You are on page 1of 1

Rotraut Susanne Bernerov Potulky jarou

Po studenej, zasneenej zime nastala voav a hrejiv jar.


ivot sa rozprdil. Nielen udia, ale aj zvieratk tia po prrode.
o vetko sa d objavi v zhrade, v parku, na ulici alebo na trhu?
Do obrzkov sa schovalo mnostvo prbehov a my sa znova stretvame
su znmymi postavami,
ktor sa tlali jeseou a zimou.
Ak budeme pozorn,
zistme, o sa s nimi stalo
od nho
poslednho stretnutia.

Paula ani tentoraz


nem astie s autom.
Oskar sa zoznmi s Editou
a Rafajom.

Peter outuje, e neuviazal


Labku na vdzku.

Eva sa nesta
udova, o sa
skrva v jej kufri.

Kto mohol
zahodi bannov
upku?

Nela a Janko si vyjd


s loptou do parku.
Andrea sa vyberie
na vlet.

Policajt Karol sa
na nudu saova
neme!

Frantiek m dnes
nesmierne vea prce.

o rob tto lka


vmeste?

Oga prde uvta


Anitu na vlakov
stanicu.

Micka prenasleduje
Murka ako tie.

Straky niekedy
narazia na vemi
zvltne veci.

Tom by si rd naiel
novch kamartov.

Hedviga dnes prejde cel


mesto kolobekou.

Pvodn vydanie: Rotraut Susanne Berner: Frhlings-Wimmelbuch


Frhlings-Wimmelbuch, Gerstenberg Verlag, Hildesheim, Nemecko, 2004
(16. vydanie, 2013)
Vydavatestvo Zelen Kocr s. r. o., amorn, Slovensko, 2014
Vydva: Vydavatestvo Zelen Kocr s. r. o.
Webov strnka: www.zelenykocur.sk

Paa a mal Mika navtvia Kubka


aOlivera.

Zodpovedn vydavate: Konate spolonosti


Preloila: Gertrud Mria Korpi
Redaktorka edcie: Gabriela Magov
Grafick prava: Design Amorandi
Tla: Nemecko
Prv vydanie, 2014

Prv vydanie, 2014


ISBN 978-80-970922-9-0

788097

092290

Rotraut Susanne Bernerov

Potulky
jarou