You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea rezilierii contractului de nchiriere nr.3805/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna
Periam i familia domnului Orz Gabor

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8032/13.10.2015 naintat de
doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam, prin care
propune consiliului local rezilierea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.3805/29.04.2013 ncheiat cu familia domnului Orz Gabor;
- prevederile contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.3805/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia domnului Orz Gabor;
- faptul c nu au fost respectate de ctre chiria obligaiile contractuale i c nu a folosit locuina
nchiriat, producnd i nsemnate stricciuni acesteia;
- prevederile H.C.L. Periam nr.31/25.04.2013 privind aprobarea ncheierii contractului de
nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, nscris n CF nr.401756
Periam(provenit din conversia de pe hrtie a CF nr.4521) avnd nr. top.611-612/b ctre familia
domnului Orz Gabor;
- prevederile art.1817 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare ;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.3 i ale
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Se aprob rezilierea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr. 3805/29.04.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia domnului Orz Gabor, ncepnd cu data de
01.11.2015.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei comunei Periam;
- Domnului Orz Gabor;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HRDLU ANIOARA
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 93 din 29.10.2015