You are on page 1of 1

ELS

Els insectes
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

Com són els insectes?
Aquestes són les parts principals del cos dels
insectes. Col·loca al dibuix cadascuna d’elles?.
Anten Potes
es
Cap Ales Ull

Escriu el nom d’aquest insectes: