
4
10
6
7
1
5
7
3
9
3
1
8
2
3
4
6
3
6
5
10
2
3
2
8
3
1
10
7
10
6
1
8
8
5
3
2
7
1
10
7
9
3
1
8
4
9
2

30 K34
30 K34
32 K34
32 K34
32 K34
32 K34
32 K34
34 K34
34 K34
34 K34
34 K34
35 K34
TC13
TC13
37 k 34
40 K34
42 K34
43
46 K34
49 K34
49 K34
TC7
55 K34
57 K34
61 K34
65 K34
65 K34
66 K34
66 K34
66 K34
66 K34
66 K34
69 K34
69 K34
70 K34
70 K34
70 K34
70 K34
71 K34
71 K34
71 K34
71 K34
71 K34
74 K34
79 K34
79 K34
81 K34
81 K34
83 K34
83 K34
83 K34
84
kt5

1897
1904
1914
1917
1920
1923
1925
1937
1939
1940
1942
1944
1951
1951
1953
1969
1974
1981
1997
2006
2008
2022
2044
2052
2065
2074
2076
2085
2087
2090
2092
2093
2101
2101
2105
2105
2108
2109
2117
2119
2122
2126
2127
2142
2157
2160
2162
2164
2173
2175
2181
2183
2185

Nguyễn Thành Ái Duy..........
Khuất Hồng Vân...............
Triệu Kim Anh................
Vũ Trọng Hiền................
Lý Trúc Phương...............
Đinh Đức Thiện...............
Ngô Thùy Trâm................
Ngô Thị Kim Ngân.............
Lý Mai Phương................
Phạm Thị Kim Thoa............
Lương Thị Thanh Vương........
Nguyễn Thị Ngọc Hà...........
Võ Trần Trung................
Võ Trần Trung................
tăng hồ hồng diễm............
Trần Thị Út..................
Đỗ Bá Linh...................
phan thi my tham.............
Trần Thị Hải Yến.............
Hồ Phước Minh Như............
Trần Thị Hồng Quế............
LE THI THANH QUYNH...........
Lê Mạnh Cường................
Chu Thị Trâm Anh.............
Lê Duy Vũ....................
Nguyễn Thị Anh...............
Đặng Ngọc Nhân...............
Đoàn Thị Ngọc Bích...........
Phạm Thị Bích Hồng...........
Phạm Thị Nhung...............
Trần Thị Thúy................
Huỳnh Kim Thủy...............
Đỗ Đình Dũng.................
Đỗ Đình Dũng.................
Phan Viết Mạnh...............
Phan Viết Mạnh...............
Nguyễn Thị Phương Thảo.......
Phạm Thị Thu.................
Nguyễn Thị Lan...............
Mạnh Thị Kim Ngân............
Trần Thị Quỳnh...............
Nguyễn Thị Ngọc Trang........
Nguyễn Thị Minh Trang........
Lê Thị Bích Thảo.............
Nguyễn Văn Nhựt..............
Bùi Thị Phương Thảo..........
Hoàng Duy Huy................
Đỗ Thị Thu...................
Nguyễn Thị Ngọc Hiền.........
Trần Thị Huỳnh Liễu..........
Chử Thị Thu Vân..............
pham thi thuy quynh..........
nguyen thi tinh..............

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

108203004
108203041
108203203
108203213
108203223
108203231
108203238
108203417
108203425
108203435
108203444
108203516
27/01/1989
27/01/1989
23/03/1989
108204044
108204216
9/10/1990
108204645
108204921
108204925
108205131
108205505
108205702
108206145
108206501
108206523
108206603
108206614
108206628
108206639
108206640
108206902
108206902
108207021
108207021
108207032
108207035
108207116
108207125
108207132
108207139
108207138
108207435
108207921
108207936
108208115
108208137
108208305
108208311
108208347
311290
16/6/1990

1
9
6
3
10
6
1
8
9
5
4
5
10
10
4
4
1
4
1
4
10
10
2
10
5
8
4
1
2
1
4
3
4
4
8
8
6
10
6
1
3
4
9
6
9
4
3
2
10
9
3
1
10

85 K34
87 K34
87 K34
89 K34
92 K34
92 K34
93 K34
93 K34
97 K34
98 K34
98 K34
103 K34
103 K34
109 K34
111 K34
111 K34
112 K34
KẾ TOÁN 7
KẾ TOÁN 7
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN 4
KẾ TOÁN 4
KINH TẾ NN
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
1 K35
2 K35
2 K35
2
3 K35
3 K35
3-k35
03-K35
8
9
09_k35
9
25.K35
25
25
25

2188
2196
2197
2203
2214
2214
2218
2218
2233
2235
2235
2254
2254
2268
2276
2276
2277
2282
2285
2295
2300
2302
2303
2312
2312
2317
2333
2334
2339
2340
2341
2341
2346
2351
2351
2355
2360
2386
2394
2401
2404
2417
2419
2440
2443
2459
2474
2475
2476
2497
2512
2513
2521

Lê Thị Khanh.................
Nguyễn Hoàng Anh.............
Trương Khánh Toàn............
Nguyễn Thái Phúc.............
Nguyễn Thị Mai Thảo..........
Nguyễn Thị Mai Thảo..........
Trần Duy Khang...............
Trần Duy Khang...............
Nguyễn Thảo Trang............
Trần Thảo Duyên..............
Trần Thảo Duyên..............
Nguyễn Tấn Thuận.............
Nguyễn Tấn Thuận.............
Trần Trọng Hiếu..............
Lê Vĩnh Thuận................
Lê Vĩnh Thuận................
Đỗ Thị Kim Liên..............
Lê Võ Kim Hiển...............
Nguyễn Huỳnh Thị Thùy Trang..
Hồ Trúc Quyên................
Lê Thị Bích..................
Trần Thị Mỹ Tiên.............
Phạm Thị Tuyết Mai...........
Lâm Nguyễn Hoài Diễm.........
Lâm Nguyễn Hoài Diễm.........
Phạm Thùy Liên...............
Nguyễn Hồng Anh..............
Trương Thúy Hằng.............
Trần Thị Thanh Loan..........
La Mỹ Phụng..................
Bùi Thị Bích Phương..........
Bùi Thị Bích Phương..........
Phạm Thị Ngọc Trang..........
Nguyễn Thị Phương Thảo.......
Nguyễn Thị Phương Thảo.......
Hoàng Thị Thu Hoài...........
Nguyễn Hoàng Lan Phương......
Ung Lê Cẩm Uyên..............
Huỳnh Thanh Hiền.............
Huỳnh Lê Kim Ngân............
Truong huyen ai nhi..........
Lê Công Bình.................
Nguyễn Thị Phương Chi........
Ton Nu Khanh Tram............
TRẦN QUỲNH TRANG.............
ngo hoang thong..............
Vu Thi Hong Nhung............
pham nguyen tuong vy.........
Pham Hong Anh Vy.............
HA THI NGOC ANH..............
Trương Thanh Thảo............
Nguyen Mai Ha Thao...........
PHAN THỊ THANH VÂN...........

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

108208518
108208701
108208739
108208926
108209232
108209232
108209318
108209318
108209742
108209804
108209804
108210339
108210339
108210913
108211137
108211137
108211217
106203312
106203440
106206335
107202603
107202543
107211414
107202706
107202706
107202021
107201001
107200910
107201118
107201027
107201028
107201028
107200738
107201437
107201437
107205012
107204532
3109102010
3109102122
3109102133
25/10/1991
3109102156
3109102164
6/1/1991
17/10/1991
10.07.1991
3/7/1991
24/01/91
9/5/1991
27/10/1991
7/10/1991
24031991
16/2/1991

8
6
1
7
6
6
6
6
7
3
3
8
8
8
1
1
7
3
4
9
9
3
1
2
2
2
7
10
5
5
3
3
8
10
10
9
8
9
9
3
4
3
6
10
7
1
7
3
7
4
5
1
4

25
26
26
26
26
27
27-K35
27K35
27
27-k35
31_k35
33
39K35
43K35
43-35
45_K35
49
49
49K35
49
49
49_K35
49K35
50K35
50K35
55k35
55_35
55k35
61
62_K35
68 k35
73
73
74_k35
74k35
75
76
76k35
81
83-35
83
83_k35
83 k35
89-k35
90 K35
90 K35
90 K35
95 K35
95 K35
95 K35
96 K35
97
97

2522
2523
2524
2529
2533
2537
2542
2551
2553
2554
2561
2584
2597
2609
2611
2631
2635
2635
2636
2637
2644
2647
2648
2650
2653
2663
2664
2667
2685
2691
2717
2740
2743
2749
2754
2763
2776
2784
2796
2827
2833
2835
2841
2861
2871
2878
2880
2894
2895
2902
2913
2928
2929

Hồ Minh Vững.................
Tran Ngoc huyen Cham.........
hà thị xuân đào..............
Truong Thi Ly Na.............
Đặng Gia Phú.................
tran thi quynh anh...........
DO HUONG LIEN................
PHAN THI THANH...............
VŨ THỊ HOÀI THU..............
lê thị anh thư...............
Le Thi Nhu Kieu..............
NGUYEN THI DONG DIEM.........
TRANBINHTHO..................
LƯƠNG THỊ TRÚC PHƯỢNG........
Duong Thi Anh Thoi...........
BUI THI MAI TRAM.............
Tran Minh Dat................
Tran Minh Dat................
HO KIM DUNG..................
Chưa có thí sinh.............
cao thi giang sang...........
PHẠM THỊ NHƯ UYÊN............
Nguyen Thi Hanh Uyen.........
TRUONG THI THANH LOAN........
Bui Minh Quyen...............
Vo Thi Phuong Chi............
tran chau linh...............
hoang thi phuong.............
pham thi nhan................
Lâm Minh Trí.................
NGUYEN THI THUY TRANG........
nguyen duc tien..............
Tra Tien Viet................
phan thi mai................
le thi hong quyen............
hoang thi nhu khue...........
bui vo ngoc hang.............
nguyen le quan...............
dinh thi bich khoa...........
nguyen thi hieu..............
nguyen thi phuong loan.......
nguyen thi mai ly............
DAO THI TO NHI...............
nguyen thi yen kha...........
Nguyễn Văn Định..............
Tống Kim Thà.................
Phạm Thị Trinh...............
Nguyễn Tiến Anh..............
Nguyễn Thành Can.............
Nguyễn Thị Thu Sương.........
Phạm Quang Huy...............
Luong Thi Bich Hanh..........
to thi ngoc hau..............

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1991
7/3/1991
16/03/1991
2/10/1991
14/12/91
5/9/1991
5/8/1991
21/05/1991
3/3/1991
19/09/1991
2/5/1991
13/6/1991
80191
24/8/1991
30/10/1991
28/3/1991
10/8/1991
10/8/1991
9/10/1991
20/08/1991
16/6/1991
4/7/1991
28/05/1991
6/11/1991
21/5/1991
13/01/1991
10/1/1991
18/02/1991
1/8/1991
13/10/1991
4/1/1991
19/05/91
3/8/1991
10_03_1991
1991
3/2/1991
12/6/1991
9/3/1991
18/3/1991
19/6/1991
20/02/1991
2/1/1991
17/1/1991
24/3/1991
3109102025
3109102486
3109102007
3109102248
3109102252
3109102223
3109102315
10/6/1991
1990

4
9
2
1
1
1
10
1
2
2
7
4
8
6
9
3
1
1
2
9
10
1
2
3
5
10
1
7
2
8
6
3
3
8
10
2
7
1
4
4
10
5
9
3
6
2
3
1
7
9
8
7
5

97 K35
97
97
68 K35
69 K35
85-35
85 K35
85k35
nh8
26
80_k35
1
8
8
25
30
36
36
46
64
66
82
87
89
92
100
nn5
qt9
TC8
_22
_22
_30
_30
_63
_63
_83
8 k35
Sep-34
_dl1
_dl1
8-K35
94k35
_mar 1
_mar 1
48_k35
83-k35
NH1-K34
nh9-k33
QT5 _ K33
kiem toan
kt14_k33
_nganhang5
_nganhang5

2931
2936
2939
2986
2989
3012
3013
7811
107206341
3109102174
3109102356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bùi Mạnh Hùng................
tran thi ly na...............
nguyen thi quyen.............
Cao Thị Xuân Nguyên..........
Nguyễn Đích..................
PHAN THI MEN.................
pham thi linh thanh..........
doan lan anh.................
NGUUYEN THI THANH THAO.......
nguyen thi hong my...........
tran thi hai yen.............
Dang Thai Diem Phuong........
le thi thuy quynh............
VO THI NHU TRANG.............
duong thi dieu oanh.........
Tran Thi Hang................
le thi thanh truc............
Lê Thị Tú Hảo................
nguyen thu thanh thach.......
nguyenthi hongvan............
Nguyen Thi Ngoc Suong........
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG............
le duy vinh..................
Nguyen Anh Yen Nhi...........
luong thi van thanh..........
truong hoang anh.............
bui thanh loan...............
luu van duy..................
TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG........
_Phung Thi Thu Hoi...........
_Phung Thi Thu Hoi...........
_Trần Thị Hải Thắm...........
_Trần Thị Hải Thắm...........
_bui thi thoa................
_bui thi thoa................
_trinh anh thien trang.......
Ta Minh Thu..................
nguyen lan phuong............
_khuong thanh tuyen..........
_khuong thanh tuyen..........
LE NGOC NAM PHUONG...........
tran thi ngoc suong..........
_LÊ THỊ PHƯỢNG...............
_LÊ THỊ PHƯỢNG...............
nguyen thi thanh huyen.......
Nguyen ba thinh..............
Nguyễn Hồng Diệu.............
tran thi diem huong..........
Le Thi Ngoc Lam..............
tran thi thuy................
VO MINH THANH................
_pham thi nhu hoa............
_pham thi nhu hoa............

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3109102350
11/11/1991
10/12/1991
3109102193
3109102207
16/06/1991
2/5/1991
1/1/1991
4101989
21/06/1991
20/8/1991
15/10/1991
18/07/1991
11/3/1991
3/1/1991
23/04/1991
23/03/1991
6/7/1991
20/11/1991
14-12-1990
12/8/1991
11.01.1991
10/10/1991
10/8/1991
21/08/1991
8/7/1991
3/8/1989
12/12/1989
2/12/1990
_19
_19
_18/04/199
_18/04/199
_28/8/1990
_28/8/1990
_10-10-199
27/10/91
14/05/1990
3/1/1990
3/1/1990
5/9/1991
23/05/1991
_20/11/88
_20/11/88
22/04/1991
4/9/1991
28-05-1990
6/6/1989
20/07/1989
21/1/1989
10/2/1989
_5/5/1989
_5/5/1989

7
9
8
8
9
4
6
4
1
4
5
10
9
1
5
9
1
1
5
1
6
4
10
5
1
10
6
2
6
7
7
3
3
4
4
10
6
7
10
10
4
10
1
1
3
6
3
1
2
1
5
2
2

CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
CHỨNG KHOÁ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
dau tu 1
dt01
dt01
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ HOẠCH Đ
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
KẾ TOÁN 3
MARKETING
MARKETING
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
12 K35
12 K35
16 K35
16 K35
17 K35
17 K35
28-K35
30 K35
30 K35
30 K35
30 K35
41 K35
41
47k35
47
48

2
2
8
8
10
10
19
19
25
25
26
26
31
36
45
59
59
78
78
79
79
83
83
84
84
85
85
89
89
92
92
96
96
104
104
138
138
212
212
234
234
265
265
396
423
423
433
433
466
473
509
517
542

Lâm Thị Diệu Hiền............
Lâm Thị Diệu Hiền............
Trần Ngọc Yến Linh...........
Trần Ngọc Yến Linh...........
Nguyễn Nam My................
Nguyễn Nam My................
Nguyễn Đào Xuân..............
Nguyễn Đào Xuân..............
Nguyễn Văn Tính..............
Nguyễn Văn Tính..............
Nguyễn Thi Kim Anh...........
Nguyễn Thi Kim Anh...........
tran thi lan huong...........
le thi nga...................
pham thi thuy................
Phạm Thị Nga.................
Phạm Thị Nga.................
Lê Thị Lập...................
Lê Thị Lập...................
Lê Thị Duy Phú...............
Lê Thị Duy Phú...............
Nguyễn Đức Rồng..............
Nguyễn Đức Rồng..............
Bùi Thị Thanh Tâm............
Bùi Thị Thanh Tâm............
Trần Mạnh Tiến...............
Trần Mạnh Tiến...............
Lê Thị Thúy An...............
Lê Thị Thúy An...............
Hòa Thị Dương................
Hòa Thị Dương................
Nguyễn Thanh Huyền...........
Nguyễn Thanh Huyền...........
Vũ Thị Thanh.................
Vũ Thị Thanh.................
Văn Thị Kiều Vi..............
Văn Thị Kiều Vi..............
Võ Kiều My...................
Võ Kiều My...................
Lê Thị Hiếu Thảo.............
Lê Thị Hiếu Thảo.............
Tướng Hồng My................
Tướng Hồng My................
BUI THY THANH QUY............
Lê Minh Đạt..................
Lê Minh Đạt..................
Phạm Thị Viễn Phương.........
Phạm Thị Viễn Phương.........
Luong Do Cam Phung...........
nguyen thi thanh truc........
huynh thi my anh.............
huynh thi thu hang...........
nguyen yen minh..............

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

107202507
107202507
107205019
107205019
107207418
107207418
107205947
107205947
107211143
107211143
107203502
107203502
15/04/1989
4/1/1989
30/04/1989
107205426
107205426
107211617
107211617
107212231
107212231
107211735
107211735
107211831
107211831
107212240
107212240
107202102
107202102
107201705
107201705
107201713
107201713
107201938
107201938
107202548
107202548
3109102479
3109102479
3109102041
3109102041
3109102062
3109102062
29091991
3109102216
3109102216
1091022225
1091022225
16/02/1991
5/12/1991
20-05-1991
22/11/1991
9/1/1991

10
10
7
7
5
5
3
3
4
4
2
2
2
6
1
8
8
10
10
7
7
3
3
1
1
8
8
5
5
2
2
6
6
1
1
4
4
1
1
6
6
7
7
1
7
7
5
5
9
2
3
2
7

52-K35
52K35
53k35
54K35
54k35
54k35
58-k35
59_k35
77_k35
77
78
80
86k35
86k35
86-k35
86k35
86k35
86K35
87k35
87_k35
88_35
88
93 K35
94 K35
94 K35
99 K35
99 K35
100 K35
100k35
100 K35
100 K35
DU LỊCH 0
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 1
KẾ TOÁN 11
KT14
KẾ TOÁN 14
KẾ TOÁN 16
kt 21-k33
kt6_k33
KT7-K33
kt9-k33
kt9-k33
KI01
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
ki1
KI02- K33
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN

552
554
567
583
584
586
610
623
753
762
775
791
824
827
828
831
836
843
859
860
864
867
918
941
945
959
961
983
986
990
992
996
1000
1005
1016
1040
1044
1072
1109
1115
1117
1125
1126
1134
1140
1140
1145
1147
1153
1153
1178
1178
1181

TRINH THI DUYEN ANH..........
vu thi kim hong..............
tran minh nguyet.............
NGUYEN THI BICH LIEU.........
tranthituyetmai..............
do thi anh nguyet............
cao thi thu trang............
Nguyen Thi Huong.............
Tran Thi Hoa.................
Chưa có thí sinh.............
tran thi thu minh............
le thi que anh...............
Nguyen Thi Tu An.............
tran thi huyen...............
nguyen thi tu linh...........
le thi kim nhi...............
Le Quang Tan.................
Ha Minh Tri..................
vo quang trung...............
Le Thi Thanh Tuyen...........
nguyen minh dinh.............
DINH THI PHUOC...............
Nguyễn Thị Phương............
Nguyễn Thị Bích Lộc..........
Nguyễn Hiền Nhơn.............
Lưu Thị Xuân Dung............
Lê Thị Hằng..................
Thạch Thị Sô Li Na...........
kim sieng....................
Trương Thị Dịu Thư...........
Thập Thị Lệ Thuyên...........
Nguyễn Thị Hương Lan.........
Đỗ Thị Kim Chung.............
Lê Ngọc Bảo Khuyên...........
Bằng Thanh Phượng............
Ta Thi Hong Hanh.............
Trần Hoàng Nhung.............
Trương Thị Kim Siêne.........
Phan Thi Ngoc Trang..........
Bui Ngoc Xuan Dai............
Tran Thi Phuong Anh..........
su thai hong chau............
pham ngoc lan huong..........
NGO THI HAI GIANG............
Phạm Thị Kim Ngân............
Phạm Thị Kim Ngân............
nguyen van tu................
NGUYEN THI NGOC DUNG.........
Lương Thị Hồng Loan..........
Lương Thị Hồng Loan..........
Kiều Thị Thu Hương...........
Kiều Thị Thu Hương...........
Nguyễn Thị Bích Lộc..........

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1/2/1991
1/1/1991
24/11/1991
26\3\1991
20/12/1991
27/04/1991
1/12/1991
28/09/1991
27/07/1991
1/4/1991
9/9/1991
28-4-1991
18/04/1991
21/11/1991
15/5/1991
26/7/1991
22/04/1991
31/08/1991
11/5/1991
15/11/91
25/9/1991
3109102103
3109102148
3109102195
3109102403
3109102469
3109102468
1990
3109102431
3109102470
107207919
107200603
107200418
107207037
31/07/1989
107208321
107209932
15/12/1989
14/11/1989
30/11/1989
5/2/1988
12/9/1989
4/2/1989
107201328
107201328
30/04/1989
30/10/1989
107202222
107202222
107205707
107205707
107204518

8
9
2
5
3
1
6
6
7
8
4
6
7
4
5
3
10
9
10
6
7
5
4
7
6
7
4
5
4
3
3
10
6
4
3
3
3
4
4
4
2
7
5
10
6
6
8
3
8
8
10
10
1

KIỂM TOÁN
NH10
nh13
nh13
KI4
KI4
nh14
nh14
nh15
nh15
nh2
NH2
NH2
NH06
NH06
NH6
nh06
NH7
NH7-K33
NH7
NH08_K33
NH08_K33
nh8
NH8
NH8
NH8
NH8_K33
NT1-K33
NGOẠI THƯƠ
NT1
NGOẠI THƯƠ
NGOẠI THƯƠ
QUẢN TRỊ C
QUẢN TRỊ K
TCDN1
TC10
TCDN11
TCDN7
tc07
TCDN08
tc9
nn5-k33
NH1
12 K34
12 K34
13 K34
13 K34
13 K34
16 K34
20 K34
21 K34
23 K34
23 K34

