You are on page 1of 1

ELS

Els rèptils
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

Com són els rèptils?
Aquestes són les parts principals del cos dels
rèptils. Col·loca al dibuix cadascuna d’elles?.
Cua Escates Cap Ull Potes

Escriu el nom d’aquest rèptils: