You are on page 1of 4

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8 - download windows 8,

1 of 4

http://download123.vn/mot-so-thu-thuat-voi-lock-screen-trong-windows...

Phong thy

Trang ch

Dit Virut - Spyware

Internet/mail

Download Windows 8,
win 8 full 32 bit 64 bit
Download Windows 8
Start Menu Toggle

X l nh

Tt c

Nhp t kha tm kim...


PHN MM LIN QUAN

Mobile

Th thut IT

Ti liu

Tm Kim

Tin tc >> H iu Hnh Windows 8

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8


Bi vit di y s gii thiu n bn mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8, hy cng khm ph v tri nghim.

Windows Developer
Preview (Windows 8)

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

5 cng c tinh chnh Start Screen v Start Menu trong Windows 8

Windows 8 Pro 64 bit

B sung thanh cng c cho ca s Explorer trong Windows 8

Kch hot cc tnh nng n trong Windows 8

IObit Start Menu 8


2.1.0.0

Microsoft tung ra 6 theme mi cho Windows 8

Th thut xa hoc v hiu ha tnh nng ghi nh t kha trn

Download Windows 8
Pro

Thay i tin ch xem video v nh mc nh trong Windows 8

Bin Laptop thnh im pht Wifi trong Windows 8

Windows 8 Pro 32 bit


Windows 8 Wallpaper
Collection
Logon Screen thay i
mn hnh khi ng
Windows 7
DeskScapes 8 8.20

Kha mn hnh Lock Screen trn Windows 8 cng tng t nh tnh nng kha mn hnh thng thy trn smartphone. Ti giao din mn
hnh ny s hin th cc thng tin lin quan n Windows 8 nh hin th tnh trng pin (nu ang s dng laptop), tnh trng kt ni Internet
cng vi thng tin ca mt vi ng dng ang chy trn Windows 8 nh ng dng email, tin nhn

TIN TC CNG NGH


Tin Tc
H iu Hnh
Th Thut
Hi p Cng ngh phn mm
Download123.vn
information

Lock Screen l mt trong nhng tnh nng mi trn Windows 8

Thay i hnh nn cho Lock Screen trn Windows 8

V cng ging nh trn smartphone, mn hnh Lock Screen trn Windows 8 cng c trang b mt giao din vi hnh nn p mt, va
thc hin chc nng qu kha mn hnh, va thc hin chc nng trang tr cho my tnh.

Trong trng hp mun thay i hnh nn mc nh c s dng trn Windows 8 trn Lock Screen, bn c th thc hin theo cc bc
n gin sau:

- Nhn t hp phm Windows+C hoc di chuyn chut n gc trn bn phi mn hnh hin th thanh cng c thit lp ca Windows 8.
Ti y, nhn vo mc Settings sau chn Changes PC Settings.

Lu : phm Windows l phm c biu tng ca s Windows, nm gia phm Alt v Ctrl trn bn phm.

4/20/2015 9:56 PM

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8 - download windows 8,

2 of 4

http://download123.vn/mot-so-thu-thuat-voi-lock-screen-trong-windows...

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

- Hp thoi Metro Control Panel s c hin ra. Ti y, bn chn mc Personalise ri chn Lock Screen khung bn phi. Mc nh,
Microsoft cung cp 6 hnh nh cho php bn la chn lm hnh nn cho Lock Screen.

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

- Trong trng hp mun s dng hnh nh ca ring mnh lm hnh nn cho mn hnh kha trn Windows 8, bn c th nhn vo nt
Browser bn di, sau ty chn hnh nh ca ring mnh. Sau khi chn c hnh nh ng , nhn Choose Picture.

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

Nh vy, bn c th thay i hnh nn trn mn hnh kha Windows 8, to c c tnh v nt n tng ca ring mnh trn h iu hnh
mi ca Microsoft.

V hiu ha Lock Screen trn Windows 8

Trn thc t, mn hnh kha ca Windows 8 khng thc s mang li nhiu tc dng nh trn smartphone hay my tnh bng, m ch khin
ngi dng phi mt nhiu bc hn quay tr li s dng my tnh ca mnh.

Trong trng hp khng mun tip tc s dng tnh nng ny trn Windows 8, bn c th thc hin cc bc sau v hin ha chc nng
Lock Screen:

- Nhn t hp phm Windows + R gi hp thoi Run. T hp thoi hin ra, in gpedit.msc vo khung trng ri nhn Enter.

4/20/2015 9:56 PM

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8 - download windows 8,

3 of 4

http://download123.vn/mot-so-thu-thuat-voi-lock-screen-trong-windows...

- Ca s Local Group Policy Editor s c m ra. Ti ca s ny, khung bn tri, bn tm kim theo ng dn: Computer
Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization.

Ti y, khung bn phi, kch i vo mc Do not display the lock screen thit lp gi tr thnh Enabled.

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

Thit lp ny s lp tc v hiu ha chc nng Lock Screen trn Windows 8. Trong trng hp mun kch hot tr li tnh nng ny, thc
hin tun t cc bc tng t nh trn thay i gi tr t Enabled thnh Not configured.

Mang chc nng kha mn hnh ca Windows 8 n vi Windows 7

Nu ang s dng Windows 7 nhng cm thy ng tnh nng kha mn hnh mi m v c o ca Windows 8, bn c th s dng phn
mm Win Lock Pro.

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8

Vi phn mm ny khng ch mang li tnh nng mi m ca Windows 8 n cho Windows 7 c hn, m bn cnh cn gip bo v my
tnh trnh khi nhng s truy cp v s dng khng mong mun khi bn ri xa my tnh ca mnh.

Bn c th download Windows 8 ti y: Download Windows 8


Ngun: dantri

Xem thm: ti windows 8, h iu hnh windows 8, win 8, lock screen trong windows 8, thay i hnh nn cho lock screen trong windows 8, v hiu
ha lock screen trn windows 8

4/20/2015 9:56 PM

Mt s th thut vi Lock Screen trong Windows 8 - download windows 8,

4 of 4

http://download123.vn/mot-so-thu-thuat-voi-lock-screen-trong-windows...

BI VIT KHC
Khi phc hp thoi xc nhn xa file trong Windows 8
10 ci tin ca Windows 8 cho PC
Mt s vn thng gp khi s dng Windows 8
Top 8 sn phm ci Windows 8 hot nht hin nay
Top 9 tin ch dnh cho h iu hnh Windows 8
Mt s tin ch thay th trong Windows 8
3 cch xem a DVD trn my tnh chy Windows 8
Bin Laptop thnh im pht Wifi trong Windows 8
Ty bin Windows 8 Charms Bar vi mt vi c click chut
Nhng hu ch m Windows 8 mang li

LIN KT

Download Zalo Download IDM Download Chrome Download FireFox Download Winrar Download Avira Download Ultrasurf Download Sopcast Download Kemulater

244A, L Trng Tn, Thanh Xun, H Ni.


Giy php: S 42/GXN-TTT

4/20/2015 9:56 PM