You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:

7
Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind stabilirea Statului de Funcii i a Organigramei aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam, pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- nota de fundamentare nregistrat sub nr.7274/17.09.2015 prezentat de domnul Dumitra
Cornel - primarul Comunei Periam, prin care solicit consiliului local stabilirea Statului de Funcii i a
Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam,
pe anul 2015, respectiv modificarea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de
specialitate ale Primarului Comunei Periam pentru anul 2015;
- referatul nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7220/16.09.2015 prezentat de doamna
Bron Daciana - secretarul Comunei Periam prin care se solicit consiliului local stabilirea i aprobarea
statului de funcii i a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pe anul
2015;
- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul
2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat
n plat;
- prevederile art.2 alin.1 i alin.3, ale art.6 i ale art.107 alin.1 lit.a din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcionarilor publici, (r2), cu modificrile i completrile ulterioare;
- avizul nr.44429/2015 al A.N.F.P. Bucureti nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8156/16.10.2015;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.36 alin.3 lit.b i ale art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. ncepnd cu data de 01.11.2015, se aprob Statul de funcii i Organigrama aparatului de


specialitate al Primarului Comunei Periam, precum i al S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, dup cum
urmeaz:
- se aprob i se stabilete Statul de funcii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Periam, precum i al S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, conform Anexei nr.1, care face parte integrant
din prezenta hotrre;
- se aprob i se stabilete Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Periam, precum i a S.P.C.L.E.P. Periam pe anul 2015, conform Anexei nr.2, care face parte integrant
din prezenta hotrre.
Art.2. ncepnd cu data prezentei hotrri i nceteaz aplicabilitatea orice alte prevederi
contrare.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, n calitate de inspector I asistent - contabil
n cadrul Primriei Comunei Periam i doamna Bron Daciana, secretarul Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- A.N.F.P. Bucureti;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HRDLU ANIOARA
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 94 din 29.10.2015