You are on page 1of 1

ELS

Els amfibis
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

Com són els amfibis?
Aquestes són les parts principals del cos dels
amfibis. Col·loca al dibuix cadascuna d’elles?.

Cua Pell Cap Ull Potes

Escriu el nom d’aquest amfibis: