Perancangan Dan Penyediaan Rakaman

DISEDIAKAN OLEH: Muhammad Waqiyuddin bin Abdul Majid REKABENTUK TEKNOLOGI 2 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN ( A ) Persediaan Rakaman

Jenis mikrofon Mikrofon berbeza berdasarkan ciri-ciri directionality. Ciri-ciri ini akan menentukan kepekaan sesuatu mikrofon untuk mengesan bunyi atau pickup pattern. Terdapat dua jenis mikrofon yang digunakan dalam pendidikan berdasarkan ciri-ciri ini, iaitu:1. Mikrofon unidirectionality atau cardiod 2. Mikrofon omnidirectional Jenis-jenis mikrofon juga boleh dikelas berdasarkan sensitiviti dan kualiti penerimaan gelombang.

Kristal (Crystal) 1) 2) 3) 4) 5) harga murah ketahanan yang rendah penerimaan isyarat yang lemah sensitif kepada haba dan kelembapan digunakan untuk ucapan

Seramik 1) 2) 3) 4) sederhana dari segi harga penerimaan isyarat yang lemah lebih tahan dari kristal tidak sensitif kepada haba dan kelembapan

Dinamik 1) 2) 3) 4) kualiti tinggi fidelity yang tinggi tahan boleh dipercayai

5) mahal Kondenser (electret)

1) 2) 3) 4)

penerimaan frekuensi yang baik sensitif kepada gerakan fizikal (gerakan mikrofon) sensitif kepada bunyi tidak sensitifi kepada gerakan mekanikal

Penghasilan audio Peralatan yang perlu ada ialah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) mikrofon alat perakam (perakam dan pemaian kaset) studio (tempat rakaman yang khusus) bilik kawalan (pilihan) kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) muzik (sebagai muzik latar)

Unsur-unsur teknikal dalam penerbitan audio ialah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) akustik perspektif (contohnya: suara jauh, kedengaran perlahan) kesan bunyi muzik distortion/filter (pengubahsuaian bunyi) echo/gema suara (narrator)

Muzik dan kesan bunyi Bukti dari penyelidikan menunjukkan muzik latar tidak diperlukan untuk komunikasi berkesan dengan bahan audio visual. Tetapi untuk tujuan tertentu ia menolong menghasilkan mood yang diperlukan untuk membina kesinambungan. Muzik sebagai latar untuk tajuk membantu memulakan narration berikutnya. Bila muzik digunakan semasa narration, ia mestilah perlahan dan tidak mengganggu tumpuan

pendengar. Pilih muzik yang sesuai. Muzik semi-klasikal yang mempunyai tempo perlahan lebih sesuai daripada pop atau klasik. Jika bahan yang dihasilkan itu untuk diedarkan atau dijual, perlu kelulusan dari hakcipta muzik. Untuk tujuan pendidikan, kelulusan tersebut tidak perlu diperolehi.

Format rancangan audio 1) 2) 3) 4) 5) 6) Ceramah Majalah Rencana/dokumentari Forum/perbincangan Kuiz Drama

Isi kandungan dan teknik persembahan audio 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buat pengenalan kepada rancangan. Contohnya; µini adalah rancangan....¶ Gunakan bahasa pertuturan (jangan seperti membaca buku). Perhatikan penggunaan tatabahasa yang betul. Bercakap dengan perakam seperti bercakap dengan kawan. Jangan bersyarah Perlu skrip yang terperinci seperti kemahiran menulis skrip dan kemahiran membaca skrip (lebih natural jika tanpa skrip, tetapi perlu ada nota panduan). 20 - 25 minit kepada orang dewasa/pelajar sekolah menengah atau kurang kepada pelajar sekolah rendah. Libatkan pendengar dengan aktiviti yang bermakna. Sediakan panduan belajar atau lembaran kerja digunakan bersama pita audio yang mengandungi: y tajuk y objektif y maklumat utama y rajah y visual y soalan

10) Beri peluang kepada pelajar mengambil nota 11) Sekiranya dimasukkan aktiviti pelajar, sediakan masa untuk pendengar menyiapkan aktiviti.

Senarai semak 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Kurangkan gangguan latar belakang. Tetapkan kekuatan suara. Kualiti suara dan kejelasan suara. Kejelasan penerangan. µConversational tone¶ Penglibatan pendengar. isi kandungan jelas. Masa tidak terlalu panjang atau terlalu pendek.

( B ) Panduan Menulis Skrip Audio 1) Tentukan apa yang hendak disampaikan.

2) 3) 4) 5) 6)

Senaraikan isi mengikut susunan. Pembukaan yang menarik dan menjadi teras kepada isi. Gambarkan seolah-olah menulis kepada seseorang pendengar secara individu. Sebutkan apa yang hendak ditulis. Gunakan µsignpost¶ untuk menjelaskan struktur ceramah (iaitu dengan menutup satu bahagian dan pergi ke bahagian lain, contohnya dari suasana kampung ke suasana bandar). 7) Gunakan percakapan biasa. 8) Gunakan ayat rangkai kata yang pendek. 9) Gunakan tanda berhenti untuk memudahkan pembaca. 10) Skrip hendaklah ditaip langkau dua, jeda-jeda yang besar dan para yang jelas.

( C ) Panduan Membaca Skrip 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Faham apa yang dibaca dan tertulis di atas kertas. Bercerita, bukan membaca. Tandakan tempat berhenti. Berhenti pada tempat yang betul. Tekankan perkataan yang penting. Baca dahulu dan semak sebutan. Baca dengan lancar. Raptai.

Rujukan : http://ms.wikipedia.org/wiki/Bunyi http://ms.wikipedia.org/wiki/Audio www.mitov.com/AudioLab www.plantronics.com/.../audio400dsp.jpg http://shaffe.tripod.com/audio.htm www.wmin.ac.uk/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful