You are on page 1of 6

Ulrich Hub | Jrg Mhle

IAC

KN
I

TR S P E N P
A J N OD
A T E J H OBA
U R Y
N

ISBN 978-80-970922-4-5

a
n
j
e
m
O s
arche

Ulrich Hub | Jrg Mhle

Nezle na tom, i sa na tto hru dvate v divadle, alebo si ju tate doma v spolonosti
troch tuniakov sa urite potete, zabavte
amono aj zamyslte. Odporam, no rozhodne
nie len pre deti!
Juraj Bielik, reisr
Premira inscencie: 11. marca 2012
v DJP Trnava

O smej na arche

Ak by ste sa optali tuniaka, kto je Boh, hne by vedel odpove. Boh je vemohci a stvoril cel svet. M len jednu mal
nevhodu. Je neviditen. Ako teda vieme, e naozaj existuje?
Nad touto otzkou sa pohdaj traja tuniaci v knike Ulricha
Huba, ke v tom zane lia ako zkrhly. Prichdza potopa sveta,
ale naastie prilet tun biela holubica a odovzd im lstky na
Noemovu archu. Problm je len ten, e lstky s dva. Atuniaci
s traja nerozlun kamarti.

www.zelenykocur.sk

Tuniaky rchlo pokrtia hlavou.


Tento kufor sa mi od zaiatku zdal podozriv. Holubica poklopk konekmi krdel po veku. Otvori!
Tuniaky sa nehbu zmiesta.
Rada by som konene vedela, o je vtom kufri.
Boh, zvol mal tuniak zkufra.
Holubica sa mykne. Ako prosm?
Zkufra pou odkaanie. Potom mal tuniak pokrauje trochu hlbm hlasom. Poula si celkom sprvne.
Neverm! smeje sa holubica.
Never vBoha? spta sa hlas hrozivo.
To no, ale
Ve preto, hrm zkufra.
Nemem vak uveri, brni sa holubica, e Boh sa nachdza vtomto kufri.
Preo? Boh me by vade.
Holubica sa sptavo obzrie na tuniaky, ktor horlivo pritakvaj.
Dok mi, povie holubica stivo, e si Boh.
42

Mus vo ma veri bez toho, e by si vyadovala dkaz.


To iada vea.
Viem, ale v tom je ten vtip, znie z kufra, in by to bolo
prli ahk. Nie nadarmo sa hovor: veri vBoha.
Holubica chvu prema, napokon sa spta: Vie, o si myslm? apokrauje bez toho, aby pokala na odpove: Je to podvod. Jednoducho teraz otvorm tento kufor. Potom uvidme.
Ako chce, hovor hlas. Lene ak to urob, oslepne.
Oslepnem?
Kto sa pozrie na Boha, oslepne. Ke chce bezpodmienene
oslepn, sta ti len otvori tento kufor. Daj vak pozor, av
spona sa trochu zasekva.
Holubica sa nerozhodne pozrie na oba tuniaky. Jeden prema, i je pravda, e niekto prde ozrak, ke sa pozrie na Boha,
zatia o druh penlivo dfa, e Boh bude ma oi vade, len
prve nie v bruchu archy.
43

Hlas sa po chvli ozve znova. Vha? To je vemi rozumn.


Okrem toho by bola vek koda, keby tak pekn biela holubica
prila ozrak.
Odkia vie, e som pekn biela holubica?
Povaj, ve som a sm stvoril. Ke som u stvoril vetky
zvierat, povedal som si: Na zver chcem urobi stvorenie, o
prekon vetky ostatn bytosti, stvorenie, o mi je podobn.
Avyla ztoho biela holubica.
Holubica vzruene mva krdlami. Pomaliky zanam veri,
e v tomto kufri je naozaj Boh. Potom sa hod pred kufor
nadlku avol: Je mi to, e som ti neverila.
U som na to zabudol.
Nikdy by som si nepomyslela, e m vsebe toko pochopenia.
Vina m omne falon predstavy.
Holubica sa prikradne ete bliie ku kufru. primne povedan, trochu som bola na teba naplen.
U je to vporiadku. Vlastne je ak by naplen na niekoho, kto pre teba ni neznamen. Ke si bola na ma naplen,
znamen to, e ti nie som ahostajn.
Holubica nem slov. Oba tuniaky si vymenia udiven pohad.
Kam chod mal tuniak na tak npady?
Zkufra pou: Me mi prezradi, preo si bola na ma naplen?
44

Ulrich Hub | Jrg Mhle

IAC

KN
I

TR S P E N P
A J N OD
A T E J H OBA
U R Y
N

ISBN 978-80-970922-4-5

a
n
j
e
m
O s
arche

Ulrich Hub | Jrg Mhle

Nezle na tom, i sa na tto hru dvate v divadle, alebo si ju tate doma v spolonosti
troch tuniakov sa urite potete, zabavte
amono aj zamyslte. Odporam, no rozhodne
nie len pre deti!
Juraj Bielik, reisr
Premira inscencie: 11. marca 2012
v DJP Trnava

O smej na arche

Ak by ste sa optali tuniaka, kto je Boh, hne by vedel odpove. Boh je vemohci a stvoril cel svet. M len jednu mal
nevhodu. Je neviditen. Ako teda vieme, e naozaj existuje?
Nad touto otzkou sa pohdaj traja tuniaci v knike Ulricha
Huba, ke v tom zane lia ako zkrhly. Prichdza potopa sveta,
ale naastie prilet tun biela holubica a odovzd im lstky na
Noemovu archu. Problm je len ten, e lstky s dva. Atuniaci
s traja nerozlun kamarti.

www.zelenykocur.sk