You are on page 1of 1

Rubi Solidari es una ONG local de la ciutat de Rubi, Barcelona, que treballa per la

solidaritat i la cooperaci6 internacional en diferents indrets del mono

Rubi Solidari ha conegut i col·laborat amb els projectes de l'Associaci6 Cultural Paz i
Solidaridad Haydee Santamaria, que impulsa entre altres coses el Festival Interpueblos,
en col·laboraci6 amb la societat civil iamb diverses administracions publiques.

Entre els projectes que em col-Iaborat son les Jornades sobre les politiques del Pr6xim
Orient: Eis Drets Humans i la Resistencia de Is Poble, desembre 2009, a Barcelona que
compta amb la col.laboraci6 del Festival Interpueblos.

Rubi Solidari valora com a molt positiva aquesta col-laboraci6 i treball conjunt entre ONGs
que potencia i enriqueix les relacions i permet donar a coneixer una problematica a molts
mes amplis sectors, creant una sensibilitat que ha de permetre a contribuir elements de
pau en el mon i especialment aquells indrets com es l'Orient Mitja.

Per aquestes raons, Rubi Solidari, considera que aquest projecte de Festival Interpueblos
es mereixedor del recolzament politic per la seva part, i anima ales autoritats i
administracions publiques a donar-li el seu recolzament material.

1,R~
Josep M. Pijuan i Utges
President
Rubi Solidari