You are on page 1of 5

ISLAM DI MAKKAH

000. [重点]速览本课
学习:Zaman Jahiliah, Nabi Muhammad, Penyebaran Islam, Reaksi Masyarakat
Arab
1. 这课,是一篇故事,历史老师都会说第 4,5,6,7 课(关于回教的)是最简单的,超容易
得分!因为有故事,人物,地点,动作,场景,所以容易记忆。相对的,比较难的是第
1,2 课。把它当做一个故事来看吧。
2. 回教之前是黑暗的 Zaman Jahiliah,先知穆罕默德(Nabi Muhammad)的生活,然后
是他传教的方法,还有他遇到的总总困难。
3. 只是这 4 课的宗教元素比较重,多是神(阿拉)给人类的指示、考验、荣誉等等。
highlight = 考试重点[比较会出],bold = 一定要会的 keyword
001. ZAMAN JAHILIAH 笨蛋时代
1. 回教未被创立之前,Arab 有个 Zaman Jahiliah,为期 310 年. Jahiliah (源自 arab 语:
jahala)指的是无知[难听直接点——笨蛋]。这几个意思记下来:
@Jahiliah 的 4 個意思:
>>>Arab: jahala
>>>jahil 无知
>>>tidak mengetahui 不知道
>>>tidak mempunyai ilmu pengetahuan 没知识
2. 这时,这些 Arab 人全部叫做 Arab Jahiliah,因为:
>>> tidak menerima kebenaran 不接受真相[不信宗教真理的意思]
>>>tidak mengikut ajaran nabi dan rasul,而且不跟 nabi(nabi = 先知)的教诲走,比如:
Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa...etc.
[课外知识:Nabi Isa 是回教里给耶稣的称号, Isa≈Yesus≈Jesus,Islam 承认耶稣是先知,
不承認他是神的儿子,更多:http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_Islam]
3. 所以,Zaman Jahiliah 又称为 Zaman Kegelapan,因为 Arab Jahiliah 不信仰 Allah
Yang Maha Esa [Maha Esa = 獨一真神], 而是盲目信仰偶像(menyembah berhala)。
4. Arab Jahiliah 的生活乱七八糟(kucar kacir), 因为没有 nabi(先知), rasul(传道者),kitab
suci(经文)可以作为生活指标(petunjuk kehidupan).因此品行低劣,残酷(kejam),傲慢
(angkuh),固执(degil).
5. Islam 来了后,就有改变了(mengalami proses perubahan).
[Tamadun Islam 有点特别,别的 tamadun 在 sungai,Islam 却在沙漠,课本说是 Allah
给人类的 anugerah(恩赐),嗯...ok....]

[5] X panduan khusus perkahwinan. 特点(考试爱问哦哦): [1] 不道德行为(perbuatan tidak bermoral) : judi.-. 抢夺 kalifah 的 barangan [9] gol. minum arak [这三个记起来,赌 博、通奸、饮酒] [2] Minum arak = lambang lelaki sempurna 喝到醉. riba(高利息贷款) [7] Pedagang mementingkan kekayaan & keuntungan 商人注重财富和利润 [8] merompak dan merampas 抢劫. 必须具备以下条件: [1] fikiran matang 思想成熟 [2] gagah 坚强 [3] berani 勇敢 [4] pandai berpidato 厉害发言吹水 [5] disukai ramai 还要被看好 [6] dilantik atas persetujuan ramai 多数人必须赞同 3.002. 这种精神的存在是因为: [1] Kedudukan geografi 地理因素 [2] Suasana tempat tinggal 居住环境 . 阿 tao(ketua kabilah)叫做 Syeikh 2. zina. pedalaman])和 >>>Hadari (住在 Tanah Arab 半岛中区[bhg tengah Semenanjung Tanah Arab (STA)]) 2. 因为是完美男人的象征 [这个考试会 问] [3] Wanita X mewarisi harta pusaka ibu bapa 女人地位低,不可以继承自己父母的遗产 [4] Menamam bayi perempuan hidup hidup 女婴儿刚出生就活埋,认为生女的很丢家庭 的脸. Sistem Kabilah 游牧部落 1. Arab Jahiliah 的特点 1. miskin 有钱人剥削穷人 [10] Pelbagai kepercayaan dan agama 很多种信仰和宗教 [11] 实行 sistem kabilah (游牧部落) [12] kabilah 时常打仗(kerap berperang) 003. Masyarakat 分为两组, >>>Badwi (住在沙漠、内陆[gurun. mengahwini beberapa wanita sekali gus 结婚没有 规则,要几个妻子都可以[no quota limit] [6] 做生意 2 大招:penindasan(压制人家买东西). Semangat assabiah [小组群精神] 1. kabilah 经常打仗[之前说过了 :P] 004. 因为这个游牧部落,semangat assabiah [注重共同意识的精神] 崛起了 4. 要成为 Syeikh. kaya eksploitasi gol.

