You are on page 1of 2
UNIDADE 5 AV ingua Nome e apelidos:.. Curso: Le este texto e, despois, contesta as preguntas 1 Era 0 dla de Noiteboa, sabedes? A Arbore xa estaba ben adomada coas suas candeas, as slias bélas brillantes, as stias laranxas alegres, as stias mazds vermellas, as sas noces douradas e moitos, moitos xoguetes. Era, de certo, unha rbore moi fermosa. 5 Estaba solitaria no gran salén coas portas ben cerradas para que os nenos non a puidesen ver ata a mand do dia de Nadal. Pero todas as persoas maiores a viran & atopabana marabillosa, Pero non todos tiveran tanta sorte, alguén quedara sen vela. Eran... as arafias! As arafias, como sabedes, viven nos recunchos. Nos recunchos solleiros dos faios e nos escuros recunchos dos sotos. Acordaron contemplar a Arbore, igual que os demais da casa ‘Sara Bryant, «A visita das arafas», en A arte de contar contos, ed. Hogar del Libro-Istmo (adaptacisn) Cando ocorre a accién deste conto? Como esta adornada a arbore? Por que estaban cerradas as portas do salén? Quen non viu a arbore? Como adornas ti o salén da tia casa no Nadal: pos unha drbore, un belén, outros ador- nos...? UNIDADE 5 Lingua AV 8) a) Sublifa o significado que ten a palabra solitaria no texto: 1 Verme parasito que vive no intestino das persoas e dos animais. 2 Que esta soa, sen compaiiia b) Solitaria! e solitaria? son palabras hom6fonas ou homégrafas? Por que? 6) a) Clasifica no cadro as seguintes palabras da lectura: dia sotos sorte maiia recunchos mazas casa noces candeas salon faios arbore Masculino Feminino singular plural singular plural casa casas b) Completa o cadro anterior coas formas singulares ou plurais que faltan. Fixate no exemplo de casa 7) a) Busca, no primeiro pardgrafo da lectura, unha palabra con til diacritico ¢ explica a raz6n de que 0 leve, b) Agora di por que non levan til diacritico as palabras sublifiadas no texto. Cal seria o seu significado se 0 levasen? as no da