You are on page 1of 2

Top 3 l do chnh lm hng thit k website

DN bn c Website vi giao din tt v thit k vi y tin ch,


tuy nhin, bn vn khng th hiu v sao DN ca bn vn tht bi trong
vic thu ht nhng khch hng mi. Bi vit di y s ch ra cho bn
mt vi nguyn nhn ca tht bi ny v cch khc phc.
>> thit k website thng mi in t
Hin nay c khoang 700 triu trang web, nhng hu ht chng ta ch
ch n mt phn nh trong trang web, thng lt qua nhng mc
yu thch v ch trung thnh vi nhng trang web quen thuc.
Theo khao st ca Marketing Grader trn hng triu trang web, kt qua
cho thy c n 72% cc trang web tht bi trong vic thu ht nhng
khch hng mi. Nhng ngi lm cng tc tip thi ang t ra mt cu
hi "ti sao li c rt nhiu trang web tht bi trong mt thi gian ngn
c lp ra?"
>> thit k website bn hng
Mc du cc trang web c gii thiu cch y 20 nm vn con nhng
chc nng trn m hnh cu c thit lp t nhng nm 1990. Hu ht
nhng trang web ngy nay li hot ng nh nhng ti liu quang co
ky thut s. Ngay ca khi mt trang web c giao din tt v thit k, tin
ch th gi tri ct loi ca n l thc hin cng vic tip thi v chin lc
ca nh lnh o. Ti cho rng rt nhiu cng ty cn ch n vi c
ngi tiu dung ang tm kim mt trang web m c th chuyn tai
nhng nhn xet c nhn ho c th tham khao v tch luy kinh
nghim.
3 iu sau y s gip bn tm ra nguyn nhn v cai thin trang web
ca mnh:
1. Cc trang web hot ng nh mt ti liu trc tuyn
Bn dnh tt ca thi gian v tin bc xy dng mt trang web tht
ep, c th ti u ha cho vic tm kim. Ngay ca vi 1 chin lt SEO
c u t thit k thn thin, nhng lu lng khch hng truy cp
li thp v iu ny s khng a trang web ca bn pht trin.
Doanh nghip ca bn s thy nhng li ch khi bn bin trang web
thnh mt my tip thi thng hiu vi s cho gi tt, san phm hp
dn, nhng cu chuyn x hi mang tnh thi thng v ca mt i ngu
t vn vin online chuyn nghip c th em li nhng thng tin hu ch
cho khch hng.
>> thit k website bt ng sn
2. Hu ht cc trang web c thit k theo li cu
Trang web ca mt s cng ty i khi c lp ra v sau s nhanh
chng bi lng qun v khng c cp nht thng tin mi. Mc du nhiu
cng ty bt u u t vo vic tip thi ni dung, v ho cho rng ni
dung cng vi giao din s chuyn tai nhng thng tin cn thit anh
hng n vic online ca khch hng. Cc cng ty s hon ton ch

ng c vic theo doi qu trnh mua hng ca khch hng thng qua
trang web.
3. Website c xy dng cho cng ty, khng phai cho khch hng
Nu nh bn tng tham gia vo vic thit k li website cho cng ty,
bn s bit c rng qu trnh ny lin quan n nhiu bn t lnh o
cp cao n nhn vin ni b v c l l mt n vi lin quan khc.
Website ca bn c th ep nhng nu n khng th cung cp c
nhng g khch hng cn th vic bn tn nhiu cng sc xy dng
cung s tht bi.
Khch hng s tp trung vo trang web bi nhng thng tin hp dn
hn l ho tm n trang web mua hng.