You are on page 1of 3

RESUM DEL TREBALL

1. ASSEMBLEES INFORMATIVES SOBRE ELS PLENARIS:
24.09.2015/23.10.2015 Assemblea per informar sobre els temes que es tractaran al
plenari i sobre la posició de Guanyar. Per tal de tractar de forma oberta i participativa
els punts que els regidors de Guanyar Alcoi tindran que debatre i votar al ple, Guanyar
Alcoi celebra una setmana abans del plenari una assemblea per tal d’informar sobre la
postura del Grup Municipal.

2. REUNIONS VÀRIES I PRESA DE CONTACTES AMB COL·LECTIUS LOCALS:
25.09.2015 El diputat alcoià de Podem a les Corts Valencianes Pep Almeria va
mantenir una reunió de treball amb el Grup Municipal de Guanyar Alcoi, per tal de
posar en marxa diverses línies de treball conjuntes en temes tractats per la màxima
institució parlamentària valenciana que afecten al futur d’Alcoi.
Ha estat la primera presa de contacte per tal d’establir els canals i les vies de
col·laboració entre el Grup Municipal de Guanyar Alcoi i el Grup Parlamentari de
Podem a les Corts.
Des de juliol s’estan mantenint reunions amb diverses entitats i col·lectius locals de
tots els àmbits.
3. REUNIONS AMB EL GOVERN PER TRAURE AVANT PROPOSTES:
Reunions amb Manolo Gomicia i amb l'arquitecte municipal per tractar la
urbanització de la Plaça Al-Azraq.
Reunió amb Manolo Gomicia per tractar la millora del programa Alcoi INMpuls
ampliant les ajudes a autònoms i premiant la responsabilitat social corporativa.
Reunions amb Aroa Mira per organitzar la recollida de refugiats.
Organització Marquesina Oberta en el programa del 9 d’Octubre.
4. CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FER PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS DE 2016:
11.09.2015 Sessió oberta amb explicació de l'exregidor Paco Agulló sobre nocions
bàsiques d'un pressupost municipal i organització dels quatre grups de treball
(Dinamització estratègica i gestió estratègica; servei a les persones; serveis
sociosanitaris; sostenibilitat i medi ambient).
Reunions dels grups de treball (14, 15 i 16 de setembre) amb la coordinació dels regidors

de Guanyar Alcoi.
17 i 18 de setembre, unificació i revisió de les propostes i enviament al Govern. En total
40 propostes que es poden consultar al següent enllaç:
https://guanyarajuntamentalcoi.wordpress.com/2015/09/24/guanyar-presenta-per-alpressupost-propostes-per-ampliar-i-millorar-serveis-i-generar-ocupacio-amb-latencio-ales-persones-i-la-cura-del-medi
5. PROPOSTES DE GUANYAR ALCOI DES DE L'INICI DE LA LEGISLATURA:
26.06.2015 Mesures urgents en matèria d'habitatge (PREC):
Propostes i mesures per a què l’Ajuntament siga capaç de donar resposta a les
necessitats urgents per disposar d’un habitatge de les persones que estan en risc de
perdre el seu dret fonamental a una vivenda digna, (es va presentar un prec al respecte).
Curt termini: Actualitzar el cens d’habitatges municipals disponibles com a solucions
habitacionals d’emergència, o com a pròpies vivendes destinades a lloguer social.
Exigència a les entitats financeres que operen amb l’Ajuntament que cedisquen part
dels seus habitatges per a ús social.
Crear un organisme de mediació per, des de l’Ajuntament, tractar d’evitar
desnonaments. Establir l’acció de mediació sistemàtica en cadascun dels casos i
habilitar un protocol municipal per a casos de desnonaments, que incloguera la
necessitat de disposar d’un informe de Serveis Socials als expedients de
desnonaments, previ a l’execució de l’alçament, on el propi protocol establiria
mecanismes per buscar alternatives habitacionals en cas de produir-se el
desnonament, i fins i tot podria renegociar les condicions financeres del pagament
per què les famílies continuen vivint a sa casa. Fer efectives ja les mesures de
pressió a les entitats financeres que acumulen impagaments d’impostos o de
despeses de comunitat de les vivendes en el seu poder: s’han de perseguir aquests
casos inacceptables de morositat.
01.07.2015 Habilitar partides per als projectes dels Pressupostos Participatius:
Demanar al govern que s’habiliten partides per als projectes dels Pressupostos
Participatius dins els Pressupostos municipals prorrogats, ja que hi ha diferents
projectes que van estar triats en el procés de Pressupostos Participatius per vora
un miler d’alcoians i alcoianes que van participar en l’elecció.
02.07.2015 Debat obert al voltant del projecte Alcoinnova (PREC):
Guanyar Alcoi proposarà mitjançant un prec al Ple la celebració d’un debat obert al
voltant del projecte Alcoinnova, al qual puguen acudir els nous responsables de Territori
i Economia de la Generalitat Valenciana, i també assistisquen representants de l’empresa
que promou el polígon. El debat, al qual seria interessant que participaren altres agents
com representants de Salvem el Molinar, dels diferents grups polítics locals o de les
entitats empresarials, serviria per cercar alternatives a la ubicació del projecte.
15.07.2015 Inici de roda de contactes amb entitats locals:
Els membres del Grup Municipal de Guanyar Alcoi han començat una sèrie de reunions i

