You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planului de situaie ntocmit de ing. Marius Jrgen Mermeze pentru imobilul
nscris n C.F. nr.400890 a Comunei Periam, avnd nr.cad. C1, Top: 399-401/a, imobil aflat n
proprietatea Statului Romn, domeniu public

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8331/22.10.2015 ntocmit de ctre
domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul Compartimentului Dezvoltare
Economico-Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- Planul de situaie pentru imobilul nscris n C.F.nr.400890 Periam, avnd nr. Cad:C1 Top:399401/a reprezentnd grdinia cu nr.524 i teren n suprafa de 2.961 mp, imobil care se afl n
proprietatea Comunei Periam, domeniu public, plan ntocmit de ing. Marius Jrgen Mermeze i
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8202/19.10.2015;
- prevederile art.23 lit.b i ale art.28-36 din O.A.P. nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepie i nscriere n evidenele de cadastru i carte funciar, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c, ale art.45 alin.3, ale art.115 alin.1 lit.b
i ale art.117 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. (1) Se aprob Planul de situaie ntocmit de Ing. Marius Jrgen Mermeze i nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.8202/19.10.2015, conform Anexei nr.1 la prezenta hotrre care face
parte integrant din aceasta.
(2) Planul de situaie se refer la imobilul nscris n C.F. nr.400890 Periam avnd nr.
Cad:C1 Top:399-401/a i care reprezint Grdinia cu nr.524 avnd adresa actual: strada calea
1

Aradului, nr.148 i teren n suprafa de 2.961 mp, imobil care se afl n proprietatea Statului Romn,
domeniu public.
Art.2. Se aprob rectificarea suprafeei iniiale din cartea funciar a imobilului, conform
Planului de situaie menionat la art.1 al prezentei hotrri, respectiv rectificarea suprafeei de 2.961 mp
cu suprafaa de 2.823 mp rezultat din msurtori.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
Primarul Comunei Periam i domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico - Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei
Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- B.C.P.I. Snnicolau-Mare;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HRDLU ANIOARA
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 95 din 29.10.2015