You are on page 1of 9

'J

conform itate

1 orig inalul

DOCUMENTAIE STUDIU GEOTEHNIC

Privind obiectivul
"nfiinare centru de asisten dup program de tip after school n

loc. Grbou, corn. Grbou, jud.

Slaj"

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRBOU


PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. GEO SEARCH S .R.L. CLUJ-NAPOCA
FAZA: STUDIU GEOTEHN1C PENlRU SF
DATA: IULIE 2009

str.Ciucas nr. J. ap. 44t 400545 Cluj-Napoca, Cluj ROJ.8573868 JJ.2/l28o/"l.Oo6


tel. +40 3740084J.4; tel./fax +40 364 8o5424; office@geosearch.ro; www.geosearch. ro

jo l

, , mTormlm .[e

' : iginalul
- . --

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU SF


OBIECTIV/ AMPLASAMENT: "NFIINARE CENTRU DE ASISTEN D
PROGRAM DE TIP AFTER SCHOOL N LOC. GRBOV, COM. GRBOV, JU
SLAJ"

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRBOV

BORD EROU

A. Piese scrise
1. Memoriu tehnic

B. Piese desenate
1. Plan de ncadrare
2. Plan de s ituai e
3. Profil fo raj O1

.
~~

str C1ucas nr. 1 ap. 44, 400545 ClujNapoca, CluJ - ROt8573868- Jn/n8o/2oo6
tel. +40 374 oo8414; tel./fa x +40 364 805424; office@geosearch.ro; www.geosearch.ro

Pentru conformitat.e
1

~S~TU~D~I~UL~G~EO~T~E~H~N~IC~P~E~N~T~R~U~F~AZA~~S~F---1--~c~u~o_ri~g~
,n~
a~
u~==~-----------------l

1
MEMORIU TEHNIC

Capitoll.

PREZENTARE GENERAL

1.1. Denumirea obiectivului. Amplasament


nfiinare centru de asisten dup program de tip after school n loc. Grbou, corn.
Grbou, judeul Slaj . Corpul de proprietate se identific prin planul de ncadrare plana nr. 1 i planul de situaie - plana nr. 2.
1.2. Beneficiari
Consiliul Local al Comunei Grbou

1.4. Faza
Studiu geotehnic pentru faza SF. Pentru aceasta beneficiarul a pus la dispoziie un
exemplar din ridicarea topo-cadastral pentru delimitarea corpului de proprietate
situat n comuna Grbou, localitatea Grbou, judeul Slaj .
1.5. ncadrarea preliminar n categoria geotehnic
n vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmtoarele
condiii de teren:
1

Factorii de avut n vedere

Descriere

Punctaj
1

Coildftii de teren

Terenuri bune

Apa subteran

Fr

~ comfrucl dupi cafeeoria de ImportanA

Nonnal

Vednatifl

Fr

Risc:u.l geotehnic
Cate~ria~

epuizmente

;
1

riscuri

1
3

'
1
1

'

Redus

1
7

'
1

Conform punctajului calculat, lucrarea se ncadreaz preliminar n categoria


geotehnic 1, cu risc geotehnic redus. ncadrarea s-a fcut conform Normativului
privind documentaiile geotehnice p entru construcii indicativ NP 074/2007.

1.6. Linia de cercetare


n luna iulie 2009 s-a procedat la predarea amplasamentului. n vederea de'Sen;ihti~t~
succesiunii litologice s-a executat un foraj geotehnic cu ajutorul unui ueJll.etlfW:J~at
dinamic greu (GeoTool LSMR vk). Forajul geotehnic s-a executat pn la adncimea
de -6,00m. Localizarea lucrrilor de cercetare este prezentat n planul de situaie plana nr. 2.
Penetrometrul GeoTool LSMR vk prezint urmtoarele caracteristici:
)o> masa berbecului 50 kg
>- nlimea de cdere 50 cm
)o> lungimea tijei lm
)o> diametru! tijei 32 mm
>- diametru! conului 43 ,7 mm
2
' sectiunea conului 15 cm
' unghi la vrf 90
>- sapele pentru prelevarea probelor asigur o naintare telescopic n gaura de
foraj mergnd de la diametru! de 80mm pn la 36mm
Din lucrrile efectuate s-au prelevat probe pentru ncercrile de laborator.
Studiul geotehnic ca sintez a cercetrilor terenului analizeaz i detaliaz
particularitile amplasamentului prin prisma urmtoarelor aspecte:
-stratificatia
, terenului de fundare;
- regimul hidrogeologic al zonei;
-caracteristicile fizica-mecanice ale terenului;
-prezentarea calculului capacitii portante la nivelul tlpii fundaiei;
-estimarea deformaiilor absolute probabile;
-aprecieri asupra stabilitii de ansamblu a amplasamentului.
Programul de cercetare s-a desfurat n confonnitate cu Normativul privind
principiile, exigenele i metodele cercetrii geotehnice a terenului de fundare
indicativ NP 074/2002.
1.7. Geologia i morfologia
Localitatea Popteleac aparine comunei Grbou, aceasta fiind situat in partea de est a
judeului Slaj, n zona colinar a dealurilor imina-Grbou. Relieful are un caracter
deluros.
Au fost identificate argile prfoase i pietriuri cu nisipuri argiloase
La momentul efecturii forajului au fost identificate fenomene dinamice active n
vecintate .

1.8. Stratificaia terenului


Coloana litologic identificat prin lucrrile geotehnice se prezint astfel :

Fora; 01
0,00+-0,20m sol vegetal(l)
-0,20+-2,50m argil prfoas cafeniu- glbuie, plastic consistent (2)
-2 , 50+-6,00mpietri cu nisip argilos, cu ndesare medie (ba/ast)(3)

Pentru conforrr. i!."!\t:


cu ori ina11.1 i

Succesiunea litologic este redat n plana nr. 3. Identificarea


alctuiete terenul de fundare s-a fcut n baza STAS 1243-88.
1.9. Apa subteran
Apa subteran nu a fost interceptat pe adncimea
geotehnice. Nu sunt necesare epuizmente.

corespunztoare

investiga

1.1 O. Adncimea zonei de nghe


Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborrea
tlpii fundaiei sub adncimea maxim de nghe. Pentru amplasamentul studiat
aceasta este de 0,80+0,90m.
1.11. Zona

seismic

Potenialul seismic al
caracterizat printr-o

regiunii este cel corespunztor zonei seismice de calcul F


valoare a perioadei de col de Te = O,7 secunde potrivit
normativului Pl00-92. Valoarea de vrt a acceleraiei terenului pentru cutremure
avnd IMR- 100 ani este de ag=0,08g potrivit normativului P100/1-2006.

Capitol2. EVALUARE GEOTEHNIC

2.1. ncadrarea definitiv n categoria geotehnic

n urma investigaiilor i ncercrilor de laborator s-a constatat c terenul de fundare


i modific condiiile preliminare de ncadrare dup cum urmeaz:

Factorii de avut n vedere

Descriere

Punctaj

!
Coudlildeteren

Terenuri medii

3
i

1
Apa 5Ubterani

Fr epuizmeote

Clasifk:area constmciei dU:p catqoria.de importaD

Normal

Vedaatii

Fr

riscuri

1
1

~geotehnic

Redus

8
L

Catepriageotelmici

:
1

Punctajul fmal calculat este 8, risc geotehnic redus. ncadrarea s-a !acut conform
Normativului privind documentaiile geotehnice pentru construcii, indicativ NP
074/2007.

STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU FAZA SF


.

2.2. Conditii de fondare


Fundaia prezint urmtoarele caracteristici:
~adncimea de fundare D1 =0,60m de la cota

terenului natural;
~talpa fundaiei B este de cea. 0,70m pe ntreaga sa lungime;
~stratul pe care s-a fundat este reprezentat de argil prfoas caf eniu glbuie, plastic
consistent (2);
Utiliznd presiunea convenional de calcul pentru estimarea portanei terenului de
fundare, presiunea convenional de baz P conv [k.Pa] pentru stratul de argil prfoas
cafeniu glbuie, plastic consistent (2) s-a stabilit, conform anexei B cuprinse n
STAS 3300/2-85, pentru fundaii continue avnd limea tlpii B = 1,OOm i
adncimea de fundare fa de nivelul terenului sistematizat d D1 = 2,00m, ca fiind de
200kPa.
Construcia prezint degradri

ale structurii (crpturi, fisuri), coroborat cu cota


supere.ficial de fundare ce nu depete adncimea minim de nghe, recomandm
realizarea unor subzidiri; astfel, se va lua n considerare fundarea imobilului la
adncimea minim de fundare Dfrnin = -1 ,OOm de la cota terenului natural.

2.3. ncadrarea terenului n categoriile prevzute de reglementrile referitoare


la lucrrile de terasamente:
ncadrarea terenului n indicatorul de norme de deviz pentru lucrri de terasamente
este urmtoarea :
Nr.

Denumirea

crt.

pmntului

1.

Argil mfoas

2.

Pietri

2.4.

Poziia

cu nisip

n Indicator
21
18

Manual

Mecanizat

Greutate vo lumic medie in


situ (n sptur)k.gimc

Afiinarea dup executarea

Tare
Tare

II
II

1800-2000
1750-2000

24-30
14-28

spturii %

concluzii
? nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament i n spturile de
fundare;
~ se va asigura scurgerea natural apelor pluviale de pe amplasament;
~ se va solicita prezena n teren a inginerului geolog n vederea constatrii i
ncheierii procesului verbal de faz determinat privind natura terenului de
fundare i cota de fundare.

Recomandri i

tocmit,

.lr,..~

Pol..f.Jench

(}~

~VI

""Q
(,l

:;J

n-

c2
On

:!.o

te::~

-....

::!o

ll)..,

E:-3
=~
;:)

l 'l

Benellcfer :

-rv

'D

FumlzOt:

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GIRBAU
Director proiect:
. geolog Cri stian Samsudean

Amplasament 1 Obiectiv :

Infiintare centru de 11slstenta du~


de tip "after school" In
corn. Glrbau, ludatul~a

')11'1

--;)--j.kv---

~-----

. 1 1 1'

---

---------

--------------

~"~

_____

Fg01

\\

L~

.. 1:.:;..: ...

--

\\

-:1

Cons1Uu1 Local al Comunei Gflbou

( ,\

Foraj gcolohnlc

--~-----

Beneftciar:

Furnizor

GS

Geolli!:m

Tnfiln\are centru de aslstena dup program de


"Atter school" Tn loc. GTrtlou. cam. GTrbou. tu~tdP.!

p1ansa :

~
Oala:
IULIE 2009

.......
.....
c

Sonda] geotehnlc

Amplasament / Obiectiv :

()J

::1

Faza

Legenda

sol vegetal

argil prfoas cafeniu-glbuie,

plastic

consistent
pietri

cu nisip argilos, cu indesare

medie

Beneficiar:

Faza

Amplasament 1 Obiectiv :

Consiliul Local al Comunei


Girbou

Sca~<~ :

Proiectant general:

Proiectat:

fnfiinare centru de asisten dup program de tip "After


school" in loc. Girbou, com. Girbou, jud. Slaj

ing. Raluca Bindiu

Desena t:

ing. Raluca Bindiu

Verificat :

ing. Cristan amudean

1 : 50

SF

Denumire plansa :

Profit fitologlc FG01

Data:
iulie 2009

Nr. plansa : 3

10 3 )