You are on page 1of 3

ELS

Els animals mamífers
ANIMALS

Nom: ________________________________ Data:
_______________________
Uneix amb fletxes cada animal amb el seu
nom:

• • Elefant
• • Lleó
• • Zebra
• • Hipopòtam

• • Porc

• • Gat

• • Gos

• • Cavall
Escriu els noms d’aquests animals: