You are on page 1of 4

RESUM DEL TREBALL MUNICIPAL (COMISSIONS

INFORMATIVES)
COMISSIONS INFORMATIVES
JULIOL
Preguntes a totes les regidories: previsions i línies de treball a curt, mitjà i llarg
termini. Únicament les regidories de Manolo Gomicia ens van contestar:
Empresa, Formació i Innovació, i Territori i Ciutat Intel·ligent.
Turisme: a finals d’any.
Nota: ens van passar el programa electoral del PSOE fotocopiat com a
resposta. I desprès de treure a premsa això del programa electoral, les
regidores que faltaven van respondre que ho veuríem al Pressupost (cultura,
participació, educació, festes, seguritat, personal, habitatge)

Governació i règim intern
Bateria de preguntes sobre el pagament del bulevar
Sostenibilitat i Medi Ambient
Demanem llistat d’habitatges municipals i el seu estat. NO SE’NS FACILITA
perquè se’ns diu que s’està elaborant.
Demanem si hi ha reunions previstes per a tractar el tema de recollida de
brossa i neteja viària. Se'ns respon que la setmana següent convocarien una
reunió, i que era un tema que s'havia de tractar sense pressa, fent-ho bé, que
era el contracte més important de la legislatura i seria bo que ixquera per
unanimitat.
A totes les comissions
Seguim preguntant per objectius. També en àrees que no apareixen en el
programa del PSOE.
AGOST
Comencem a preguntar per qüestions que apareixen al programa electoral del
PSOE, ja que se’ns han donat el programa com a contestació.
Sostenibilitat i Medi Ambient
- Preguntem per la passarel·la peatonal en la carretera N-340 que uneix Alcoi i
Cocentaina. SE’NS DÓNA ESCASSA INFORMACIÓ I CAP PREVISIÓ. Ens
diuen que han encarregat un projecte al tècnic.
- Preguntem pel programa locals a la carta. ESCASSA INFORMACIÓ I CAP
PREVISIÓ. S'ha fet una reunió amb la Cambra de Comerç, ens varen dir que
en setembre farien un llistat de locals i la seua possible utilització. Es podria
ajudar en el lloguer. El PSOE no sap que aquesta mesura anomenada “locals a
la carta” està al seu programa com a tal.

- Preguntem per la Vivienda Emprenedora? SE’NS DIUEN VAGUETATS. S'ha
parlat amb la EPSA i l'Escola d'Art, per a que ho dinamitzen no s'esperaran el
PGOU. S’estudia un projecte de cohousing, amb persones joves i majors. Se’ns
diu que fins d’ací un parell d’anys no es començarà a fer res. El PSOE no sap
que aquesta mesura anomenada “vivenda emprendedora” està al seu
programa com a tal.
- Preguntem pels plans per dinamitzar el llit del riu. RESPOSTES IMPRECISES
I VALORACIONS. Es contempla en el PGOU.
- Preguntem per la reordenació del trànsit al Pont de Sant Jordi. El regidor
reconeix que no hi ha cap previsió ni s’ha fet estudi de mobilitat. Indica que
s’obre un procés de participació.

SETEMBRE
Governació i Règim Jurídic
- Pregunta de seguretat per conèixer les convocatòries del Consell de Policia.
NO SE’NS PASSA L’ACTA QUE HEM DEMANAT.
- Pagament de la sentència del bulevar. Demanem còpia del pagament, QUE
NO SE’NS FACILITA.
Dinamització econòmica i gestió estratègica
- Preguntem per la consolidació dels espais industrials guanyadors del concurs
d’idees. No obtenim resposta concreta. Ens informen de que està elaborant-se
un Pla Estratègic d’Innovació Urbana, per acollir-se a un programa de
subvencions europees. Aquest PIEU, arreplega coses de concurs de Idees. En
Rodes pensen intervindre per a evitar perills. En quant a Ceres propietat de la
Conselleria estan multant-la i volen provocar un a permuta d'eixos terrenys per
altres d'Alcassares, per veure de fer un jardí.
- Pregunta web Àgora. No se’ns diu quan funcionarà. En un mes. “Estàn
trabajando en ello”. Fa més d’un any que no va, i continua sense funcionar.
- Demanem dades ús Àgora. NO SE’NS FACILITEN LES DADES. Hem
d’esperar a finals d’octubre per obtindre-les.
Serveis a les persones
- Preguntem per el banc de llibres i per la gestió del pla pilot de les aules de 2
anys. Se’ns diu que hi haurà pròximes reunions.
Banc de llibres: Esperen l'ordre per organitzar-ho, finançament del 33% dipu,
33% conselleria, 33% ajuntament, es dona una ajuda de 200€ una part a final
de novembre i l'altra a juny quan tornen els llibres.
Pla pilot aules de 2 anys: Pla experimental per veure com van i els problemes
que isquen . Serà de una unitat en cada escola. El 21 o 28 s'obri la matrícula
en Educació a l'Ajuntament.
Després de la polèmica per les aules pilot de 2 anys, el Regidor d’Educació ens
deixa caure que el que es pretén en realitat per al proper és aconseguir un
concert per a les EIMA. Se li pregunta per què no s’ha seguit eixa via aquest
mateix any. No hi ha resposta clara.