1181
1250
1265
1265
1280
1280
1281
1281
1294
1294
1304
1307
1307
1311
1311
1313
1332
1339
1343
1345
1362
1362
1370
1374
1380
1380
1383
1415
1416
1419
1421
1423
1434
1436
1484
1496
1513
1571
1581
1590
1611
1659
1678
1725
1730
1735
1737
1739
1751
1797
1811
1830
1832

Nguyễn Thị Bích Lộc..........
TRAN THI MINH TAM............
Đặng Thúy Ngân...............
Đặng Thúy Ngân...............
VO THI THU THAO..............
VO THI THU THAO..............
nguyen thi kim thanh.........
nguyen thi kim thanh.........
nguyen thi phuong............
nguyen thi phuong............
Nguyen Le Quynh..............
Nguyen Thi Thuong............
Nguyen Thi Thuong............
Nguyen Tu Anh................
Chưa có thí sinh.............
BUI THI THUY ANH.............
Nguyen Thanh Truc............
Huynh Ho Thi Kim Cuc.........
PHAM THI HANG................
PHAN THI THUY HANH...........
Dao Thi Le Huyen.............
Dao Thi Le Huyen.............
TRUONG THI CAM NHUNG.........
PHAN THI NGOC QUYNH..........
Huynh Thi Duong Thuy.........
Huynh Thi Duong Thuy.........
NGUYỄN THỊ THU TRANG.........
Nguyen Thanh Phuong..........
Nguyễn Hoàng Mai Sơn.........
truong duc tuyen.............
Nguyễn Thanh Hà..............
Nguyễn Thị Anh Tuyết.........
Đinh Trần Thịnh..............
Nguyễn Thị Trâm Anh..........
Pham Minh Nhat...............
DONG THI MY NGOC.............
TRINH THI HUYEN TRANG........
vo thi thu muoi..............
Truong Thi bich Tram.........
Nguyen Thi Hong Hanh.........
LE THI THANH NGAN............
NGUYEN THI TO UYEN...........
NGUYEN LE KIM NGUYEN.........
Lư Thị Thúy Quỳnh............
Phan Thanh Tùng..............
Đỗ Huy Hoàng.................
Lê Hồng Nguyên...............
Trần Thị Thủy................
Tý Mỹ Nga....................
Phạm Tấn Hiếu................
Phạm Thị Hồng Hạnh...........
Đặng Thị Thanh Vân...........
Nguyễn Thị Hà Vi.............

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

107204518
23/02/1989
28/01/1988
28/01/1988
9/6/1990
9/6/1990
6/9/1988
6/9/1988
12/11/1989
12/11/1989
9/10/1989
26/12/4989
26/12/1989
13/04/1989
5/4/1989
22/03/88
28/07/1989
18/9/1989
8/5/1989
22/10/1989
22/10/1989
6/3/1989
30/05/1989
9/10/1989
9/10/1989
21/10/1989
23/12/1989
107209128
1988
107207507
107205446
107210839
107202002
21/07/1989
13-3-1989
7/8/1989
11/6/1988
20/04/1989
23/12/1989
18/05/1989
6/7/1988
2/11/1990
108201224
108201239
108201315
108201324
108201336
108201617
108202016
108202110
108202340
108202344

1
9
1
1
2
2
4
4
5
5
3
3
8
3
2
4
6
4
7
1
8
8
1
10
8
8
3
5
9
2
3
4
10
10
3
2
5
6
3
3
9
3
5
7
10
5
5
4
1
8
2
9
1

25 K34
27 K34
28 K34
29 K34
29 K34
30 K34
30 K34
31 K34
31 K34
32 K34
34 K34
34 K34
36 K34
40 K34
43
47 K34
49 K34
49 K34
49 K34
51 K34
52 K34
57 K34
60 K34
65 K34
65 K34
66 K34
67 k34
72 K34
72 K34
74 K34
83 K34
83 K34
86 K34
89 K34
93
96 K34
97 K34
NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠ
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
2 K35
3 K35
3 K35
3 K35
3 K35
43
43
45K35
50k35
51
56 K35

1844
1861
1878
1891
1892
1903
1906
1908
1909
1921
1935
1938
1950
1966
1977
1998
2002
2007
2011
2019
2026
2053
2061
2081
2082
2086
2097
2130
2137
2141
2179
2179
2193
2204
2222
2229
2234
2326
2332
2349
2354
2363
2411
2420
2421
2425
2434
2610
2610
2620
2651
2658
2673

