5 SENARAI SURAT PEKELILING

NAMA SITI NOOR FATIAH BT MOHAMED YUSOFF WONG CHIEW PENG NUR HIDAYAH MOHAMED NORAFNIE ADIRA BT MAKHTAR KELAS : PISMP 1D AMBILAN : JANUARI 201O

BIL NO SURAT TAJUK DAN ISI KANDUNGAN TARIKH SURAT 1 tambahan kepada Panduan keselamatan diri pelajar 10.MEI.2000 surat pekeliling ikhtisas bil. 9/2000 semasa pengajaran pendidikan jasmani serta kegiatan kokurikulum dan sukan di dalam sekolah dan luar sekolah  Tanggungjawab pengetua dan guru besar  Tanggungjawab pendidikan kokurikulum  Tanggungjawab melalui PIBG  Tanggungjawab pelajar  Skim perlindugan diri  Kawasan larangan  Aktiviti sukan kemahiran  Pengunaan ubat-ubatan dan dadah 2. Surat pekeliling ikhtisas bil 2/2007  Alat bantu kecemasan (ABK) Peruntukan waktu untuk kegiatan 15.JANUARI.2007 kokurikulum di sekolah-sekolah rendah dan menengah  Guru besar dan pengetua diingatkan kegiatan kokurikulum merupakan komponen penting dalam dasar pendidikan kebangsaan.  Peruntukan waktu kegiatan untuk sekolah rendah dan menegah adalah :1) sekolah rendah tahun 3 dan 4: 60 minit seminggu tahun 5 dan 6: 120 minit seminggu 2) sekolah menengah jurusan teknik dan vokasional : 120 minit seminggu ibubapa jasmani guru dan

kesihatan, guru sukan dan guru

RUJUKAN :
1)http://www.smkbp.com/attachments/Rekod%20Kehadiran%20dan%20Laporan %20Aktiviti%20Koku.pdf, diakses pada 24/02/2010, 8.30 p.m 2)http://www.smkbp.com/attachments/SPIBi.7.2006-Panduan%20Perbelanjaan %20Peruntukan%20Koku%20sekolah.pdf, diakses pada 24/02/2010, 10.00 p.m 3)http://www.smkbp.com/attachments/SPI.Bil.4_2008%20-%20Bantuan%20Pakaian %20Seragam%20Pasukan%20Badan%20Beruniform%20(%20PBB%20)%20di %20Sekolah.pdf, diakses pada 24/02.2010, 10.15 p.m 4) http://apps.emoe.gov.my/bs/spi/2000/9t-2000.pdf, diakses pada 24/02/2010, 9.30 p.m 5) http://www.smkbp.com/attachments/SPI%20Bil%202_2007-Peruntukan%20Waktu %20KOKU%20Sek.Ren%20dan%20Sek.Men,.pdf, diakses pada 24/02/2010, 9.00 p.m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful