You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

7
7
7
x
x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de nchiriere
nr.3804/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Leeb Ana

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea doamnei Leeb Ana chiria-titular al imobilului situat n comuna Periam, nr.574, judeul
Timi avnd adresa actual str.Calea Aradului, nr.96, nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.7320/21.09.2015, prin care solicit modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.3804/29.04.2013;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.7783/05.10.2015 naintat de
doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam, prin care
propune consiliului local aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de
nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.3804/29.04.2013, ncheiat cu familia doamnei
Leeb Ana;
- prevederile contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.3804/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Leeb Ana;
- prevederile sentinei civile nr.258/PI/2014 a Tribunalului Timi, rmas definitiv la data de
04.04.2014, prin care se dispune revocarea msurii plasamentului n regim de urgen a minorului
erban Darius-Vldu de la Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric pentru copii Lugoj i
reintegrarea acestuia n familia natural, la mam, doamna Leeb Ana;
- faptul c doamna Leeb Ana, domiciliat n Comuna Periam, Calea Aradului, nr.96, judeul
Timi are n ntreinere un copil bolnav care este ncadrat n gradul de handicap Grav cu asistent
personal, conform Certificatului de ncadrare a copilului ntr-un grad de handicap, Anexa Nr.66 la
Hot.nr.32/G.H./10.09.2015, eliberat de Comisia pentru Protecia Copilului din cadrul Consiliului
Judeean Timi, certificat avnd valabilitatea de 12 luni ncepnd cu data de 10.09.2015;
- prevederile art.2 din H.C.L. Periam nr.38/10.05.2012 cu privire la scderea din evidenele
fiscale a unor sume reprezentnd plata chiriei pentru locuinele aparinnd patrimoniului comunei
Periam, nchiriate de ctre persoanele care reprezint cazuri sociale;
- prevederile art.20 alin.2 lit.b din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile
cu destinaia de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
1

- prevederile H.C.L. Periam nr.59/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin


act adiional, a contractului de nchiriere nr.3804/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i doamna
Leeb Ana;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.3 i ale
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.3804/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Leeb Ana,
prin act adiional, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre i din contractul
de nchiriere.
Art.2. Prin actul adiional menionat la art.1 din prezenta hotrre i va nceta aplicabilitatea
actul adiional nr.1/09.07.2015 la contractul de nchiriere nr.3804/29.04.2013, act adiional care a fost
aprobat prin H.C.L.nr.59/09.07.2013. Actul adiional este necesar pentru ca doamna Leeb Ana s
beneficieze de scutire de la plata chiriei, ncepnd cu data de 01.10.2015 i pn la data de 09.09.2016
inclusiv, (respectiv pe toat perioada de valabilitate a Certificatului de ncadrare a copilului ntr-un
grad de handicap reprezentnd Anexa Nr.66 la Hot.nr.32/G.H./10.09.2015, certificat eliberat de
Comisia pentru Protecia Copilului din cadrul Consiliului Judeean Timi i care are valabilitatea de 12
luni ncepnd cu data de 10.09.2015).
Art.3. Prin actul adiional care se va ncheia, se vor pstra toate celelalte condiii i clauze
contractuale.
Art.4. Domnul Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam, este mputernicit de ctre Consiliul
Local Periam s semneze actul adiional.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei comunei Periam;
- Doamnei Leeb Ana;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HRDLU ANIOARA

BRON DACIANA

________________
______________________________________

Nr. 92 din 29.10.2015