公元 570 年,4 月 20 日出世 6.dipercayai 可信任 [3] tabliq . Latar Belakang Nabi Muhammad 1. 他被称为 digelar al-Amin 4.bijaksana 聪明 2. Buhaira [课外知识:Buhaira 是一位 Assyria 来的 Christian 的牧师] 他预言 Nabi Muhammad 会变成传道士. 他也是很 .berkata benar 讲真话 [2] amanah . NABI MUHAMMAD 先知穆罕默德 1.006. 他的名字,Muhammad 的意思是 terpuji (令人钦佩) 5. geng 咯!给他讲中料咯! 008. Nabi Muhammad 有四个 sifat terpuji (优点): [1] siddiq . Keperibadian Nabi Muhammad 1. 还没出世,在娘胎时,他父亲(Abdullah)就去世了;他 6 岁时,母亲(Aminah) 也去世 了。 :( 7. 接下来,我们会看看他的一生: [1] 他还没当 nabi 前的生活 [2] 他怎么当上 nabi (先知) 和 rasul (传道士) [3] 他怎么宣扬回教 007. 他的 keturunan 很强的,统治了 Makkah. 他曾经 mengembala kambing (牧羊) 和 berniaga (做生意) 9.menyampaikan 发表东西给有需要的人 [4] fatanah . 解决了 Hajar Aswad 事件 >>> 回教徒相信 Hajar Aswad 是来自天堂的石头,这个黑石头附在 kaabah 上面。 >>> 这个黑石头有个故事:这个 Hajar Aswad 在一次水灾时跌了下来,Quraisy 的 suku 抢着要放回去,所以吵架了。Nabi Muhammad 叫他们把 Hajar Aswad 放在他的 serban(头巾)上面,然后一人拿一个角落。最后,是 Nabi Muhammad 自己把它放上去。 >>> 因为这样,perpaduan kaum dapat dicapai 他实现了各族团结精神 3. 他过着 kehidupan sederhana 平淡的生活方式 6. 他是回教最后一位先知,全名为 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2. Keturunan pemimpin Makkah 他是 pemimpin Makkah 的后裔 2. 他是 Quirasy 族 4. Kaabah (用来朝拜 Allah 的寺庙)和 telaga zamzam (这个井是回教里最纯洁的地方) 3. 他妻子是 Siti Khadijah 10. Halimatus Sa'diyah 专门给他喂奶。Nabi Muhammad 专门喝 Halimatus Sa'diyah 喂 的奶长大 (NM disusui oleh ~) 8. 他是 ketua keluarga 一家之主 5.

