You are on page 1of 35

| 

  

 
  
 

 
  

 


 
  
 
Marami sa mga Pilipino ngayon ang
nahuhumaling sa iba·t-ibang teleserye na
napapanood ngayon sa telebisyon. Marahil
hindi mapagkakailang ang buhay natin ay
maihahalintulad sa isang soap opera, may
komedya, minsan aksyon, minsan din naman
ay katatakutan at kadalasan ay drama.
Ngunit ang ilan sa atin ay hindi alam kung
saan nga ba nagmula ang soap opera na
ngayon ay kilalang kilala sa ating bansa.
Sa Pilipinas ang modernong katawagan para
sa soap opera ay ´ telenobela ´o mas kilala

ng soap opera ay isang tuluyang papanooring pa sa tawag na
´ teleserye ´.sa
ng
dramatiko katawagang
telebisyon ito nay
at maging nagmula
sa radyo.
ngpasoap
noong
taong 2000 nang ipinalabas sa
S-C N ang
opera ay nagmula sa original na dramatikong pang radyo teleseryeng
´naPangako Sayo ´. Maraming pagkakatulad
napapakinggan noon sa radyo mula lunes hanggang ang soap
opera sa teleserye ngunit ang pinagkaiba lamang
biyernes sa umaga kung saan ay kababaihang may asawa nito ay,
ang teleserye ay napaghusay
ang pangunahing tagapakinig nito. ng mga Pilipino na kung saan
nagpapakita ng sosyal na realidad ng mga pangyayari sa
buhay ng bawat Pilipino maging isang pamilya man pang
personal.
! 


ng mga respondente ay ang mga mag-aaral sa
elementarya ng Canossa College mula sa una hanggang sa
ikaanim na baitang ang kabuuang bilang ay dalawampu
(20). 
 
   

   
"

V.
no ang katangian ng isang teleserye o soap opera na kinagigiliwan
ng mga tao?

2.
no ang mga pang karaniwang tema ng mga paksa o tema ng mga
teleserye o soap opera?

3. May makabuluhang kaugnayan ba ang mga paksa o tema ng mga
teleserye sa mga personal na katangian na:

3.V edad
3.2 kasarian

4. May makabuluhang kaugnayan ba ang paksa ng mga teleserye sa
pang- araw-araw na buhay?
 
#!! 

ng layunin ng pag-aaral na ito ay upang tukuyin kung
ano ang nagiging reaksyon ng mga mag-aaral sa elementarya
ng Canossa College sa pinapanood nilang teleserye o soap
opera sa pang-araw-araw. Layunin din ng pag-aaral na ito
na alamin kung ano ang epekto ng panonood ng teleserye o
soap opera at kung mayroon bang maganda o masamang dulot
ito sa mga mag-aaral.

Para sa magulang ng mga respondente, ang pag-aaral na
ito ay makakatulong upang malaman nila ang positibo o maging
negatibong epekto ng panonood ng teleserye o soap opera ng
kanilang mga anak.
$  

  

ng pag-aaral na ito ay ukol sa pagsusuri ng reaksyon
ng mga tao sa pinapanood nilang teleserye o soap opera at ang
kaugnayan nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

ng mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral na ito ay
ang mga mag-aaral sa elementarya ng Canossa College,
Lungsod ng San Pablo.
t ang pag-aaral na ito ay itinuon sa
(20) dalawampung mag-aaral na hinati-hati mula una
hanggang ikaanim na baitang.
    !
|  - tumutukoy sa isang uri ng komunikasyong
pangtelebisyon at pangradyo na gumagamit
ng signal para makarating sa tao ang
mensahe. 
| - hindi magandang pangyayari. 

- pag unlad na may kinalaman sa negosyo.
 - putol na kwento na patuloy na pinapalabas sa
radio man o telebisyon.
  programa sa telebisyong na binubuo ng
serye ng mga palabas. 
 - isang panooring pantelebisyon na may iba·t-
ibang tema. Ito ay nagmula sa salitang tele na
pinaikling ´telebisyonµ at serye ´series. Ito rin ay
Pilipinong katawagan sa soap opera
Ãinuha ang pangalang soap opera, o soap, sa mga unang serye
ng drama sa radyo, na noon ay iniisponsor ng mga kumpanyang
gumagawa 
ng sabon, tulad ng 
Colgate-Palmolive, Procter &
Gamble, at Lever rothers (na ngayon ay Unilever) (
llen, V ).

%
Samantalang ang teleserye naman ay nagmula sa salitang
´teleµ, na pinaikling telebisyon at ´seryeµ na katawagang tagalog
sa ´seriesµ. Sa ngayon ang ´Teleseryeµ ay ginagamit bilang
katawagan sa mga pilipinong soap opera sa telebisyon.
Sinasabi ni atienza at legaspi (nabangit ni Kisseloff,V ) sa aklat
na pinamagatang ´The ox:
n Oral Ãistory of Televisionµ na ang mga
soap opera ay nagsimula sa radyo. Datapuwa·t ang mga pinagmulan nito
ay mapahanggang sa ngayon ay pinagtatalunan, sinasabi ang kauna-
#    
unahang soap sa telebisyon ay ang Painted Dreams ni Irma Philips na
isinahimpapawid sa WGN noong V 30. Ngunit may iba pang katunggali
na soap, tulad ng The Smith Family at The Rise of the Goldbergs, na inere
noong V 2 at V 2 .

yon kay
tienza at Legaspi (nabangit ni bowles,) ang kauna-unahang
soap na lumabas sa telebisyon ay ang Guiding Light na ginawa din ni Philips,
nagsimula sa radyo noong ika-2 ng Enero, V 37, at isina-telebisyon noong
ika-30 ng Ãunyo, V 2 .
j 
&' (# 

#$   
a. Masalimuot ang kwento

b. Karaniwang paulit-ulit

c. Walang agad na kasagutang ibinibigay

d. Nakapagbibigay daan sa pagkakaroon ng sariling interpretasyon
4' 

Isa sa tema ng Soap Opera ay ´pagwawagi ng mabuti laban sa
masama

Isinaad din nila
tienza at Legaspi (nabangit ni owles)

V.sitwasyong may kinalaman sa buhay pampamilya,
2. maselan o sekswal na eksena,
3.mga tunggaliang emosyonal at moral, at pagsaklaw sa
mga isyung topical (o di kaya ay base sa lokasyon)

yon din kila
tienza at Legaspi (nabangit kay Geharty,V )
sa librong ´The
esthetic Experience in Women and Soap Operaµ
tulad ng ibang mga teatro at dula ang mga soap opera din ay
nalalaman ng mga:

a. mga pagkikita, na madalas, kung hindi laging, nagkakataon
b. mga biglaang pag-uusap o konbersasyon
c. mga nagkakataong mga pangyayari
d. biglaang pagsagip at pagbubunyag
e. at ang biglaang paglabas ng isang tao o bagay
upang ayusin ang tungalian.
''!
Mayroong tatlong uri ng relasyon na karaniwang
ipinapakita sa mga Soap Opera:

aþ Magkakamag-anak
b. May patungkol sa pag-iibigan
c. Ugnayan ng mga uri sa lipunan
±'
| 

a. Maykakaibang anyong pasalaysay
b. Tumatagal mula kalahating oras
hanggang isang oras
c. Mula Lunes hanggang iyernes ang karaniwang Soap Opera

d. Maraming pagpuputol

e. Karaniwang nagtatapos ang bawat palabas na may iniiwang
tanong

f. Makapapanood na ng Soap Opera ng alas-diyes pa
lamang ng umaga hanggang alas-siyete y medya ng gabi
M' 

a. Karaniwang ginaganap sa tahanan

b. Matatagpuan din ang mga tauhan sa maliliit na bayan 

 
 

Tanging Yaman

gua endita
Kung Tayo'y Magkakalayo
May uhay     

 
Ãabang
Rubi

gimat:
ng Mga
lamat ni Ramon Revilla Presents Tonyong ayawak
Maalaala Mo Kaya
Magkano
ng Iyong Dangal?
Precious Ãearts Romances Presents: Quikilig!: The Substitute ride
Your Song Presents: Love Me, Love You 

Wanted: Perfect Ãusband (Taiwanese)
Maria de Jesus (Mexican) 
 

First Time
Panday Kids
The Last Prince
Full Ãouse
Daisy Siete: ebeh and Me
Sine Novela
Ina, Kasusuklaman a Kita?
Gumapang Ka Sa Lusak 

Queen Seon Deok
Jang Geum's Dream

ng epekto ng soap opera sa tao ay iba-iba nakadepende na din ito
sa anung uri ng teleserye ang kanilang pinapanood.

yon kina Canror at Pingree (V 3), ang mga soap ay
# 
maaaring makaapekto sa :

V. mga relasyong panlipunan at pantao
2.pag-uugali tungkol sa romansa at seks
3. iba pang aspeto ng lipunan (paggawa, sakit, kaguluhan, atbp.)

