You are on page 1of 6

Nicolas Barreau

je autorom viacerch romnov, odohrvajcich sa v hlavnom meste Franczska. Barreau sa narodil vroku 1980
v Pari, kde vytudoval romanistiku
a dejiny na znmej univerzite Sorbonne a kde aj v sasnosti ije a pracuje
ako spisovate. Po mimoriadnom spechu romnu smev eny na nemeckom
trhu, kde sa kniha dostala do prestneho rebrka bestsellerov tdennka
Spiegel a krtko potom bola aj sfilmovan, vyli alie dva itatesky spen
romny Veer v Pari a Par je vdy
vborn npad.

Aurlie je mlad majiteka parskej retaurcie a je neastn: znioho ni ju opustil priate. Bldi Parom avmalom knhkupectve
objav romn, ktorho prv vety presne opisuj nielen jej retaurciu, ale dokonca aj ju samu. Aurlie, oaren knihou, ktor jej
pomohla prekona smtok z rozchodu, si vezme do hlavy, e mus
stretn autora azisti, odkia ju pozn. Lene spisovate, anglick
dentlmen, je udk asamotr, ako sa Aurlie dozvie od jeho franczskeho redaktora. Dosta sa knemu bude, zd sa, nemon. Ale
Aurlie je ctiiadostiv ena...
Ak sa chystte navtvi Par, nezabudnite si pribali tento romn.
Zavedie vs na miesta, oktorch sa nedotate vturistickch sprievodcoch. Ak sa vydte po stopch Aurlie, objavte Par, ako ho vidia jeho obyvateky. Je romantick a autentick. Ana svoje si prdu
aj fanikovia franczskej kuchyne.

ISBN 978-80-89761-08-1

www.zelenykocur.sk

788089

761081

SMEV ENY

(Bild)

Nicolas Barreau 

Pre romantikov avetkch,


ktor miluj Par...

Viete, ja som sa ete dnes ani poriadne nedostala k jedlu, vysvetovala som
s plnmi stami. Patrila som ia k tm
uom, ktor sa ctia povinn vetko zakadm vysvetova.

Nicol as Ba r r e au
SMEV ENY

To sa stva, povedal Monsieur Chagall


a alej moju rozpaitos nekomentoval. Tam, ukzal na stolk sromnmi,
tam mono njdete, o hadte.
A naozaj. O ptns mint som vychdzala z Librairie Capricorne s oranovm papierovm vreckom, na ktorom
bol vytlaen mal biely jednoroec.
Dobr voba, povedal monsieur Chagall, ke balil knihu mladho anglickho autora s peknm titulom smev
eny.
Bude sa vm to pi.
Prikvla som a cel erven hadala
vpeaenke drobn.
Zhlboka som sa nadchla a poobzerala
sa po przdnej ulici.
Mj nov priate z policajnej stanice to
vzdal. Pravdepodobnos, e niekto, kto
si prve kpil knihu, sa vzpt vrhne
zmosta, bola oividne tatisticky vemi
nzka.

Nicolas Barreau

Zaervenane sompokrtila hlavou.


Prepnakra, nie! Robm to, musela som chvu poprema, ale nenapadlo mi iadne presvediv vysvetlenie.
Vie, robm to len tak. Bez dvodu. Tak ako niektor udia
fotografuj.
Je mon, e si trochu udn, moja mal? sptal sa ma
Claude avzpt mi vsunul ruku pod suku. Ale to nevad,
ani trochu, aj ja som trochu poblznen, preiel mi ahko
perami po krku aja som poctila horavu aon dodal: do
teba.
Oniekoko mint sme u leali na posteli, moje vlasy boli ndhern posplietan aslnko svietilo cez zvesy zatiahnut iba do polovice okien amaovalo na dreven podlahu
mal roztrasen kruhy a ja som mohla prilepi na stenu
al lstok s npisom O lske popoludn. Ale neprilepila
som.
Claude vyhladol aja som nm usmaila omelety aon povedal, e dieva, ktor vie robi tak omelety si me dovoli
kad spln. Take prezradm ete jeden:
Vdy, ke som neastn alebo nepokojn, nakupujem kvety. Samozrejme, e ich mm rada, aj ke som astn, ale vtie
dni, ke sa ni nedar, pre ma kvety znamenaj zaiatok novho poriadku, ktor je vdy dokonal, nech sa stane okovek.
Vlom do vzy zopr modrch zvonekov a je mi lepie. Na svojom starom kamennom balkne smerom do
dvora posadm kvety a okamite sa ma zmocn pocit, e
robm nieo zmyslupln. plne sa stratm vtom, ako vybaujem znovinovho papiera rastlinky, opatrne ich vyberm zumelch ndob asadm do kvetinov. Ke zaborm
prsty do hliny a prehrabujem sa v nej, vetko sa mi zd
jednoduch apred smtkom sa obrnim kaskdami ru,
hortenzi avistri.
10

smev eny

Nemm rada zmeny vo svojom ivote. Do prce chodm


stle tou istou cestou avTuilerijskch zhradch mm laviku, ktor som si tajne privlastnila.
Aza iadnu cenu by som sa neotoila, ke idem potme po
schodoch a mm udn pocit, e ma nieo prenasleduje ae
to po mne siahne, len o sa obzriem.
To so schodiskom som ete nikomu neprezradila, nepovedala som to ani Claudovi. Myslm, e ani on mi vtedy nepovedal vetko.
Cez de sme ili kad svojou cestou. o robil Claude po
veeroch, ke som pracovala vretaurcii, som celkom presne
nevedela. Mono som to ani nechcela vedie. Ale vnoci, ke
na Par zosadla osamelos, ke zatvorili aj posledn bary av
uliciach sa mrznc tlali non vtci, vtedy som leala vjeho
nru actila sa bezpene.
Ke som vten veer vypla svetlo vretaurcii avybrala sa
so katukou malinovch makrniek domov, netuila som, e
aj mj byt bude tak przdny ako moja retaurcia. Ako som
u spomnala, bol to de ako kad in.
Iba Claude sa vytratil zmjho ivota ana rozlku mi zanechal tri vety.
Ke som sa na druh de prebudila, vedela som, e nieo
nie je vporiadku. Nepatrila som, ia, kuom, ktor s rno
okamite ul, apreto som sa zobudila skr snejasnm neprjemnm pocitom ako stou jednou konkrtnou mylienkou,
ktor sa iba postupne zmocovala mjho vedomia. Leala
som na mkkch vankoch, voajcich po levanduli, zvonku tlmene doliehali zvuky zdvora. Place diea a uteujce
slov matky; ak kroky, ktor sa pomaly vzaovali; brna,
ktor so kripotom zapadla do zmky. Ete vpolospnku som
natiahla ruku po nieom, o tu u nebolo.
11

Nicolas Barreau

Claude? zamrmlala som.


Apotom mi to dolo. Claude ma opustil.
o sa mi ete vera v noci spoiatku zdalo neskuton
a po viacerch pohroch ervenho vna som si myslela, e
sa mi to iba snvalo, to sa v siv novembrov rno zmenilo
na nezvrtiten skutonos. Nehybne som leala na posteli
a navala, ale v byte bolo ticho. Z kuchyne nebolo pou
iadne zvuky. Nijak bzukot elektrickho holiaceho strojeka.
Ni. Ani len va kvy, ktor by zahnala navu. Obrtila
som hlavu smerom kbalknovm dverm, ahk biele zvesy
neboli zatiahnut a na sklo sa tislo studen rno. Prikryla
som sa prikrvkou a po ui aspomenula si, ako som vera
so svojimi makrnkami ni netuiac vola do przdneho
atmavho bytu.
Iba vkuchyni sa svietilo aja som chvu nechpavo hadela
na udn ztiie, ktor sa mi ponkalo vo svetle iernej kovovej lampy.
Rukou napsan list, ktor leal otvoren na starom kuchynskom stole, na om pohr marhuovho demu, ktor
si Claude rno natieral na croissant. Miska sovocm. Napoly
zhoren svieka. Dve pltenn servtky, nedbalo zrolovan
azasunut do striebornch krkov.
Claude mi nikdy nepsal, ani len lstoek. Mal manick
vzah ksvojmu mobilnmu telefnu ake sa zmenili jeho plny, rovno mi zatelefonoval alebo zanechal odkaz v odkazovej
schrnke.
Claude? zvolala som a dfala, e zaujem nejak odpove. Ale to sa u po mne naahovala studen ruka strachu.
Spustila som plecia, makrnky vykzli zo katule a padali
ako v spomalenom filme na zem. Trochu sa mi zakrtila
hlava. Sadla som si na jednu zo tyroch drevench stoliiek
apritiahla som list opatrne ksebe, ako keby to mohlo nieo
zmeni.
12

smev eny

Znovu aznovu som tala tch niekoko slov, ktor Claude


napsal na papier vekmi ostrmi psmenami, a sa mi konene zdalo, e poujem jeho zachrpnut hlas celkom blzko
pri uchu, ako mi epk do noci:
Aurlie,
spoznal som enu svojho ivota. Mrz ma, e sa to stalo prve
teraz, ale raz by ktomu dolo tak i tak.
Dvaj na seba pozor,
Claude
Najprv som zostala sedie ako skamenen. Iba moje srdce
udieralo ako div. Tak sa teda cti lovek, ktormu podryli
pdu pod nohami. Dopoludnia sa Claude so mnou ete rozlil bozkom, ktor sa mi zdal obzvl nen. Nevedela som,
e to bol bozk, ktorm ma zradil. Jedna vek lo! Ak boh
takto sa vykradn!
Vnvale bezmocnej zrivosti som pokrila papier ahodila
ho do kta. O sekundu som u upela a vzlykajc nahlas
sa pokala papier znova uhladi. Vypila som pohr ervenho vna. A potom ete jeden. Vybrala som z taky telefn azaala optovne vyta Claudove slo. Na odkazova
som mu nahovorila zfal prosby idivok nadvky. Chodila
som hore-dole po byte, upjala si z vna, aby som nabrala
nov odvahu avrieskala do telefnu, aby mi okamite zavolal. Myslm, e som to sksila asi tak dvadsapkrt, a
km som v matnom alkoholickom opojen dola k poznaniu, e moje pokusy zostan nespen. Claude sa u odo
ma vzdialil na niekoko svetelnch rokov amoje slov ho
u nemohli zastihn.

13

Nicolas Barreau

je autorom viacerch romnov, odohrvajcich sa v hlavnom meste Franczska. Barreau sa narodil vroku 1980
v Pari, kde vytudoval romanistiku
a dejiny na znmej univerzite Sorbonne a kde aj v sasnosti ije a pracuje
ako spisovate. Po mimoriadnom spechu romnu smev eny na nemeckom
trhu, kde sa kniha dostala do prestneho rebrka bestsellerov tdennka
Spiegel a krtko potom bola aj sfilmovan, vyli alie dva itatesky spen
romny Veer v Pari a Par je vdy
vborn npad.

Aurlie je mlad majiteka parskej retaurcie a je neastn: znioho ni ju opustil priate. Bldi Parom avmalom knhkupectve
objav romn, ktorho prv vety presne opisuj nielen jej retaurciu, ale dokonca aj ju samu. Aurlie, oaren knihou, ktor jej
pomohla prekona smtok z rozchodu, si vezme do hlavy, e mus
stretn autora azisti, odkia ju pozn. Lene spisovate, anglick
dentlmen, je udk asamotr, ako sa Aurlie dozvie od jeho franczskeho redaktora. Dosta sa knemu bude, zd sa, nemon. Ale
Aurlie je ctiiadostiv ena...
Ak sa chystte navtvi Par, nezabudnite si pribali tento romn.
Zavedie vs na miesta, oktorch sa nedotate vturistickch sprievodcoch. Ak sa vydte po stopch Aurlie, objavte Par, ako ho vidia jeho obyvateky. Je romantick a autentick. Ana svoje si prdu
aj fanikovia franczskej kuchyne.

ISBN 978-80-89761-08-1

www.zelenykocur.sk

788089

761081

SMEV ENY

(Bild)

Nicolas Barreau 

Pre romantikov avetkch,


ktor miluj Par...

Viete, ja som sa ete dnes ani poriadne nedostala k jedlu, vysvetovala som
s plnmi stami. Patrila som ia k tm
uom, ktor sa ctia povinn vetko zakadm vysvetova.

Nicol as Ba r r e au
SMEV ENY

To sa stva, povedal Monsieur Chagall


a alej moju rozpaitos nekomentoval. Tam, ukzal na stolk sromnmi,
tam mono njdete, o hadte.
A naozaj. O ptns mint som vychdzala z Librairie Capricorne s oranovm papierovm vreckom, na ktorom
bol vytlaen mal biely jednoroec.
Dobr voba, povedal monsieur Chagall, ke balil knihu mladho anglickho autora s peknm titulom smev
eny.
Bude sa vm to pi.
Prikvla som a cel erven hadala
vpeaenke drobn.
Zhlboka som sa nadchla a poobzerala
sa po przdnej ulici.
Mj nov priate z policajnej stanice to
vzdal. Pravdepodobnos, e niekto, kto
si prve kpil knihu, sa vzpt vrhne
zmosta, bola oividne tatisticky vemi
nzka.

You might also like