Đỗ Kiều Ngân.................
Đỗ Thị Thanh Xuân............
Lê Thị Minh Tư...............
Phan Vũ Thị Như Quỳnh........
Trương Mai Thanh Tâm.........
Trần Lương Mộng Trinh........
Trần Thị Cẩm Vân.............
Đỗ Trọng Nhân................
Nguyễn Thị Ái Nhi............
Võ Văn Quyền.................
Cao Thị Thanh Hà.............
Lê Thị Mỹ Nhàn...............
Nguyễn Thị Thúy Linh.........
Võ Thị Mai...................
Chưa có thí sinh.............
Võ Thị Bích Hà...............
Trần Thị Mai Huệ.............
Trần Kim Oanh................
Huỳnh Nguyên Ngọc Trâm.......
Nguyễn Thị Ngọc Hiền.........
Trần Tú Phượng...............
Lê Thị Ngọc Ánh..............
Hoàng Thị Anh Thơ............
Nguyễn Thị Mai Thùy..........
Nguyễn Thị Thùy Trâm.........
Đoàn Thị Ngọc Hiền...........
tran thanh tinh..............
Lê Thị Vân Anh...............
Lê Anh Trí...................
Trịnh Thị Ly Na..............
Hồ Thị Ái Phương.............
Hồ Thị Ái Phương.............
Phạm Thị Hoài Thư............
Tô Thị Xuân Thắm.............
PHAM THI BICH TRAM...........
Lê Thị Phương Tài............
Nguyễn Thị Huyền Trang.......
Dương Thúy Quỳnh.............
Phan Văn Nam.................
Ngô Thị Cẩm Vân..............
Võ Thị Hiếu..................
Đặng Yếng Tùng...............
Tăng Hồng Bảo Trân...........
Hồ Thị Ngọc Chi..............
Nguyễn Thị Cẩm Dung..........
Nguyễn Thị Phượng Hằng.......
Tạ Bích Ngọc.................
NGUYEN THI HUONG SEN.........
NGUYEN THI HUONG SEN.........
Nguyen Thi Minh Chau.........
PHAM THI TUYET NHUNG.........
pham thi chau linh...........
Nguyễn Thị Hường.............

2
108202522
2
108202743
2
108202840
2
108202928
2
108202930
2
108203037
2
108203043
2
108203122
2
108203124
2
108203225
2
108203403
2
108203422
2
108203617
2
108204015
2
2
108204708
2
108204911
2
108204923
2
108204936
2
108205114
2
108205230
2
108205703
2
108206034
2
108206539
2
108206544
2
108206610
2
3/9/1989
2
108207201
2
108207238
2
108207423
2
108208325
2
108208325
2
108208635
2
108208932
2 27/12/1990
2
108209633
2
108209743
2
107202027
2
107202723
2
107200845
2
107203810
2
107204547
2
3109102140
2
3109102158
2
3109102159
2
3109102148
2
3109102141
2
4/8/1991
2
4/8/1991
2 21/2/1991
2 28I06I1991
2
2/10/1991
2
3109102030

10
1
7
4
3
3
2
4
5
7
3
4
3
2
8
5
5
9
10
7
3
4
6
4
10
3
8
10
3
7
10
10
5
9
8
10
9
6
7
2
7
10
1
8
5
6
7
7
7
10
4
9
2

56 K35

2673
2674
2729
2732
2742
2742
74K35
2744
74k35
2753
75,k35
2764
75
2770
76
2780
83
2834
89
2865
90_K35
2868
91 K35
2890
96 K35
2919
97
2930
86
3014
8
3923
NH06
107204322
NH8
107206143
kt6k34
108210848
80 O796
85-k35
O818
28
0
84
0
_30
0
_30
0
kt14
0
_nh5
0
_nh5
0
_NH05
0
_NH05
0
_th03
0
_th03
0
nh8-k33
0
KT14-K33
0
CHỨNG KHOÁ
18
CHỨNG KHOÁ
18
KẾ TOÁN 3
97
KẾ TOÁN 3
97
MARKETING
102
MARKETING
102
29 K35
403
29 K35
403
40
457
46
495
77
749
80k35
801
85_k35
813
93 K35
913
100 K35
979
kt15
1066
56
73
35
73
73

Nguyễn Thị Hường.............
Nguyen Thi Kim Ngan..........
Nguyen Phu Cuong.............
nguyen thi tra giang.........
Huynh Tan Tri................
Chưa có thí sinh.............
LE THI HANG..................
vo thi my phuong.............
nguyen thi thu loan..........
thai thi trang...............
NGUYEN THI NGOC KHUONG.......
trần thị kiều loan...........
nguyen thi suong.............
NGUYỄN THÀNH AN..............
Nguyễn Thị Thanh Nhàn........
Lê Quý Tân...................
nguye thi kieu hoa...........
NGUYEN THI MAN...............
Ngô Huỳnh Huyền Trang........
TA THI HONG NGOC.............
Hoang Thi Minh Thu...........
tran thi ngoc yen............
nguyen thuy dung.............
phan thi minh phuong.........
Pham Thi Thanh Long..........
HUYNH THI AI LANG............
_Nguyen tHI miNH Thanh.......
_Nguyen tHI miNH Thanh.......
dao thi ngoc nga.............
_nguyen thi mai thanh........
_nguyen thi mai thanh........
_LÝ HOÀNG GIANG..............
_LÝ HOÀNG GIANG..............
_tran thi kim ngan...........
_tran thi kim ngan...........
vũ thị thuý lan..............
VU THI TUYET MAI.............
Trần Thị Tường Vi............
Trần Thị Tường Vi............
Huỳnh Thị Ngọc Trâm..........
Huỳnh Thị Ngọc Trâm..........
Nguyễn Thị Bích Phượng.......
Nguyễn Thị Bích Phượng.......
Hoàng Thị Thanh Hải..........
Hoàng Thị Thanh Hải..........
HO THI THUY VAN..............
Trieu Xuan Linh..............
Chưa có thí sinh.............
Vong Man Nhi.................
tran vu thi phu hai..........
Đặng Kim Ngân................
Kiên Trần Mỹ Linh............
pham thi tinh................

