You are on page 1of 28

Universitatea Transilvania Braşov

CONTRACTUL DE
FRANCIZĂ

Proiect la Dreptul Afacerii

Student: Broască Simona
Specializare:Finanţe- bănci, anul 1
Profesor coordonator: Daj Alexis

- 2011 –

CUPRINS
Capitolul 1.FRANCIZA- CONCEPT, TERMINOLOGIE.........3
1.1 Franciza- definire concept.........................................3
1.2 Franciza-terminologie şi noţiuni de bază..................5
Capitolul 2. CONTRACTUL DE FRANCIZĂ…………………7
2.1 Regimul juridic al francizei.......................................7
2.2 Contractul de franciză- caracteristici……………….8
2.3
Elementele
contractului
de
franciză...........................9
Capitolul 3. STUDIU DE CAZ: McDonald’s.............................13
3.1 McDonald’s- descrierea firmei................................13
3.2 Contractul de franciză şi viziunea McDonald’s......15
3.3 McDonald’s în România..........................................16
Capitolul 4. MODEL DE CONTRACT DE FRANCIZĂ.........21
CONCLUZII.................................................................................27
BIBLIOGRAFIE..........................................................................28

2

prin filiale. sporirea poziţiei concurenţiale sau depăşirea unor obstacole de politică comercială. franciza este un contract. Pe plan internaţional aceste forme de Într-o alta definitie. franciza reprezintă o formă de cooperare internaţională. FRANCIZA – CONCEPT. mai de franciză este acordul prin concret investiţii străine directe. industrială sau intelectuală Franciza este un concept de marketing. fiecare dintre acestea reflectând diferite modalităţi de abordare precum şi accentul pus pe diferite elemente caracteristice. -un mijloc de promovare a afacerilor printr-un management eficient cu adaptabilitate sporită la specificul local. drepturi de autor.1 Franciza. o privind mărci.pe o perioadă şi cu clauze specifice domeniului de activitate. În acest context. produse şi prestarea de servicii Totodată.dezinvestire" datorită faptului că se vinde o parte dreptul de a exploata o franciză în scopul comercializării unor din afaceri.tehnologie-comercială". . contractul întreprindere sunt investiţii internaţionale. Contractul de franciză reglementează precis drepturile şi obligaţiile părţilor .una foarte eficientă.. din cadrul alianţelor competitive1.1. franciza este: . Franciza.Franciza este acel sistem al marketingului produselor. 1. serviciilor. în dezvoltarea. o tehnică de transfer internaţional de tehnologie sau de . franciza reprezintă şi o formă de de către utilizatorii finali..o formă de valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală. facilitează persoane denumită francizat. . TERMINOLOGIE Înainte de a intra în lumea seacă a definiţiilor elaborate de diferite asociaţii şi federaţii vom prezenta Franciza este un ansamblu de o imagine generală despre franciză şi despre drepturi de proprietate multitudinea aspectelor legate de franciză. extinderea companiei-mamă.o formă de marketing şi distribuţie internaţională . palpabil din punct de vedere juridic. cu o care francizorul acordă altei nevoie mai redusă de capital. În al patrulea rând. În al treilea rând. determinate. firme. valabil din 1 ianuarie 1992. 1) În Codul Etic acceptat de Federaţia Europeană de Franciză. concentrîndu-se de multe ori numai pe produse şi/sau servicii anumite domenii strategice.. investiţie. definiţia oficială a francizei este următoarea: . eventual tehnologiei care se bazează pe o strânsă şi continuă colaborare între parteneri 1 3 . know-how sau brevete de internaţională prin asociere cu un partener local. Raţiunea acestor alianţe competitive este convergenţa de interese. invenţii sau inovaţii destinate a Această alternativă de pătrundere este de multe ori fi exploatate pentru vânzarea de combinată şi cu intrare directă . desene şi forma de pătrundere pe piaţa internă şi modele industriale. în modul cel mai concret.definire concept Se cunosc o multitudine de definiţii ale conceptului de franchise/franciză. Dar în schimbul unei compensaţii acelaşi timp franciza este şi un proces de financiare directe sau indirecte. etc. pe plan internaţional.

am putea spune . . metodele financiare şi tehnice. . sau între filialele aceleiaşi companii. ca întreprinzători independenţi. dar condiţiile de bază ca aceasta să fie o afacere de tip franciză sunt peste tot aceleaşi: . . distribuirea contractuală a bunurilor materiale sau spirituale precum şi a serviciilor. francizorul îi dă dreptul francizatului şi totodată îl constrânge pe acesta din urmă să desfăşoare o activitate financiară corespunzătoare concepţiei francizorului.accentul se pune pe latura comercială..independenţi din punct de vedere juridic şi financiar. Acest drept îi dă posibilitatea francizatului la o contraprestaţie directă sau indirectă şi totodată îl constrânge pe întreprinzător să utilizeze numele comercial (trade name) şi/sau marca comercială (trade mark). colaborează în cadrul unei relaţii de parteneriat în scopul optimizării sistemului pe baza intereselor comune.împuterniceşte francizorul să exercite un control pe durata francizei asupra modului în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea. iar beneficiarul operează sub un nume de comerţ comun cu francizorul şi în care beneficiarul va investi capitalul propriu." 5) Definiţia oficială a francizei conform Uniunii Germane de Franciză este următoarea: . . Handriedere afirmă:. prelucrate de cealaltă parte numită francizor.permite sau cere beneficiarului să desfăşoare pe perioada francizei o afacere sub numele specific al francizorului.francizorul trebuie să asigure sprijinul francizatului în mod continuu în toate domeniile conducerii afacerii." Specialiştii germani consideră că esenţa francizei constă în organizare. contract care duce la realizarea unui parteneriat de durată." 2) Conform definiţiei propuse de Asociaţia Britanică de Franciză.Conceptul de franchising reprezintă contractul încheiat între două persoane. M.franciza nu este o tranzacţie între o companie mama şi filialele ei. . franciza apare ca fiind o relaţie contractuală între francizor şi beneficiar în care francizorul oferă sau este obligat să-şi menţină interesul continuu pentru afacerea beneficiarului în domenii ca know-how şi pregătire. 4 . 4) În S.A.U. dreptul de proprietate de autor al francizorului pe o perioadă de timp dinainte precizată în contract.francizorul trebuie să pregătească francizatul. 3) Conform definiţiei Asociaţiei Internaţionale de Franciză franciza este o licenţă contractuală acordată de o persoană-francizorul-altei persoane-francizatul sau beneficiarul-aceasta caracterizându-se prin următoarele aspecte: . reglementată contractual. organizat vertical-cooperativ între întreprinzători independenţi din punct de vedere legal. know-how-ul. să-l introducă în toate amănuntele afacerii.Franciza este un sistem comercial." În definiţia francizei pot să apară diferenţe între ţări şi în timp.fireşte. Contractul de franciză asigură uneia dintre părţi numită beneficiar/francizat dreptul de a comercializa în condiţiile economice date... Senatul a acceptat ca fiind corectă următoarea definiţie:. . .cere periodic beneficiarului să plătească francizorului anumite sume de bani ca şi asistentă pentru franciză. francizorul (gazda sistemului) şi francizatul (beneficiarul afacerii/investitorul individual).Franciza reprezintă comercializarea. sau între o persoană fizică şi o companie controlată de acea persoană. Francizatul dobândeşte aceste drepturi numai dacă respectă normele recomandate de francizor. Vânzătorul licenţei şi cumpărătorul acesteia.presupune existenţa contractului de franciză între cele 2 părţi. Astfel.obligă francizorul să ofere beneficiarului asistenţă în desfăşurarea afacerii. procedeele. bunurile şi serviciile produse sau realizate. şi trebuie să ajute pornirea acesteia. pe baza unei legături pe termen lung.

experienţă comercială din trecut ca noua unitate a sistemului să funcţioneze cu succes. 1. Această marcă sau simbol trebuie să fie protejate cel puţin pe durata contractului. . Francizorul este de obicei o firmă binecunoscută. prin care o persoană denumită francizor. după regulile de desfăşurare a activităţii specificate în contractul de franciză. . Franciza (franchise) Franciza este un sistem de comercializare a produselor. pentru a asigura succesul concepţiei. formă şi procedeu. timp. bazat pe o colaborare strânsă şi continuă între persoane fizice sau juridice din punct de vedere financiar. denumită beneficiar. persoană fizică sau juridică. în configurarea şi asamblarerea practică a componentelor sale.francizatul sub controlul francizorului îşi poate desfăşura activitatea în cadrul unui nume comercial. precum şi pentru serviciile oferite de acesta. selecţionat de francizor.2 Franciza. 2. El investeşte active umane şi financiare pentru promovarea mărcii comerciale.. muncă.oferă un ansamblu de produse şi/sau servicii şi/sau tehnologii. nebrevetate. . drepturile trebuie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciză. .francizatul poate să-şi desfăşoare activitatea între anumite limite.francizatul trebuie să efectueze o investiţie semnificativă din propriile resurse. rezultând din experinţa francizorului şi verificate de către acesta.francizatul trebuie să fie proprietarul afacerii. care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză. 4. un producător care dispune de goodwill şi de o marcă înregistrată şi recunoscută. 134/1997) şi completate cu definiţiile date de Federaţia Franceză de Franciză.francizatul trebuie să plătească în diferite forme francizorului pentru acele drepturi de care beneficiază. asigurând dezvoltarea şi fiabilitatea produsului. . Know-how-ul în ansamblul său. beneficiind de avantajele oferite de goodwill-ul francizorului. un produs sau un serviciu. . care atrage consumatorul. acordă unei alte persoane. 1 şi 2 din legea nr. aşa cum este ea definită de către francizor.terminologie şi noţiuni de bază Terminologia utilizată în franchising nu este bine cunoscută publicului larg din România. În cele ce urmează vor fi prezentate noţiunile de bază ale conceptului de franciză şi explicaţiile acestora. Inteligenţa tehnică/comercială (know-how) Know-how-ul este un ansamblu de informaţii practice.este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate.utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale. 1. Francizatul sau beneficiarul (franchisee) Francizatul este un comerciant. . Francizatul investeşte capital. 3. a cercetării şi inovaţiei. serviciilor sau tehnologiilor.asigură beneficiarului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate. aşa cum apar ele în Ordonanţa privind regimul juridic al francizei emisă de Guvernul României (art. Francizor (franchisor) Francizorul este un comerciant care: . dreptul de a exploata o afacere. nu trebuie să fie accesibil unei terţe persoane (numai cu acordul francizorului) şi trebuie să includă o informaţie esenţială în legatură cu: 5 .

dreptul de a exploata o franciză. 7. CONTRACTUL DE FRANCIZĂ 6 . economice. a unui produs sau serviciu. Know-how-ul reprezintă un ansamblu de cunoştinţe de valoare materială. Francizorul trebuie să controleze activităţile francizatului. Acest lucru este posibil printr-o serie de tehnici şi bunuri/servicii omogene şi prin transmisia cunoştinţelor/know-how-ului francizaţilor care se obligă să le respecte. manageriale. având în vedere elementele imaginii mărcii. -gestiunea administrativă şi financiară. Aceste cunoştinţe se bazează pe experienţa şi probele efectuate de francizor şi care sunt secrete. Acordul sau contractul de franciză (franchise agreement) Este acordul prin care francizorul vinde unui beneficiar dreptul de a intra în sistemul de franciză. Reţeaua/sistemul de franciza (the network) Reţeaua de franciză reprezintă un ansamblu de rapoarte contractuale dintre un francizor şi mai mulţi beneficiari. 5. Puterea numelui/mărcii comerciale influenţează considerabil motivele de cumpărare a consumatorilor. Acest nume comercial sau marcă comercială este garanţia calităţii produselor şi serviciilor oferite consumatorilor. în schimbul unei compensaţii financiare. Sistemul este alcătuit dintr-un francizor şi mai mulţi francizaţi având acelaşi nume comercial sau marcă comercială reprezentând şi suportând împreună identitatea şi buna imagine a conceptului de franciza. -relaţiile cu clientela. legat de un nume comercial. dar care încă nu au devenit proprietate publică. 2. 6. -transformarea produselor în legătură cu prestarea de servicii. Aceste cunoştinţe sunt organizate într-un sistem şi pot avea o utilizare largă. francizatul şi întregul sistem. de controlul. importante şi identificate. francizorul îl obligă la atingerea unui nivel determinat de calitate. Odată ce francizatul primeşte dreptul de folosire a mărcii comerciale.-prezentarea produselor în vederea vânzării. Marca comercială (trade mark) Marca comercială a reţelelor binecunoscute de franciză distinge produsele şi serviciile sistemului respectiv de celelalte produse şi servicii asemănătoare de pe piaţă. cunoştinţe tehnice. în scopul promovării unei tehnologii. totalizarea şi sintetizarea experienţelor. precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu. astfel protejând consumatorii.

republicată conform prevederilor Legii nr. publicată în M. relaţiile dintre partenerii de franciză. deşi într-o formă primară şi existând posibilitatea unor noi rectificări. S-a ajuns astfel la o reformulare şi o restructurare a legislaţiei naţionale în materie de franciză. Ordonanţa în cauză a fost dezbătută de către Parlamanetul României şi a fost adoptată prin Legea nr.1997 publicată în M. publicată în M.08. nr.O. Codul poate reprezenta un etalon de referinţă pentru legislaţia naţională în materie de franciză.1997.08. suportând modificări ulterioare. 52.O. Contractele de franciză au apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii la mijlocul sec. dar şi un punct de plecare în conceperea reglementărilor moderne privind derularea afacerilor în sistem de franciză. fără a oferi posibilitatea interpretării acestora. recomandăm normalizatorului asocierea termenului de “beneficiar” al francizei cu conceptul de “francizat”. 224 din 30.05. Codul de conduită conţine un ansamblu de directive privind sistemul de franciză şi nu înlocuieşte dispoziţiile legale ale Uniunii Europene şi cele naţionale ale statelor în acest domeniu.1998 . know-how. Obligaţiile francizatului (beneficiarul francizei) trebuie precizate în mod unitar şi distinctiv în cadrul reglementărilor legale.1998. Operaţiunile din contractul de franciză se desfăşoară în baza unui contract încheiat între două părţi care interacţionează între ele. legislaţia conform căreia se desfăşoară în prezent sistemul de franciză în România este prevăzută de către Ordonanţa Guvernului nr.1997 privind regimul juridic al francizei. nr. la nivelul Uniunii Europene există şi un ansamblu de reglementări general valabile pentru ţările membre. Noile reglementări au luat forma unor directive în materie de franciză. Scopul şi necesitatea existenţei unui contract în baza căruia să se desfăşoare activităţile comune părţilor. nr. după care au început să apară şi pe tărâmurile europene. pe parcursul derulării afacerii. anumite articole din Ordonanţa nr. dar suportând totodată influenţele mediului 7 . sancţiuni şi contravenţii au fost eliminate. contribuind substanţial la reglementarea relaţiilor de afaceri din această sferă de activitate. 180 din 14. XX. 52 din 28.04. 147 din 13. 79 din 09. Însa. Această ordonanţă reglementează sistemul de franciză din România definind termenul de franciză.2. sancţiunile şi contravenţiile. publicitatea şi selecţia partenerilor.04. francizor. raporturile dintre părţi. Privind acest act normativ de reglementare al regimului francizei în România.O.1997 – privind regimul juridic al francizei. este evidentă şi normală conform principiilor economiei de piaţă.1 Regimul juridic al francizei “Unde există norme de drept există şi o cale de realizare. Prin adoptarea acestei legi. sub aspect economic. 79/1997 şi renumerotată. iar o serie de aspecte precum relaţiile precontractuale şi postcontractuale. utilizat în mod frecvent de practica acestui domeniu de activitate. Este vorba despre Codul European de Conduită pentru Franchising. precum şi alte elemente definitorii. 52 au fost abrogate în totalitate. La nivelul ţării noastre. reglementările în materie de franciză şi-au făcut apariţia începând cu anul 1997. beneficiar al francizei.” Legislaţia şi reglementările juridice în materie de franciză sunt specifice fiecărei ţări în care această modalitate de derulare a unei afaceri există. reţeaua de franciză. Astfel. în principal. bazându-se pe experienţele americane. Primul act normativ este reprezentat de către Ordonanţa Guvernului nr. Acest cod a fost adoptat la iniţiativa European Franchise Federation şi reprezintă un document important în dezvoltarea sistemului de franciză din Europa.

