You are on page 1of 2

BORANG MARKAH INDUK

UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
NOMBOR PUSAT : HH203
NAMA SEKOLAH : SM ST. MARTIN, TAMBUNAN, SABAH

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA

Addie Ambrose
Alphonsus Antonius
Brandon Earnest
Brucooper Majit
Christa Maisun
Christopher Evaristus
Cliff Pius
Deldviena Geoffrey
Denny Nicholas
Eddy Eusebius
Elbonney Benn Johnny Wong
Elverina Sabinus
Elviry Pius
Florency Blasius
Harley Alex
Jesther Jonas
Jonathon Rolland
Juiana Francis
Leonardon Gunsud@Valentine
Mark Nelson Bin Insui
Martina Marianus
Mary Clary Benedict
Max Marcel Micheal
Maxwillie Blasius
Mitchel Felix Fabian
Mohd Yunus Bin Salimin
Ned Izer Blasius
Prisilla Binti Jonas
Ricco Litto Jery
Ronald Robert
Roselina Jamal
Sitti Nurasykin Binti Mohd Isa
Bakar
Sylvester Micheal
Tommier Thomas

KELAS : 5 SASTERA 5 SASTERA

L/P
L
L
L
L
P
L
L
P
L
L
L
P
P
P
L
L
L
P
L
L
P
P
L
L
L
L
L
P
L
L
P
P
L
L

ANGKA
GILIRAN

NO. KAD
PENGENALAN

HH203A093
HH203A094
HH203A095
HH203A096
HH203A097
HH203A098
HH203A099
HH203A100
HH203A101
HH203A102
HH203A103
HH203A104
HH203A105
HH203A106
HH203A107
HH203A108
HH203A109
HH203A110
HH203A111
HH203A112
HH203A113
HH203A114
HH203A115
HH203A116
HH203A117
HH203A118
HH203A119

960820-12-5959
950521-12-6071
960919-12-5473
960623-12-5917
961105-12-5532
960419-12-6381
961108-12-5191
960724-12-6046
960612-12-5989
960518-12-5675
960702-12-5755
961016-12-5784
961231-12-5808
960316-12-6098
961026-12-5745
960405-12-5855
960814-12-5477
961123-12-6352
961101-12-6319
960412-12-5095
961005-12-5770
960806-12-6314
960311-12-6005
960423-12-6333
960622-12-5843
951126-12-5575
961104-12-6955

K1 - Tatabahasa dan Kosa Kata
K2 - Sebutan, Intonasi dan Nada

Skor Tertinggi
(Taksiran 1 / 2 / 3 / 4 )
K1
K2
K3
K4
7
8
8
7
7
8
8
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
6
7
7
7
6
7
7
7
7
8
8
7
6
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
6
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
6
7
7
8
8

JUMLAH
30
30
29
28
30
27
27
30
27
28
27
27
28
30
26
27
28
30
28
27
27
28
26
28
27
26
30

K3 - Kefasihan
K4 - Bermakna

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tandatangan: ____________________
Nama : EN. SHAHNON BIN HALIM
Pentaksir ULBS
Tarikh :

Tandatangan: ____________________
Nama : PN. JANET YOPONG
Ketua Bidang Bahasa
Tarikh :

Tandangan : __________________
Nama : EN. EDMUND TAY HOCK KIM
PENGETUA
Tarikh :

Kad Pengenalan : ______________________________ Angka Giliran : ______________________________ Model : Aktiviti : KONSTRUK Taksiran 1 Tarikh Taksiran : Sangat Baik Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tingkatan :_________________ Tahun :________ Tingkatan :_________________ Tahun :________ .Nama Calon : ______________________________ No.