You are on page 1of 29

PEJABAT PELAJARAN

DAERAH HULU LANGAT,


SELANGOR DARUL EHSAN

PANITIA GEOGRAFI

MODUL SOALAN KBAT


( KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI)
GEOGRAFI SPM
MEI 2015
1. PUAN NOR ANIN BT ALI
SMK CHERAS JAYA
2. PUAN RUSILAWATI BT MOHAMMAD LAZIM
SMK BANDAR DAMAI PERDANA
3. PUAN MASITA BT ABU HASSAN
SMK TAMAN KOSAS
4. PUAN AZIMARIANA BT LIMAN
SMK CHERAS PERDANA

SUMBER HUTAN ( STRUKTUR )


Soalan 1 berdasarkan foto 1

Foto 1

(a)

Sebagai seorang pengusaha kedai perabot yang berjaya, apakah jenis kayu
keras yang akan anda gunakan dalam menghasilkan produk dalam foto 1 di atas.
(i)
(ii)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
[ 2 markah ]

(b)

Pada pendapat anda apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh sumber di atas
terhadap pembangunan negara kita.
(i)
(ii)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(iii) ................................................................................................................................
[ 3 markah ]

(c)

Berikan tiga kesan penerokaan sumber di atas terhadap alam sekitar.


(i)
(ii)

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(iii) .........................................................................................................................
[ 3 markah ]

(d)

Sebagai pengawai Jabatan Alam Sekitar apakah tindakan yang perlu anda
lakukan untuk mengatasi masalah penerokaan sumber hutan yang berleluasa.
(i)
(ii)

.....................................................................................................................
......................................................................................................................
[ 2 markah ]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan
1 (a)

Butiran

Markah

Sebagai seorang pengusaha kedai perabot yang berjaya, apakah jenis


kayu keras yang akan anda gunakan dalam menghasilkan produk dalam
Foto 1 di atas.
Tiga jenis kayu keras yang dihasilkan dalam foto 1 di atas
F1
F2
F3
F4
F5

(b)

Meranti
Cengal
Merbau
Keruing
Jelutong

1
1
1
1
1
[2 m]

Pada pendapat anda apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh


sumber di atas terhadap pembangunan negara kita.
Kepentingan sumber berdasarkan rajah di atas
F1 Pendapatan negara
H1 Eksport negara
F2 Memberi peluang pekerjaan
H2 Carigali / kilang peleburan bijih timah / pekerja mahir membuat puiter

1
1
1
1

F3 Bahan mentah untuk industri


H3 Sektor pembuatan /membuat puiter olehRoyal Selangor / Duit siling
oleh MINT

1
1

F4 Perkembangan infrastruktur
H4 Memajukan jalan raya / pelabuhan

1
1

F5 Menggalakkan R&D
H5 Dijalankan oleh Royal Selangor

1
1

F6 Meningkatkan pembangunan bandar/bandar baru


H6 Ipoh / Taiping / Sungai besi

1
1

F7 Pemindahan teknologi
H7 Teknologi dibawa masuk oleh syarikat dari luar negara

1
1

F8
H8

Menjana /membangunkan negara /negeri


Perak / Selangor / Johor

1
1
[3 m]

(c)
Berikan tiga kesan penerokaan sumber di atas terhadap alam sekitar
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Flora pupus
Fauna pupus
Habitat flora musnah
Habitat fauna musnah
Hakisan tanih
Tanah runtuh
Banjir
Sungai cetek
Peningkatan suhu
Karbon dioksida meningkat
Oksigen berkurangan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

(d)
Sebagai pengawai Jabatan Alam Sekitar apakah tindakan yang perlu
anda lakukan untuk mengatasi masalah penerokaan sumber hutan yang
berleluasa
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Mengehadkan keluasan kawasan pembalakan


Rawatan silikultur
Penghutanan semula
Mewartakan hutan simpan / taman negara / hutan rezab
Kempen kitar semula
Penguatkuasaan undang-undang
Kempen sayangi hutan
Ladang hutan
Penebangan terpilih
R&D oleh FRIM
Pendidikan alam sekitar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SUMBER HUTAN ( ESEI )


Soalan 2 berdasarkan foto 2

Foto 2
2

(a)

Berdasarkan foto 2 , bagaimanakah pembinaan jalanraya di kawasan tanah


tinggi yang berhutan tebal memberi kesan kepada alam sekitar
[ 5 markah ]

(b)

Berdasarkan sebuah negara yang anda kaji, nyatakan lima kesan penerokaan
sumber hutan terhadap alam sekitar
[ 5 markah ]

Foto 3
(c)

Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biologi seperti yang
terdapat pada foto 3 di atas , huraikan kepentingan kepelbagaian biologi ini kepada
pembangunan negara Malaysia
[ 5 markah ]

(d)

Sebagai seorang kaki tangan Jabatan Alam Sekitar, kemukakan lima cadangan
pengurusan sumber hutan yang dapat anda lakukan bagi mengatasi masalah
penerokaan hutan secara berleluasa seperti dalam foto 3
[ 5 markah ]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan

Butiran

2 (a)

Berdasarkan Foto 2 , bagaimanakah pembinaan jalanraya di kawasan tanah


tinggi berhutan tebal memberi kesan ke atas alam sekitar.

Markah

Kesan pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi :


F1 Flora pupus
F2 Fauna pupus
F3 Habitat flora musnah
F4 Habitat fauna musnah
F5 Hakisan tanih
F6 Tanah runtuh
F7 Banjir
F8 Sungai menjadi cetek
F9 Peningkatan suhu
F10 Karbon dioksida meningkat
F11 Oksigen berkurangan

(b)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5m]

Berdasarkan sebuah negara yang anda kaji, nyatakan lima kesan penerokaan
sumber hutan terhadap alam sekitar
Kesan penerokaan sumber hutan terhadap alam sekitar di negara yang saya
kaji :
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Negara dikaji ialah Kalimantan, Indonesia / Brazil / Thailand


Kitaran hidrologi terjejas
Hakisan tanah
Jerebu
Rantaian makanan terjejas
Habitat fauna terjejas
Fauna terancam
Kawasan tadahan berkurangan
Oksigen berkurangan
Karbon dioksida bertambah
Flora terancam
Habitat flora terancam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5m]

(c)

Berdasarkan petikan di atas huraikan kepentingan kepelbagaian biologi ini


kepada pembangunan negara Malaysia.
Kepentingan kepelbagaian biologi kepada pembangunan negara Malaysia
ialah :

(d)

F1
H1

Kepelbagaian sumber makanan daripada hutan


Buah-buahan/ ulaman / ubatan

1
1

F2
H2

Sumber tarikan ekopelancongan


Keunikan hidupan fuana cth burung enggang/ merak /merbah

1
1

F3 Sumber makanan manusia


H3 Pelbagai jenis haiwan cth kancil / pelanduk / rusa

1
1

F4 Sumber pekerjaan sementara


H4 Mencari ubatan tradisional / rotan

1
1

F5 Perubatan Tradisional
H5 Akar kayu / daun / batang pokok

1
1
[5m]

Sebagai seorang kaki tangan Jabatan Alam Sekitar, kemukakan lima


cadangan pengurusan sumber hutan yang dapat anda lakukan bagi
mengatasi masalah penerokaan hutan secara berleluasa seperti dalam foto 3
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Mengehadkan keluasan kawasan pembalakan


Rawatan silikultur
Penghutanan semula
Mewartakan hutan simpan / taman negara / hutan rezab
Kempen kitar semula
Penguatkuasaan undang-undang
Kempen sayangi hutan
Ladang hutan
Penebangan terpilih
R&D tentang hutan
Pendidikan alam sekitar

SUMBER MINERAL ( STRUKTUR )

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m ]

Soalan 3 berdasarkan Foto 1.

Foto 1
3

(a)

(b)

Berdasarkan rajah 1 di atas ,namakan dua kawasan di Malaysia yang terdapat sumber
mineral tersebut?
(i)

......................................................................................................................................

(ii)

......................................................................................................................................
[2 markah]

Nyatakan tiga kesan yang dialami oleh kawasan sekitar akibat penerokaan sumber di
atas.
(i) .........................................................................................................................................
.
(ii) ..........................................................................................................................................
(iii) ..........................................................................................................................................
[3 markah]

(c)

Anda ialah pegawai Jabatan Alam Sekitar, cadangkan tiga strategi untuk mengawal
penerokaan sumber tersebut agar tidak menjejaskan perairan negara.
(i) .........................................................................................................................................
.
(ii) ..........................................................................................................................................

