You are on page 1of 4

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

7
7
7
x
x

HOTRREA
privind aprobarea concesionrii, prin licitaie public organizat potrivit legii, a terenului n
suprafa de 100 mp situat n intravilanul Comunei Periam, Jud. Timi, evideniat n
C.F.nr.20133 a Comunei Periam, avnd nr. cadastral 50191, n suprafa total de 714 mp,
proprietatea Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea domnului Murean Leon, nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8346/23.10.2015, prin care solicit aprobarea concesionrii, nchirierii sau cumprrii unei suprafee
de aproximativ 100 mp teren situate n spatele parcului de copii (din zona Satul Nou-Periam) n vederea
amplasrii unei mini hale pentru a executa pori din fier forjat;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8369/23.10.2015, prezentat de
domnul Marica Florian, inspector de specialitate I A n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile art.13 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii - republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- prevederile art.1 pct.2 poz.2 din H.C.L.Periam nr.99/18.12.2014 privind stabilirea tarifelor
pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, ncepnd cu anul 2015;
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, modificat i
completat;
- faptul c imobilul este proprietate a Comunei Periam, conform extrasului de carte funciar
pentru informare nr.20133 Periam (pct.B. Partea II - Foaie de proprietate: Comuna Periam, conf.H.C.L.
37/2008) i reprezint strada Zambilelor;
- faptul c terenul care urmeaz a fi scos la licitaie public n vederea concesionrii va aduce o
cretere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
1

n temeiul prevederilor art.10, ale art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.a i ale art.45 alin.3, ale
art.115 alin.2, ale art.119, ale art.120 alin.1 i ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia
public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. (1) Se aprob concesionarea, prin licitaie public deschis organizat potrivit legii, a
unui teren n suprafa de 100 mp din terenul n suprafa total de 714 mp situat n intravilanul
Comunei Periam i nscris n C.F.nr.20133 a Comunei Periam, avnd nr.cad.50191, proprietatea
Comunei Periam, pe o perioad de 10 ani, n scopul construirii unei mini hale (construcie provizorie),
cu posibilitatea prelungirii contractului de concesiune prin act adiional aprobat de ctre consiliul local.
(2) Suprafaa de 100 mp care se va concesiona este identificat n schia anexat, conform
Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
(3) Suprafaa total de 714 mp teren descris la art.1 reprezint strad (Strada Zambilelor)
potrivit extrasului de carte funciar nr.20133 Periam, ns, n fapt, terenul n suprafa de 714 mp, dei
este evideniat n extrasul de carte funciar ca i strad, nu ndeplinete funcionalitatea de strad.
(4) Concesionarul suprafeei de 100 mp va avea ca i obligaii contractuale urmtoarele:
- realizarea unei mprejmuiri cu acces pietonal permanent spre calea ferat la
limita strzii Trandafirilor, pentru evitarea accesului auto;
- realizarea pe aceast suprafa a unor lucrri cu caracter gospodresc,
avnd n vedere existena liniei electrice i a vecintii cii ferate;
- reabilitarea parcului de joac i asigurarea integritii i funcionalitii lui,
avnd n vedere faptul c este singurul spaiu de joac din partea sudic a
localitii;
- defriarea, curirea i mpiedicarea depunerii de deeuri menajere pe
ntreaga suprafa.
Art.2. Se aprob documentaia pentru concesionarea prin licitaie public deschis a terenului n
suprafa de 100 mp, nscris n C.F.nr.20133 a Comunei Periam, nr.cad.50191, respectiv se aprob
Studiul de oportunitate care reprezint Anexa nr.2 i Caietul de sarcini care reprezint Anexa nr.3.
Anexele nr.2-3 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Se aprob contractul de concesiune care se va ncheia n maxim 20 de zile de la data
adjudecrii licitaiei i care va avea forma conform modelului prevzut n Anexa nr.4, care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.4. Plata redevenei se va face la casieria primriei sau prin ordin de plat emis de
concesionar depus n contul Comunei Periam, avnd cod fiscal 4759543 i cont nr.
RO43TREZ62721A300530XXXX deschis la Trezoreria Snnicolau Mare i se va achita anual de ctre
concesionar, cel mai trziu pn la data de 1 septembrie a fiecrui an. Plata se va efectua n lei.
Art.5. Preul de pornire a licitaiei pentru concesiunea terenului n suprafa de 100 mp - este cel
stabilit prin aplicarea prevederilor art.1 pct.2 poz.2 din H.C.L. Periam nr.99/18.12.2014 privind
stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, ncepnd cu anul
2015. n acest sens, licitaia va porni de la suma de 150 lei/an/ntreaga suprafa concesionat, iar
pasul va fi de 10 lei.
Art.6. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul Comunei Periam,
domnul Dumitra Cornel, precum i comisia de licitaie i comisia de contestaii, care vor fi stabilite prin
dispoziia primarului.

Art.7. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitra Cornel, este mputernicit de ctre Consiliul
Local Periam s semneze contractul de concesiune.
Art.8. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Comisiei de licitaie i comisiei de contestaii;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - impozite i taxe;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HRDLU ANIOARA
________________

BRON DACIANA

Nr. 97 din 29.10.2015