encontres amb diverses entitats i associacions locals, per tal d’elaborar una agenda de
treball que ajude a aconseguir que l’Ajuntament atenga a les necessitats i prioritats dels
col·lectius que treballen a la ciutat. S’han fet més d’una vintena i continuem tancant cites
per fer nous encontres.
23.07.2015 Denuncia de l'opacitat del Govern amb el Pla de pagaments de 4,3 M d'€
a Ortiz pel contracte del Bulevard.
14.08.2015 Exigència del compliment de l’article 8 de la Llei de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, on estableix al punt 8.4
l’obligació de les enitats integrants de l’Administració Local de fer pública la
informació sobre “tots els contractes amb indicació de l’objecte, durada, l’import de
licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per la seua celebració, els instruments a
través dels que, en el seu cas, s’han publicat, el nombre de licitadors participats en el
procediment i la identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte”.
14.08.2015 Demanar al Govern que cedisca un vehicle adequat per a la Protectora
d'animals i plantes d'Alcoi.
Guanyar Alcoi es va fer ressò del comunicat de la Societat protectora d’animals i
plantes d’Alcoi en la que es denunciava la manca de vehicle per a transportar als
animals abandonats o perduts fins a les seues dependències i donar-los així un
tractament adequat.
18.08.2015 El grup municipal de Guanyar Alcoi vam sol·licitar al Govern municipal que
consensue amb el major nombre d’agents l’acabament del Pont de Sant Jordi.
20.08.2015 El grup municipal de Guanyar Alcoi vam constatar que l'informe de
transparència sobre l'Ajuntament d'Alcoi de la plataforma Dyntra tenia greus
errades i mancances, on dels 77 indicadors que en un principi complia l'Ajuntament, vam
detectar que 34 d’ells no constaven realment i a més vam afegir 3.
01.09.2015 Guanyar Alcoi presentarà una moció al proper Ple municipal proposant
que Alcoi se sume a la xarxa de ciutats per a refugiats (MOCIÓ).
02.09.2015 Vam demanar que se li donara un ús al capçal del riu Riquer, per
dinamitzar la zona, evitar robatoris de coure i actes incívics.
Des de Guanyar Alcoi el que creiem és que cal donar-li a tota eixa zona un ús.
Actualment es tracta d’un lloc deprimit, al qual no se li dóna una utilització concreta.
Seria convenient que s’obrira un concurs d’idees per a donar-li una utilització a tot
el capçal del riu Riquer.

17.09.2015 Inici dels contactes amb la Policia Local per dur a terme la moció
aprovada pel plenari sobre la 'Policia de proximitat'.
S'han dut a terme vàries reunions amb els representants dels grups municipals de
Guanyar Alcoi, Partit Popular, Compromís i PSOE -el grup municipal Ciudadanos
no ha acudit a cap- per a conèixer la situació actual del departament i la possibilitat
de posar en marxa la proposta d’unitat mediambiental per mitjà d’efectius en
segona activitat.