You are on page 1of 3

FaceBook.

com/babahordozo

Mire jó a babahordozás?
Praktikus szempontok

Írta: Mészáros Anikó


babahordozási tanácsadó

www.hordoznijo.hu 1
FaceBook.com/babahordozo

A kisbabák édesanyjuk pocakjában kilenc hónapon keresztül hozzászoknak a


testközelséghez, a melegséghez, a (szív)hanghoz, a ringató mozgáshoz,
masszírozáshoz. A születés kiszakítja ıket ebbıl a megszokott környezetbıl, de
ezután is várják az ismerıs testközelséget. Ezért sírnak, ha elvesztenek minket szem
elıl vagy hosszabb idıre magukra hagyjuk ıket. Az anyaméhbıl kibújva sem kell
nélkülözniük azonban a biztonságot adó melegséget, ha megadjuk nekik a hordozás
élményét, amely ugyanazt az ismerıs érzést és környezetet biztosítja a babáknak,
amit a mama pocakjában tapasztaltak.

A babahordozás ısi módszer. A természeti népeknél a hordozás ma is a


babagondozás szerves része, sok helyen nem is tudnának másképp kisbabákkal
közlekedni, dolgozni. Az emberiség 2/3-a ma is hordozza babáját. Ha a több száz
éves tapasztalat nem lenne eléggé meggyızı és igazoló erejő a mai társadalom
számára, sok-sok új tudományos eredmény is alátámasztja a babahordozás
fontosságát.

Mai modern világunkban egyre inkább elıtérbe kerülnek a hordozás praktikus


tulajdonságai is. Vegyük hát számba elıször ezeket!

• Közlekedés: Hordozott babával könnyő a közlekedés a városokban, nem kell


babakocsit emelgetni a lépcsıkön vagy a jármőveken.
• Házimunka: A baba születésével nem áll meg az élet, egy édesanyának
ugyanúgy helyt kell állnia a háztartásban, mint a szülés elıtt. A kisbabáknak
többnyire nincs szükségük arra, hogy külön „foglalkoztassák” ıket, de igénylik
a testközelséget. A hordozás nagy segítség otthon: nem kell folyton karban
tartani a kicsit, mindkét kezünk felszabadul, nyugodtan tehetjük dolgunkat,
miközben gyermekünk is megkapja, amit szeretne: a közelében vagyunk,
amikor és ameddig csak szeretné.
• Kommunikáció: A hordozás elısegíti, hogy könnyen kiismerjük és megértsük
kisbabánk jelzéseit, melyekre idıben reagálni tudunk. Nem csoda hát, hogy a
hordozott babák többnyire elégedettek, nyugodtabbak, kevesebbet sírnak és
ritkábban fáj a hasuk is.
• Társasági élet: Nem kell bezárkóznunk a négy fal közé, mert kisbabánk
született. Hordozott babával szabadon tudunk jönni-menni, amikor csak
kedvünk tartja vagy épp dolgunk van. A hordozás szabadságot ad.
Kisbabánknak pedig - ha útközben bárhol elálmosodik- nem kell az otthoni
kiságyra várnia, nyugodtan szunyókálhat a hordozóban.
• Kirándulás: A hordozás nagyszerő eszköz utazáskor, kirándulásokon is: akár
úttalan utakon is elindulhatunk csemeténkkel felfedezni a világot, a terep nem
akadály!
• Magas épületek: Vannak olyan emeletes házak, amelyekben nincs lift, vagy
annyira kicsi a lift, hogy nem fér el benne a babakocsi. Ilyen esetekben a
hordozás kifejezetten hasznos: megkíméli a szülıket attól, hogy nap mint nap
emeleteken át cipeljék a babakocsit.
• Nagyobb testvér: A hordozás csökkenti a testvérféltékenységet. A nagyobb
testvérnek nem kell háttérbe szorulnia a kisbaba miatt. Miközben a kicsi
édesanyján nézelıdik vagy pihen, az anya foglalkozni tud a nagyobbal is.
• Vásárlás: Vannak boltok, ahol annyira szők a hely, hogy nem lehet beférni
babakocsival vagy be sem engednek kocsival. Az ilyen helyek könnyedén
elérhetıek, ha hordozzuk kisbabánkat.

www.hordoznijo.hu 2
FaceBook.com/babahordozo

• Szoptatás: Kilépve az otthon falai közül nem kell tartanunk attól, hogy
nyilvános helyen szoptassuk meg kisbabánkat: a legtöbb hordozóeszközben
diszkréten lehet szoptatni.

Akik rendszeresen hordozzák kisbabájukat, számtalan más kisebb-nagyobb dolgot


fel tudnak sorolni, amiben mind-mind segítségükre van a hordozás, megkönnyíti a
mindennapi életüket, elınyt jelent a napi teendıkben.

Kérdések, félelmek, tévhitek a hordozásról


Sokan vannak, akiknek nagyon tetszik a hordozás, de néhány kérdésben
bizonytalanok, és ezért még nem mertek belevágni. Lássuk, mik ezek a félelmek!
• Elkényeztetés: Vannak, akik attól tartanak, hogy túlságosan elkényeztetik
gyermeküket, ha hordozzák, és a baba túlságosan hozzájuk nıl. A kisbabák
életük elsı pár hónapjában intenzíven igénylik a testközelséget. Ahogyan
azonban egyre kíváncsibbak lesznek és megindul a mozgásfejlıdésük
(forognak, másznak, felülnek, felállnak, járnak stb.), egyre kevésbé igénylik a
hordozást. Mivel a hordozás megalapozza a korai kötıdést és segít a(z
ıs)bizalom kialakulásában, így a kicsik bátran vágnak neki a környezet
felfedezésének, hisz tudják, biztonságban vannak.
• Nem árt a baba gerincének? A jó és helyesen használt hordozóeszköz
körülöleli a baba hátát, ezzel biztonságosan támasztja a gerincét. Nem
javasolt olyan eszközök használata (pl. kenguru), amelyben a baba gerince
elferdülhet, a háta összecsuklik.
• Kap levegıt? A jó hordozóeszközben helyesen hordozott baba szorosan
simul hordozójára, de mindketten megfelelıen kapnak levegıt. A szorosság
nem jelenti azt, hogy kellemetlen vagy fájdalmas lenne. Ha kényelmetlen a
hordozás, akkor nem jó a hordozóeszköz, vagy nem megfelelıen használják.
• Biztos, hogy jó a babának azon a szők helyen? A babák hordozás közben
is viselkedésükkel jelzik, hogy jól érzik magukat. Szeretik a hordozást. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy az idı nagy részében elégedettek,
nyugodtabbak, kevesebbet sírnak.
• Nem árt a hordozás a baba csípıjének? A jó hordozóeszköz és a helyes
hordozás segíti a baba csípıfejlıdését. Sıt a hordozással korrigálhatók a
születéskori csípıproblémák.

További információk: http://hordoznijo.hu

Gyere és csatlakozz!
Babahordozás a Facebookon: http://www.facebook.com/babahordozo

Kövess a Twitteren! http://twitter.com/HordozniJo

www.hordoznijo.hu 3