Companie FIŞA ACTIVITĂŢII ZILNICE PENTRU AUTOVEHICULE ___ /___/______

AUTO ___________________ MARCA ŞI TIPUL ______________ NR. CIRCULAŢIE ______________ TONAJUL _____________ Timp în exploatare (ore) Numărul foii de parcurs Parcurs Efectiv Din care cu încarc. Echival. cu remorcăDin care Prestaţii* Alimentări Parcursul efectiv al anvelopelor in condiţiile aplicării coeficientului de Tone Tone corecţie km Lichid BCF Carburanţi (litrii) Alimentare ulei (litri) Consum normat Rest în rezervor Diferenţe + \ Consum efectiv Întreţinere Km echiv. de la ultimul proces tehnologic

Ziua şi ora plecării

Ziua şi ora sosirii

C1 10

C2 U

C3 12 13 14 15 16 17

RT 23

IO 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

19

20

21

22

25

Report luna precedentă

* Nu se complectează de unităţile centrale de transporturi auto

Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.btmp.ro

comandăNr. foii de

Num ele şi pren umel e şofer ului

Restituiri

Total

Total

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful