You are on page 1of 1

9/11/2015

AplikasiDapodikdas2015

Aplikasi Dapodik SD-SMP-SLB Ditjen Dikdasmen


Beranda Sekolah

Sarpras Peserta Didik PTK Rombongan Belajar PD Keluar

Tambah Ubah Simpan


Vld

Pendaftaran: Naik
kelas
Kurikulum

Tingkat Pendidikan
Kelas 7

Jenis Rombel
Reguler

Kelas 7

Reguler

Kelas 7

Reguler

Kelas 7

Reguler

Kelas 7

Reguler

Kelas 7

Reguler

Kelas 8

Reguler

Kelas 8

Reguler

Kurikulum SMP KTSP


Keluarkan dr Rombel
Kurikulum SMP KTSP
Pesera Didik
Kurikulum SMP KTSP
DENDI SAPUTRA
Kurikulum SMP KTSP
SRI LESTARI
Kurikulum SMP KTSP
AJI
Kurikulum SMP KTSP
ARI INDRAWAN
Kurikulum SMP KTSP
ARIEF RAHMAN
Kurikulum SMP KTSP
DIMAS BAYU SAPUTRA

Kelas 8

Reguler

Kurikulum SMP KTSP Naik kelas


EDNAS PRASETIO

Kelas 8

Edit Anggota Rombel Kelas 9.4 Semester Ganjil 2015/2016


Hapus
Validasi
Anggota Rombel Ganjil 2015/2016

Pengaturan

Pembelajaran Ganjil 2015/2016

Nama Rombel
Kelas 7.5

Cari siswa.. Enter

Syanti
AQQILA VADIANSYAH
Dede Kusniawati
AYOGA DWINANTO
Dadan Amirullah
REZA SUTIAWAN
Siti Tristiawati
KUSNADI

Prasarana
Ruang 7.5
Kls Smst Kmrn
Ruang 7.4
Kelas 8.5
Ruang 7.3
Kelas VII.1
Ruang 7.2
Kelas VII.4
Kelas VII.4Ruang 7.1

9995803741

Moving Class
Tidak
Tgl Lahir
Tidak
12/10/2000
Tidak
08/09/2001
Tidak
14/10/2000
Tidak
15/03/1999

Muhamad Fauzi Juansyah


SUPRIADI

Kelas VII.4Ruang 7.9

9992007719

Tidak
05/01/2000

Mutmainah
EVEN KURNIAWAN

Kelas VII.4Ruang 8.1

0016176392

Tidak
04/05/2001

RIVAL Dadan Amirullah

Kelas VII.4Ruang 8.2

0001642473

21/09/2000
Tidak

Kelas 8.3

IPAL PADILAH
KUSTRIYADI

Kelas VII.5Ruang 8.3

0001663109

25/10/2000
Tidak

Kelas 8.4

DENI. AMayasari

Kelas VII.5Ruang 8.4

0008863518

EMI

Kelas VII.7
Ruang 8.5
Kelas VII.8
Ruang 8.6

0001283902

0016803392

12/01/2000
Tidak
01/01/2000
Tidak
14/09/2001
Tidak

Kelas 7.4
Jenis Pendaftaran
Kelas 7.3
Naik kelas
Kelas 7.2
Naik kelas
Kelas 7.1
Naik kelas
Kelas 7.9
Naik kelas
Kelas 8.1
Naik kelas
Kelas 8.2
Naik kelas

Nama

Wali/Guru Kelas
Hani Haerani

JK

NISN

0009924912

0018558072

0005894799

Reguler

ERWIN

Kelas 8

Reguler

ETI ROHAYATI Kurikulum SMP KTSP Naik kelas

Kelas 8.5

Kelas 8

Reguler

FIKRI KURNIAWAN
Kurikulum SMP KTSP Naik kelas

Kelas 8.6

Kelas 8

Reguler

FIRDAUS SETIAWANTO
Kurikulum SMP KTSP Naik kelas

Kelas 8.8

Dede Kusniawati

Ruang 8.7

Tidak

Kelas 8

Reguler

Kelas 8.8

IIS MASITOH

Ruang 8.8

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kelas 9.1

Anna Puji Hastuti

Ruang IX A

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kelas 9.2

Tatik Irmawati

Ruang IX B

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kelas 9.3

TRI YUARNO KUSUMAWARDANA

Ruang IX C

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kelas 9.4

Ms Angga Vahlevie

Ruang IX D

Tidak

Kelas 9

Reguler

M. MALDINI

Kurikulum SMP KTSP Naik kelas

Kelas 9.5

Suci Kusuma Wardini

Ruang IX E

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kurikulum
MUHAMAD RIZKY
RIVA'I SMP KTSP Naik kelas

Kelas 9.6

Wawan Muliawan

Ruang IX F

Tidak

Kelas 9

Reguler

Kurikulum SMP KTSP Naik kelas


MUHAMMAD FADLI

Kelas 9.7

Kelas 9

Reguler

Hal

http://localhost/

dari 1

Kurikulum SMP KTSP Naik kelas

PTK Keluar

GUGUN GUNAWAN
Kurikulum SMP KTSP
HERDI OKTAPIANDI
Kurikulum SMP KTSP
INA KARLINA
Kurikulum SMP KTSP
INAYAH WULANDARI
Kurikulum SMP KTSP
INDRI HARDIAWATI
Kurikulum SMP KTSP
LULU RAHAYU

Kurikulum SMP KTSP

Naik kelas
Naik kelas
Naik kelas
Naik kelas
Naik kelas
Naik kelas

Kelas 9.8

M. Nurdin
ARI USMAN
Betty Heryani

Enung Nurjanah

Hal 1
Amin

dari 1

Ruang IX G
Ruang IX H

Tidak
Displaying data 1 11 of 11
Tidak

1/1