Ibinatay nila ang kanilang mga obserbasyon sa Cultivation Theory ni Gerbner
Isinaad ni Michael Richards (2000) sa aklat na ´TV in
Contemporary
siaµ noong V 7, nagkaroon ng matinding kompetisyon
sa pagitan ng mga programang pambalita ng
S-C N at ng bagong-
labas na Mexicanovela na Marimar. Gayundin, ang nasabing programa
ay ang dahilan kung bakit pansamantalang naging una sa television
ratings ang RPN , ang istasyong nagpalabas ng nasabing telenovela.
V |  | |

|   |#|# 

! "!# 
 '|

Nagbigay ng (20) dalawampung talatanungan ang mga mananaliksik
sa mga mag-aaral sa elementarya ng Canossa College, San Pablo City. Sa (20)
dalawampung talatanungan, lahat ay naibalik.
ng talatanungan ay
nagpokus sa pananaw ng mag-aaral tungkol sa teleserye o soap opera. Una,
nagtanong ito kung ang mag-aaral ba ay nanonood ng soap opera at kung saang
istasyon ba nila ito pinapanood at kung ano ang kadahilanan kung bakit sila
nanonood nito. Nagtanong din ito kung sino ang kadalasang kasama ng mag-
aaral sa panonood ng teleserye at kung anong aral ang napupulot nila dito.
Ãuli, nagtanong ito kung ano ang epekto sa mag-aaral ng panonood ng teleserye
araw-araw.
'  ( | 
|   

N
NONOOD NG TELESERYEO 


O 


Grap V. ahagdan ng mga respondenteng mag-aaral na
nagsasabing sila ay nanonood at hindi nanonood ng teleserye
IST
SYONG PIN
NONOOR
N NG MG
RESPONDENTE

HINDI
NANONOOD
10% ABS-CBN

PAREHO GMA
10% PAREHO

GMA HINDI NANONOOD
10% ABS-CBN
70%

Grap 2. ahagdan ng pinapanoorang estasyon ng mga mag-aaral
#$ !     



¦ Nakakapulot ng magandang aral (moral lesson)
¦ Nakakapagbigay kasiyahan
¦ Nakakaliban
¦ Nakakaaliw

Talahanayan V. Dahilan ng mga mag-aaral sa panonood ng teleserye
MG
T
ONG N
K
K
S
M
NG RESPONDENTE
S
P
NONOOD NG TELESERYE
 
_ 

 
  
  
   

 
  
    È  


Grap 3. ahagdan ng mga taong nakakasama ng mga respondente sa
panonood ng teleserye
È 
  


 È   

È
 È
 

 

 
 


P
ORITONG P
NOORING TELESERYE
NG MG
RESPONDENTE

Grap 4. ahagdan ng paboritong panoorin na teleserye ng mga
respondente.
  !   

   



¦ Pagiging mabait na bata
¦ Pagiging mapagmahal
¦ Pagkakaroon ng pananalig sa Diyos
¦ Pagiging matapat
¦ Pagiging matulungin
¦ Pagiging masayahin

Talahanayan 2. Listahan ng mga aral sa panonood ng teleserye
    

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

¦ Nagiging mas malapit sa taong minamahal
¦ Nagiging mas mabait na bata
¦ Nagiging mas malapit sa Diyos
¦ Nadadagdagan ang pagmamahal sa pamilya
¦ Nagiging mainisin
¦ Nagiging madrama

Talahanayan 3. Listahan ng Epekto na Panonood ng
Teleserye sa mga ´respondentµ.
V 

Karamihan sa mga respondente ay nanonood ng teleserye ( 0 %) at
kaunti lamang ang hindi nanonood (V0%).
 ##*  # 

ng paboritong istayon na pinanonood ng mga respondente ay ang

S-C N (70%), GM
(V0%) , parehong istasyon (V0%) at may ilan ding
hindi nanonood (V0%).

Ilan sa mga kasama ng respondente sa panonood ng ng teleserye ay ang
isa sa miyembro ng kanilang pamilya (3%) , buong pamilya silang nanonood
(4%), mag isang nanonood (%), mayroon ding kasambahay lamang ang
kasama (%) at ang iba nama·y hindi nanonood (V0%).

yon din sa sarbey, ang paboritong panoorin ng mga respondente
na teleserye ay ang
GU
ENDIT
(%) , sumunod dito ang M
Y
UK
S P
at P
ND
Y KIDS (V%), at ang huli ay ang KUNG
T
YO·Y M
GK
K
L
YO (%) at ang iba·y Di nanood ng teleserye
(V0%).
4' ##* 

Mula sa pag-aaral, mapapansin na karamihan sa mga mag-aaral
ay nanonood ng teleserye at iilan lamang sa kanila ang hindi nanonood
nito. Makikita din sa pag-aaral na mas malaking bahagdan ng mga mag-
aaral ang nanonood sa
S-C N kumpara sa GM
at dahil dito, ang
teleseryeng
GU
ENDIT
ng
S-C N ay siyang paboritong
panoorin ng mga mag-aaral na nanonood ng teleserye.

Iba·t Iba ang mga naging dahilan ng mga mag-aaral kung bakit
nanonood sila ng teleserye. Isa sa mga dahilan nila ng panonood ng
teleserye ay nakapagbibigay ito ng magandang aral sa bawat isa, may
nagsabi din na kasiyahan at aliw ang dulot nito kung kaya·t hindi
maitatangi na ang teleserye ay naging isang instrumento upang
magkasama-sama ang bawat miyembro ng pamilya.
Sa kabilang banda, ang panonood ng teleserye ay may epekto sa mga
mag-aaral na respondente. Nahati ito sa positibo at negatibong epekto. Isa
sa positibong epekto ng panonood ng teleserye sa mga mag-aaral ay sa
murang edad nila ay natututo silang pagyabungin ang kanilang emosyon
at damdamin sa positibong aspeto. Naging mas malinaw din sa ilang mag-
aaral na gumawa ng kabutihan kaysa sa masama. Ngunit sa kabilang
banda ay nagkaroon din ng negatibong epekto ang panonood ng teleserye sa
mga mag-aaral at ang isang nakitang negatibong epekto nito sa mag-aaral
ay nagkaroon ng ugaling pagkainis ang mag-aaral, dahil sa may ilang
bahagi ng teleserye kung saan inaapi ng kontrabida ang pangunahing
tauhan na dahil dito ay mas naging bukas sa isip ng mag-aaral na mainis
sa kontrabida kahit ito ay isang paglalarawan lamang.
Karamihan sa atin ay nanonood ng teleserye na kung saan ang
bawat isa·y may dahilan kung bakit nanonood nito. Ngunit sa kabilang
banda ang panonood natin ng teleserye ay mayroong positibo at negatibong
epekto kung kaya·t maging mapanuri ang lahat sa pinapanood nilang
teleserye
'  
inigyang puna ng aming pamanahunang papel ang mga dahilan at
mga epekto ng panonood ng teleserye o soap opera ng mga mag-aaral. Para sa
mga mag-aaral maging mapanuri sa mga teleserye o soap opera na kanilang
pinapanood dahil sa may maaaring maging epekto sa kanila ang panonood
nito. Para naman sa magulang ng mga mag-aaral ay gabayan nila kanilang
mga anak sa panonood, dahil sa may mga ilang teleserye o soap opera ang
maaring hindi angkop sa gulang ng mga batang mag-aaral.

ng Pamanahunang papel na ito ay maaring pagyamanin pa.
Para sa mga susunod na mananaliksik, maaring gumawa ng isang case
study ng mga piling mag-aaral. sa ganitong paraan, maaring
masubaybayan ang buhay ng mag-aaral sa maaring maging epekto sa
kanila ng panonood ng teleserye o soap opera. Magiging mas detalyado
at eksakto ang pag-aaral sapagkat makikita ng mananaliksik mismo ang
kilos at epekto nito sa mag-aaral.