(d)

(iii) .........................................................................................................................................
[3 markah]
Sebagai pencinta alam sekitar, syorkan kepada kerajaan sumber tenaga alternatif yang
sesuai untuk kelestarian alam sekitar.
(i)

........................................................................................................................................

(ii) ........................................................................................................................................
[2 markah]

Soalan
3(a)

(b)

Markah

Berdasarkan rajah 1 di atas ,namakan dua kawasan di Malaysia yang


terdapat sumber mineral tersebut?
F1 Kerteh
F2 Miri
F3 Bintulu
F4 Erb West
F5 Bekok

Flora akuatik musnah


Fauna akuatik musnah
Habitat flora akuatik musnah
Habitat fauna akuatik musnah
Pencemaran laut / air
Pencemaran udara
Pencemaran tanah
Hakisan tanah
Suhu meningkat
Terumbu karang musnah
Perubahan lanskap
Tanah tidak subur
Ekosistem terganggu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

Anda ialah pegawai Jabatan Alam Sekitar, cadangkan tiga strategi untuk
mengawal penerokaan sumber tersebut agar tidak menjejaskan perairan
Negara
F1 Kuatkuasa undang-undang
F2 Kempen cintai sungai kita
F3 Pendidikan alam sekitar
F4 Sumber alternatif
H4 cth sumber suria/ biomass
F5 R&D tentang sumber
F5 Teknologi tinggi
F6 Pembangunan lestari

(d)

1
1
1
1
1
[2 m]

Nyatakan tiga kesan yang dialami oleh kawasan sekitar akibat penerokaan
sumber di atas.
F1
F2
F3
F4
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

(c)

Butiran

Sebagai pencinta alam sekitar, syorkan kepada kerajaan sumber tenaga


alternatif yang sesuai untuk kelestarian alam sekitar.
F1 Tenaga suria / solar
F2 Tenaga angin
F3 Tenaga biomass / biojisim
F4 Tenaga ombak
F5 Tenaga pasang surut
F6 Tenaga geotermal
F7 Tenaga nukleur
F8 Tenaga hidroelektrik
F9 Tenaga Biofuel / biodiesel

1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

SUMBER MINERAL
( ESEI)

R
Peta 1 : MALAYSIA
4 (a) Berdasarkan Peta Malaysia di atas, namakan
i)
ii)
iii)
iv)

Pusat penapisan petroleum bertanda Q


Pusat penapisan petroleum bertanda R
Pusat penapisan petroleum bertanda S
Kawasan telaga minyak di kawasan berlorek X
[4 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sumber petroleum kepada negara kita.
[6 markah]

Foto 3 Kapal Korek


(c) Seorang pelabur ingin meneroka sumber mineral di atas telah merujuk kepada Pejabat
Tanah dan Galian. Huraikan faktor-faktor yang perlu beliau fikirkan untuk meneroka
sumber tersebut?
[5 markah]
(d) Berikan cadangan anda kepada kerajaan Malaysia, usaha untuk memajukan kawasan bekas

lombong bijih timah di Malaysia.

[5 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan
4 (a)

Butiran
Berdasarkan Peta Malaysia di atas, namakan
i) Pusat penapisan petroleum bertanda Q : Kerteh
ii) Pusat penapisan petroleum bertanda R : Port Dickson
iii) Pusat penapisan petroleum bertanda S : Miri
iv) Kawasan telaga minyak di kawasan berlorek X :Erb West; St. Joseph

(b)

Markah

1
1
1
1
[4 m]

Pada pendapat anda, apakah kepentingan sumber petroleum kepada


negara kita
F1
H1

Bahan api / petrol / diesel / gas/ bahan bakar / sumber tenaga


Kegunaan kenderaan /menjana kuasa elektrik/ kegunaan domestik

1
1

F2 Bahan mentah
H2 Sektor pembuatan /petro kimia/plastik/cat/tekstil

1
1

F3 Peluang pekerjaan
H3 Carigali / kilang penapisan

1
1

F4 Eksport /peluang pekerjaan


H4 Eksport utama negara /peratus/ribu tong/rm billion

1
1

F5 Meningkatkan pembangunan bandar/bandar baru/pelabuhan


H5 Kerteh /Bintulu/Lutong/Miri

1
1

F6 Perkembangan infrastruktur
H6 Jalan raya / lebuh raya menggunakan bitumen / tar / bahan larutan

1
1

F7 Pemindahan teknologi
H7 Teknologi dibawa masuk oleh syarikat dari luar negara /Shell /mobil

1
1

F8 Menggalakkan R&D
H8 Dijalankan oleh syarikat petroleum /Petronas /Shell /Mobil

1
1

F9
H9

Menjana /membangunkan negara /negeri


Terengganu /Sarawak/Sabah

1
1
[6 m ]

Seorang pelabur ingin meneroka sumber mineral di atas telah merujuk


kepada Pejabat Tanah dan Galian. Huraikan faktor-faktor yang perlu
beliau fikirkan untuk meneroka sumber tersebut?
F1 Berhampiran sumber bahan mentah

(c)

F2 Ada jalan raya / pelabuhan


F3 Tanah pamah / rata
F4 Peluang pekerjaan
F5 Dasar kerajaan
F6 Membangunkan bandar / petempatan baru
F7 Pasaran luas / permintaan tinggi dalam negara
F8 Permintaan tinggi luar negara
F9 Tenaga buruh ramai ;murah ; mahir
F10 R & D
F11 Pemindahan teknologi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

Berikan cadangan anda kepada kerajaan Malaysia, usaha untuk


memajukan kawasan bekas lombong bijih timah di Malaysia.

(d)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Kawasan rekreasi / pelancongan / sukan air


Taman tema / taman air / Sunway lagoon
Akuakultur / Pemeliharaan ikan air tawar / itik
Ditebusguna / timbus
Kawasan padang ragut
Kawasan petempatan / pendidikan
Tapak perkilangan
Padang golf
Membekalkan pasir untuk bahan binaan
Kawasan pertanian / tanaman hijau
Muzium bijih timah Sg Lembing

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

SUMBER MINERAL ( ESEI )


5.

(a) Negara kita Malaysia bertuah kerana memiliki sumber alam yang banyak. Berikan dua
jenis sumber yang boleh diperbaharui dan dua jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui
di Malaysia.
[4 markah]
(b) Jelaskan bagaimanakah penerokaan sumber petroleum dan gas asli telah membawa
pembangunan kepada negeri Terengganu pada hari ini?
[6 markah]
(c) Anda terbaca kolum aduan penduduk dalam surat khabar harian mengenai kesan
penerokaan sumber petroleum terhadap persekitaran tempat tinggal mereka.
Jelaskan aduan tersebut?
[5 markah]
(d) Bagaimanakah sesebuah negara maju seperti Singapura dan Jepun yang kekurangan
sumber alam boleh memajukan sektor perindustriannya?
[ 5 markah]
PERATURAN PEMARKAHAN

Soala
n
5 (a)

Butiran

Markah

Negara kita Malaysia bertuah kerana memiliki sumber alam yang


banyak. Berikan dua jenis sumber yang boleh diperbaharui dan dua
jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui di Malaysia.
.
Sumber
boleh diperbaharui
- Hutan
- Tanah
- Air
- Angin
- Suria

(b)

Sumber tidak boleh


diperbaharui
- Mineral
- Kaolin
- Pasir
- Batu granit

[4 m]

Jelaskan bagaimanakah penerokaan sumber petroleum dan gas asli


membawa pembangunan kepada negeri Terengganu pada hari ini?.
F1 Pendapatan negara / eksport
F2 Peluang pekerjaan
F3 Membuka bandar baru /petempatan baru
F4 Memajukan jalan raya / pelabuhan
F5 Mengurangkan import
F6 Sumber tenaga ; elektrik haba / bahan api
F7 Pemindahan teknologi
F8 Kepelbagaian industri
F9 Mempelbagai ekonomi
F10 Bahan mentah
F11 Membawa masuk pelabur asing

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F12 Banyak universiti / IPT

(c)

Anda terbaca kolum aduan penduduk dalam surat khabar mengenai


kesan penerokaan sumber bijih timah terhadap persekitaran mereka.
Jelaskan aduan tersebut?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14

(d)

Flora & fauna akuatik musnah


Habitat flora & fauna akuatik musnah
Pencemaran sungai / air sungai menjadi keruh
Sungai menjadi cetek
Pencemaran tanah
Hakisan tanah / tanih / tanah runtuh / gelongsoran tanih
Tanah jerlus / mendap
Terbentuk lekukan / lopak
Perubahan landskap
Tanah tidak subur/ lapang / tandus / permukaan tanah gondol
Terbentuk tasik / kolam
Terbentuk bukit-bukit pasir / timbunan pasir /amang / tahi bijih
Ditumbuhi belukar / hutan sekunder / tanah terbiar / semak samun
Membentuk terowong

Bagaimanakah sesebuah negara maju seperti Singapura dan Jepun


yang kekurangan sumber alam boleh memajukan sektor
perindustriannya ?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Lokasi industri yang strategik


Beri taraf perintis kepada pelabur asing
Majukan sistem pengangkutan darat/ udara / air
Majukan sistem telekomunikasi
Teknologi yang cekap
R&D tentang industri
Sediakan laihan pekerja mahir / bercorak teknikal & vokasional
Kemudahan pelabuhan kontena
Bekalan bahan mentah dari negara ASEAN

1
[6 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

SUMBER TANIH ( ESEI )


Soalan 6 berdasarkan Foto 1

Foto 1
6

(a)

Foto 1 menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Encik Leong. Pada
pendapat anda di manakah lokasi ladang beliau?

[1 markah]

(b)

(c)

(d)

(e)

Mengapakah kegiatan ekonomi di atas sesuai dijalankan di kawasan tersebut?


(i)

(ii)

[2 markah]

Jelaskan sumbangan kegiatan ekonomi yang dijalankan Encik Leong kepada


pembangunan negara.
(i)

...

(ii)

...
[2 markah]

Bagaimanakah kegiatan ekonomi di atas boleh menjejaskan sumber tanih di situ?


(i)

...

(ii)

...
[2 markah]

Cadangkan tiga langkah pengurusan sumber tanih secara lestari kepada pengusaha
kebun sayur di negara ini.
(i)

...

(ii)

...

(iii)

[3 markah]
PERATURAN PEMARKAHAN

Soalan
6 (a)

(b)

Butiran
Foto 1 menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Encik
Leong. Pada pendapat anda di manakah lokasi ladang beliau?
F1 Cameron Highland
F2 Kundasang
F3 Lojing

(e)

Tanah tinggi
Tanih laterit
Saliran baik
Suhu sederhana min 18C
Hujan melebihi 2000 mm
Dasar Kerajaan
R&D tentang pertanian

1
1
1
1
1
1
1
[2m]

Jelaskan sumbangan kegiatan ekonomi yang dijalankan Encik Leong


kepada pembangunan negara.
F1
F2
F3
F4
F5

(d)

1
1
1
[1m]

Nyatakan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di atas?


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

(c)

Markah

Peluang pekerjaan
Pendapatan negara
Meningkatkan taraf hidup
Memajukan sistem pengangkutan jalan raya
Memajukan bandar

Bagaimanakah kegiatan ekonomi di atas boleh menjejaskan sumber


tanih di situ?
F1 Penggunaan baja kimia
F2 Penggunaan racun serangga
F3 Kegiatan pertanian secara giat
F4 Tanah tidak subur/ kurang nutrien
F5 Hakisan tanih
F6 Tanah runtuh

1
1
1
1
1
[2m]

1
1
1
1
1
1
[2m]

Cadangkan tiga langkah pengurusan sumber tanih secara lestari kepada


pengusaha kebun sayur di negara ini.
F1
F2
F3
F4

Pembajaan organik
Penggunaan sisa tanaman sebagai bahan sungkupan
Pembajakan mengikut kontur
Tanaman berteres

1
1
1
1
1

F5
F6
F7
F8
F9

Gilir tanaman
Tanaman berjalur
Tanah rang
Tanaman tutup bumi
Pemantauan/ penguatkuasaan undang-undang

1
1
1
1
[3m]

SUMBER TANIH & SUMBER TENAGA SURIA ( ESEI )


7

Jadual 1 menunjukkan jumlah penggunaan tanah mengikut jenis tanaman di Daerah X pada
tahun 2010.
Jenis Tanaman
Padi
Buah-buahan
Kelapa Sawit
koko
Kelapa

Keluasan (Hektar)
1 000
8 000
15 000
5 000
2 000
Jadual 1

(a) Berdasarkan jadual 1, lukis sebuah graf yang sesuai menunjukkan jumlah penggunaan
tanah mengikut jenis tanaman di daerah X pada tahun 2010. Gunakan skala 1cm mewakili
1000 hektar.
[8 markah]
(b) Pada pendapat anda, apakah faktor yang mempengaruhi keluasan tanaman kelapa sawit
berbanding tanaman lain dalam jadual di atas.
[4 markah]
(c) Negara kita Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanih yang sesuai untuk jenis tanaman
yang berbeza.
Jelaskan dua sumber tanih dan kaitkan dengan tanaman yang sesuai.
[4 markah]

Rajah 2
(d) Sumber tenaga suria sel photovoltaic dalam rajah 2 di atas semakin ramai penggunaanya
di rumah-rumah. Huraikan kepentingan penggunaan sumber tenaga tersebut ?
[4 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soala
n
7 (a)

Butiran

Tajuk
Paksi X/Y
Skala
Bar
Jumlah

(b)

1m
1m
1m
5m
8m

[8 m]

Pada pendapat anda, apakah faktor yang mempengaruhi keluasan


tanaman kelapa sawit berbanding tanaman lain dalam jadual di atas.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

(c)

:
:
:
:

Markah

Kawasan tanah pamah


Kawasan beralun
Bersaliran baik
Tanih laterit
Dasar kerajaan
Tenaga buruh
Kemudahan pengangkutan

1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

Negara kita Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanih yang sesuai
untuk jenis tanaman yang berbeza.
Jelaskan dua sumber tanih dan kaitkan dengan tanaman yang sesuai.
F1 Tanih aluvium
H1 Padi/ sayur-sayuran/ buah-buahan

1
1

F2 Tanih laterit
H2 Getah/ kelapa sawit/ koko/ kopi/ lada hitam

1
1

F3 Tanih pasir
H3 Kelapa

1
1

F4 Tanih gambut
H4 Nanas

1
1

F5 Tanih beris
H5 Tembakau

1
1
[4 m]

Soala
n
(d)

Butiran

Markah

Sumber tenaga suria sel photovoltaic dalam rajah 2 di atas semakin


ramai penggunaanya di rumah-rumah. Huraikan kepentingan
penggunaan sumber tenaga tersebut ?
F1
H1

Membekalkan tenaga elektrik berkuasa rendah


Luar bandar / pedalaman / kawasan tiada talian elektrik /
di kawasan pelancongan

1
1

F2
H2

Membekalkan tenaga
Lampu lintasan keretapi / tempat letak kereta / kalkulator / jam
tangan

1
1

F3

Alat komunikasi / papan tanda di tepi jalan & lebuh raya /


pelampung penanda di permukaan laut
Radar mengesan kelajuan kenderaan di lebuh raya
Mengepam air ke rumah / kawasan pertanian
Bateri bot / kenderaan buggy di padang golf / kawasan tema
Memanaskan air di rumah
Menyalakan rumah api di tepi laut

F4
F5
F6
F7
F8

1
1
1
1
1
[4 m]

SUMBER TANIH ( ESEI )


8

Keratan akhbar menunjukkan peristiwa yang berlaku Cameron Highland.

Foto 1 : Keratan Akhbar


(a) Berdasarkan keratan akhbar dalam foto 1 di atas, mengapakah Cameron Highland menjadi
tumpuan penerokaan tanah?
[5 markah]
(b) Pada pendapat anda, apakah kesan penerokaan tanah terhadap ekonomi?
[4 markah]

(c) Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya tiada pemantauan terhadap penerokaan
tanah secara haram?
[4 markah]
(d) Cadangkan langkah-langkah pengurusan sumber tanih secara lestari.
[4 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soala
n
8 (a)

Butiran
Berdasarkan keratan akhbar di atas, mengapakah Cameron Highland
menjadi tumpuan penerokaan tanah?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

(b)

Tanah tinggi
Tanih laterit
Saliran baik
Suhu sederhana min 18C
Hujan melebihi 2000 mm
Sesuai untuk penanaman teh/ bunga/ sayur/ buah-buahan
Kawasan pelancongan
Jaringan pengangkutan baik

1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

Pada pendapat anda, apakah kesan penerokaan tanah terhadap


ekonomi?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

(c)

Markah

Peluang pekerjaan
Pendapatan negara
Meningkatkan taraf hidup
Memajukan sistem pengangkutan jalan raya
Memajukan bandar
R&D
Membuka kawasan baru

1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya tiada pemantauan


terhadap penerokaan tanah secara haram?
F1
F2
F3
F4
F5

Tanah runtuh
Hakisan tanah
Banjir kilat
Flora musnah
Fauna musnah

1
1
1
1
1

F6
F7
F8
F9

(d)

Ekosistem terganggu
Kawasan tadahan air musnah
Kebanjiran pendatang asing
Masalah sosial

1
1
1
1
[5 m]

Cadangkan langkah-langkah pengurusan sumber tanih secara lestari.


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Pembajaan organik
Penggunaan sisa tanaman sebagai bahan sungkupan
Pembajakan mengikut kontur
Tanaman berteres
Gilir tanaman
Tanaman berjalur
Tanah rang
Tanaman tutup bumi
Pemantauan/ penguatkuasaan undang-undang

1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

SUMBER AIR ( STRUKTUR )


9

Foto 1 menunjukkan aktiviti penyelam scuba.

FOTO 1

(a) Namakan dua buah pulau di Malaysia yang popular dengan aktiviti dalam Foto 1 di atas?
(i)

(ii)

.
[2 markah]

(b) Jelaskan dua kepentingan sumber marin dan pantai kepada penduduk sesebuah negara?
(i)

(ii)

.
[2 markah ]

(c) Kerajaan bercadang membangunkan kawasan pantai dan pulau di Malaysia untuk menarik
pelancong. Pada pandangan apa akan terjadi kepada alam sekitar di kawasan tersebut?
(i)

(ii)

(iii)

[3 markah ]

(d) Senaraikan tiga faktor yang menggalakkan pembentukan terumbu karang.


(i)

(ii)

(iii)

....................................................................................................................................
[3 markah ]
PERATURAN PEMARKAHAN

SOALAN

9 (a)

BUTIRAN

Namakan dua buah pulau di Malaysia yang popular dengan aktiviti


dalam rajah 1 di atas?
F1
F2
F3
F4
F5

(b)

MARKAH

Pulau Redang
Pulau Tioman
Pulau Sipadan
Pulau Perhentian
Pulau Pangkor

1
1
1
1
1
[2 m]

Jelaskan dua kepentingan sumber marin dan pantai kepada penduduk


sesebuah negara?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Sumber protein / makanan


Bekalan iodin / garam
Kawasan perikanan
Aktiviti akuakultur
Menyederhanakan suhu
Sumber tenaga alternatif
Kemudahan pengangkutan barangan / penumpang
Sumber air domestik melalui penyahgaraman
Sumber petroleum / gas asli
Pelancongan / rekreasi
Peluang pekerjaan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F12 Perubatan
F13 R & D tentang pantai dan marin
F14 Kraftangan

(c)

1
1
1
[2 m]

Kerajaan bercadang membangunkan kawasan pantai dan pulau di


Malaysia untuk menarik pelancong.
Apakah yang akan terjadi kepada alam sekitar di kawasan tersebut?
F1
H1

Pencemaran laut /air


Tumpahan minyak / sisa ikan / kumbahan / sampah

1
1

F2 Terumbu karang musnah


H2 Tempat pembiakan ikan terganggu

1
1

F3

H3

Habitat hidupan marin terganggu / rantaian makanan terjejas /


ekosistem laut terjejas
Penggunaan pukat tunda / sauh / bom ikan

F4
H4

Kepupusan ikan / hidupan akuatik . hidupan penyu


Tangkapan berlebihan / sampah / plastik

1
1

F5
H5

Hutan bakau musnah


Tebus guna / bina jeti / pelabuhan

1
1

F6
H6

Hakisan pantai
Aktiviti pembinaan / penebangan hutan bakau

1
1

F7

Pencemaran pantai

(d)

H7

Pembuangan sampah / kumbahan

F8
H8

Perubahan landskap
Hasil binaan

1
1
1
[3 m]

Senaraikan tiga faktor yang menggalakkan pembentukan terumbu


karang
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Air laut masin / kemasinan 30 40 %


Air laut jernih / bersih
Air laut suam / panas / suhu air laut 20 C 30 C
Air laut cetek / kedalaman kurang 55 meter
Air laut pasang surut / arus
Kawasan berombak / ombak besar / ombak kuat
Ataman bumi / aras laut naik

SUMBER AIR / SUMBER PANTAI & MARIN ( ESEI )

1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

Rajah 1
10

(a)

Berdasarkan rajah 1 di atas ,perubahan kualiti air sungai memberikan beberapa


kesan. Huraikan kesan tersebut dalam konteks Negara Malaysia.
[4 markah ]

(b)

Pada pandangan anda, mengapakan kita mesti menanam kesedaran kepada orang
ramai akan peri pentingnya menjaga sungai-sungai yang ada di Negara kita.
[6 markah]

(c)

Apakah usaha yang boleh diambil oleh orang awam, sektor awam dan sektor
swasta untuk memelihara dan memulihara sumber air di negara kita?
[6 markah]

(d)

Arab Saudi sebuah negara padang pasir yang sentiasa dikunjungi oleh orang Islam
seluruh dunia untuk menunaikan Umrah dan Haji sepanjang tahun.
Terangkan langkah yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk memelihara
dan memulihara sumber air di Negara mereka?.
[4 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan

Butiran

Markah

10 (a)

Berdasarkan poster 1 di atas ,perubahan kualiti air sungai memberikan


beberapa kesan. Huraikan kesan tersebut dalam konteks Negara Malaysia.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

(b)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4m]

Pada pandangan anda mengapakan kita mesti menanam kesedaran kepada


orang ramai akan peri pentingnya menjaga sungai-sungai yang ada di Negara
kita.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

(c)

Flora akuatik pupus


Fauna akuatik pupus
Habitat flora akuatik musnah
Habitat fauna akuatik musnah
Penyakit kulit
Keracunan / kesihatan terjejas / penyakit
Banjir / banjir kilat
Sungai cetek
Pencemaran air
Pencemaran bau
Tanah berasid / kesuburan tanah terjejas
Pelancongan terjejas
Bekalan air bersih terjejas
Sumber protein terjejas
Sumber pendapatan terjejas

Sumber protein / makanan


Pengairan / mengairi
Kawasan perikanan
Aktiviti akuakultur
Kegunaan domestik / masak / mandi
Sumber Kuasa hidro elektrik
Jalan pengangkutan barangan / penumpang
Tanah subur untuk pertanian / tanah lanar
Bahan binaan / pasir / tanah liat
Sumber air bersih
Pelancongan / rekreasi
Peluang pekerjaan

Apakah usaha yang boleh diambil oleh orang awam, sektor awam dan sektor
swasta untuk memelihara dan memulihara sumber air di negara kita?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6m]

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

(d)

Membangunkan punca-punca air baru / cari kawasan baru / air bawah


tanah
Bina empangan / loji penapisan
Pengurusan air berkesan / naik harga / catu air
Kitar semula bahan buangan / air
Merawat air / merawat sisa kumbahan / penapisan air
Kuatkuasa undang-undang
Kempen sayangi alam sekitar
Pendidikan alam sekitar
Mewartkan kawasan bebas daripada pembinaan
Menambah kawasan hijau
Zon penampan / teknologi hijau
R&D tentang kualiti air
Memasang perangkap sampah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6m]

Arab Saudi sebuah negara padang pasir yang sentiasa dikunjungi oleh orang
Islam seluruh dunia untuk menunaikan Umrah dan Haji sepanjang tahun.
Terangkan langkah yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk
memelihara dan memulihara sumber air di Negara mereka?
F1

Penyahgaraman / penyulingan / proses keluar garam dari air laut /


menapis air
H1 Yanbu / Al-jubail / Hagi / Waji / Jeddah / Al-Khubar / Al-Kafi

F2 Empangan
H2 Wadi Jizan / Wadi Najran / Wadi Damad / Wadi Dawasin

1
1

F3 Air bawah tanah / Akuifer / perigi / telaga


H3 Al-Wasi

1
1

F4 Ice berg / bongkah ais dari kutub

F5 Rawatan air
H5 Air kumbahan / kitar semula air kumbahan

1
1

F6 Import air
H6 Dari Negara berhampiran

1
1

F7 Tadahan air hujan

F8 Penerokaan air sungai

1
[4 m ]