You are on page 1of 1

Matsyodari Shikshan Sansthas

COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY


Nagewadi, Jalna - 431 203
Department of Mechanical Engineering
FINAL ROLL CALL LIST TE(B)

B2301
B2302
B2303
B2304
B2305
B2306
B2307
B2308
B2309
B2310
B2311
B2312
B2313
B2314
B2315
B2316
B2317
B2318
B2319
B2320
B2321
B2322
B2323
B2324
B2325
B2326
B2327
B2328
B2329
B2330

MADAN MAYUR SHAMRAO


MHASKE GOPAL RAMBHAU
MHASKE PAWAN PRAKASH
MHASKE PRAVIN DAMODHAR
MITHE ANIL MADHUKAR
MUJMULE VASANT PANDURANG
MULE SUNIL APPASAHEB
NALAWADE SACHIN KARBHARI
NANDANKAR TUSHAR MAHENDRA
NAVGHARE GOPAL SADASHIV
NAVGIRE KRUSHNA GANESHRAO
NILKHAN SAKHARAM BHAGWAN
PANDHARE SADASHIV RAMBHAU
PARDESHI NIRAJ GOKULSING
PARE AKSHAY PRAKASH
PARE DEEPAK VINOD
PATHAN SHAHRUKH PIRKHA
PATIL KALYANSINGH KAILASH
PAWAR VIJAY SANDIP
PAWAR YOGESH RAJEBHAU
PIMPOLE AKHIL RAVINDRA

B2331
B2332
B2333
B2334
B2335
B2336
B2337
B2338
B2339
B2340
B2341
B2342
B2343
B2344
B2345
B2346
B2347
B2348
B2349
B2350
B2351
B2352
B2353
B2354
B2355
B2356
B2357
B2358
B2359

SHINDE SHARAD SAYAJI


SOLANKE RAVI GANESHRAO
SONWANE SAMBHAJI PARMESHWAR
SURSHE NAVNATH PRABHAKAR
TAKLE UMESH PANDURANG
TAMMEWAR NITIN BHARATRAO
TEPLE SURESH ANKUSH
THAPA MOHAN BALBAHADUR
THORAT RAMESH SANTRAM
THORAT RAVINDRA MACHHINDRA
THOSAR SANDESH ACCHUTRAO
VANVE DHANANJAY RAOSAHEB
VARMA GOVIND GIRDHARI
WAGHMARE GAJANAN JANARDHANRAO
WAGHMARE RAHUL MADHAVRAO
WAGHMARE ROHAN RAMRAO
WARGANTIWAR PRANAY SURESHRAO
YEWLE PARESH SHARAD
AGLAVE SAMBHAJI. S
BAIG RIYAZ ROSHAN
JOSHI VAIBHAV MADHUKARRAO
EKLARE GAURAV.M
GIRI VILAS. V
GHUGE UDDHAV. S
KUHIRE DILIP. M
KULKARNI SHRIKANT. R
RATHOD VIKAS. B
RATHOD AKASH. G
ROKADE NILESH. P

RATHOD AVINASH MOKINDA


RAUT KARAN DILIP
SAUNDARYA AMOL RAGHUNATH
SAVALE RAJIV DIGAMBAR
SAYED ALI USMAN
SHAIKH WASEEM SHAIKH HAQQANI
SHEKH SHAKER USMAN
SHINDE RAHUL VILAS
SHINDE RAM BALASAHEB
Practical Batches: B1: B-2301 to B-2315

B2: B-2316 to B-2330

B3: B-2331 to B-2345

B4: B-2346 On wards

Class Teacher

HMED