You are on page 1of 4

Ghetoul Sfantu Gheorghe http://www.survivors-romania.org/text_doc/sfintu_gheorghe.

htm

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ASOCIAŢIA EVREILOR DIN
STUDIEREA HOLOCAUSTULUI ROMÂNIA
DIN ROMÂNIA “ELIE WIESEL” VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI

PROCESUL
GHETOURILOR DIN
NORDUL TRANSILVANIEI
Volumul II - MĂRTURII

Volum alcătuit de OLIVER LUSTIG

Editura A E R V H
Bucureşti 2007

Ghetoul SFANTU GHEORGHE

INFORMARE
privind ghetoul din Sf Gheorghe
Tribunalul Poporului Cluj, Dosar nr. 89/194

[......................................................................................................................................]
La 28 aprilie 1944, la Sf. Gheorghe [Endre László a] discutat cu conducerile autorităţilor detaliile
predării pe mâna călăilor, a evreilor din judeţul Trei Scaune. (vezi numărul din 30 aprilie al ziarului Székely
Nép).
Ei au elaborat împreună proiectul infernal pe care l-au executat cu metode banditeşti: în seara zilei de
2 mai au trimis citaţii tuturor localnicilor evrei somându-i să se prezinte a doua zi la ora 6 dimineaţa, împreună
cu toată familia, cu sugari, bătrâni, bolnavi, având asupra lor documentele certificând cetăţenia ungară. Când
toţi evreii din oraş erau strânşi în curtea poliţiei, li s-a comunicat nefericiţilor că nu se vor mai putea întoarce
niciodată în căminele lor. S-a permis unui singur membru al fiecărei familii să se întoarcă în locuinţă sub

1 of 4 3/24/2010 5:42 PM
Ghetoul Sfantu Gheorghe http://www.survivors-romania.org/text_doc/sfintu_gheorghe.htm

escortă, pentru ca, sub ameninţarea cu moartea, să fie obligaţi să predea toate obiectele de valoare, bani,
bijuterii etc., permiţându-li-se să împacheteze cele mai necesare alimente şi îmbrăcăminte pentru familie.
Evreii din împrejurimi, conform indicaţiilor organelor de conducere, au fost treziţi noaptea de către
jandarmii cu pene de cocoş la pălărie şi escortaţi cu baioneta la reşedinţa de judeţ.

2 of 4 3/24/2010 5:42 PM
Ghetoul Sfantu Gheorghe http://www.survivors-romania.org/text_doc/sfintu_gheorghe.htm

DEPOZIŢIA
martorului Schneider Salamon
funcţionar; etatea: 39 ani; domiciliul: Sfântu Gheorghe.
10 Septembrie 1945

[…………………………………………………………………………………………………..]
Am trăit la Sfântul Gheorghe după ce am fost demobilizat din toamna anului 1943. La venirea
guvernului Sztójay, în primele zile ale lunii Aprilie aproape toţi bărbaţii evrei au fost arestaţi. Arestarea s-a
făcut de către poliţia oraşului Sfântu Gheorghe în aşa fel că, am fost chemaţi sub pretextul că trebuie să dăm
unele lămuriri. În momentul când am fost acolo, ni s-a declarat că, suntem reţinuţi. Câţiva inşi, între care şi
subsemnatul, am fost puşi în libertate iar ceilalţi {au fost}trimişi imediat în lagăr de internare. Cu excepţia
unui evadat, nici unul nu s-a mai întors.
La 2 Mai 1944 seara, s-au înmânat, către toţi locuitorii evrei, citaţii prin care a doua zi dimineaţa la
ora 6 toată lumea să se prezinte cu toţi membrii de familie şi cu actele doveditoare ale cetăţeniei maghiare. Au
folosit acest mijloc de inducere în eroare [pentru nn] ca nu cumva, cineva folosindu-se de apropierea
frontierei să poată scăpa. În acelaşi timp au luat [măsuri nn] de siguranţă pentru întărirea gărzilor. Deja, în
aceste măsuri luate, se constată un exces de zel în executarea ordinelor.
Unul dintre ofiţerii de poliţie, chiar a făcut declaraţii liniştitoare spunând că, nimic deosebit nu se va
întâmpla.
După ce operaţiunea de internare s-a făcut, atunci au declarat că nimeni nu mai poate să se reîntoarcă
la vetrele lor şi numai câte un membru de familie însoţit de un agent de poliţie poate să se ducă înapoi la
locuinţă pentru un timp scurt, spre a aduna obiectele cele mai necesare, dar mai ales pentru a ridica toţi banii
şi valorile aflate în locuinţă. Zelul autorităţilor în executarea cât se poate de strictă a ordinelor a mers până
acolo încât au mobilizat şi vreo 100 de levenţi pentru a păzi şi mai bine lagărul nostru. După ce am fost ţinuţi
două zile la poliţie, am fost transportaţi {într-o clădire}neterminată, înghesuind 700 de persoane în pod şi pe
un etaj. Din declaraţiile unora dintre cei executaţi s-a văzut că, ei {încă de pe}atunci au ştiut care este soarta
noastră. Aici am trăit sub supravegherea unui sublocotenent şi a unui plutonier din trupele SS germane şi a
unui plutonier de jandarmi ungur. A mai fost şi un locotenent de jandarmi maghiar. Soldaţii şi ofiţerii din
trupele SS precum şi plutonierul de jandarmi ungur, au ordonat în cursul anchetelor {pentru găsirea de}valori,
examinări interne vaginale la femei, făcute de moaşe. În general, au exercitat un tratament înjositor, cu
maltratări şi injurii grave. Plutonierul de jandarmi le-a pus pe femeile noastre să transporte pietre grele fără
nici un sens, numai ca să fie chinuite. În timpul executării muncii, mereu au fost maltratate. Peste două
săptămâni, toţi am fost transportaţi în Reghinul Săsesc. Transportul s-a făcut în vagoane, înghesuiţi câte
60-70. Toţi bolnavii, şi cei din spital, au fost ridicaţi şi duşi în Reghinul Săsesc.
Aici, am fost conduşi sub pază severă, în curtea unei fabrici de cărămizi, stând două săptămâni sub
cerul liber, în ploaie şi vânt de primăvară şi, de aici [am fost] transportaţi, de asemenea înghesuiţi 70 persoane
într-un vagon, în lagărul de exterminare de la Auschwitz.
În timpul celor 2 săptămâni, toată lumea a fost supusă unei anchete speciale pentru a declara valorile
presupus ascunse. Aceste anchete erau inchiziţii infernale, prin bătăi cu bâte de cauciuc la tălpi, la mâini, la

3 of 4 3/24/2010 5:42 PM
Ghetoul Sfantu Gheorghe http://www.survivors-romania.org/text_doc/sfintu_gheorghe.htm

vârful degetelor; au împuns ace în vârful degetelor de la picioare; în organele genitale ale femeilor – care au
fost bătute - au băgat beţe de cauciuc. Aceste fapte de cruzime au fost executate de persoane îmbrăcate în
haine civile care, după informaţiile de atunci, erau subofiţeri de jandarmi.
Consider vinovat pentru aceste fapte barbare săvârşite de autorităţile locale, în primul rând pe dr.
Szentivanyi Gábor prefectul judeţului, pe dr. Barabas Andrei subprefect, pe dr. Viranyi Andrei primar, pe dr.
Vincze şeful poliţiei şi pe dr. Sztrokai Tiberiu fost ofiţer de poliţie.
[…………………………………………………………………………………………………..]
Altceva nu mai am de spus.
După citire, stăruie şi semnează

Acuzator public Martor
Indescifrabil Schneider Salamon

4 of 4 3/24/2010 5:42 PM