You are on page 1of 18

Objek 5 1 1 2 2 3 3 4 Lukisan ortografik 4 6 7 5’ 1’ 3’ 2’ 6’ 7’ 4’ Lukisan oblik PERBANDINGAN ANTARA LUKISAN ORTOGRAFIK DENGAN OBLI . Objek oblik mempunyai pelan permukaan kiub yang selari dan 2 permukaan yang condong berdasarkan kepada condongan sudut objek.KONSEP LUKISAN OBLIK Lukisan ortografik hanya menunjukkan satu permukaan pelan gambar rajah ortografik.

 Paksi mendatar adalah yang bersudut tepat dengan sesuatu garisan pada paksi menegak Paksi belakang adalah tidak tetap tetapi kebiasaannya ia menggunakan sudut 30.PAKSI OBLIK Paksi menegak Paksi mendatar Paksi belakang  Paksi belakang adalah cenderung kepada paksi mendatar.45 dan 60  .

Perbezaan posisi paksi belakang akan mempengaruhi bentuk objek .

JENIS LUKISAN OBLIK 20 20 Pandangan ortografik lebar `D'=60 25 25 60 65 60 Kavalier (D =saiz penuh) 45 30 Kabinet (½ D) Am ¾ D .

PEMBINAAN LUKISAN OBLIK KAEDAH KOTAK KAEDAH BINGKAI PEMBINAAN LINGKUNGAN DIDALAM OBLIK KAEDAH EMPAT TITIK KAEDAH KORDINAT MENU .

KAEDAH KOTAK 40 20 60 Rajah 1 Soalan: Lukis oblik kavalier berdasarkan pada objek yang ditunjuk dalam rajah 1 menggunakan dimensi yang diberikan .

KAEDAH KOTAK LANGKAH 1  Bina paksi x dan y  Tandakan kedalaman lebar dan tinggi untuk membina kotak .

KAEDAH KOTAK LANGKAH 2  Gerakkan ukuran untuk membina objek yang pernah dibentuk  Hitamkan garisan objek di depan pandangan unjuran .

KAEDAH KOTAK LANGKAH 3  Lengkapkan objek tersebut dengan langkah yang sama .

KAEDAH BINGKAI Soalan : Lukis oblik kavalier berdasarkan rajah 2 menggunakan dimensi yang diberikan. 20 40 60 90 20 40 30 Rajah 2 .

KAEDAH BINGKAI LANGKAH 1  Bina paksi oblik  Gerakkan ukuran untuk membina bulatan  Gunakan persilangan sebagai titik tengah bulatan  Tandakan titik tengah bulatan yng satu lagi diatas paksi menurun .

KAEDAH BINGKAI LANGKAH 2  Buat semua detail di atas tapak unjuran  Bina entuk objek berdaarkan garisan persilangan .

.KAEDAH BINGKAI LANGKAH 3  Hitamkan garisab objek untuk membina objek lukisan oblik.

B.C dan D .KAEDAH EMPAT TITIK  40 B C 40 A D 40 LANGKAH 1  Bina bingkai kotak di atas satah menurun dengan membina garisan sempadan dengan menggunakan diameter bulatan  Bahagi dua setiap garisan dan tandakan titik A.

KAEDAH EMPAT TITIK  40 B E C G A F H D LANGKAH 2  Bina garisan serenjang pada titik A.G dan H .B.F.C dan D yang aka membina 4 titik tengah E.

 Bina lengkok BC dan AD di tengah G dan H .KAEDAH EMPAT TITIK  40 B E C G A F H D LANGKAH 3  Bina lengkok AB dan CD di tengah E dan F.

Ia bermakna anda telah mempelajari sesuatu.Kegagalan bukan bermakna anda tidak mencapai apa-apa. .