他叫做 Abu Lahab. Penyebaran Islam di Makkah 宣扬回教咯咯咯 1. 他 menerima wahyu pertama (收到神的第一个启示) 009. 神的第一个启示,叫做 Surah al-Alaq,是通过 Malaikat Jibril (Malaikat=天使) 给 Nabi 的。 2. 这个 Abu Lahab 是 NM 的亲戚来的,反对回教的 . Rasullah Muhammad 就要传教了。 2. 这个传教过程分两个阶段:secara rahsia(3 年) 和 secara terbuka(10 年) 3. 得到了 Surah al-Muddasir. Kerasulan Nabi Muhammad 变成传道士 1. 这个 Surah al-Alaq 很重要: [1] Surah al-Alaq 结束了 Zaman Jahiliah berakhir [2] Amalan membaca jadi tuntutan agama (宗教要求信徒多阅读来增进知识) 3. sahabat. Secara Terbuka 公开传教 >>> Surah al-Hijr 来了 >>> NM 得到 Surah al-Hijr 后,在 Bukit Safa 公开传教 >>> 有人 kacau. 接着,Surah al-Muddasir 也来了: [1] Perisytiharan Nabi Muhammad sbg Rasullah (NM 成为传道士) [2] NM wajib menyampaikan ajaran Islam (NM 强制性必须传教) 010.[1] rendah diri 低自尊 [2] penyayang 有爱心 [3] pemaaf 宽容 7. kerabat 传教 (家人,朋友,亲属) >>> For example. Secara Rahsia 暗中传教 >>> 做么要 rahsia? 因为 3 个原因: [1] Islam baru diperkenalkan 新产品才刚刚推出罢了 [2] Bilangan penganut sedikit 信徒很少 nia [3] Mengelakkan pertentangan Arab Quraisy 避免和 Quiraisy 有冲突 >>> 主要给 keluarga. 早期信回教的 tokoh 有: [1] Siti Khadijah bt Khuwailid 他妻子 [2] Ali bin Abu Talib [3] Zaid bin Harithah [4] Abu Bakar Al-Siddiq [5] al-Arqam bin Abu Arqam >>> 第<5>个 tokoh -.al-Arqam bin Abu Arqam 把他的家变成第一个回教传教中 心 pusat dakwah Islamiah pertama 4. 他会在 Gua Hira bertahannuth (独自一人为神净化自己) 8.

fizikal dan rohaniah 心里上. Quiraisy = perbezaan darjat+semangat assabiah (Islam 注重公平对待,Quraisy 注重地位差异+小组群生活) [4] Quiraisy anggap terpaksa tunduk kpd NM (Quraisy 认为信回教就是被逼要听 NM 的 话) [5] Jejas ekonomi Arab Jahiliah. Quraisy 盲目崇拜) [3] Islam = Prinsip sama taraf. 财务. terutama perusahaan patung berhala (影响到做朝拜雕 像的生意,因为 Islam 不朝拜这些雕像) 3.011. wanita cantik (给他献上等级. harta. Quraisy menyembah berhala (Islam 信一个神. Keluarga Yassir. 女人) =__= 4.物理上和精神上的力量让传教成功 2. Zunainah [2] Cemuhan terhadap NM (嘲讽他) [3] Ganggu NM ketika bersolat (他祈祷时去 kacau 他) [4] Ancaman membunuh NM (有人要杀他) [5] Pemulauan terhadap NM dan keluarga (抵制他一家人) [6] Menawarkan pangkat. Amir bin Fuhairah. Arab 人接受 Islam 的原因: [1] Layanan sama kepada manusia 回教公平对待每个人 [2] Berdakwah secara bijaksana & lemah lembut 传教方法很温和 [3] Tidak memaksa memeluk Islam 没有逼人信仰回教 [4] Kekuatan mental. Arab 反对的方法: [1] Diseksa 被折磨 : Bilal bin Rabah. Arab 反对的原因: [1] Perbezaan amalan tradisi (Quraisy 和 Islam 的传统习俗不一样) [2] Islam = kepercayaan kpd Allah. REAKSI MASYARAKAT ARAB 阿拉伯人对 ISLAM 的反应 1. NM menyelesaikan masalah 他解决反对问题 >>> 他的 uncle 和妻子去世后,Quraisy 的反对更加够力了 >>> 于是,他决定: [1] 叫 umat Islam 搬去 Habsyah [2] 他和 Zaid bin Harithah 试试去 Taif 传教,but fail liao [3] 再次得到 Allah 的启示后,Allah 要他搬去 Madinah .