You are on page 1of 3
Autoritatea Profesorului Rusu Elena

Autoritatea Profesorului Rusu Elena

1.Este determinată de: Autoritatea Pedagogului 2.Este diminuatădin cauza că: -Tactul pedagogic profesorului -Măiestria pedagogică pedagogilor -Profunzimea

1.Este determinată de:

Autoritatea Pedagogului

1.Este determinată de: Autoritatea Pedagogului 2.Este diminuatădin cauza că: -Tactul pedagogic profesorului -Măiestria pedagogică pedagogilor -Profunzimea

2.Este diminuatădin cauza că:

-Tactul pedagogic profesorului -Măiestria pedagogică pedagogilor -Profunzimea cunoştinţelor

de muncă) -Atitudinea pedagogică faţă de lucru corecte despre -Dragostea pedagogului pentru activitatea sa (Absenţa a uneia dintre aceste componente poate pedagogice ameninţa distrugerea autorităţii)

bucure de autoritate

dar să nu fie autoritar )

  • 4. Cum sunt marii învăţători ?

1.Este determinată de: Autoritatea Pedagogului 2.Este diminuatădin cauza că: -Tactul pedagogic profesorului -Măiestria pedagogică pedagogilor -Profunzimea
1.Este determinată de: Autoritatea Pedagogului 2.Este diminuatădin cauza că: -Tactul pedagogic profesorului -Măiestria pedagogică pedagogilor -Profunzimea

- Marii învăţători sunt umili(vorbesc cu cuvinte simple) -Marii învăţători sunt plini de răbdare

grijului,,,

-Marii învăţători sunt amabili şi respectuoşi - Marii învăţători sunt entuziaşti (predarea temei cu plăcere) -Marii învăţători demonstrează nu impun (oferirea exemplelor) stărilor conflictuale -Marii învăţători învaţă de la proprii lor elevi predării se ţine cont de gradul de - Marii învăţători sunt optimişti,marii învăţători surîd a elevilor de posibilităţile de înţelegere

-mentalitatea stereotipică a

-conflicte între autorităţile

(invidia faţă de succesul colegului

-lipsa reprezentarilor concrete şi

datoria profesională. -lipsa tactului pedagogic,măiestriei

(Fiecare profesor trebuie să se

3. R

..

Niculescu

propune un stil didact

care ar contribui la dezvoltarea autorităţii

,,

Stilul didactic

-Centrare pe elev

-Evitarea

-În timpul

receptivitatea

- Marii învăţători îşi stimulează elevii sprijinului la orice solicitarea a elevilor -Marii învăţători au aşteptări mari -Marii învăţători crează un mediu plin de căldură şi le permit elevilor şi să greşească

-oferirea

Autoritatea pedagogului reprezintă statutul moral pe care îl deţine acesta în faţa colectivului de elevi şi în faţa colegilor de muncă

Autoritate = Putere ,influenţă,onorabilitate ,stăpînire

„ AUTORITATEA NU SE PRIMESTE CI SE INSTITUIE CU FIECARE ORA DE CLASA