You are on page 1of 1

TH MI HP TC

(Cn Tm Cc i Thi Cng M&E)

Cng ty TNHH Hi Hng Technology l mt trong nhng nh thu c in (M&E) hng u v thi cng
v lp t h thng in, h thng cp thot nc, PCCC, iu ha khng kh, h thng in nh, h
thng in khc, . Cho cc cng trnh Bnh Vin, Khch Sn, Trung Tm Thng Mi, Ta Nh Vn
Phng v Nh My Sn Xut
Hin ti chng ti ang trin khai nhiu d n ln ti Min Bc, Min Trung v ti TP. H Ch Minh v cc
tnh thnh pha Nam, v vy chng ti ang tm cc i thi cng c kinh nghim thi cng M&E, in t
ng c kinh nghim tham gia cc d n cng vi chng ti.
a im lm vic: H Ni, Min Trung, Nha Trang v TP. H Ch Minh
trao i thm thng tin, xin vui lng lin h vi chng ti:
- Hotline: 0907.844.840 Mr.Tn
- Ph trch k thut 3 min: 0907.995.936 Mr.Hi
bit thm thng tin xin vui lng tham kho website www.nhathaudien.vn hay
www.haihungtech.com
VPDD: 24 ng s 3, Phng 9, Qun G Vp, TP.HCM
Xng sn xut: 18 ng s 2, phng Linh Chiu, Qun Th c.
Email: info@haihungtech.com hay haihungtech@gmail.com
Tel: 08.39967.345 Fax: 08.39967.345
Di ng: 0907.844.840 (Mr.Tn)
Website: www.nhathaudien.vn hay www.haihungtech.com
Cng ty TNHH Hi Hng Technology
GIM C

PHM TH HI
1|Page