să furnizeze francizorului orice informaţie de natură a facilita cunoaşterea şi analiza performanţelor şi a situaţiei sale fmanciare. Elementele şi părţile obligatorii sau necesar a fi prezente în cadrul unui contract sunt precizate în legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate. fie a contractelor mixte. cât şi ale francizatului. denumit simplu şi sugestiv – contract de franciză. stricte şi obligatorii a fi cuprinse în conţinutul contractului.2 Contractul de franciză. care îl propune francizatului. - 8 . Legislaţia în materie de franciză precizează că un contract de franciză trebuie să reflecte interesele membrilor reţelei de franciză. condiţiile în care poate avea loc cesiunea sau transferul drepturilor decurgând din contract. . Francizatul are tot interesul să studieze proiectul de contract şi să intervină cu propuneri pentru amendarea acestuia. persoanele fizice şi juridice au dreptul să încheie contracte în mod liber. nu părţi exacte. Literatura de specialitate a încercat să includă contractul de franciză într-o anumită categorie de contracte existente. devine uneori destul de dificilă stabilirea cu exactitate a părţilor unui contract. Conform reglementărilor legale. întocmit de francizor. atât pe durata contractului de franciză. condiţiile de reînnoire a contractului. precum şi reputaţia acesteia. bunurile şi/sau serviciile şi/sau tehnologiile furnizate francizatului. condiţiile financiare pentru francizat. la finalul negocierilor. . Considerăm însă că ansamblul acţiunilor implicate de sistemul francizei trebuie să se deruleze în baza unui contract distinct şi de sine stătător.dreptul de preempţiune a francizorului. precum şi orice alte clauze ale cadrului în care se desfăşoară afacerea trebuie precizate şi definite fără ambiguitate.să dezvolte reţeaua de franciză şi să menţină identitatea sa comună. 2. contractul de franciză se prezintă sub aspectul unui formular tipizat. durata contractului.economic în care au fost implementate. . fie în a celor de distribuţie. obligaţiile francizorului şi ale francizatului. prin menţinerea identităţii comune şi a reputaţiei reţelei de franciză. fapt pentru care este recomandabil ca legislaţia în vigoare să prezinte principii şi reguli de întocmire a unui contract. De cele mai multe ori. pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza. Este recomandabil ca acest contract tipizat să constituie de fapt un prim draft al contractului de franciză care se va încheia între cele două părţi. Cu toate acestea. Prin contractul de franciză. cât şi ulterior.caracteristici Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: . Contractul de franciză trebuie să cuprindă clauze privind: drepturile francizorului şi francizatului. . dar specifice domeniului în care vor acţiona.să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor. datorită faptului că prezintă elemente specifice mai multor tipuri de contracte. obligaţiile şi responsabilităţile atât ale francizorului. protejând drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale francizorului.condiţiile de folosire de către francizat a însemnelor distinctive aparţinând francizorului.

. . . . Pe baza contractului francizatul poate folosi des marca comercială împreună cu un nume geografic sau cu un prenume/nume de familie. odată cu semnarea contractului va avea obligaţii şi responsabilităţi.clauzele de concurenţă vor fi cuprinse în contract pentru protejarea know-howului. .. se vor stabili în mod clar circumstanţele care pot să determine o reziliere fără preaviz.obligaţiile financiare ale beneficiarului vor fi precizate cu claritate şi vor fi determinate astfel încât să favorizeze atingerea obiectivelor comune.condiţiile pentru cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi precizate cu claritate. care pot afecta şi existenţa unor persoane necunoscute de el: ceilalţi francizaţi sau întreprinzătorii viitori. .francizatul trebuie să fie avizat în prealabil asupra intenţiei francizorului de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract.descrierea know-how-ului. . 2. Interesul francizatului este de a primi un teritoriu care să-i asigure o cifră de afaceri suficient de mare încât să poată realiza profitul aşteptat.3 Elementele contractului de franciză a) Preambulul contractului Acesta conţine denumirea părţilor contractual: denumirea gazdei sistemului/francizorului şi denumirea beneficiarului/francizatului. Interesul francizorului este ca potenţialul teritorial al afacerii să fie exploatat maxim. Aici poate fi argumentată mărimea teritoriului unde francizatul îşi poate desfăşura activitatea în exclusivitate. Importanţa acestora constă în posibilitatea consumatorilor de a distinge produsele/serviciile sistemului de alte produse/servicii similare. care-i aparţine. Următorul punct îl reprezintă defnirea mărcilor şi numelor comerciale. . . întrun document separat sau în oricare altă formă adoptată. dar şi numele şi renumele legat de acesta. Conform acestuia francizatul trebuie să fie conştient de faptul că.dreptul francizorului de a dezvolta obiectul francizei. astfel el încearcă să limiteze spaţiul de activitate al partenerului sau nu acordă exclusivitate acestuia. Astfel rezultă că francizatul va primi nu numai produsul. în special condiţiile de desemnare a unui succesor. în caz de încetare a contractului înainte de termenul prevăzut. ce va fi utilizat conform contractului de franciză.termenul va fi astfel fixat încât să permită beneficiarului amortizarea investiţiilor specifice francizei. b) Teritoriul Este unul din punctele cele mai problematice. Durata contractului va fi stabilită astfel încât să permită beneficiarului amortizarea 9 .în cadrul clauzelor de reziliere. c) Durata contractului Durata contractului nu este uniformă.rezilierea contractului. situându-se în general între 5-20 de ani.recuperarea de către francizor a oricărui element corporal sau necorporal. Contractul de franciză va respecta următoarele principii: .dreptul de preempţiune va fi prevăzut dacă interesul menţinerii sau dezvoltării reţelei de franciză necesită recunoaşterea acestui drept.

