You are on page 1of 1

CE EM EPRES DES LLOPS ES LLOPS I VEUEN PER SE NIT • TENEN SES DENTS MOLT EFILADES • MENGEN CARN • SON

CERNIVURS COM ES CA I ES LLEO • SE GINEU I ES CANS SON CUSINS DES LLOPS • SELEFANT ES ERBIVUR PERCE MENJE ERBE • ES LLOPS BEUEN LLET DE SE MARE: SON MEMIFERS • ES LLOPS UDOLEN I ES CANS TEMBE • ES LLOPS CASEN ENIMALS: BENS, CUNIS, CABRES, SERVULS,… • ES LLOPS VIUEN E ES BOSC EM ES ENIMALS • ES LLOPS DES CONTES SON DE BROME • EN ES CONTES ES LLOPS MENGEN PURCETS I CEPUXETES • DE VERITAT ES LLOPS NO MENGEN PERSONES • SEBEM ALTRES CONTES ON ES LLOPS SON BONS: SOPE DE PEDRES EL MES BEN PLENTAT CE VE EL LLOP SE CEPUXOTE VERMEA
• • •

ES LLOPS PETITS ES DIUEN LLUBETONS SE MARE DES LLOPS ES DIU LLOBE