Serveis Sociosanitaris
Preguntem per la reorganització de Benestar Social per millorar l’atenció als
usuaris. Ens donen explicacions: es discrimina l'entrada de peticions, donant
caràcter d'urgència a les que realment la tenen. Tant la Dependència com el
SEAFI, depenen de Conselleria. El funcionament es descentralitzat, treballant
com a UTS (Unitat de Treball Social), l'unic que hi ha centralitzat es el
pagament que només poden fer-ho la regidora i l'administratiu de gestió. Estan
intentant dotar-se de mes treballadors socials, per poder atendre millor.
Sostenibilitat i Medi Ambient
- Tornem a reclamar les dades d’habitatges que havíem sol·licitat al juliol. Ens
donen breu informació de paraula i l'informe s'inclou a l'acta que ens arriba en
la convocatòria d'octubre. La informació que ens donen es insuficient i no
respon a tot el que demanàvem (falta adreça, estat de conservació en què es
troba cada habitatge, inversió necessària per a la seua rehabilitació, règim de
cessió.. A més, falta tota la informació dels habitages de l'EIGE).
- Demanem informació sobre el pla de voreres. SE’NS OFEREIX UNA
VALORACIÓ SENSE CALENDARI NI PLANIFICACIÓ.
- Preguntem per les successives obres al carrer Perú i per què no es senyalitza
ni s’informa els veïns. Se’ns diu que es farà.
OCTUBRE
Governació i règim intern
- Preguntem per les previsions de serveis de Policia Local per a la Mitja Marató.
- Demanem el llistat i les funcions dels càrrecs de confiança. Encara no s’havia
fet públic.
Dinamització econòmica i gestió estratègica
- Demanem calendarització del PGOU i previsió de participació. Se’ns diu que
la participació ja ha acabat. Que en novembre se’ns mostrarà als grups
municipals.
- Sol·licitem informació sobre el Pla d’Ajuda a Millora d’Edificis. S’ha anunciat a
premsa sense que se’ns informe. No ens van dir si l’Ajuntament s’anava a
acollir. Simplement que existia el Pla. No ens conten el que expliquen després
a premsa.
Serveis a les persones
- Preguntem per la instal·lació del wifi al CEIP Sant Vicent. Se’ns contesta que,
malgrat que es va prometre, no s’instal·larà.
- Preguntem per l’organització d’un mercadet agroecològic, sol·licitat per
productors fa més d’un any. No es té constància.
- Preguntem per la difusió de les activitats del CCJ. Se’ns contesta que ha de
ser l’empresa l’encarregada.
- Sol·licitem memòria justificativa de la subvenció a l’Associació de Sant Jordi
dels anys 2013, 2014 i 2015. No se’ns dóna, però se’ns diu que ens poden
acompanyar.
- Preguntem si està previst seguir les disposicions del Síndic de Greuges i
prendre mesures en favor de la integració de la dona en la festa. Se’ns diu que
les dones ja estan integrades.

Serveis Sociosanitaris
- Preguntem pel pla per a les fonts públiques que s’ha anunciat en premsa: Que
està molt difícil que puguen tindre aigua de nou. Que a més, si es poguera,
s’hauria de buscar algun sistema econòmic de reutilització ¿?. La via que més
els agrada és la de fer jardí o parcs infantils. Però tot està en l’aire.
Sostenibilitat i Medi Ambient
- Preguntem per un accident d’un treballador de la recollida de brossa.
Ens informen que el treballador es troba bé. Intenta apagar un xicotet incendi
en el vehicle de la brossa.
- Preguntem pel desajust durant la celebració del 9 d’Octubre, quan es va tallar
el carrer Sant Nicolau sense avisar TUASA, i els usuaris es van veure afectats.
Reconeixen l'error, no es van utilitzar els canals de comunicació correctes entre
departaments (Cultura, Policia i Mobilitat) per a informar en temps i forma sobre
els possibles inconvenients que podia produir el tall del carrer Sant Nicolau als
veïns i veïnes.
- Preguntem per les obres que es preparen al solar entre Torre de les Maçanes,
Sor Elena Picurelli i Sant Nicolau. Se’ns diu que el IVVSA, titular del terreny, vol
intervindre.