Având în vedere că sistemul a obţinut succesele cu ajutorul metodelor. 1) Dreptul de proprietate Unităţile sistemului de franciză sunt create în marea majoritate a cazurilor de francizaţi. capitalul investit).instruirea francizatului. asigurând astfel continuitatea afacerii. . Mărimea acestei taxe trebuie fixată astfel încât să nu determine întreprinzătorul la ridicarea excesivă a preţurilor. Gazda sistemului poate modifica manualul în funcţie de schimbările pieţei. trainingul Interesul francizorului este ca el să asigure o instruire bună. Este important ca francizatul să ofere pograme de instruire continue având în vedere posibilitatea introducerii unor noi produse. . . 2) Taxa periodică de franciză sau royalty se plăteşte de beneficiar după începerea afacerii şi poate fi plătită sub două forme: procent din profit (cel mai des utilizat) sau comisioane după produsele achiziţionate de la francizor.. Francizorul va înştiinţa francizatul cu mult înainte de expirarea contractului asupra intenţiei de a reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract. Unii francizaţi pot să desfăşoare o altă activitate după expirarea contractului. . pentru că ei vor să continue activitatea comercială şi după încetarea contractului.dezvoltarea sistemului de contabilitate. juridică şi managerială. . Aceasta se plăteşte încă înainte de începerea activităţii. obligativitatea şi costul instruirii continue prezintă obiectul înţelegerilor dintre parteneri.asistenţă financiară. Instruirea iniţială este inclusă în taxa iniţială. Suma taxei iniţiale trebuie să se recupereze pe durata contractului. Taxa iniţiala cuprinde următoarele cheltuieli: .publicitate legată de deschiderea noii unităţi. .marketingul sistemului.investiţiei specifice francizei (taxa iniţială. urmărirea lui este obligatorie. Manualul reglementează cu precizitate toate aspectele profesionale ale afacerii. 2) Instruirea. nerespectarea poate duce la rezilierea contractului. tehnicilor.designul unităţii al ambalajelor.biblia sistemului". După primii 5 ani se va dovedi dacă cooperarea partenerilor aduce roadele aşteptate. . d) Taxele Francizorul trebuie să platească două tipuri de taxe: o taxă iniţială şi o taxă periodică sau royalty. reglementărilor şi cunoştinţelor descrise în acest manual.dezvoltarea manualului de franciză. tehnologii sau servicii. Astfel mulţi francizori închiriază francizaţilor spaţiul comercial. 1) Taxa iniţială de franciză este independentă de succesul afacerii. 10 . prin care francizatul poate să-şi însuşească metodele specifice necesare funcţionării cu succes a unităţii.onorarii pentru jurişti şi alţi specialişti. şi să asigure un nivel de trai şi profit sigur. şi a cărei mărime depinde de renumele şi de puterea financiară a francizorului.alegerea spaţiului comercial. iar dreptul. aşteptările sunt de inţeles. etc. . e) Manualul francizei Manualul francizei este . după semnarea contractului. mai puternici din punct de vedere financiar dispun de spaţiul comercial. însă francizorii mai renumiţi.

Acest nivel al preţurilor trebuie să ţină cont şi de specificul şi potenţialul pieţei locale. cu aprobarea francizatului. g) Întreruperea contractului Este domeniul cel mai sensibil al contractului de franciză.predarea manualului de franciză. etc. Din această cauză francizorul trebuie să stabilească nişte condiţii în ceea ce priveşte vânzarea sau predarea sistemului unei persoane necunoscute care ar putea deteriora renumele sistemului prin faptul că este incapabil să organizeze functionarea cu succes a unitătii. Pentru a înlătura această problemă se stabileşte contractual salariul minim. .3) Timpul de funcţionare Contractul de franciză specifică şi timpul de funcţionare obligatoriu. promovare Toate publicităţile locale trebuie să fie aprobate de gazda sistemului. producţie sau de prestare a serviciilor. care în general este armonizat cu regulile locale. 5) Publicitate. mai mare de obicei decât salariul minim în domeniul respectiv. francizatului trebuie să i se permite reduceri speciale de preţuri. f) Cesiunea proprietăţii Franciza constă într-o cooperare strânsă între cei doi parteneri. calitatea publicităţii. cu renumele sistemului şi al mărcii. respectarea strictă a metodelor. Predarea proprietăţii este foarte importantă în cazul vânzării unităţii. prin metode specifice şi eficiente de reclamă. 6) Controlul Francizorul are dreptul de a controla fără nici un preaviz unitate a francizată. respectiv în cazul incapacităţii de muncă a francizatului. simbol al identităţii şi al renume lui reţelei de franciză constituie garanţia calităţii produsului/serviciului furnizate consumatorului. Pe de altă parte este important ca francizatul să aibă dreptul de a reacţiona prompt la semnalele pieţei locale. 4) Politica de preţuri Uniformitatea sistemelor de franciză înseamnă un nivel asemănător al preţurilor. h) Reglementări privind încetarea contractului Aceste puncte se referă mai ales la datoriile francizatului în cazul în care el îşi întrerupe activitatea: . 7) Salariul minim Renumele unui sistem poate să sufere grav dacă într-unul dintre unităţi angajaţii nu sunt satisfăcuţi de remuneraţia. tehnologiilor şi a numelui comercial propus de francizor. precum şi a altor documente secrete francizorului.încetarea folosirii licenţelor. modificarea sau anularea sa. francizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mărcii. Contractul trebuie să exprime exact. precum şi clauze referitoare la transferul sau vânzarea francizei. caracteristice teritoriului respectiv. contabilitatea acesteia. pentru că interesul tuturor este ca activitatea de publicitate locală să fie armonizată cu imagine a globală a sistemului. iar aceste probleme devin publice. tehnicilor de comercializare. Marca francizorului. precis condiţiile în care francizatul poate obţine reînnoirea contractului. Prin contractul de franciză. Datorită concurenţei puternice din toate domeniile economice. 11 . cunoscute de clienţi şi posibilii francizaţi.

.să ofere servicii companiilor membre şi tuturor celor interesaţi de afacerile de tip franciză. în S.despre firmă 12 . . . . O altă cauză a litigiilor o constituie favorizarea francizorului în contractele elaborate. în scopul protejării beneficiarului.recuperarea de către francizor a stocurilor de la francizat. De aceea.U.1 McDonald’s.F..LF) în scopul reprezentării companiilor francizate din întreaga lume.I. 3. STUDIU DE CAZ: McDonald’s 3. Dacă beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile ce le are faţă de francizor/sistem. reînnoirea contractului dă naştere unui alt contract. sunt: .. În mod normal.anunţul public al încetării/rezilierii contractului de franciză. Pentru a preveni şi. . sau nu respectă standardele de calitate.dacă spaţiul de comercializare rămâne în posesia beneficiarului. Francizorzul. francizorul are dreptul de a rezilia contractul sau de a refuza reînnoirea lui. redactate de juriştii proprii. înlătura divergenţele din domeniul francizării în 1960 a fost creată Asociaţia Intenaţională de Franchising (A. Scopurile A. . i) Rezolvarea litigiilor Din cauza interpretării diferite a termenilor contractului de franciză.A.să servească ca purtător de cuvânt pentru sistemul de franciză.desfăşurarea unor programe educaţionale pentru manageri.stabilirea de standarde pentru afaceri.U. îşi rezervă de regulă dreptul de a reînnoi contractul. atunci acesta are obligaţia de a transforma spaţiul astfel încât să nu se poată confunda cu unitatea francizată. numărul litigiilor francizor-beneficiar a crescut foarte mult în ultimii ani.. înainte de a fi semnat de cele două părţi contractul de franciză este analizat de Comisia Federală pentru Comerţ a S.rezolvarea tuturor problemelor financiare dintre foştii parteneri contractuali.A.

servind totuşi numai cca.U. decor. cum afirmă compania: "franchisor number one ". este amenajat la fel. Taxa de franciză pe 20 de ani şi garanţia nepurtătoare de dobândă. jumătate de milion de USD (cu unele diferenţe în funcţie de ţară) în echipamentul restaurantului . 1 % din populaţia lumii. Pentru McDonald's este foarte important modul cum îşi alege oamenii. Selecţia la McDonald' s este foarte serioasă şi în acelaşi timp foarte practică. adică recompensele pentru francizor reprezintă numai 10% din costurile totale de început ale francizatului. pe baza criteriilor de performanţă. Oak Brook. 34% din francizaţii companiei McDonald's în S. cu anumite excepţii sunt identice în orice restaurant McDonald' s din lume. Francizatul investeşte. Un design al restaurantului. iar mâncărurile. şi o instruire corespunzătoare sunt componente standardizate ale afacerii. Mai sunt şi stocurile şi alte cheltuieli legate de deschiderea restaurantului. publicitate profesionistă. sunt proprietatea companiei. iar şi restul este controlat prin contracte de concesionare sau chirie pe termen lung. accelerând dezvoltarea sistemului.A. În prezent 70% din restaurantele McDonald´s din lume sunt în proprietatea francizaţilor. Corporaţia McDonald's este structurată în prezent pe 3 trepte: 1. servind peste 40 de milioane de consumatori într-o zi. în medie. Compania McDonald's cheltuieşte cca.mobilier.McDonald's este cea mai renumită reţea de restaurante fast-food cu peste 28. echipament de bucătărie. McDonald's System of Germany INC. Illinois. un milion de dolari pentru construirea unui restaurant. chiria-dacă clădirea este proprietate a companiei McDonald's. McDonald's International.A unde restaurantele sunt în proporţie de 60% proprietatea companiei.U. o calitate superioară. Francizatul mai plăteşte şi sume pentru fondul de marketing şi publicitate centralizată şi locală. 2. McDonald's System of Europe INC. Având în vedere această sumă însemnată este de înţeles opţiunea companiei pentru franciză. Munchen. Sumele periodice pot să se ridice la 25-30% din vânzările brute. indiferent unde se află.A. respectiv beneficiarii. Frankfurt respectiv Europa mai puţin Germania şi Marea Britanie. iar un rol important în obţinerea acestui titlu a avut şi satisfacţia francizaţilor. În S. Vânzarea hamburgerilor şi a celorlalte produse este preluată de francizat în numele şi pe contul propriu. La acestea se adaugă lunar taxa pentru marcă.U. prin care partenerii finanţează o parte din afacere. 13 . etc. 75% din totalul de unităţi sunt administrate de francizaţi. McDonald's este un lider şi între sistemele de franciză cu mari succese.000 de unităţi. sunt minorităţi şi femei. 3. Astfel şi contribuţia francizaţilor este pe măsura asistenţei companiei McDonald' s. Se eliberează astfel resurse importante ce pot fi direcţionate în alte părţi. Ultimele două sunt societăţi fiice ale McDonald´s din S. Astfel fiecare restaurant McDonald's. 40% din terenurile din întreaga lume unde sunt amplasate restaurantele McDonald´s. în 119 de ţări. reclame. Cu aceste cifre impresionante McDonald's este liderul necontestat al branşei fastfood-ului. francizorul oferind know-how-ul necesar şi standardele de calitate.

Francizatul învaţă cum se conduce afacerea. Francizaţii trebuie să fie oameni capabili să-şi conducă proprii subordonaţi. 90% din timp fiind petrecut în restaurant. Etapa finală a pregătirii se desfăşoară la Hamburger University. Pentru a putea cumpăra restaurantul trebuia făcută dovada obţinerii banilor respectivi. Se caută oameni de vârsta între 30 şi 45 de ani. La nivel de conducere mai există postul de "crew manager" acesta se ocupă de instruirea celorlalţi. lucrul cot la cot cu personalul dintr-un restaurant McDonald's. care sunt capabili de a motiva oamenii şi care nu vor doar să investească aşteptând liniştiţi încasarea profitului. Se asigură pregătirea practică a personalului. fiind aduşi 20 de oameni. cu experienţă şi cu calităţi personale. personal. trebuie să vină cu o experienţă solidă în afaceri şi o dorinţă puternică de a reuşi. analiza financiară: câţi bani poate investi francizatul. iar proprietarul nu poate fi implicat şi în altă afacere. Unităţile francizate sau cele proprii ale McDonald's au un şef de restaurant "store manager".Francizatul trebuie să dispună de banii necesari şi pe lângă aportul financiar. legislaţie. În cadrul unui interviu cu directorul general al companiei se stabileşte programul de pregătire teoretică şi practică. publicitate. Se poate ajunge manager de zonă .despre profit.  curs 3: accentul se pune pe probleme legate de obţinerea profitului. alături de directorul acestuia sau de un alt francizat. oameni cu un bun simţ al afacerii şi de comunicare interpersonală. În acest timp el nu primeşte salar. Sunt căutaţi oameni cu spirit de iniţiativă care doresc să conducă propria lor afacere. Pregătirea iniţială se face în restaurantul propriu. potrivit funcţiilor îndeplinite. 3. intră în contact cu clienţii. un restaurant având în medie între 30-80 angajaţi. 2. probleme legate de inventariere. iar angajaţii McDonald' s participă şi ei la diferite traininguri. Selecţia managerului presupune 3 etape: 1. şi aceasta este standardizată. în Chicago. iar în timpul cursurilor teoretice învaţă contabilitate."aria 14 .  curs 2: relaţii interumane. ci să fie implicaţi activ în conducerea restaurantului. Francizatul are nevoie de un an de pregătire pentru a fi licenţiat de francizor. începând cu servirea consumatorilor la tejghea şi până la funcţii de management. marketing. În ceea ce priveşte structura organizatorică. În această perioadă el lucrează aproape în toate posturile afacerii pentru a le cunoaşte. relaţii cu clienţii şi alte firme. întrucât franciza nu este considerat o slujbă. sursele acestor bani. Se asigură cursuri pentru manageri. banii pentru investiţia iniţială trebuind să provină în mare parte din propriile afaceri ale candidatului. candidaţii se prezintă la interviul cu directorul de franciză. Cel puţin 60% din cei jumătate de milion de dolari trebuie să fie capital propriu al francizatului. astfel încât să-şi poată da seama dacă acesta este genul de afaceri în care vor să intre pentru următorii 20 de ani. unde trebuie dovedit faptul că sunt potriviţi pentru a face faţă cerinţelor acestui sistem. Perioada de training este de 9-14 luni. Se cere un raport al succeselor anterioare. aşa-numita ”supporting team” pentru o lună de zile. bazele comunicării cu oamenii. Nu se admite nici un fel de împrumut sau asociere cu alte persoane. care poate fi uşor transformat în numerar. Pregătirea este lungă şi grea. pe mai multe trepte:  curs 1: noţiuni generale . existând posibilitatea ca în curs de un an şi jumătate să se ajungă şef de restaurant. Abia după aceasta poate fi francizatul licenţiat de compania McDonald's.

. 2. oferirea de sugestii.000 USD. 5% taxa pentru utilizarea mărcii.programul de pregătire de 380 ore într-un restaurant McDonald's şi un curs de 2 săptămâni.sprijin permanent. nefiind permisă păstrarea lor mai mult timp.garanţia de 15. 15 . . inventarierea pe baza unor metode deja testate. 1 % marketing local. "1st assistent": ţine locul managerului resturantului (store manager) când acesta lipseşte. "2nd assistent": poate să conducă singur un restaurant ghidându-se după aşanumita "fişă de post" care cuprinde unele responsbilităţi: contractul cu clienţii. are responsbilităţi aproximativ egale cu ale lui. administraţia. are loc un curs de pregătire. . Manualul companiei cuprinde toate informaţiile şi normele necesare pentru derularea serviciilor.respectarea cerinţelor şi standardelor McDonald's şi contribuţia la. manualul de franciză. Ceea ce a asigurat McDonald's: .suportarea de francizat a taxelor de asigurare şi a cheltuielilor de exploatare.000 USD .pregătire managerială de 2 săptămâni la Universitatea Hamburger. idei. renumele.taxa de franciză de 45.controlul activităţii. . 500. strategii de dezvoltare (cum să acoperi o zonă mai mare. "3rd assistent": se ocupă de inventarele lunare. . Pentru trecerea de la un nivel la altul. Ceea ce a pretins McDonald's: .utilizarea exclusivă a mobilierului. Spre exemplu. Restaurantul funcţionează pe baza regulilor precise şi severe stipulate în manual.suma de cca. 15% pentru spaţiu. stocuri şi alte cheltuieli.2 Contractul de franciză şi viziunea McDonald’s Contractul de franciză McDonald's cuprinde două secţiuni: • 1. menţinerea liniei de creştere a costurilor. săptămânale. dacă nu se reuşeşte vânzarea hamburgerilor Big Mac în 10 minute. rezolvarea unor probleme legate de clienţi. • 2. .dezvoltarea unor metode şi asigurarea unei aparaturi ce necesită mai puţină forţă de muncă.tipizarea şi standardul unor alimente.taxe lunare . .manager" . participarea la acte caritative). echipamentelor şi decoraţiilor propuse de McDonald's. echiparea restaurantelor.procentaj din vânzări: cca. trebuie aruncate.această persoană se ocupă de inventariere.contabilitatea.marca înregistrată. . 4% fond pentru marketing şi publicitate. Simplicitatea produselor este un avantaj din punct de vedere al standardizării. . În subordinea managerului de zonă se află 3 categorii de asistenţi: 1. 3. sau trebuie făcute noi cantităţi de cartofi prăjiţi la fiecare două minute. 3. popularitatea mărcii. . .decorarea interiorului.franciza pe 20 ani.echipamente. . . . .000 USD. sau casierii trebuie să zâmbească mereu clienţilor.

funcţionarea excelentă a unităţilor. fie de la McDonald's. Ca peste tot in lume. A fi cel mai bun înseamnă produse şi servicii de calitate. în vara anului 1995 s-a deschis primul restaurant în Bucureşti. Cerinţele financiare ce trebuie întrunite de către un potenţial beneficiar pentru a prelua o franciză McDonald's sunt la un nivel ridicat pentru posibilităţile unui întreprinzător român. facilităţi. etc. deci până s-au pus la punct toate detaliile afacerii. 2.Viziunea companiei McDonald' s este de a fi cel mai bun restaurant fast-food din lume. au fost necesare nouă luni până s-a găsit şi s-a amenajat spaţiul. În ceea ce priveşte franciza. . mobilier. fie de la un francizor existent sau deschiderea unui restaurant nou. până s-a format echipa de angajaţi. ci unităţi ale firmei McDonald's legate de centrala din Viena. Posibilităţile de câştig sunt însă pe măsură. Restaurantele McDonald's deschise în România nu erau în sistem de franciză. extinderea fiind făcută în special prin investiţii proprii. Deschiderea unei locaţii noi prin franciză este condiţionată de planurile strategice elaborate de centrala companiei.3 McDonald´s în România Scurta istorie a companiei în România a început cu anul 1995 care a însemnat pentru McDonald's România inaugurarea primului restaurant fast-food McDonald's. 3. care răspunde de Europa centrală şi de Est. creştere profitabilă. Astfel. S-a înfiinţat un departament de franciză care se ocupă de programele legate de francizarea sistemului în România. amplasament.satisfacerea consumatorilor. Oradea. la Piaţa Unirii. Odată luată aceasta decizie. Compania dorea să colaboreze cu francizaţii autohtoni care să beneficieze de un program de training şi care să aibă ca model restaurantele deja existente în Bucureşti. Exemplul a fost urmat şi de alte companii din domeniu: Kentucky Fried Chicken. curăţenie şi valoare superioară (QSC&V). restaurantele existente pot fi oferite în franciză unor beneficiari ce se dovedesc capabili să le administreze. În urma unei vizite făcute în România în 1994 cei de la centrala McDonald´s au hotărât că este momentul să investească într-un astfel de restaurant. la Bucureşti. -Cluj. Burger King. McDonald's oferă potenţialilor parteneri români două alternative de cumpărare a unei francize: prin cumpărarea unui restaurant existent. În funcţie de evoluţia viitoare a economiei româneşti. Pe masură ce piaţa românească se dezvolta. Datorită faptului că în România compania funcţionează de puţină vreme. modalitatea de achiziţie a unui restaurant existent nu poate fi luată în calcul. Apariţia restaurantelor McDonald' s în România avea la bază o decizie a centralei McDonald's din Viena. bazându-se pe observaţiile lor privind piaţa românească şi calitatea vieţii oamenilor şi luând în considerare toţi factorii economici. cât şi din cel al posibilităţilor de investire. Costul unui restaurant variază în funcţie de oraş. etc. atât din punct de vedere a potenţialului de consum.. mai bine decât concurenţa. 3. în cazul în care compania consideră oportun. a fi cel mai bun patron. Timişoara şi Iaşi. celor interesaţi le poate fi acordată o franciză McDonald's. Există 3 strategii globale ale companiei McDonald's: 1. în viziunea McDonald's succesul fiecărei unităţi francizate este cel ce poate să ducă la succesul companiei. echipamente de 16 .

McDonald's îi oferă acestuia dreptul ca. I. reclame luminoase etc). reclamă. în situaţia în care un candidat se dovedeşte extrem de bine pregătit pentru administrarea unei francize dar nu deţine fondurile necesare.000 USD. În acest procentaj este inclusă şi taxa de BFL de 5%.000 USD pentru preluarea francizei. etc.) TOTAL NECESAR INVESTIŢIE 75. Aceasta nu se utilizează decât foarte rar. Investiţia minimă într-un restaurant trebuie să fie de cel puţin 175.000 managerilor. În general. Programul Business Facilities Lease dă dreptul beneficiarului 17 .000 Stocul de alimente şi cel al produselor de ambalat 20. instruirea personalului şi a40. În plus.000 Costurile legate de deschiderea restaurantului (înregistrarea companiei. dar în situaţii excepţionale se poate apela la o altă metoda . Se stabileşte o aşa numită "taxă de bază" ca fiind taxa lunară minimă.000 Sursa: McDonald's 3 II. în construcţia sau reamenajarea restaurantului cât şi în achiziţionarea pachetului de activitate curentă a francizei (echipamentul restaurantului. Costurile unei francize se ridică astfel în general la 175.bucătărie sau de alte criterii obiective.000 USD pot fi aleşi pentru o franciza convenţională directă. Costurile iniţiale ale unei Francize Convenţionale Directe: CRT 1 2 COST SUMA NECESARĂ Garanţie (depozit nepurtător de dobândă) 15.000 USD ca taxă iniţiala. Costurile iniţiale de investiţii: Compania McDonald's solicită ca un minim de 60% din activul în discuţie să fie capital propriu care poate fi transformat în numerar. să poată cumpăra de la companie echipamentele închiriate.BFL (Business Facilities Lease). Taxa lunară poate fi între 19% . Acesta trebuie să deţină totuşi cel puţin 100. Candidaţii ce deţin mai mult de 300. în decurs de 3 ani.000 USD. Tipurile de francize utilizate de McDonald's pe plan internaţional sunt valabile şi pentru Romania. decor şi amenajare fiind oferite beneficiarului în sistem de leasing. decoruri. un restaurant McDonald's de mărime medie poate costa între 461.000 şi 788. investiţiile în echipamente. Cheltuielile lunare legate de activitatea francizei:  Costurile legate de spaţiu şi clădire McDonald's România pune la dispoziţie spaţiul în care se desfăşoară activitatea de restaurant cu serviciu rapid şi investeşte în dezvoltarea imobiliară. care este solicitată pe durata contractului de franciză. scutind astfel costurile ocazionate de aceasta.23% din vânzările brute ale restaurantului (fără TVA). deasemenea pentru fiecare restaurant nou trebuie plătită către companie suma de 45. Costurile ce le implică achiziţionarea unei astfel de francize sunt prezentate mai jos.000 USD. acesta trebuind să suporte astfel costuri suplimentare pentru aceasta facilitate.

asigurarea permanentă de service şi perfecţionarea sistemului de restaurante. Stocul de alimente şi cel al produselor de ambalat 3.000 Tabelul nr. Procesul de selecţie se desfăşoară peste tot la fel. Echipamentul restaurantului Total (USD) 15.18 A.000 520.18 A Investiţiile francizatului Franciza convenţională directă 1.000 400. Modul de utilizare a acestui fond este stabilit de către McDonald's România şi de către comunitatea proprietarilor francizelor.  Contribuţia pentru marketing McDonald's România constituie un fond de marketing şi publicitate comun la care fiecare restaurant contribuie lunar cu 4% din vânzările sale brute.000 75. Alt procent de 1% din vânzările brute se foloseşte pentru marketing-ul local al restaurantului. Garanţie nepurtătoare de dobândă 2. Costuri cu deschiderea restaurantului şi formarea stocurilor 3.000 40.000 60. compania preferă să se bazeze pe investiţii proprii. pentru acordarea dreptului de folosinţă a mărcii.000 20.000 Tabelul nr.18 C Cheltuieli lunare legate de activitatea francizei 18 .  Taxa pe drepturile de marcă McDonald's România percepe o taxă pe drepturile de marcă de 5% din vânzările brute lunare. Taxa de franciză pe 20 de ani 4. cât şi la dezvoltarea unui sistem cât mai bine pus la punct. În tabelele nr. Deocamdată.să îşi exprime dorinţa de a cumpăra afacerea oricând între prima zi a celui de al doilea an şi ultima zi a celui de al treilea an al contractului. Garanţie nepurtătoare de dobândă 2. vor apărea mai mulţi candidaţi ce vor putea fi luaţi în considerare pentru preluarea unei afaceri în franciză. fără TVA. fiind gestionat de către beneficiar. acesta contribuind atât la promovarea mărcii.000 45. B şi C sunt prezentate investiţiile iniţiale şi cheltuielile periodice ale francizaţilor din România: Tabelul nr. utilizat pentru asigurarea publicităţii întregului sistem McDonald's din România. Pe măsură ce în România se va dezvolta clasa de mijloc şi veniturile acestei categorii vor creşte. 18 B Investiţiile francizatului Business Facilities Lease 1. Costurile legate de deschiderea restaurantelor Total (USD) 15.

1. Contribuţia pentru marketing 4% 4. Fond pentru marketing local 1% Total 27% BFL2 Fig.Cheltuieli lunare (procentaj din veniturile brute fara TVA) Franciza Convenţională 1. Cheltuieli lunare legate de activitatea francizei convenţionale 2 19 22% 5 % 4 % 1 % 32% . Taxa pe drepturile de marcă 17% 5% 3. Costuri legate de spaţiu şi clădire 2.

Fig. 2. Cheltuieli lunare legate de activitatea Business Facilities Lease 20 .

..L................ ......... începând cu data de ...... cod fiscal nr.C..... posesor act de identitate/paşaport .................... din . S.....C..... Beneficiarul se obligă să distribuie şi/sau să fabrice produsele şi/sau serviciile .... cu sediul social în (localitatea) . ........... ....... în scris....... cod fiscal nr......... posesor act de identitate/paşaport .............. de serviciu) pentru distribuirea şi/sau fabricarea produselor şi/sau serviciilor prevăzute în anexa nr............. în următoarele condiţii: II......... cu funcţia de ..... cu sediul social în (localitatea) ...................C. existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ..................... prin prezentul contract. ..../S.C.............................S.... deschis la ../S.....R. având contul nr.............. scara ....... . Contractul se încheie pe o durată de ...... la prezentul contract.............C..N... .C..... nr....................................... apartament ....................................... prevăzute în anexa nr...2... 2. sub nr... existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului .. au convenit să încheie prezentul contract de franchising. apartament ............. nr............... controlând în permanenţă această activitate. reprezentată de .................................. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ./S.................. .......................... . ............ scara ... având contul nr......A.S................. semnat de ambele părţi............. DURATA CONTRACTULUI 3........... etaj .. ........ din ........................... cetăţean ......... PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1...... bloc ............../S...... Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea................... OBIECTUL CONTRACTULUI 2..1........... bloc .................... sub nr..N..............2............/S.............................. sub numele său....... din ... deschis la ... S...........................1...................... etaj ........... ..... din ........................2............. .. pe care le-a deschis în teritoriu......................... Francizorul se angajează....A........ S.............. str... prin intermediul magazinelor şi/sau unităţilor.. 3.......L.. MODEL DE CONTRACT DE FRANCIZĂ CONTRACTUL DE FRANCIZĂ (FRANCHISING) I....... în calitate de francizor. reprezentată de . 21 ....... S.. şi 1....... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .....1........ ............................. în calitate de beneficiar...... a unui act adiţional. cu funcţia de ..... judeţ/sector .. până la data de ... ani..........R....... str........ la prezentul contract sub numele şi în conformitate cu practica de afaceri a francizorului..................... să pună la dispoziţia beneficiarului marca de fabrică (de comerţ................. cetăţean ..4.... ............ III../S. judeţ/sector .........

......................... să instruiască un număr de maximum ......... · să nu numească..........1.. beneficiarului dreptul de folosinţă exclusivă....1...... · să livreze produsele comandate de beneficiar... 4.... Francizorul se obligă: · să pună la dispoziţia beneficiarului. de comerţ sau de serviciu............... pe o 22 ........... · ............................ Preţurile pot fi modificate numai cu acordul scris al părţilor contractante. % din valoarea produselor şi/sau serviciilor recepţionate....... aceasta reprezentând redevenţa cuvenită francizorului. a mărcilor puse la dispoziţie.......... la sediul său....... MODALITĂŢILE DE PLATĂ........... Oricare parte contractantă care solicită modificarea preţului se obligă să notifice cealaltă parte cu acordarea unui preaviz de ............... design-ul.... în tehnici şi metode de distribuire a produselor......modalitatea de plată .. în limitele teritoriului.. PREŢUL CONTRACTULUI 4... · să garanteze produsele şi/sau serviciile conform termenelor înscrise........ OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 6.....IV........ zile............... · să transmită până la data de ......... · .. Preţurile de distribuţie şi/sau de fabricaţie pentru produse şi/sau de servicii sunt cele înscrise în anexa nr...... Beneficiarul se obligă să achite francizorului preţul produselor şi/sau serviciilor astfel: · .... · în decursul fiecărui an............ altele decât cele care au fost cesionate beneficiarului.... V....... în anexa nr........ la prezentul contract....... 5...... · să înceteze furnizarea anumitor produse beneficiarului.......... conform regulii INCOTERMS 1990............ instrucţiunile necesare privitoare la mobilier şi decorare pentru spaţiile de desfacere şi/sau fabricaţie. VI............... .1............... francizorului până la data de .................... dacă acest lucru se justifică prin condiţiile economice..... al cărei titular este.............. la prezentul contract.. · să verifice punctele de desfacere şi/sau de fabricaţie deschise de beneficiar...................... REDEVENŢA 5...... calităţile şi termenele pe care acesta le-a solicitat prin înscrisuri.............. · să pună la dispoziţia beneficiarului licenţa şi know-how-ul unui proces deja existent de fabricaţie şi distribuţie.. pe durata derulării contractului........... preţuri care includ: .......... salariaţi ai beneficiarului.....locul efectuării plăţii ..........2........... un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele şi/sau serviciile ce fac obiectul prezentului contract................ · să nu folosească nici o altă marcă sau nume pentru produsele respective....2........... · să pună la dispoziţia beneficiarului marca de fabrică....... gratuit............. Beneficiarul va plăti ............... an/luni un procent de ................. în cantităţile....... · să acorde gratuit asistenţă tehnică în domeniul conducerii şi instruirii profesionale pe toată durata contractuală........... ale fiecărui/ei .................datele efectuării plăţii .. spaţiu pe care în prealabil l-a avizat............... ......

. VII.. la sediul beneficiarului şi va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.... transport şi cazare ale personalului instruit) vor fi suportate de beneficiar.. · să achite francizorului contravaloarea produselor.. Cheltuielile pentru această operaţiune (de salarizare. şi să suporte contravaloarea cheltuielilor de transport şi asigurare a produselor... Punctul de service va fi organizat conform instrucţiunilor francizorului.. după caz... în termen de . în condiţiile stipulate în prezentul contract.. · să-şi asigure un stoc de produse care să permită o activitate continuă........ de la deschiderea primului magazin. să plătească redevenţa. ALTE CLAUZE 8. în limitele teritoriului. pentru a putea pune în aplicare formula de producţie a francizorului.. cât şi ulterior.. Beneficiarul nu va promova distribuirea produselor în afara teritoriului şi nici nu va vinde produse similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.. cu respectarea strictă a condiţiilor contractuale sau..2. 7.. · să informeze permanent pe francizor asupra modificărilor din planul legislativ. · să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor.. atât pe toată durata contractului. VIII.3. la prezentul contract. pe cheltuiala sa.. administrativ şi de afaceri. va fi adusă imediat la cunoştinţa francizorului specificându-se toate aspectele relevante... prin grija beneficiarului. service-ul pentru produsele necorespunzătoare. dar va putea să onoreze comenzi pentru livrarea de produse în afara teritoriului emise de: · consumatori. 6.... · să efectueze investiţii. Francizorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului întreaga documentaţie privind service-ul. şi realizarea producţiei conform licenţei francizorului şi aplicarea procedeelor tehnice primite de la acesta... · să desfăşoare întreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului..1. GARANŢII 7. Beneficiarul se obligă: · să vândă produsele sau să presteze serviciile. 23 . după caz... · să vândă produsele numai în zona teritorială determinată prin contract. la adresa mărcilor cesionate.perioadă nu mai lungă de .... · va lua orice măsuri de natură a preveni eventualele încălcări sau de a apăra mărcile cedate..... zile.2.. · să facă cunoscut terţilor şi consumatorilor faptul că este beneficiarul francizorului. · orice atingere ori contestare din partea unor terţe persoane. Francizorul garantează produsele conform termenelor de garanţie stipulate în anexa nr. în teritoriu.....1.. · să accepte dreptul de control al francizorului. .... 7.. Francizorul se obligă să asigure. în teritoriu.. zile.

... Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător .. a determinat încetarea contractului.. în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului........2...... Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi....... Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de .. IX. Faptul că (una dintre părţi) .1......total sau parţial ....1. DIVIZAREA CONTRACTULUI 10....... XII..a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract..· alţi beneficiari ai francizorului...... aşa cum este definită de lege. RENUNŢAREA LA DREPTURI 11......... În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule.1.... ........... dat în scris de cedent....... FORŢA MAJORĂ 13...2.... în termen de ... nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale. (zile.............2... XIII.... din vina sa.... X. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord.... Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres. în continuare......... 24 ....... clauza/clauzele valide îşi vor produce.. cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială........ Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi............ XI. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care.............. INVALIDAREA PARŢIALĂ 9.... În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ... efectele.............. 13......2......1..... 12...... CESIUNEA CONTRACTULUI 12. producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.... dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră..... 9...1......... ore).... 10...

XIX... CONSECINŢE ALE ÎNCETĂRII EFECTELOR CONTRACTULUI 14.. . astfel: ... în cazul în care una dintre părţi: 25 .3.... conform regulamentului său.. ....13... evenimentul respectiv nu încetează. anexa nr.. francizorului toate produsele aflate în stoc care nu au fost integral plătite.. 17. XV. pe cheltuiala sa. XIV... (zile. părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese..... ore) de la producere.. · să plătească toate sumele datorate francizorului. .... chiar dacă asemenea sume au o scadenţă ulterioară datei încetării contractului..2. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 18.....1. Dacă în termen de .. fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti... 17. se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune-interese în valoare de ... informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.1. potrivit prevederilor angajamentului. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată..1..1... XVII.. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 16. ea va fi transmisă.. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă........1..R... XVIII. Prezentul contract încetează de plin drept.1. cu confirmare de primire (A. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător. 17....4.. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. XVI.. prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente......) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. În accepţiunea părţilor contractante. dacă nu sunt confirmate. NOTIFICĂRI 17. În cazul încetării efectelor prezentului contract..... CLAUZA PENALĂ 15... În cazul în care notificarea se face pe cale poştală.... prin scrisoare recomandată. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 19.... ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.. beneficiarul este obligat: · să restituie.3....

.. din care ..3.... Prezentul contract..2. astăzi .. · cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi.. 19.......... Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante...... 20. data semnării lui... REPREZENTANŢI LEGALI... din prezentul contract.... .. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. FRANCIZOR.. · îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale..... neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.... ..2. ................. cu cel puţin ....................... reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.. după ce a fost avertizată.... În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor. ......... printr-o notificare scrisă............... de către cealaltă parte...... că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.... Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi..3........ Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ... Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante... · este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract..... zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.. 19........4........... 26 ............ · sau în termen de ............... REPREZENTANŢI LEGALI......... 20.... 20... BENEFICIAR........... exemplare. 19....... .......1. CLAUZE FINALE 20.· nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. anterioară sau ulterioară încheierii lui.. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său.................. zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele... XX...4.......

CONCLUZII Perspectivele francizei în România. IMM . Rolul catalizator al francizei. punerea accentului pe reliefarea punctelor forte ale celui care solicită creditul respectiv. pentru a se obţine profituri încurăjătoare într-o perioadă rezonabilă. c) găsirea şi analiza atentă a surselor de finanţare.sector de bază pentru dezvoltarea francizei. iar sprijinul reciproc. Dezvoltarea şi sprijinirea acestui sector are influenţe nemijlocite asupra extinderii francizei în România. Pătrunderea pe piaţa internaţională a necesitat întotdeauna răbdare şi din acest punct de vedere nici Europa de Est sau România nu sunt excepţii. În primul rând trebuie să accelereze adoptarea unor principii general acceptate de comunitatea mondială de afaceri ce constau la baza creării unui mediu atractiv şi stimulativ pentru dezvoltarea iniţiativei particulare. Prosperitatea întreprinderilor mici şi mijlocii facilitează dezvoltarea francizei. franciza la rândul ei poate contribui la consolidarea sectorului micilor întreprinderi în special şi a economiei în general. Intrarea pe aceste pieţe necesită investigaţii şi planificări meticuloase. În Europa de Est franciza nu este încă o parte importantă a activităţii economice. 27 . Dacă micile întreprinderi stau la baza dezvoltării francizei. b) întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a balanţelor de plăţi pentru estimarea cheltuielilor din primele luni şi din primii ani de funcţionare. iar franciza dă soluţii pentru unele probleme şi neajunsuri ale întreprinderilor sau întreprinzătorilor autohtoni. Dacă lanţurile de franciză vor avea într-adevăr succes şi dacă acest sistem va juca pentru economia română acelaşi rol pe care l-a jucat şi pentru alte economii mult mai avansate. Deci interesul este comun. Prosperitatea acestui sector atrage după sine existenţa resurselor financiare şi umane necesare francizei. Odată cu pătrunderea în ţara noastră a francizorilor străini este de aşteptat ca apariţia francizaţilor locali care vor satisface cerinţele specifice să se accelereze. Oricum va depinde foarte mult de decizia francizorilor străini. Pentru succesul şi consolidarea acestui sector firmele trebuie să aibă în vedere anumite elemente importante: a) acordarea atenţiei cuvenite întocmirii planului de afaceri ce se prezintă băncii în scopul primirii creditului. rămâne de văzut în anii următori. existenţa infrastructurii şi iniţiativei proprii unei economii sănătoase. dar există motive serioase pentru a crede că. Guvernul trebuie şi el să contribuie în mod serios şi profund la "renaşterea" acestui sector vital. într-un viitor apropiat va contribui semnificativ la dezvoltarea economică a acestei zone. dacă aceştia vor considera România destul de atractivă ca să se oprească aici pentru a-şi dezvolta afacerea şi dacă întreprinzătorii locali vor accepta provocarea aventurării întro afacere ce oferă experienţe diferite de cele acumulate anterior.

com/2008/03/10/reglementarea-contractului-defranciza/ 3. Aspecte generale”. 2004 2. II. „Probleme de drept al proprietatii intelectuale în cadrul contractului de franchising”. Răzvan Valentin Mustaţă . http://www.ro/contracte/diverse/contract_de_franciza.mcdonalds. „Contractul de franciza. LEGISLATIE 1. Mihai. nr. 2006.htm 28 . 4. în Revista de drept comercial. Revista Tribuna Economică. 2000 3. Bucuresti. Dr.wordpress. Gheorghe Gheorghiu. Idei de afaceri”. Univ. Turcu.contabilitateafirmei. Macovei M.Bibliografie: I. http://avocata. Ordonanta Guvernului nr. 52/1997. Gabriel N. ALTE SURSE 1. – “Franchising in teorie si exemple. www. 35/2004. Prof. III.com 2. LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Dumitru Matiş.„Contabilitatea francizei”. L . republicata în 1998.