You are on page 1of 2
UNIDADE 7 AV ingua Nome e apelidos:.. Curso: Le o texto que aparece a continuacién e, despois, contesta as preguntas. 1. Ao dia seguinte, os alumnos e alumnas de 5.° A citéronse no Monte da Curuxa, nas aforas da cidade, para falaren dun acontecemento que {a ter lugar dentro de poucas datas. —Quédannos s6 tres semanas para preparar a competicién —dixo Paulo—. Cos 5 puntos das probas que temos ata agora unicamente conseguimos un cuarto ou quizais un terceiro posto entre todos os cursos do ciclo medio. A nosa meta € 0 primeiro posto, ou sexa, temos que facer algo. Todos sabfan que podian conseguilo se melloraban as notas de natacién. Pero habfa un compafieiro que nin sequera se metia na auga... 10 Andi desexaba que o tragase a terra. Que culpa tifia el de non saber nadar? As olladas de todos culparono a el de derramar o éxito case seguro. —Que queredes, que afogue? —estalou Andi. Caéronile unhas bagoas coa rabia que sentfa. Habfa dous dfas que fora 4 piscina con Paulo e o fracaso non podia ser mais estrepitoso. Tragou mais auga ca nunca na stia vida e Paulo tivo que sacalo da 5 auga. Ursula Heinze, Nace un campién, Galaxia (adaptacién) Quen se xuntou no Monte da Curuxa? De que falaron? Que lle pasaba a Andi? Por que sentia rabia? Cres que é xusto que culpen a Andi de «derramar 0 éxito case seguro»? Por que? 5 10 UNIDADE 7 Lingua AV Repara no primeiro paragrafo a) Est escrito en primeira ou en terceira persoa? b) Busca os verbos, escribeos ¢ di se estan en primeira ow en terceiza persoa, ©) Que nos indican eses verbos: que alguén conta o que lle ocorreu a outra persoa ou que © propio protagonista conta o que sucedeu a el? Escribe o terceiro pardgrafo en primeira persoa. No texto, hai palabras relacionadas co mundo da escola, como alumnos, cursos, nota. Tamén, palabras relacionadas cun certo deporte. Busca tres delas a escribeas Forma palabras novas cos prefixes in-, re- segundo conveiia facer seguro .. posto Localiza no segundo pardgrafo un determinante posesivo ¢ rodéao. a) A quen se refire: a un s6 posuidor ou a varios posuidores? b) Que indica: nha on varias cousas posuidas? Explica 0 uso da coma neste fragmento da lectura: [...] 05 alumnos e alumnas de 5.° A citéronse no Monte da Curuxa, nas aforas da cidade, para fa- laren dun acontecemento [...]