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3109102030
11/9/1991
1/1/1991
12/2/1991
20/08/1991
20/08/1991
3/2/1991
101089
27/07/1991
30/12/1991
12/8/1991
1988
29/9/1991
06_07_1991
3109102068
3109102318
1/5/1991
10/1/1991
12/3/1991
9/5/1989
30/11/1989
24/05/1989
8/4/1991
8/7/1991
15/08/1990
25/02/1991
_31/01/91
_31/01/91
10/11/1989
26/03/89
26/03/89
_24/03/198
_24/03/198
_29/01/198
_29/01/198
27/10/1988
4/11/1989
107206247
107206247
107202040
107202040
107201031
107201031
3109102211
3109102211
2/3/1991
2/12/1991
4/8/1991
25_05_1991
3109102105
3109102297
2/12/1987

2
7
2
8
4
10
9
7
2
10
6
9
2
10
7
1
9
3
5
8
5
1
6
7
9
10
4
4
2
1
1
10
10
9
9
2
1
1
1
1
1
3
3
8
8
3
2
7
3
9
1
2
8

kt17-k33
1079
kt2
1099
ke toan 5
1110
KIỂM TOÁN
1191
KIỂM TOÁN
1191
NH06
1335
nh8-k33
1366
nh8-k33
1366
NGÂN HÀNG
1407
NGÂN HÀNG
1410
tc8
1601
nn5
1660
12 K34
1731
13 K34
1741
15 K34
1750
17 K34
1766
19 K34
1788
24 K34
1836
30 K34
1900
43
1977
79 K34
2155
84 K34
2182
89 K34
2202
8
2459
73
2730
96 K35
2917
NH8
107206341
36
0
47
0
77
749
77
762
kt2
1099
2
1300
2
1300
25 K34
1841
43
1977
43
1981
43
1981
33
2584
83 K35
2830
83 K35
2830
97
2929
97
2936
- Under 50
% of total
- Under 40
% of total
Number of
regular st

pham thi phuong thuy.........
tran thi hong tham...........
Chưa có thí sinh.............
Hoàng Thị Thu Thủy...........
Hoàng Thị Thu Thủy...........
NGUYEN THI THANH TUYEN.......
Dang Ngoc Tra My.............
Dang Ngoc Tra My.............
Trần Thị Minh Thanh..........
Nguyễn Phúc An Thy...........
TRAN THI SUONG...............
Lê Thị Hồng Vân..............
Nguyễn Thị Yến...............
Phan Thị Huỳnh Y.............
Võ Thị Thanh Trang...........
Lê Thị Ngọc Thủy.............
Nguyễn Thị Duy Quyên.........
Nguyễn Thị Hồng Hạnh.........
Lê Nguyễn Tường Lam..........
Pham Thi Quynh Chi...........
Trần Sơn Hải.................
Võ Thị Hoàng Dung............
Phạm Hồng Hạnh...............
Chưa có thí sinh.............
Chưa có thí sinh.............
Nguyễn Viết Ninh.............
Nguyen thi thanh thao........
ha duy duy...................
vo thi thanh thuy............
Chưa có thí sinh.............
Chưa có thí sinh.............
Chưa có thí sinh.............
Nguyen Thi Nga...............
Nguyen Thi Nga...............
Nguyễn Thị Ân................
Chưa có thí sinh.............
Chưa có thí sinh.............
phan thi my tham.............
NGUYEN THI DONG DIEM.........
Vũ Thị ý Linh................
Vũ Thị ý Linh................
Chưa có thí sinh.............
Chưa có thí sinh.............
score (= 5.0): 1744
score (= 4.0): 1013
udents
: 2374

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22/03/1989
1/1/1989
1/6/1989
107204335
107204335
29/10/1989
7/8/1989
7/8/1989
107207041
107206840
11/4/1988
29/09/1988
108201244
108201345
108201542
108201739
108201926
108202411
108203018
15/10/1990
108207908
108208404
108208911

3109102280
4101989
5/2/1991
1/1/1991

18/11/1989
18/11/1989
108202501

13/6/1991
3109102408
3109102408

5
2
4
10
10
5
9
9
10
1
3
5
5
7
2
3
9
9
2
10
8
6
7
10
1
9
3
7
1
4
6
1
3
3
6
9
6
5
3
1
1
10
1

From File
Ca02C.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
kqCa1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca10.txt
Ca01C.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
Ca01.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt

NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
b019ca4.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt

NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca2.txt
b019ca3.txt
b019ca4.txt
b019ca3.txt
kqCa5.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kqCa1.txt
kqCa2.txt
NTTT-B108-ca8.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
ca8.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
Ca02C.txt
Ca01.txt
ca7.txt
ca4.txt
Ca03.txt
ca4.txt
ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
ca6.txt
ca8.txt
ca4.txt
ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt

NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
ca8.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
Ca01C.txt
Ca03.txt
b019ca4.txt
NTTT-B108-ca11.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt

NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca1.txt
Ca02C.txt
b019ca4.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
Ca01C.txt
NTTT-B101-ca9 chieu.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
b019ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
b019ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt

NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
kqCa1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B101-ca9 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt

NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
b019ca3.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca2.txt

b019ca3.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
kqCa5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa5.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kqCa4.txt
ca7.txt
ca7.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
kquaCa7.txt
kqCa6.txt
kqCa5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt

NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
kquaCa7.txt
ca8.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
kqCa5.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt

NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B108-ca11.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
Ca03.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca8.txt
ca4.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
ca6.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
ca6.txt
ca7.txt
ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca9.txt

NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
ca8.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt

NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
Ca02C.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
kquaCa7.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kquaCa7.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt

NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-ca9 chieu.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
b019ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
NTTT-B101-ca9 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt

NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca7.txt
kquaCa7.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
b019ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
b019ca3.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kquaCa7.txt
kqCa5.txt
kquaCa7.txt
b019ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kqCa6.txt
b019ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
b019ca1.txt

NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
b019ca3.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt

NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt

NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca3.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kquaCa7.txt
b019ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
NTTT-B108-ca7.txt
b019ca3.txt
b019ca4.txt

b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca3.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
kqCa5.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
NTTT-B108-ca10.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
kqCa5.txt
b019ca2.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
kquaCa7.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
b019ca1.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kquaCa7.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
kquaCa7.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt

kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kqCa4.txt
kquaCa3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kqCa4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
kqCa5.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
kqCa5.txt
kquaCa3.txt
kquaCa7.txt
kquaCa7.txt
Ca01C.txt
kqCa6.txt
kqCa5.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
kqCa6.txt
kquaCa7.txt
kqCa6.txt
b019ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt

NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
kqCa5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt

NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt

NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
ca6.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca02.txt
Ca03.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca03.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca4.txt
ca4.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca4.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca4.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca5.txt
ca5.txt
ca5.txt
ca4.txt
ca4.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca7.txt

ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
Ca03.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-ca9.txt

NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt

NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
ca8.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt

NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
Ca02C.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
kquaCa7.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca3.txt
b019ca1.txt
Ca01C.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
Ca02C.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
ca8.txt
ca8.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt

b019ca1.txt
b019ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
b019ca4.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
b019ca1.txt
Ca01C.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt

NTTT-B108-ca5.txt
kqCa6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
kquaCa7.txt
kqCa5.txt
kqCa5.txt
kqCa5.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
b019ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca10.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
kquaCa7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
Ca01C.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt

NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt

NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt

b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
kquaCa7.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
b019ca1.txt
b019ca3.txt
b019ca4.txt
kqCa5.txt
kqCa5.txt
ca8.txt
b019ca4.txt
ca8.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
b019ca4.txt
kquaCa7.txt
kqCa5.txt
b019ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
b019ca1.txt
kqCa6.txt
b019ca2.txt
kqCa6.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt

kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
kquaCa7.txt
kqCa1.txt
kqCa1.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
kqCa1.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kqCa4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
kqCa2.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kqCa2.txt
kquaCa3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kqCa6.txt
kqCa5.txt
kqCa5.txt
kqCa4.txt
kqCa4.txt
kqCa4.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
kqCa4.txt
kqCa4.txt
kqCa4.txt
kqCa5.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa5.txt
kqCa6.txt

NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt

NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt

NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
NTTT-B108-ca9.txt
Ca01.txt
Ca02.txt
NTTT-B108-ca9.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca01.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca5.txt
Ca03.txt
ca4.txt
ca4.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
Ca01.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca4.txt
Ca03.txt
Ca03.txt

Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca7.txt
ca7.txt
ca5.txt
ca4.txt
ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
b019ca1.txt
ca4.txt
Ca03.txt
ca8.txt
ca4.txt
ca6.txt
ca6.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
ca5.txt
ca7.txt
ca6.txt
ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
ca8.txt
ca8.txt

NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
ca8.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
ca8.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt

NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
kqCa6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
ca8.txt
ca8.txt

Ca01C.txt
ca8.txt
ca8.txt
Ca01C.txt
Ca02C.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
b019ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
kqCa6.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
ca8.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt
b019ca4.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
kqCa6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
Ca01C.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B101-ca5 chieu.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
kqCa5.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt

NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
ca8.txt
b019ca1.txt
ca8.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca3.txt
NTTT-B108-ca3.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca4.txt
NTTT-B108-ca4.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca1.txt
b019ca2.txt

b019ca2.txt
b019ca2.txt
kqCa6.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca2.txt
b019ca1.txt
b019ca3.txt
ca8.txt
kqCa5.txt
ca8.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
b019ca1.txt
kqCa1.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa2.txt
kqCa4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
kquaCa3.txt
kqCa4.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kquaCa3.txt
kqCa5.txt
NTTT-B108-ca10.txt
kqCa4.txt
kquaCa7.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt

NTTT-B101-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca02.txt

ca4.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
Ca03.txt
ca4.txt
Ca03.txt
ca4.txt
Ca03.txt
ca8.txt
ca5.txt
ca6.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
ca6.txt
ca7.txt
ca6.txt
ca6.txt
Ca02.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
b019ca1.txt
Ca01.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-ca9.txt
Ca02C.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca9.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B108-ca10.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt

NTTT-B108-ca6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
ca8.txt
NTTT-B126-Sang-ca6.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca2.txt
NTTH-B126-Chieu_ca3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt
NTTT-B101-ca8 chieu.txt
Ca01C.txt
Ca01C.txt
ca8.txt
NTTT-B101-ca7 chieu.txt
NTTH-B126-Chieu_ca1.txt
kquaCa7.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
b019ca3.txt
kqCa5.txt
kqCa6.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
NTTH-B126-Chieu_ca5.txt
NTTT-B108-Sang-ca1.txt
NTTT-B108-ca1.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca2.txt
NTTT-B108-ca2.txt
NTTT-B108-Sang-ca6.txt
NTTT-B108-ca6.txt
b019ca1.txt
ca8.txt
ca8.txt
kqCa6.txt
kqCa6.txt
kqCa1.txt
kquaCa3.txt
NTTH-B126-Chieu_ca4.txt

kqCa5.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTT-B101-Sang-ca1.txt
NTTT-B101-ca1.txt
ca8.txt
NTTT-B101-Sang-ca3.txt
NTTT-B101-ca3.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca1.txt
NTTT-B126-Sang-ca4.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
Ca01.txt
ca7.txt
Ca01.txt
Ca01.txt
Ca02.txt
Ca02.txt
Ca03.txt
ca8.txt
NTTT-B108-ca7.txt
NTTT-B108-ca8.txt
NTTT-B108-ca7.txt
ca8.txt
ca8.txt
Ca01C.txt
NTTT-B126-Sang-ca5.txt
b019ca1.txt
NTTT-B101-ca4 chieu.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTT-B101-Sang-ca2.txt
NTTT-B101-ca2.txt
ca5.txt
ca8.txt
ca8.txt
ca8.txt
NTTT-B101-ca6 chieu.txt
NTTT-B108-Sang-ca5.txt
NTTT-B108-ca5.txt
ca8.txt
ca8.txt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful