You are on page 1of 2

Salt X Palestina, grup de recolzament a la lluita pels drets del poble palestí reconeguts

per la ONU, format per dones i homes de Salt i altres localitats de les comarques
gironines, coneix les activitats desenvolupades al Festival Interpueblos a les sis
edicions realitzades fins ara. També coneixem i recolzem els projectes de la
Associació Pau i Solidaritat Haydée Santamaria que impulsa aquest festival en
col·laboració amb diferents administracions públiques.

Entre aquests projectes ens ha interessat especialment el relatiu a extendre les


activitats del Festival, fins ara radicats al sud de Madrid, a territori libanès. Això
estimula la solidaritat i la relació cultural entre ambdós costats del Mediterrani, enciant
perfectament en el concepte bàsic de l’Aliança de Civilitzacions, així com en l’àmbit de
la cooperació cultural mediterrània.

A l’edició de 2009 es varen assolir els objectius proposats i donat l’interes despertat
per la qualitat de les activitats, valoraríem positivament una edició el 2010 a Barcelona
que complementaria la de Madrid.

Entenenem que el coneixement mutu dels pobles i la valoració de les seves formes i
continguts culturals és una contribució indispensable per a la construcció de la pau
justa i duradora que necessita tot el Pròxim Orient.

Per aquestes raons entenem que el projecte és digne de recolzament i instem a les
autoritats i ales administracions públiques competents a dnar-li també el seu
recolzament material.

Salt, 22 de març de 2010

Isidre Pallàs Maria José Rengel

Membres de Salt X Palestina

Salt x Palestina, grupo de apoyo en la lucha por los derechos del pueblo palestino
reconocidos por la ONU, formado por hombres y mujeres de Salt y otras localidades
de las comarcas de Girona, conoce las actividades desarrolladas en el Festival
Interpueblos en las seis ediciones realizadas hasta el momento. También conocemos
y apoyamos los proyectos de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée
Santamaría que impulsa dichos festivales en colaboración con múltiples
administraciones públicas.

Entre dichos proyectos ha interesado especialmente el relativo a la extensión de las


actividades del Festival Interpueblos, hasta ahora radicadas en el sur de Madrid, al
territorio libanés. Esto hace hincapié en la solidaridad y la relación cultural entre ambos
extrremos del Mediterráneo, encajando perfectamente en el concepto básico de la
Alianza de Civilizaciones, así como en el ámbito de la cooperación cultural
mediterránea.
En la edición del 2009 se cumplieron los objetivos propuestos y dado el interés
suscitado por la calidad de las actividades, se valoraría positivamente una edición en
el 2010 también en Barcelona que complementaria la de Madrid.

Entendemos que el conocimiento mutuo entre los pueblos y la valoración de sus


respectivas formas y contenidos culturales es una contribución indispensable a la
construcción de la paz justa y duradera que precisa Oriente Medio.

Por esas razones, consideramos que el proyecto es digno de apoyo e instamos a las
autoridades y administraciones públicas competentes a darle también su apoyo
material.

Isidre Pallàs Maria José Rengel

Salt x Palestina